ติดตามไลฟ์สด คำเทศนาของศจ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ทางเฟสบุ้คคริสตจักรใจสมาานเพชรเกษม 11

Leave a Comment