“ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์”

เอเฟซัส 5:15-17 15 เพราะ​ฉะนั้น จง​ระวัง​ใน​การ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ให้​ดี อย่า​เหมือน​คน​ไร้​ปัญ​ญา แต่​ให้​เหมือน​คน​มี​ปัญ​ญา 16 จง​ใช้​โอ​กาส​ให้​เป็น​ประ​โยชน์ เพราะ​ว่า​ทุก​วัน​นี้​เป็น​ยุค​สมัย​ที่​ชั่วร้าย 17 เพราะ​เหตุ​นี้ อย่า​เป็น​คน​โง่​เขลา แต่​จง​เข้า​ใจ​ว่า​อะไร​คือ​พระ​ประ​สงค์​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รักในพระคริสต์  ขอส่งความปรารถนาดี และความห่วงใยมายังพี่น้องทุกท่าน ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดยังมีอยู่ ขอให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจที่มั่นคง และร่าเริงแจ่มใส  มีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ทุกเวลา  เรางดการมาประชุมกันที่โบสถ์มาช่วงระยะเวลายาวนานถึงเกือบจะสามเดือนแล้ว คิดถึงพี่น้องทุกท่าน อย่างไรก็ตาม ทางคริสตจักรได้จัดการนมัสการ อธิษฐาน ฟังคำเทศนาทางออนไลน์  อย่างต่อเนื่อง และรักษาการเชื่อมต่อกันและกัน ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆเอาไว้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่องทางเหล่านี้ ขอให้เราหนุนจิตชูใจกัน ด้วยความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างเดียวกัน

นี่คือเวลา  ไครอส (โอกาส) ที่เราจะฉวยเอาไว้ ให้เป็นประโยชน์ รากศัพท์กรีกคำว่า ฉวยโอกาส แปลว่า ไถ่เวลา (เอาเวลาคืนกลับมาด้วยการจ่ายราคา) หรือภาษาชาวบ้านน่าจะใช้คำว่า ซื้อเวลา ซึ่งคนไทยเราจะคุ้นเคยคำนี้ ที่มีความหมายว่า แทนที่จะเสียเวลาไปมากๆ กับอะไรสักอย่าง ที่สามารถใช้เวลาเพียงสั้นๆ ได้ หากแลกมันด้วย การซื้อเวลาด้วย การขยันขึ้นอีกนิด ลงทุนลงแรงมากอีกหน่อย ก็จะไม่ต้องเสียเวลามากมาย แต่ผลลัพธ์เท่าเดิม หรือปล่อยให้โอกาสที่ดีผ่านไป

โคโลสี 4:5-6  5 จง​ปฏิ​บัติ​ต่อ​คน​ภาย​นอก​ด้วย​สติ​ปัญ​ญา โดย​ใช้​โอ​กาส​ให้​เป็น​ประ​โยชน์6 จง​ให้​วาจา​ของ​ท่าน​ประกอบด้วย​เมตตา​คุณ​เสมอ ปรุง​ด้วย​เกลือ​ให้​มี​รส เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​รู้จัก​ตอบ​ให้​จุ​ใจ​แก่​ทุก​คน​

คำว่า ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ (หรือฉวยโอกาส หรือซื้อเวลา ย่นเวลา ฯลฯ) ถูกใช้ในพระคัมภีร์สองแห่ง คือ เอเฟซัส และโดยเฉพาะโคโลสีตอนนี้ ที่ได้เน้นย้ำในการปฏิบัติต่อคนภายนอกด้วยสติปัญญา  ไดรอส (โอกาส) ไม่ได้มาอย่างบังเอิญ และไม่ได้มาอย่างง่ายๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องรักษาระยะห่าง กักตัว ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจให้เราทั้งหลายได้มองเห็นไครอสนี้ และได้ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ ต่อคนอื่น ไม่ใช่สำหรับตัวเราเอง ….แต่​จง​เข้า​ใจ​ว่า​อะไร​คือ​พระ​ประ​สงค์​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า สำหรับคนที่เราได้พบเจอเป็นอย่างไร  กับคำว่า ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์  อาเมน

2 เปโตร 3:9  9 องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า… ​พระ​องค์​ไม่​ทรง​ประสงค์​ที่​จะ​ให้​ผู้​หนึ่ง​ผู้ใด​พินาศ​เลย แต่​ทรง​ปรารถนา​ที่​จะ​ให้​คน​ทั้ง​ปวง​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่

Leave a Comment