สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2014

“เรานำการรักษาและฟื้นใจ”

วิวรณ์ 20:1-5 1 ท่าน​ได้​ชี้​ให้​ข้าพเจ้า​ดู​แม่น้ำ​ที่​มี​น้ำ​แห่ง​ชีวิต ใส​เหมือน​แก้ว​ไหล​มา​จาก​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า และ​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เมษโปดก​2 ไหล​ไป​ตาม​กลาง​ถนน​ใน​นคร​นั้น และ​ริม​แม่น้ำ​ทั้ง​สอง​ฟาก​มี​ต้นไม้​แห่ง​ชีวิต ซึ่ง​ออก​ผล​สิบ​สอง​ชนิด ออก​ผล​ทุกๆ เดือน​และ​ใบ​ของ​ต้นไม้​นั้น​สำหรับ​รักษา​บรรดา​ประชาชาติ​ให้​หาย​3 จะ​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ถูก​สาปแช่ง​อีก​ต่อไป ​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า​และ​ของ​พระ​เมษโปดก​จะ​ตั้งอยู่​ที่​นั่น และ​บรรดา​ผู้รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์​จะ​นมัสการ​พระ​องค์​4 เขา​เหล่า​นั้น​จะ​เห็น​พระ​พักตร์​พระ​องค์ และ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​จะ​ประทับ​อยู่​ที่​หน้าผาก​เขา​5 กลางคืน​จะ​ไม่​มี​อีก​ต่อไป เขา​ไม่​ต้อง​การ​แสง​ตะเกียง​หรือ​สงอาทิตย์ เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​เป็น​แสง​สว่าง​ของ​เขา และ​เขา​จะ​ครอบ​ครอง​อยู่​ตลอดไป​เป็น​นิตย์ ข้าพเจ้านึกเพลงที่เกี่ยวกับความรักของพระบิดา ท่อนหนึ่งได้ร้องว่า เรานำการรักษาและฟื้นใจ…ใช่เลย ความรักของพระบิดาลึกซึ้งเหลือเกิน เกินกว่าที่เราจะเข้าใจเหมือนที่ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ก็เกินกว่าที่จะมีคำใดๆในภาษาของมนุษย์จะบรรยาย ยิ่งได้เรียนรู้ความหมายกับความรักของพระบิดากับอาจารย์โอซาว่า เรายิ่งได้รู้ว่า พระเจ้าพยายามสื่อสารกับมนุษย์ โดยเฉพาะมนุษย์ที่พยายามแสวงหาพระองค์ด้วยความเชื่อ (มิใช่ตั้งธงไว้ว่าด้วยคำว่า ไม่หรือปฏิเสธเสียก่อน) พระเจ้าไม่เคยหวงการเปิดเผย หรือสงวนไว้จากคนที่แสวงหาพระองค์เลย ตลอดสองวันที่ผ่านมา การรักษา การฟื้นใจ และความเข้าใจต่างๆที่พระเจ้าทรงสื่อสารผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ ดร.โจเซฟ โอซาว่า ทำให้เราแข็งแรงขึ้น ข้าพเจ้ามั่นใจจริง การอธิษฐานในภาคปฏิบัติที่หลายคนไม่รู้ตัว อย่างเด็กวัยรุ่นที่พระเจ้าทรงใช้ให้วางมืออธิษฐานผู้ใหญ่ อวยพรผู้ใหญ่ การหายโรคเกิดขึ้น ข้าพเจ้าเชื่อว่า สุขภาพที่แข็งแรงเกิดขึ้นด้วย หลายคนคิดแต่เรื่องหายโรค แต่ไม่ได้คิดเรื่องสุขภาพที่แข็งแรง หากเราได้อ่านพระคัมภีร์วิวรณ์ตอนนี้ เราจะเห็นว่า นี่คือตอนจบของพระคัมภีร์ที่แสดงให้เห็นว่า การสื่อสารจากหัวใจของพระบิดาก็คือ ตอนจบให้ทุกคนหายดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป ไม่มีกลางคืน หน้าผากของทุกคนจะมีพระนามของพระเจ้า เป็นแสงสว่างที่ขับไล่สิ่งมืดๆทั้งหลายออกไปจากชีวิต นี่คือการนำการรักษาและฟื้นใจมายังผู้คน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องให้มองเห็นตอนจบ และมุ่งสู่ตอนจบ จบดี จบแข็งแรง แต่ระหว่างหนทางวิบากบนโลกนี้ เราต้องการความรักของพระบิดา เพื่อนำการรักษาและการฟื้นใจที่จะหล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้คงยืนหยัดต่อสู้ ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆที่บั่นทอนและทำลายกำลังใจ ไม่ว่าจะเรื่องของการถูกปฏิเสธ การดูหมิ่น การย่ำยีศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์ ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่าน และบ่ายนี้เจอกันในช่วงสุดท้ายของค่ายพัฒนาชีวิตคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ฮาเลลูยา อาเมน