1 ยอห์น 2:12-14 12 ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย ข้าพเจ้า​เขียน​จด​หมายถึง​ท่าน เพราะ​ว่า​ได้​ทรง​ยก​บาป​ของ​ท่าน​แล้ว ด้วย​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​13 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​เป็น​บิดา ข้าพเจ้า​เขียน​จด​หมายถึง​ท่าน เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​คุ้น​กับ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ดำรง​อยู่​ตั้งแต่​ปฐม​กาล ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​เป็น​คน​หนุ่มๆ ข้าพเจ้า​เขียน​จด​หมายถึง​ท่าน​เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ชนะ​มาร​ร้าย​นั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​ผู้​เป็น​ลูก ข้าพเจ้า​เขียน​จด​หมายถึง​ท่าน​เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​คุ้น​กับ​พระ​บิดา​14 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​เป็น​บิดา ข้าพเจ้า​เขียน​จด​หมายถึง​ท่าน เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​คุ้น​กับ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ดำรง​อยู่​ตั้งแต่​ปฐม​กาล ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​เป็น​คน​หนุ่มๆ ข้าพเจ้า​เขียน​จด​หมายถึง​ท่าน​เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​มี​กำลัง​มาก และ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ดำรง​อยู่​ใน​ท่าน​ทั้ง​หลาย และ​ท่าน​ชนะ​มาร​ร้าย​นั้น​แล้ว​ อยากให้เราดูข้อหนึ่ง ในข้อที่ 13  “ท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่ม ๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลาย เพราะท่านชนะมารร้ายนั้นแล้ว”ในโลกของวิญญาณมีมาร แต่มารในความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ในความเป็นจริง มารคือทูตสวรรค์ที่หล่นจากพระสิริของพระเจ้า และมันไม่เป็นรองมนุษย์คนไหนเลยหลังจากที่มนุษย์ทำบาป ยกเว้นพระเยซูคริสต์  ทุกยุคทุกสมัยมันไม่เคยเป็นรองใครรวมทั้งเราด้วย  แต่ในข้อที่ 13 บอกว่าท่านได้ชนะมารร้ายนั้นแล้ว ยอห์นในเวลานั้นอายุมากแล้ว และเขียนจดหมายถึงคริสตจักร ที่หมายถึงคริสเตียน คริสตจักรทุกวัย เมื่อพูดว่าลูกทั้งหลายเอ๋ย นั่นหมายความว่ามีคริสเตียนในเวลานั้นที่มีชีวิตที่ชนะมารร้าย  คำถามที่ถามคือ ชนะได้อย่างไร ? ในข้อ 14  บอกเคล็ดลับที่ชัดเจนว่าเขาชนะมารร้ายได้ เพราะเขามีกำลังมาก เราอยู่ในปีของการเกิดผล  แต่มารไม่ต้องการให้เราเกิดผล   มันต้องการให้เราแพ้มันด้วยการไม่ให้เราเกิดผล  เมื่อเราแพ้มันควบคุมเราเราไม่มีทางได้เกิดผล   ถ้าคริสเตียนเกิดผลมารมันเดือดร้อน  แต่ขอบคุณพระเจ้า พระเยซูชนะมารร้ายแล้วตั้งแต่วันที่พระองค์เสด็จจากอุโมงค์  