พัฒนาชีวิต

ศึกษาพระคัมภีร์วันอาทิตย์ Bible Class
วันอาทิตย์เวลา 08:30-09:45 ชั้น 2 เรียนพระคัมภีร์สดุดี
เวลา 08:30-09:45 ชั้น 2 ห้องผู้เชื่อใหม่ เรื่อง 12 หลักข้อเชื่อ
More details…02-868-0980
For more information about this service:
sirikarn.jaisamarn11@gmail.com
กลุ่มพัฒนาชีวิต (Cell Group)
วันอาทิตย์เวลา 13:30-15:30
วันพุธ 19:00-21:00 ตามบ้านสมาชิก
More details: 02-868-0980
For more information about this service:
sirikarn.jaisamarn11@gmail.com
กิจกรรมพิเศษวันเสาร์
Art Dance Music (ศิลป เต้นรำ ดนตรี)
Puppet Mini Theatre (โรงละครหุ่นกระบอก)
ทีมนมัสการซ้อมดนตรี
More details: 08-1267-5848
For more information about this service:
เข้าชุมชนปรนนิบัติผู้อื่น
More details: 08-1834-2351
For more information about this service:
sirikarn.jaisamarn11@gmail.com

Leave a Comment