คำเทศนาอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020 (ศจ.สิริกานต์ มาศตะยาสิริ)

“คริสตจักร…รวมกันเราอยู่”

มีคำพูดที่ขณะนี้กำลังนิยม คือคำว่า  รวมกันตายหมู่ แยกกันเราอยู่  มาจากการที่เราต้องรักษาระยะห่างกันเอาไว้  อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ จนกลายเป็นต่างคนต่างอยู่  แต่หลายคนกำลังจากตายเพราะไม่มีอะไรจะกิน เนื่องจาก ธุรกิจ การงาน ต้องหยุดกันหมด ทุกคนต่างต้องรักษาตัวรอด  ด้วยการแยก  เราได้เห็นคนเป็นพ่อแม่ ที่ต้องห่างจากลูกรัก รู้สึกเหมือนจะขาดใจตายด้วยเช่นกัน  มีคลิปที่ดาราติดโควิดหายดี หมอให้กลับบ้านได้ ร้องไห้ร้องเพลงซาบซึ้งใจ  คำว่า ได้กลับบ้าน ได้พบลูกมีค่ายิ่งชีวิต  สำหรับคริสตจักร การแยกกัน ทำให้คริสเตียนหลายคนก็แทบจะขาดใจ  หลายคนรอคอยว่า เมื่อไหร่ โบสถ์จะเปิดได้ จะได้มาเจอกันสักที เพราะชีวิตคริสเตียนคือ การรวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย ภาวะที่ต้องรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค(ระบาด) ของคริสตจักร ก็เหมือนกับคนอื่นๆ แต่จะต่างก็คือ  คริสตจักรไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่  เรายังเป็นชุมชนของพระเจ้า ที่ถูกเรียกให้แยกตัวออกจากโลก มารวมตัวกัน

ภาพที่เราได้เห็นเหมือนการดีเบต  ฝ่ายมารรู้สึกสะใจที่ได้ทำลายคริสตจักร   แต่พระเยซูตอบโต้มารซาตานว่า ผิดแล้ว คริสตจักรไม่ได้ถูกทำลาย แต่กลับมีมากขึ้น  เกิดคริสตจักรที่บ้านกันเต็มไปหมด วีดีโอที่เราได้ชมไปก่อนหน้านี้ คือภาพของการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าในทุกที่  ทุกคนร้องเป็นเสียงเดียวกัน จากที่ที่ตนเองอยู่  โฮซันนา ๆๆ แด่พระเจ้าสูงสุด ร้องกันคนละภาษา คนละวัฒนธรรม สไตล์ ท่าทาง แต่ใจมุ่งสู่พระเจ้าองค์เดียวกัน  และนี่คือคริสตจักรสากล

เราไม่ได้ต่างคนต่างอยู่ เราแค่รักษาระยะห่างกันทางกาย แต่ใจเรายังเป็นหนึ่งเดียวกัน ในพระเจ้า

ยอห์น 17:15-17  15 ข้า​พระ​องค์​ไม่ได้​ขอ​ให้​พระ​องค์​เอา​เขา​ออกไป​จาก​โลก แต่​ขอ​ปกป้อง​เขา​ไว้​ให้​พ้น​จาก​มาร​ร้าย​16 เขา​ไม่ใช่​ของ​โลก เหมือน​ดังที่​ข้า​พระ​องค์​ไม่ใช่​ของ​โลก​17 ขอ​ทรง​โปรด​ชำระ​เขา​ให้​บริสุทธิ์​ด้วย​ความ​จริง ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์​เป็น​ความ​จริง​

รากศัพท์กรีกคำว่า มารร้าย  แปลว่า สิ่งชั่วร้าย อันตราย และสิ่งที่ทำให้บาดเจ็บ ในรูปธรรม ก็คือ ภัยพิบัติ ในทางอ้อม ก็คือ ความเจ็บป่วย เช่น เชื้อโรค ในทางศีลธรรม ก็คือ มีตำหนิ