วันนี้พระคัมภีร์กำลังพูดถึงเรา ท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ได้ชนะมารร้าย แต่ชนะได้ยังไงถ้าไม่มีกำลังมาก  เราจะชนะได้ถ้าเรามีกำลังมาก ให้เราสำรวจชีวิตตัวเองที่ผ่านมา เราอ่อนแอแค่ไหนในฝ่ายวิญญาณ แม้ร่างกายเราอ่อนแอ แต่จิตวิญญาณของเราเป็นอย่างไร  และในชัยชนะนั้นสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังมากคือ พระวจนะที่ดำรงอยู่ในเราทั้งหลาย  ยอห์นพูดถึงเรื่องนี้เพื่อให้เราตระหนักจริง ๆ ว่าเราสามารถเอาชนะมารร้ายนั้นได้ เพราะเรามีกำลังมาก แข็งแรงมาก และเราแข็งแรงด้วยพระวจนะที่ดำรงอยู่ในเรา มารที่จู่โจมคริสเตียนในสมัยยอห์น กับสมัยเราเป็นตัวเดียวกัน ถ้าคนในสมัยนั้นชนะมันได้ เราก็ชนะมันได้ด้วย ถ้ามันพ่ายแพ้คนในยุคนั้นเพราะพระวจนะที่ดำรงอยู่ในคนเหล่านั้นได้  มารก็พ่ายแพ้เราที่มีพระวจนะดำรงอยู่ในเราด้วย  ไม่ใช่ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้ แต่เราจะทำกับมันจนมันยอมแพ้  หลายครั้งเราพูดว่า สัปดาห์ที่ผ่านมามารทำอะไรเราไม่ได้เลย  นั่นยังไม่ชนะ เพียงแต่เรายังไม่แพ้ เราคำนึงแค่ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้  แต่เราต้องชนะมารร้าย  ถ้าชีวิตเราจะเกิดผล เราต้องชนะมารร้าย   เราต้องให้พระวจนะดำรงอยู่ในเรา ไม่มีทางอื่น ให้เราใช้เวลากับพระคัมภีร์ ศึกษา อ่านจริง ๆ มีอีกคำถามหนึ่ง เราจะเอาชนะอะไรมารร้าย ? วิ่งแข่ง แข่งขันในเรื่องฤทธิ์เดชหรือ ?  ถ้าเราชนะมารร้าย และเราชนะจริง ๆ อุปสรรคที่จะขัดขวางการเกิดผลจะถูกขจัดอย่างสิ้นเชิง เรามาดู 2 ประการที่เกี่ยวข้องกับความบาป

1.มันคอยฟ้องเรา พระคัมภีร์เรียกมันว่า ผู้กล่าวโทษ วิวรณ์ 12 :10-11 10 และ​ข้าพเจ้า​ได้​ยิน​เสียง​ดัง​ขึ้น​ใน​สวรรค์​ว่า “บัดนี้​ความ​รอด​และ​ฤทธิ์​เดช​และ​ราช​อาณาจักร​แห่ง​พระ​เจ้า​ของ​เรา และ​อำนาจ​พระ​คริสต์​ของ​พระ​องค์​ได้​มาถึง​แล้ว เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​กล่าวโทษ​พวก​พี่​น้อง​ของ​เราต่อ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​ทั้ง​กลางวัน​และ​กลางคืน​นั้น ​ก็​ได้​ถูก​ผลัก​ทิ้ง​ลง​ไป​แล้ว​11 เขา​เหล่า​นั้น​ชนะ​พญา​มาร​ด้วย​พระ​โลหิต​ของ​พระ​เมษโปดก และ​เพราะ​คำ​พยาน​ของ​พวก​เขา​เอง เพราะ​เขา​ไม่ได้​เสียดาย​ที่​จะ​พลี​ชีพ​ของ​ตน​  คนที่เล่นงานคริสเตียนคือ มาร มันกล่าวโทษเราต่อพระพักตร์พระเจ้าทั้งกลางวัน กลางคืน  แล้วมันกล่าวโทษเราได้อย่างไร กล่าวโทษอะไรเรา  มันรู้มั้ยว่าพระเจ้าสัพพัญญู มันรู้มั้ยว่าพระเจ้ารู้ว่าอะไรจริง ไม่จริง มันรู้  แล้วมันกล้ากล่าวโทษเราแสดงว่ามันรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงใช่มั้ย  ใช่  แล้วมันกล่าวโทษเราตอนไหน ก็ตอนที่เราทำบาป  เศคาริยาห์ 