ชื่อบัญชี
คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11
ธนาคารทีทีบี เลขที่ 1649020367 ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 0983983456 ออมทรัพย์

Donation information
TTB BANK account no : 1649020367 Savings account
KASIKORN BANK account no : 0983983456 Savings account