นมัสการของคริสตจักร

นมัสการผู้ใหญ่วันอาทิตย์ (English Trans)
วันอาทิตย์เวลา 10:00-12:00 ห้องประชุมชั้น 1
(pls. contact if need English Translation)
More details…02-868-0980, 081-834-2351
For more information
about this service : sirikarn.jaisamarn11@gmail.com
  นมัสการเด็กวันอาทิตย์
วันอาทิตย์เวลา 10:00-12:00 ห้องพันธกิจเด็ก ชั้น 3
More details: 02-868-0980, 081-267-5848
For more information
about this service : sirikarn.jaisamarn11@gmail.com
นมัสการภาษามือ (Sign Language)
วันอาทิตย์เวลา 10:00-12:00 ชั้น 4 (ดาดฟ้า)
More details: 089-668-6153
For more information
  ศุกร์อธิษฐาน
วันศุกร์เวลา 19:00-20:30 ห้องประชุมชั้น 1
ขอรายละเอียดได้ที่ 02-868- 0980

Leave a Comment