3 :1-5 1 แล้ว​ท่าน​ได้​แสดง​ให้​ข้าพเจ้า​เห็น​โยชูวา​มหา​ปุโรหิต ซึ่ง​ยืน​อยู่​หน้า​ทูตสวรรค์​ของ​พระ​เจ้า และ​ซาตาน​ยืน​อยู่​ข้าง​ขวามือ​ของ​ท่าน จะ​ฟ้อง​ท่าน2 และ​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​ซาตาน​ว่า “โอ ซาตาน ​พระ​เจ้า​ตรัส​ห้าม​เจ้า​เถอะ ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​เลือกสรร​กรุง​เยรูซาเล็ม​ทรง​ห้าม​เจ้า​เถิด นี่​ไม่ใช่​ดุ้น​ฟืน​ที่​ฉวย​ออกมา​จาก​ไฟ​ดอก​หรือ”3 ฝ่าย​โยชูวา​นั้น​สวม​เครื่อง​แต่ง​กาย​สกปรก​ยืน​อยู่​หน้า​ทูตสวรรค์​4 และ​ทูตสวรรค์​จึง​บอก​ผู้​ที่​ยืน​อยู่​ข้างหน้า​ท่าน​ว่า “จง​เปลื้อง​เครื่อง​แต่ง​กาย​ที่​สกปรก​จาก​ท่าน​เสีย” และ​ทูตสวรรค์​พูด​กับ​ท่าน​ว่า “ดู​เถิด เรา​ได้​เอา​ความ​ผิด​บาป​ออกไป​เสีย​จาก​เจ้า​แล้ว และ​เรา​จะ​ประดับ​ตัว​เจ้า​ด้วย​เสื้อผ้า​อัน​สะอาด​ 5 และ​ข้าพเจ้า​ว่า “จง​ให้​เขา​ทั้ง​หลาย​เอา​ผ้า​สะอาด​มา​โพก​ศีรษะ​ของ​ท่าน” เขา​จึง​โพก​ผ้า​สะอาด​และ​สวม​เครื่อง​แต่ง​กาย​ให้​ท่าน​และ​ทูตสวรรค์​ของ​พระ​เจ้า​ก็​ยืน​อยู่  เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมาก   เวลานั้นโยชูวามีบาป พระคัมภีร์ใช้คำสำนวนที่เป็นความนัยว่า โยชูวา สวมเครื่องแต่งกายที่สกปรก ซึ่งคือความบาป มารมันมาฟ้องแต่พระเจ้าหุบปากมัน พระเจ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าของโยชูวา คือการขจัดความบาปของโยชูวาจนหมดและใส่ความชอบธรรมของพระเจ้าเข้าไป ขอพระเจ้าช่วยเราให้มองเห็นว่า นี่คืองานของมัน และเราจะชนะมารร้ายได้โดยไม่ทำบาป 1 ยอห์น 2:1-2 1 ลูก​ของ​ข้าพเจ้า​เอ๋ย ข้าพเจ้า​เขียน​ข้อความ​เหล่า​นี้​ถึง​ท่าน​ทั้ง​หลาย เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ไม่​ทำ​บาป และ​ถ้า​ผู้ใด​ทำ​บาป เรา​ก็​มี​พระ​องค์​ผู้​ทูล​ขอ​พระ​บิดา​เพื่อ​เรา คือ​พระ​เยซู​คริสต์​ผู้​ทรง​เที่ยง​ธรรม​นั้น​2 และ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​ลบ​ล้าง​พระ​อาชญา​ที่​ตก​กับ​เรา​ทั้ง​หลาย เพราะ​บาป​ของ​เรา และ​ไม่ใช่​แต่​บาป​ของ​เรา​พวก​เดียว แต่​ของ​มนุษย์​ทั้ง​ปวง​ใน​โลก​ด้วย​  จุดประสงค์ของยอห์นที่เขียนจดหมายฉบับนี้ เพื่อเราไม่ทำบาป และเราสามารถเอาชนะมารร้ายนั้นได้ด้วย เพราะมารเต็มไปด้วยบาป และเมื่อเราไม่มีบาป เรามีความชอบธรรมของพระเจ้าสู้กับมารและมันจะอยู่ไม่ได้   ทำไมบางคนขับผีไม่ออก  คนนั้นต้องถามตัวเองว่ามีบาปมั้ย   เราจะชนะมารร้ายได้โดยเราไม่ทำบาป  และเราไม่ทำบาปโดยรพระวจนะ  แต่ถ้าผู้ใดทำบาปก็ให้เราสารภาพบาป เรามีพระเจ้าผู้ทรงช่วยเรา  แต่ถ้าเราทำบาปเราก็ยังเอาชนะมารร้าย เพราะเราเชื่อในพระเยซู และพระโลหิตลบล้างพระอาชญาให้กับเรา  แม้โยชูวาสกปรก แต่พระเจ้าก็แต่งตัวให้เขาใหม่ ให้เราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเรา กาลาเทีย 3:13 13 ​พระ​คริสต์​ทรง​ไถ่​เรา​ให้​พ้น​ความ​แช่ง​สาป​แห่งธรรม​บัญญัติ โดย​การ​ที่​พระ​องค์​ทรง​ยอม​ถูก​แช่ง​สาป​เพื่อ​เรา (​เพราะ​พระ​คัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า ทุก​คน​ที่​ต้อง​ถูก​แขวน​ไว้​บน​ต้นไม้​ต้อง​ถูก​สาปแช่ง )​  ขอพระเจ้าช่วยเรา ถ้าเราทำบาปให้เรากลับใจใหม่จริง ๆ แล้วมันจะฟ้องเราไม่ได้ เราสามารถเอาชนะมารร้ายนั้นได้  1 ยอห์น 2:24 24 ฝ่าย​ท่าน​ทั้ง​หลาย จง​ให้​ข้อความ​ที่​ท่าน​ได้​ยิน​มา​ตั้งแต่​ต้น​นั้น​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน​เถิด ถ้า​ข้อความ​ที่​ท่าน​ได้​ยิน​ตั้งแต่​ต้น​นั้น​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน ท่าน​ก็​ตั้ง​มั่นคง​อยู่​ใน​พระ​บุตร​และ​ใน​พระ​บิดา​ด้วย​  ข้อความที่ได้ยินคือพระวจนะพระเจ้า และเราต้องรื้อฟื้นพระวจนะในชีวิต  1 ยอห์น 5:4-5 4 เพราะ​ทุก​คน​ที่​เกิด​จาก​พระ​เจ้า ​ก็​มี​ชัย​ต่อ​โลก และ​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​นี่​แหละ​เป็น​ชัย​ชนะ​ที่​ชนะ​โลก​ 5 ใคร​เล่า​ชนะ​โลก ไม่ใช่​คน​อื่น คือ​ผู้​ที่​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​ทรง​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​นั่นเอง​  ถึงแม้เราพลาดพลั้งทำบาปเป็นครั้งเป็นคราว และเรากลับใจ มารชนะเราไม่ได้ เราต้องเชื่อจริง ๆ ในผลของการไถ่บาป ั

2.มันทดลองเรา มันคอยหาโอกาสทดลองเราเพื่อล่อลวงเราไปทำบาป  วิวรณ์ 12 :9 9 พญานาค​ใหญ่​ซึ่ง​เป็น​งู​ดึก​ดำ​บรรพ์ ที่​เขา​เรียก​กัน​ว่า​มาร​และ​ซาตาน ผู้​ล่อลวง​มนุษย์​ทั้ง​โลก​ก็​ถูก​ผลัก​ทิ้ง​ลง​ไป พญานาค​และ​บริวาร​ของ​มัน​ถูก​ผลัก​ทิ้ง​ลง​ไป​ใน​แผ่นดิน​โลก  เมื่อเราไปทำบาป เราก็จะมีจุดอ่อนเพื่อให้มันเล่นงานเราฟ้องเรา  ปฐมกาล3:1-6  1 ​ใน​บรรดา​สัตว์​ป่า​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​นั้น งูฉลาด​กว่า​หมด มัน​ถาม​หญิง​นั้น​ว่า “จริง​หรือ​ที่​พระ​เจ้า​ตรัส​ห้าม​ว่า ‘อย่า​กิน​ผล​จาก​ต้นไม้​ใดๆ ใน​สวน​นี้’ ”2 หญิง​นั้น​จึง​ตอบ​งู​ว่า “ผล​ของ​ต้นไม้​ต่างๆ ใน​สวน​นี้​เรา​กิน​ได้​3 เว้น​แต่​ผล​ของ​ต้นไม้​ที่​อยู่​กลาง​สวน​นั้น ​พระ​เจ้า​ตรัส​ห้าม​ว่า ‘อย่า​กิน​หรือ​ถูกต้อง​เลย มิฉะนั้น​จะ​ตาย’ ”4 งู​จึง​พูด​กับ​หญิง​นั้น​ว่า “เจ้า​จะ​ไม่​ตาย​จริง​ดอก​5 เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​ทราบ​อยู่​ว่า เจ้า​กิน​ผลไม้​นั้น​วัน​ใด ตา​ของ​เจ้า​จะ​สว่าง​ขึ้น​ใน​วัน​นั้น แล้ว​เจ้า​จะ​เป็น​เหมือน​พระ​เจ้า คือ​สำนึก​ใน​ความ​ดี​และ​ความ​ชั่ว”6 เมื่อ​หญิง​นั้น​เห็น​ว่า ต้นไม้​นั้น​น่า​กิน และ​น่าดู​ด้วย ทั้ง​เป็น​ต้นไม้​ที่​มุ่ง​หมาย​จะ​ให้​เกิด​ปัญญา