พันธกิจ

คริสตจักรใจสมานเพชรเกษมมีพันธกิจหลากหลายเพื่อพยายามตอบโจทย์ของสังคมในทุกวันนี้ เพื่อเป็นคริสเตียนบริการกับชุมชนที่อยู่ใกล้และไกล

 

Leave a Comment