ในคำอธิษฐานของพระเยซูในยอห์นบทที่ 17 เป็นบทที่พูดถึงคำว่า  น้ำหนึ่งใจเดียวกันมากที่สุดในพระคัมภีร์ทั้งหมด และพระเยซูทรงอธิษฐานขอการปกป้องสาวกของพระองค์จากมารร้าย  ที่จะเข้ามาทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำลายการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ จากสังคมหน่วยย่อยที่สุดคือครอบครัว จนถึงระดับประเทศ  มารร้าย เข้าในหลายรูปแบบ เป็นภั่ยพิบัติ โรคระบาด  เงินทอง วัตถุนิยม อะไรก็ตามที่ทำลายการอยู่ร่วมกัน ให้ต่างคนต่างอยู่ ตรงกันข้ามกับคริสตจักร หัวใจของพระเจ้า คือการอยู่ร่วมกัน

สำหรับคริสตจักร  เราไม่ต่างคนต่างอยู่ มาตั้งแต่ต้น  การเป็นคริสตจักรท้องถิ่น มีชื่อเรียกต่างกันไป  มีกลุ่มคริสเตียนมากมาย นั่นไม่ใช่การแตกแยก หรือคริสตจักรแตก แต่เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง พระเยซูคริสต์ทรงใช้ภาพของการเลี้ยงแกะ ที่มีผู้เลี้ยง และมีคอกแกะ เพื่อให้แน่ใจว่า แกะทุกตัวจะรอดพ้นจากอันตรายจากสัตว์ร้าย  ก็คือ มารร้าย

1เปโตร 5:7-9 7 จง​ละ​ความ​กระวน​กระวาย​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ห่วงใย​ท่าน​ทั้ง​หลาย​​8 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สงบ​ใจ​จง​ระวัง​ระไว​ให้​ดี ด้วย​ว่า​ศัตรู​ของ​ท่าน​คือ​มาร​วนเวียน​อยู่​รอบๆ ดุจ​สิงห์​คำราม​เที่ยว​ไป​เสาะหา​คน​ที่​มัน​จะ​กัด​กิน​ได้​9 จง​ต่อสู้​กับ​ศัตรู​นั้น​ด้วย​ใจ​มั่นคง​ใน​ความ​เชื่อ เพราะ​ว่า พวก​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย​ของ​ท่าน​ทั่ว​โลก ​ก็​ประสบ​ความ​ทุกข์​ลำบาก​อย่าง​เดียว​กัน

คำว่า จงละความกระวนกระวาย(ความกังวล) รากศัพท์กรีกคำนี้ มาจากคำต้นฉบับแปลว่า การแยกจากกัน disunite หรือแปลอีกคำว่า แตกต่าง differ ฉบับแปลคิงส์เจมส์แปลรากศัพท์นี้ว่าว การแบ่งแยกออกจากกัน  divide  พระคัมภีร์หนึ่งเปโตรเตือนคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ให้ละ แปลว่า ทิ้งความคิดที่จะต่างคนต่างอยู่  ด้วยการเอาแต่ห่วงตัวเอง  เพราะพระเจ้าทรงห่วงใยคริสตจักรของพระองค์มากยิ่งกว่าเสียอีก  สิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้เตือนก็คือ ให้ระวัง อย่าให้มารร้าย ที่เป็นศัตรูตัวจริง และอยู่ใกล้ (วนเวียนรอบๆ) พร้อมที่จะเข้ามาทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

มีภาพยนต์สารคดี  เวลาสิงโตจะกิดกินเหยื่อที่อ่อนแอ เช่นลูกสัตว์ที่ยังวิ่งช้า  แม้กระทั่งลูกช้าง  ในภาพยนต์ จะเป็นกลยุทธของสิงโตก็คือ ทำให้สัตว์ที่เป็นฝูง แตกกระเจิงก่อน แล้วก็จะมองเห็นตัวที่อ่อนแอ ที่ยังเด็ก และเมื่อฝูงแตก สิงโตก็จะเข้าไปกัดกินตัวเล็ก ที่ยังเป็นเด็กอ่อนแอ อ่อนระสบการณ์ในการเอาตัวรอด