จึง​เ​ก็​บ​ผลไม้​นั้น​มา​กิน แล้ว​ส่ง​ให้​สามี​กิน​ด้วย เขา​ก็​กิน​  การทดลองหรือการล่อลวงนั้นมาจากมาร และมันมีการโกหกอยู่ด้วย บทสรุปการโกหกของมารคือ พระเจ้าไม่ดี และบาปดีกว่า  คำว่าบาป ไม่ได้หมายถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ขัดแย้งกับศีลธรรม กฎหมายเท่านั้น เพราะหลายครั้งเราจำกัดคำว่าบาปที่ ล่วงประเวณี โกหก หลอกลวง ฆ่าคน ค้ายาบ้า เสพยานั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่ง  แต่บาปคืออะไรก็ตามที่บอกว่าพระเจ้าไม่ดี และความคิดของเรานั้นดีกว่า นั่นคือบาป  เช่นวันนี้วันอาทิตย์เราต้องไปนมัสการพระเจ้า แต่มีอีกสิ่งหนึ่งเข้ามา แล้วบอกว่าอาทิตย์หน้ายังมีค่อยไปอาทิตย์หน้าดีกว่า วันนี้ไปทำอย่างอื่นก่อน หรือไปทำธุรกิจดีกว่า วันอาทิตย์เป็นวันทำเงิน นี่คือการทดลอง ที่กำลังบอกว่าพระเจ้าไม่ดี  นั่นแหละคือบาป และเราก็แพ้  พระวจนะพระเจ้าไม่ได้อยู่ในเรา ไม่ได้อยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตของเรา ทำให้เราคิดว่าพระเจ้าไม่ดี บาปดีกว่า   มารทำสำเร็จในสมัยอาดัม เอวา และวันนี้มันก็ยังทำสำเร็จ  ยอห์น 8:31-32 31 ​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​พวก​ยิว​ที่​ศรัทธา​ใน​พระ​องค์​แล้ว​ว่า “ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ดำรง​อยู่​ใน​คำ​ของ​เรา ท่าน​ก็​เป็น​สาวก​ของ​เรา​อย่าง​แท้จริง​32 และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​รู้จัก​สัจจะ และ​สัจจะ​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ไท”  พระเยซูพูดกับยิว กับคริสเตียน กับผู้ที่ศรัทธาในพระองค์แล้ว และไม่เพียงแต่ศรัทธา เราต้องให้พระเยซูดำรงอยู่ในคำของเรา และเราจะเป็นไทจากการถูกหลอกลวงของมารซาตาน เป็นไทจากการทดลอง มารจะเข้านำเสนอเนียนแค่ไหน เราจะเห็นอย่างชัดเจน เราจะเห็นการหลอกลวงนั้นอย่างชัดเจน เราจะเห็นว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าพระเจ้า พระเจ้าดีตลอดเวลา มารก็จะไม่กล้ามาทำร้ายเรา และเราก็จะไปช่วยคนที่ถูกมารหลอกได้ ชีวิตเราก็จะเกิดผลมาก ให้เราเรียนรู้ที่จะมีชีวิตในพระคำพระเจ้า มีพระคัมภีร์อีกตอนที่พูดถึงบาปว่าถ้ารู้ว่าอะไรดีไม่ทำนั่นก็บาป  ฉะนั้นอะไรที่แทนที่พระเจ้าก็บาป  2 ทิโมธี 4: 7-8  7 ข้าพเจ้า​ได้​ต่อสู้​อย่าง​เต็ม​กำลัง ข้าพเจ้า​ได้​แข่งขัน​จนถึง​ที่สุด ข้าพเจ้า​ได้​รักษา​ความ​เชื่อ​ไว้​แล้ว​8 ต่อ​แต่​นี้​ไป​มงกุฎ​แห่ง​ความ​ชอบธรรม​ก็​จะ​เป็น​ของ​ข้าพเจ้า ซึ่ง​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ผู้​พิพากษา​อัน​ชอบธรรม จะ​ทรง​ประทาน​เป็น​รางวัล​แก่​ข้าพเจ้า​ใน​วัน​นั้น และ​มิใช่​แก่​ข้าพเจ้า​ผู้​เดียว​เท่านั้น แต่​จะ​ทรง​ประทาน​แก่​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​ยินดี​ใน​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​องค์​   อ.