ข้อพระคัมภีร์ 4:10-13 10 ข้าพเจ้า​มี​ใจ​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​อย่าง​ยิ่ง เพราะ​ว่า​ใน​ที่สุด​ท่าน​ก็​ได้​ฟื้น​การ​ระลึก​ถึง​ข้าพเจ้า​อีก ท่าน​คิดถึง​ข้าพเจ้า​จริงๆ แต่​ยัง​หา​โอกาส​ไม่ได้​11 ข้าพเจ้า​ไม่ได้​บ่น​ถึง​เรื่อง​ความ​ขัด​สน เพราะ​ข้าพเจ้า​จะ​มี​ฐานะ​อย่างไร​ก็​ตาม ข้าพเจ้า​ก็​เรียนรู้​แล้ว​ที่​จะ​พอใจ​อยู่​อย่าง​นั้น​12 ข้าพเจ้า​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​ตกต่ำ และ​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อุดม​สมบูรณ์ ไม่​ว่า​ใน​กรณี​ใดๆ ข้าพเจ้า​รู้จัก​เคล็ด​ลับ​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อิ่ม​ท้อง​และ​ความ​อด​อยาก ความ​สมบูรณ์​พูน​สุข และ​ความ​ขัด​สน​13 ข้าพ เจ้า​ผจญ​ทุก​สิ่ง​ได้ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำลัง​ข้าพเจ้า

พระเจ้าสร้างเราเพื่ออะไร ในพระคัมภีร์ทั้งหมดอาจสรุปได้สั้นว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งเพื่อพระเจ้าจะเปิดเผยพระสิริของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงสร้างให้ได้เห็นสง่าราศรีของพระเจ้า สิ่งที่ทำให้พระสิริของพระเจ้าในชีวิตของเราดับวูบเมื่อเราเผชิญกับชีวิต เช่น อกหัก สง่าราศีของพระเจ้าหายไปไหน เวลาเมื่อวิกฤต เราไม่สำแดงพระสิริผ่านวิกฤต และเมื่อพระสิริดับวูบไป ไม่ต้องหวังชีวิตที่เกิดผลจะเกิดขึ้น ข้อ 10 ข้าพเจ้า​มี​ใจ​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​อย่าง​ยิ่ง เพราะ​ว่า​ใน​ที่สุด​ท่าน​ก็​ได้​ฟื้น​การ​ระลึก​ถึง​ข้าพเจ้า​อีก ท่าน​คิดถึง​ข้าพเจ้า​จริงๆ แต่​ยัง​หา​โอกาส​ไม่ได้  มีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าขณะอยู่ในคุก ท่าทีของอ.เปาโลมาจากความลึกซึ้งในพระเจ้า เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาได้ บทเรียนสำหรับเราในวันนี้ก็คือ

1.เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาที่จะเข้ามาในชีวิต ข้อ ​12 ข้าพเจ้า​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​ตกต่ำ และ​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อุดม​สมบูรณ์ ไม่​ว่า​ใน​กรณี​ใดๆ ข้าพเจ้า​รู้จัก​เคล็ด​ลับ​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อิ่ม​ท้อง​และ​ความ​อด​อยาก ความ​สมบูรณ์​พูน​สุข และ​ความ​ขัด​สน เมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินคนที่พูดอย่างนี้ แสดงว่ากำลังเผชิญกับความตกต่ำ ,อดอยาก, ขัดสน สถานะของเราสบายกว่าอ.เปาโล แต่ข้อ 10ไม่ว่าจะมีอะไรเลวร้ายขนาดไหนก็ตาม ก็ไม่สามารถทำลายความชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้ ไม่มีอะไรจะกดดันอ.เปาโล เพราะว่าท่านเรียนรู้ที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า ปัญหาเข้าไปทุกที่ แม้แต่คริสตจักร ถ้าคริสตจักรไม่มีปัญหา แสดงว่าซาตานเมิน ปัญหาสามารถถูกวิเคราะห์ได้หลายอย่าง ปัญหาอาจมาจากความบกพร่องของตัวเราเองที่ทำให้เกิดปัญหา และกระทบต่อคนรอบข้าง หรืออาจมาจากเพื่อนบ้านที่ตั้งใจสร้างปัญหาให้กับเรา และอาจมาจากมารซาตาน ไม่ใช่ปัญหาทุกเรื่องจะมาจากมารซาตาน และอีกปัญหาก็คือมาจากธรรมชาติที่วิปริต