ทำนองเดียวกัน คริสตจักรคือฝูงแกะที่มีผู้เลี้ยง  พระเยซูทรงตรัสว่า ผู้เลี้ยงที่ดี จะสละชีวิตของตนเพื่อรักษาฝูงแกะเอาไว้  ซึ่งแกะที่เป็นของผู้เลี้ยงก็จะจำเสียงของผู้เลี้ยงคนนั้น และยากที่มารร้ายจะเข้ามากัดกินทำลายได้  ในสถานการณ์ที่คริสตจักรไม่สามารถเปิดได้ ศิษยาภิบาลจะเป็นทุกข์มากที่สุด และต้องคิดหาวิธีว่า จะทำอย่างไร ที่จะส่งเสียงของผู้เลี้ยงไปยังแกะของคอกตนเองได้  ขณะนี้มีคำเตือนมาว่า มีคำสอนเท็จเข้ามาแย่งชิงแกะอย่างชนิดที่ทำให้แกะหลายตัวจากหลายคริสตจักรถูกคำสอนเหล่านั้นพาไปให้หลงไปจากความจริงของพระเจ้า

พระเยซูคริสต์ทรงตรัสถึง แกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง จะถูกรังควานและไร้ที่พึ่ง อันตรายมาก

มัทธิว 9:35-36  35 ​พระ​เยซู​จึง​เสด็จ​ดำเนิน​ไป​ตาม​นคร​และ​หมู่​บ้าน​โดยรอบ ทรง​สั่ง​สอน​ใน​ธรรม​ศาลา​ของ​เขา ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ แห่ง​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า ทรง​รักษา​โรค​และ​ความ​ป่วย​ไข้​ทุก​อย่าง​ของ​พล​เมือง​ให้​หาย36 และ​เมื่อ​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​ประชาชน​ก็​ทรง​สงสาร​เขา ด้วย​เขา​ถูก​รัง​ควาน​และ​ไร้​ที่​พึ่ง​ดุจ​ฝูง​แกะ​ไม่​มี​ผู้​เลี้ยง

ประชาชนในยุคของพระเยซูเวลานั้น ต้องหาทางออกของตนเอง ในสภาวะที่ยากจน เจ็บไข้ได้ป่วย และยังถูกรังควาน  รากศัพท์กรีกคำว่า รังควาน แปลว่า ทำให้อ่อนแรง ถูกฉีกเป็นชิ้นๆ  แตกออกเป็นเสี่ยงๆ   ไม่สามารถรวมเข้ากันได้ (ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) สำนวนไทยเรามีคำว่า ทุกคนต่างเอาตัวเองรอด   มีคำพูดหนึ่งใช้คำว่า บ้านแตก  นั่นคืออยู่ด้วยกันไม่ได้ และหากมีศัตรู ที่จ้องจะทำลาย ก็จะเข้ามาฉวยโอกาสนั้น

พระเยซูทรงตรัสถึง อาณาจักรที่แตกแยก อยู่ไม่ได้

มัทธิว 12:25 25 ฝ่าย​พระ​เยซู​ทรง​ทราบ​ความ​คิด​ของ​เขา จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ราช​อาณาจักร​ใดๆ ซึ่ง​แตก​แยก​กัน​แล้ว​ก็​คง​พินาศ ​เมือง​ใดๆ ครัวเรือน​ใดๆ ซึ่ง​แตก​แยก​กัน​แล้ว จะ​ตั้งอยู่​ไม่ได้​

