“ความไม่อ่อนสุภาพ…สร้างมลภาวะที่ทำลายทุกสิ่ง”

ฟิลิปปี 4:4-7 จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพเจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด​5 จง​ให้​จิตใจ​ที่​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ประจักษ์​แก่​คน​ทั้ง​ปวง องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​แล้ว​ อย่า​ทุกข์​ร้อน​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​เรื่อง​ความ​ปรารถนา​ของ​ท่าน​ทุก​อย่าง​ต่อ​พระ​เจ้า ด้วย​การ​อธิษฐาน การ​วิงวอน กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ​ แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ หากเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ในมุมของการลดมลภาวะทางอารมณ์ เราจะพบว่า อ.เปาโลกำลังเชิญชวนให้คริสเตียนมาช่วยกัน…ลดมลภาวะกันเถิด ด้วยการชื่นชมยินดีทุกเวลา และย้ำว่าจงชื่นชมยินดีเถิด ซึ่งคำสอนของพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน มัทธิว 6:34 “เหตุ​ฉะนั้น อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​พรุ่งนี้ เพราะ​ว่า​พรุ่งนี้​คง​มี​การ​กระวน​กระวาย​สำหรับ​พรุ่งนี้​เอง แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว​ หากเราสังเกตอาการของคนที่กระวนกระวาย มักจะทำให้บรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยความวุ่นวาย (ฝุ่นตลบ) เป็นมลภาวะทางอารมณ์ที่ทำให้เหน็ดเหนื่อย พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเชิญชวนให้ผู้คนหยุดสร้างมลภาวะทางอารมณ์กันเสียที มัทธิว 11:28-29 บรรดา​ผู้​ทำงาน​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย หาย​เหนื่อย​เป็น​สุข​ จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะ​ว่า​เรา​สุภาพ​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิตใจ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​พัก กุญแจสำคัญในการลดมลภาวะ…อยู่ที่นี่ ​สุภาพ​และ​ใจ​อ่อน​น้อม คือความถ่อมใจและสุภาพอ่อนโยน หนังสือชื่อ “ 5 เคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งที่คน 96% ไม่รู้” ตอนหนึ่งกล่าวว่า หลายคนเครียดและอ่อนล้ามาก พวกเขาไม่อ่อนสุภาพและแบกหนี้มากมาย การเป็นหนี้ในสิ่งที่ไม่ทวีค่านำสู่ความยากจน ตกเป็นทาสและขาดสันติสุข พระเยซูบอกเราในมัทธิวว่า ถ้าเรารับแอกของพระองค์ไว้ ซึ่งเป็นแอกของความอ่อนสุภาพ เราก็จะมีสันติสุข และจิตวิญญาณของเราก็จะได้พักสงบ…ความอ่อนสุ ภาพไม่ได้ใช้แต่กับเรื่องเงินเท่านั้น มันยังสามารถใช้กับเวลา ความสัมพันธ์ หรือสุขภาพร่างกายได้ด้วย … คนที่ไม่อ่อนสุภาพจะมีชีวิตอยู่กับหนี้การเงิน หนี้ความสัมพันธ์ หนี้เวลา และหนี้สุขภาพ ถ้าเขายังคงใช้ชีวิตที่ไม่อ่อนสุภาพต่อไป มัทธิว 5:5 ก็รับรองว่า เขาจะไม่ได้รับพระพรและจะสูญเสีย “แผ่นดิน” ในชีวิตสมรส ครอบครัว การเงิน เวลา และสุขภาพ (หน้า 90-92) สิ่งสำคัญที่พระเยซูทรงเชิญชวนให้คนได้หายเหนื่อยและเป็นสุข นั่นคือการสร้างบรรยากาศที่น่าพักผ่อนของจิตใจนั่นเอง ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจและประทานสติปัญญาแก่เราทั้งหลายที่จะรู้ว่า อะไรคือความไม่อ่อนสุภาพในชีวิตของเรา อาเมน

Leave a Comment