เปาโลยืนหยัดในการต่อสู้โดยพระวจนะของพระเจ้า และทิโมธีควรทำแบบนั้น   การต่อสู้กับบาปกับการทดลองไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราเพียงครั้งเดียว มันยังจะเข้ามาอีก  วันนี้เราอาจสู้ได้มันสู้เราไม่ได้ แต่วันไหนที่เราอ่อนแอมันก็จะกลับมาเล่นงานเรา โอกาสที่เราอ่อนแอมีมั้ย มี  และเราอ่อนแอเมื่อพระวจนะไม่ได้อยู่ในเรา เวลาเราเจอมรสุมหนัก ๆ อะไรเข้ามาในชีวิตเรา ความสงสัย ความกลัว ความเสียดาย ความวิตกกังวล แล้วพระวจนะอยู่ไหน กลับไปอยู่ในพระคัมภีร์หมดเลย แต่ถ้ามีมรสุมเข้ามาแต่พระวจนะยังอยู่ในเราเราจะสู้ได้ เหมือนโยบไม่ว่าจะเจออะไรมากแค่ไหน เขาคิดถึงความจริงในพระวจนะ ว่าเขามาตัวเปล่าก็กลับไปตัวเปล่า เขาไม่ต่อว่าพระเจ้าเลย ไม่ทำผิดกับพระเจ้าด้วยปาก และยังนมัสการพระเจ้า เพราะพระเจ้ายังอยู่ในสมองของโยบ แต่เวลามรสุมเข้ามาในชีวิตเรา พระเจ้าหายไป  ลูกา 4:13 13 เมื่อ​มาร​ทำ​การ​ทดลอง​ทุก​อย่าง​สิ้น​แล้ว จึง​ละ​พระ​องค์​ไป​จนถึง​โอกาส​เหมาะ​  ในข้อนี้ มารทำการทดลองทุกอย่างสิ้นแล้วต่อพระเยซู แต่มันก็ยังตามพระองค์ไป มารก็ตามเราแต่เราจะไม่ให้โอกาสเหมาะของมารเกิดขึ้นกับเราที่จะมาทดลองเอาชนะเราได้ มันจะมีโอกาสไม่ได้ถ้าให้พระคัมภีร์ฝังหัวเรา อ่านพระคัมภีร์ ดำเนินชีวิตตามพระคำ  แล้วมารจะไม่มีโอกาส  อะไรฝังหัวเราสิ่งนั้นนำชีวิตของเรา  คนเหล่านั้นชนะมารร้ายเพราะพระวจนะในชีวิต สิ่งที่เข้ามาแทนพระคัมภีร์ได้ง่ายที่สุดคืออะไร อารมณ์ พออารมณ์ปี๊ดเมื่อไหร่พระคัมภีร์หาย 1 ยอห์น 3 :5 5 ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​แล้ว​ว่า ​พระ​องค์​ได้​ทรง​ปรากฏ เพื่อ​กำจัด​บาป​ของ​เรา​ให้​หมด​ไป และ​พระ​องค์​ไม่​ทรง​มี​บาป​เลย​ ให้พระวจนะดำรงอยู่ในเรา และเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของเรา  1 ยอห์น 3 :8 8 ผู้​ที่​กระทำ​บาป​ก็​มา​จาก​มาร เพราะ​ว่า​มาร​ได้​กระทำ​บาป​ตั้งแต่​เริ่มแรก ​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​ได้​เสด็จ​มา​ปรากฏ​ก็​เพราะ​เหตุ​นี้ คือ​เพื่อ​ทรง​ทำลาย​กิจการ​ของ​มาร​ การกล่าวหากล่าวโทษและการทดลองจะถูกทำลายถ้าพระวจนะดำรงอยู่ในเรา และเรามีกำลังมาก กิจการของมารไม่สามารถเข้ามา พระบุตรของพระเจ้าเสด็จเข้ามาเพื่อทำลายกิจการของมาร เมื่อเราปลอดมาร บริเวณชีวิตเราปลอดมาร พื้นที่ชีวิตเราปลอดมาร  ชีวิตเราจะเกิดผลอย่างแน่นอน ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูเสด็จมาเพื่อทำลายกิจการของมาร ทั้งการกล่าวโทษและการทดลอง ให้พระวจนะพระเจ้าดำรงในเรา มารไม่ใช่จะทำอะไรเราไม่ได้ แต่เราสามารถชนะมันได้อย่างสิ้นเชิง

Leave a Comment