หลักการของพระเยซูคริสต์ คือการสร้างคริสตจักรบนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน   ดังนั้น คริสตจักรจะต้องดำรงอยู่ด้วยการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ศีรษะคือพระเยซูคริสต์เจ้า เชื่อมต่อกัน  เป็นร่างกายที่หล่อเลี้ยงกันและกันให้จำเริญ เติบโต และแข็งแรง สู่ความสมบูรณ์ที่สุด

เอเฟซัส 4:11-16  11 ของ​ประทาน​ของ​พระ​องค์ ​ก็​คือ​ให้​บาง​คน​เป็น​อัครทูต บาง​คน​เป็น​ผู้เผย​พระ​วจนะ บาง​คน​เป็น​ผู้​เผยแพร่​ข่าว​ประเสริฐ บาง​คน​เป็นศิษ​ยาภิ​บาล​และ​อาจารย์​12 เพื่อ​เตรียม​ธรรมิก​ชน​ให้​เป็น​คน​ที่​จะ​รับ​ใช้ เพื่อ​เสริมสร้าง​พระ​กาย​ของ​พระ​คริสต์​ให้​จำเริญ​ขึ้น​13 จนกว่า​เรา​ทุก​คน​จะ​บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​เชื่อ และ​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จนกว่า​เรา​จะ​โต​เป็น​ผู้ใหญ่​เต็มที่ คือ​เต็ม​ถึง​ขนาด​ความ​ไพบูลย์​ของ​พระ​คริสต์​14 เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​เป็น​เด็ก​อีก​ต่อไป ถูก​ซัด​ไป​ซัด​มา​และ​หัน​ไป​เหมา​ด้วย​ลมปาก​แห่ง​คำ​สั่ง​สอน​ทุก​อย่าง และ​ด้วย​เล่ห์​กล​ของ​มนุษย์​ตาม​อุบาย​ฉลาด​อัน​เป็น​การ​ล่อลวง​15 แต่​ให้​เรา​ยึด​ความ​จริง​ด้วย​ใจ​รัก เพื่อ​จะ​จำเริญ​ขึ้น​ทุก​อย่าง​สู่​พระ​องค์​ผู้​เป็น​ศีรษะ คือ​พระ​คริสต์​16 คือ​เนื่องจาก​พระ​องค์​นั้น ร่างกาย​ทั้งสิ้น​ที่​ติดต่อ​สนิท​และ​ประสานกัน​โดย​ทุกๆ ข้อ​ต่อ​ที่​ทรง​ประทาน ได้​จำเริญ​เติบโต​ขึ้น​ด้วย​ความ​รัก เมื่อ​อวัยวะ​ทุก​อย่าง​ทำงาน​ตาม​ความ​เหมาะสม​แล้ว​

คริสเตียนจึงควรเป็นผู้ที่จะให้ความร่วมมือกับเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในสังคมได้ดีที่สุด  โดยเฉพาะในครอบครัวของตนเอง จนถึงครอบครัวของพระเจ้า คือคริสตจักรท้องถิ่น  คริสตจักรสากล สังคมประเทศชาติที่คริสตจักรตั้งอยู่

อย่าให้การรักษาระยะห่าง (ที่จะอยู่กับวิถีชีวิตของเราอีกยาวนานพอสมควร) มาทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัว ของคริสตจักร หรือแม้กระทั่งกับเพื่อนบ้าน

การอยู่ร่วมกัน ไม่ทิ้งกัน มีส่วนร่วมกับสังคม คริสตจักร ทำได้ ขอให้เราใส่ใจ ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเราทุกคน

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่พระเยซูคริสต์ทรงวางรูปแบบไว้ในคริสตจักร  จะนำพาให้เราสามารถผ่านวิกฤตทุกอย่างไปได้  อ.เปาโล คริสเตียนในยุคที่มีวิกฤตไม่ต่างจากเราในวันนี้ ได้ผ่านมันมาแล้ว และยังได้เขียนจดหมายฟิลิปปีไว้แก่คริสเตียนรุ่นหลังว่า