2.อย่าตื่นตระหนก เมื่อเจอวิกฤต อย่าตื่นตระหนกเกินไป เรียกว่า วิตกจริต หากเก็บความวิตกด้วยจริตไว้นาน ก็อาจกลายเป็นวิกลจริตที่แปลว่า บ้าได้  ตัวอย่างหลังฟุตบอลโลกมีคนโดดน้ำตาย ข้อ 11 ข้าพเจ้า​ไม่ได้​บ่น​ถึง​เรื่อง​ความ​ขัด​สน เพราะ​ข้าพเจ้า​จะ​มี​ฐานะ​อย่างไร​ก็​ตาม ข้าพเจ้า​ก็​เรียนรู้​แล้ว​ที่​จะ​พอใจ​อยู่​อย่าง​นั้น  อย่าบ่น “ทำไมต้องเป็นเรา” สิ่งที่น่ารำคาญที่สุดคือเสียงบ่น เสียงบ่นยังไปกล่าวโทษคนอื่น มีตัวอย่างของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ถูกฟ้องจ่ายค่าเสียหายเพราะว่าทะเลาะกันแล้วไปพาดพิงคนอื่น

3.เรียนรู้  ความจริงว่า วิกฤตที่มีอยู่ คือ ค่าเล่าเรียน คือโอกาส  ก็จะทำให้ไม่เครียด ความเครียดทำให้เป็นมะเร็ง และเป็นเร็งชนิดที่ขยายตัวเร็วขึ้น อย่าให้อารมณ์มาครอบงำเรา มองเห็นคุณค่าของความยากลำบาก ใช้โอกาสนี้เรียนรู้มากที่สุดเป็นประโยชน์ดังนี้

