“อย่าเป็น….คริสเตียน….เสียของเปล่าๆ”

เอเฟซัส 4:30-32 30 และ​อย่า​ทำ​ให้​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​พระ​เจ้า​เสีย​พระ​ทัย เพราะ​โดย​พระ​วิญญาณ​นั้น​ท่าน​ได้​ถูก​ประทับตรา​หมาย​ท่าน​ไว้ เพื่อ​วันที่​จะ​ทรง​ไถ่​ให้​รอด​31 จง​ให้​ใจ​ขม​ขื่น และ​ใจ​ขัด​เคือง และ​ใจ​โกรธ และ​การ​ทะเลาะ​เถียง​กัน และ​การ​พูด​ให้​ร้าย กับ​การ​คิด​ปอง​ร้าย​ทุก​อย่าง​อยู่​ห่างไกล​จาก​ท่าน​เถิด​32 และ​ท่าน​จง​เมตตา​ต่อ​กัน มี​ใจ​เอ็นดู​ต่อ​กัน และ​อภัย​โทษ​ให้​กัน เหมือน​ดังที่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​โปรด​อภัย​โทษ​ให้แก่​ท่าน​ใน​พระ​คริสต์​นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตภายในผู้เชื่อ หรือคริสเตียนทั้งหลาย เพื่อพระองค์จะเป็นผู้ช่วย ผู้ทำให้ผู้เชื่อระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูได้สอนสาวกของพระองค์ ยอห์น 14:26 26 แต่​องค์​ผู้ช่วย​คือ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ใช้​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทุก​สิ่ง และ​จะ​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​กล่าว​ไว้​แก่​ท่าน​แล้ว คำว่า “เสียพระทัย” แปลว่า เศร้า รากของศัพท์คำว่า “เสียพระทัย”นี้ แปลว่า อย่างไม่เต็มใจ ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย  อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าพระวิญ ญาณบริสุทธิ์ไม่เต็มใจ พระองค์อาจหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวในชีวิตของคริสเตียนที่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยบ่อยๆ หากพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดนิ่ง อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ชีวิตคริสเตียนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคลื่อนไหว แต่หยุดนิ่ง เป็นชีวิตคริสเตียนที่เหมือนกับรถที่ไม่มีน้ำมัน วิ่งไม่ได้ ต้องจอดไว้นิ่งๆ หรือเป็นเหมือนตะเกียงที่ไม่ได้มีน้ำมันหล่อเลี้ยงให้แสงสว่าง เป็นเหมือนไส้ตะเกียงที่ริบหรี่จวนดับ หรือเป็นเหมือนบ่อน้ำที่แห้งแล้ง ขาดน้ำพุที่ไหลออกมาทำให้ชุ่มฉ่ำ เป็นชีวิตที่ขาดการเร้าใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตเต็มไปด้วยการกระตุ้นจากความต้องการของเนื้อหนัง ชีวิตคริสเตียนแบบนี้เสียของเปล่าๆ 1โครินธ์ 6:19-20 19 ท่าน​ไม่​รู้​หรือ​ว่า ร่างกาย​ของ​ท่าน​เป็น​วิหาร​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน ซึ่ง​ท่าน​ได้รับ​จาก​พระ​เจ้า ท่าน​ไม่ใช่​เจ้า​ของ​ตัว​ท่าน​เอง​20 ​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​ซื้อ​ท่าน​ไว้​แล้ว ด้วย​ราคา​สูง เหตุ​ฉะนั้น ท่าน​จง​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า​ด้วย​ร่างกาย​ของ​ท่าน​เถิด​ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตภายในเราแล้ว อย่าเป็น….คริสเตียน…เสียของเปล่าๆ โดยการทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว ผู้ที่เสียประโยชน์ก็คือตัวเราเองอันดับแรก และถัดไปก็คือคนรอบข้างเรา เพราะผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากชีวิตของผู้เชื่อจะเป็นพรสำหรับคนมากมาย กาลาเทีย 5:22-23 22 ฝ่าย​ผล​ของ​พระ​วิญญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ปลาบ​ปลื้ม​ใจ สันติ​สุข ความ​อด​กลั้น​ใจ ความ​ปรานี ความ​ดี ความ​สัตย์​ซื่อ​23 ความ​สุภาพ​อ่อน​น้อม การ​รู้จัก​บังคับ​ตน…. อย่าเป็น…..คริสเตียน…เสียของเปล่าๆ  31 จง​ให้​ใจ​ขม​ขื่น และ​ใจ​ขัด​เคือง และ​ใจ​โกรธ และ​การ​ทะเลาะ​เถียง​กัน และ​การ​พูด​ให้​ร้าย กับ​การ​คิด​ปอง​ร้าย​ทุก​อย่าง​อยู่​ห่างไกล​จาก​ท่าน​เถิด นี่เป็นคำตอบหนึ่งของการไม่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย ไม่หยุดนิ่ง และยังคงเคลื่อนไหวภายในชีวิตผู้เชื่อทุกคน ขอให้เราทั้งหลายเคลื่อนไหวไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

Leave a Comment