ฟิลิปปี 4:11-13  11 ข้าพเจ้า​ไม่ได้​บ่น​ถึง​เรื่อง​ความ​ขัด​สน เพราะ​ข้าพเจ้า​จะ​มี​ฐานะ​อย่างไร​ก็​ตาม ข้าพเจ้า​ก็​เรียนรู้​แล้ว​ที่​จะ​พอใจ​อยู่​อย่าง​นั้น​12 ข้าพเจ้า​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​ตกต่ำ และ​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อุดม​สมบูรณ์ ไม่​ว่า​ใน​กรณี​ใดๆ ข้าพเจ้า​รู้จัก​เคล็ด​ลับ​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อิ่ม​ท้อง​และ​ความ​อด​อยาก ความ​สมบูรณ์​พูน​สุข และ​ความ​ขัด​สน​13 ข้าพเจ้า​ผจญ​ทุก​สิ่ง​ได้ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำลัง​ข้าพเจ้า

และความเป็นคริสตจักรที่ไม่ต่างคนต่างอยู่ ได้ทำให้เนื้อหาสาระในพระธรรมฟิลิปปีตอนนี้มีความเป็นอมตะก็คือ

ฟิลิปปี 4:14-20 14 ถึง​กระนั้น​ก็​เป็น​ความ​กรุณา​ของ​ท่าน ที่​ได้​ร่วม​ทุกข์​กับ​ข้าพเจ้า​15 และ​พวก​ท่าน​ชาว​ฟีลิป​ปี​ก็​ทราบ​อยู่​แล้ว​ว่า การ​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​ใน​เวลา​เริ่มแรก​นั้น มา​ตอน​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ออกไป​จาก​แคว้น​มาซิโดเนีย ไม่​มี​คริสตจักร​ใด​มี​ส่วน​ร่วมกับ​ข้าพเจ้า​ใน​รายรับ​รายจ่าย​เลย นอก​จาก​พวก​ท่าน​พวก​เดียว​เท่านั้น​16 ถึงแม้​เมื่อ​ข้าพเจ้า​อยู่​ที่​เมือง​เธ​สะโล​นิ​กา พวก​ท่าน​ก็​ได้​ฝาก​ของ​มา​ช่วย​หลาย​ครั้ง​หลาย​หน17 มิใช่​ว่า​ข้าพเจ้า​ปรารถนา​จะ​ได้รับ​ของ​ให้ แต่​ว่า​ข้าพเจ้า​อยาก​ให้​ท่าน​ได้ผล​กำไร​ใน​บัญชี​ของ​ท่าน​มาก​ขึ้น​18 ข้าพเจ้า​ได้รับ​ครบ และ​มากกว่า​นั้น​อีก ข้าพเจ้า​ก็​อิ่ม​อยู่​เพราะ​ได้รับ​ของ​จาก​เอ​ปา​โฟรดิทัส ซึ่ง​พวก​ท่าน​ส่งไป​ให้ เป็น​กลิ่น​หอม เป็น​เครื่องบูชาที่​ทรง​โปรด​และ​พอ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​19 และ​พระ​เจ้า​ของ​ข้าพเจ้า​จะ​ประทาน​สิ่ง​สารพัด​ที่​พวก​ท่าน​ขาด​อยู่​นั้น จาก​ทรัพย์​อัน​รุ่งเรือง​ของ​พระ​องค์​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​20 ขอ​ให้​พระ​สิริ​จง​มี​แด่​พระ​เจ้า​พระ​บิดา​ของ​เรา​สืบๆ ไป​เป็น​นิตย์ อาเมน​

พระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพร เหนือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

คริสตจักร…รวมกันเราอยู่  ขอให้พี่น้องทุกท่าน จงรักษาความเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักร…รวมกันเราอยู่  เราจะอยู่รอดไปด้วยกัน อาเมน