3.1การรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่

3.2 สำหรับสิ่งที่จะเข้ามาในอนาคต

3.3เพื่อถ่ายทอดให้แก่คนอื่น

สำหรับคริสเตียนก็จะคิดแบบนี้ แต่ถ้าไม่ใช่คริสเตียนจะไม่กดปุ่มการเรียนรู้ แต่จะเรียกร้องความเห็นใจจากคนอื่น  ในการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับสติปัญญา ยากอบ 1:5-7 5ถ้า​ผู้ใด​ใน​พวก​ท่าน​ขาด​สติปัญญา ​ก็​ให้​ผู้​นั้น​ทูล​ขอ​จาก​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​โปรด​ประทาน​ให้แก่​คน​ทั้ง​ปวง​ด้วย​พระ​กรุณา​และ​มิได้​ทรง​ตำหนิ แล้ว​ผู้​นั้น​ก็​จะ​ได้รับ​สิ่ง​ที่​ทูล​ขอ​6 แต่​จง​ให้​ผู้​นั้น​ทูล​ขอ​ด้วย​ความ​เชื่อ อย่า​สงสัย​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​สงสัย​เป็น​เหมือน​คลื่น​ใน​ทะเล​ซึ่ง​ถูก​ลม​พัด​ซัด​ไป​มา​7 ผู้​นั้น​จง​อย่า​คิด​ว่า​จะ​ได้รับ​สิ่ง​ใด​จาก​พระ​เจ้า​เลย​ สติปัญญาเพื่อแก้ไข เผชิญกับปัญหา อยู่กับปัญหาที่อยู่กับชีวิตนั้น ปัญหาที่อยู่กับเรามีสองแบบ มีแบบที่อยู่ชั่วคราว และอยู่ตลอดไป ยากอบ 5:7-11  7 เหตุ​ฉะนั้น​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย จง​อดทน​จนกว่า​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​เสด็จ​มา จง​ดู​ชาวนา​รอ​คอย​ผล​อัน​ล้ำ​ค่าที่​จะ​ได้​จาก​แผ่นดิน เพียร​คอย​จนกระทั่ง​มี​ฝน​ต้น​ฤดู​และ​ฝน​ชุก​ปลาย​ฤดู​8 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​จง​อดทน​เช่นนั้น​เหมือน​กัน จง​ตั้ง​อก​ตั้งใจ​ให้​ดี เพราะ​ใกล้​จะ​ถึง​เวลา​ที่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​เสด็จ​มา​แล้ว​9 พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย จง​อย่า​บ่น​ว่า​กัน​และ​กัน เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่​ต้อง​ถูก​ทรง​พิพากษา จง​ดู​องค์​พระ​ผู้​พิพากษา​ทรง​ประทับ​ยืน​อยู่​ที่​ประตู​แล้ว​10 พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย จง​เอา​แบบอย่าง​ใน​การ​ทน​ทุกข์​และ​การ​อดทน​ของ​ผู้เผย​พระ​วจนะ ผู้​ได้​กล่าว​ความ​ใน​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​11 จง​ดู เรา​ถือ​ว่า​ผู้​ที่​อดทน​ก็​เป็น​สุข ท่าน​ได้​รู้​เรื่อง​ความ​อดทน​ของ​โยบ และ​ได้​เห็น​แล้ว​ว่า​ใน​ที่สุด​ปลาย​นั้น องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​เปี่ยม​ไป​ด้วย​พระ​เมตตา​กรุณา​สัก​เท่าใด จงใช้สติปัญญา อย่าใช้อารมณ์ จงขอสติปัญญาในการเรียนรู้ ปัญหาที่อยู่กับเราทำให้เราเติบโต ขัดเกลาชีวิตของเรา ยากอบ  1:2-4 2 ดูก่อน​พี่​น้อง​ของ​ข้าพเจ้า เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประสบ​ความ​ทุกข์​ยาก​ลำบาก​ต่างๆ ​ก็​จง​ถือ​ว่า​เป็น​เรื่อง​น่ายินดี​ 3 เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​ว่า การ​ทดลอง​ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​นั้น ทำ​ให้​เกิด​ความ​หนัก​แน่น​มั่นคง​4 และ​จง​ให้​ความ​มั่นคง​นั้น​บรรลุผล​อัน​สมบูรณ์ เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เป็น​คน​ที่​ดี​พร้อม มี​คุณสมบัติ​ครบถ้วน ไม่​มี​สิ่ง​ใด​บกพร่อง​เลย สิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย โรม 5:3-4  3 ยิ่ง​กว่า​นั้น เรา​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ความ​ทุกข์​ยาก​ของ​เรา​ด้วย เพราะ​เรา​รู้​ว่า​ความ​ทุกข์​ยาก​นั้น ทำ​ให้​เกิด​ความ​อดทน​4 และ​ความ​อดทน​ทำ​ให้​เห็น​ว่า​เรา​เป็น​คน​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ใช้ได้ และ​การ​ที่​เรา​เห็น​เช่นนั้น​ทำ​ให้​เกิด​มี​ความ​หวัง​ใจ​ และปิดท้ายด้วย สดุดี 50:15 15 และ​จง​ร้อง​ทูล​เรา​ใน​วัน​ทุกข์​ยาก​ลำบาก เรา​จะ​ช่วย​กู้​เจ้า และ​เจ้า​จะ​ถวาย​พระ​สิริ​แก่​เรา” ฟิลิปปี 4:13 13 ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

By admin