สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2014

“เรากำลังเกิดผล?”

เรากำลังเกิดผล? บ่อยครั้งที่เรามักจะมีประโยคสะท้อนกลับกับคนที่คาดหวังในตัวเราเกินกว่าที่เราเป็น และหากเราไม่กระตือรือร้น และไม่อยากจะกระตือรือร้น หรือขี้เกียจกระตือรือร้น เราก็จะตอบคนที่คาดหวังว่า อย่ามาคาดหวังอะไรจากชั้นเลย และถ้าคนที่คาดหวังเราในเวลานี้คือ องค์พระเยซูคริสต์เจ้า  เราจะตอบพระองค์อย่างเดียวกันอย่างนั้นหรือ ยอห์น15:4-6 4 จง​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เรา และ​เรา​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​ท่าน แขนง​จะ​ออก​ผล​เอง​ไม่ได้ นอก​จาก​จะ​ติด​อยู่​กับ​เถา​ฉัน​ใด ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​จะ​เกิดผล​ไม่ได้ นอก​จาก​จะ​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เรา​ฉัน​นั้น​5 เรา​เป็น​เถา​องุ่น ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​แขนง ผู้​ที่​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เรา​และ​เรา​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เขา ผู้​นั้น​ก็​จะ​เกิดผล​มาก เพราะ​ถ้า​แยก​จาก​เรา​แล้ว​ท่าน​จะ​ทำ​สิ่ง​ใด​ไม่ได้​เลย​6 ถ้า​ผู้ใด​มิได้​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เรา ผู้​นั้น​ก็​ต้อง​ถูก​ตัดทิ้ง​เสีย​เหมือน​แขนง แล้ว​ก็​เหี่ยว​แห้ง​ไป และ​ถูก​เ​ก็​บ​เอา​ไป​เผา​ไฟ​ ตัวอย่างที่พระเยซูทรงเปรียบเทียบตัวพระองค์เองเป็นเถาองุ่นและสาวกเป็นแขนงที่ต้องออกผล เป็นการแสดงถึงความคาดหวังชีวิตที่เกิดผลของสาวก และแสดงถึงความผิดหวังในสาวกที่ไม่เกิดผล ซึ่งในท้ายที่สุด ไม่เพียงชีวิตที่ไม่สามารถเกิดผลแล้ว ยังจบลงที่การตัดขาดจากเถาอย่างสิ้นเชิง และจบลงที่การสูญสิ้นความเป็นแขนงสด  นอกจากจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วยังเกะกะรกที่รกทาง จนต้องถูกกำจัดด้วยการถูกนำไปทำลายด้วยการเผาไฟ ชีวิตที่เกิดผลจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงอยู่ของสาวกของพระเยซูคริสต์  ชีวิตที่เกิดผลยังบอกถึงการดำรงอยู่อย่างมีคุณประโยชน์ มีคุณค่า และเป็นที่คาดหวังได้อยู่เสมอ ข้าพเจ้าเป็นมือใหม่ในการปลูกต้นไม้ และในระยะเริ่มต้นของการเป็นมือใหม่ ก็จะไม่ยอมตัด ไม่ยอมถอน ไม่ยอมริดกิ่ง ตัดก้าน หรือทำอะไรกับต้นไม้เลย แต่พอปลูกไปเรื่อยๆ เริ่มเห็นว่า การคาดหวังผลที่กินได้มันน่าตื่นเต้น ส่วนต้นไม้ที่บ้าใบ หรือรก เกะกะ เริ่มอยู่ในแผนที่ข้าพเจ้าจะถอนทิ้งและกำจัด เปลืองน้ำ เปลืองปุ่ย เปลืองพลังงานในการดูแล เช่นเดียวกัน ชีวิตที่เกิดผล จึงเป็นที่คาดหวังของพระเจ้าพระบิดา ซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเปรียบฐานะของพระบิดาเป็นดังเช่นผู้ดูแลรักษา 1 “เรา​เป็น​เถา​องุ่น​แท้ และ​พระ​บิดา​ของ​เรา​ทรง​เป็น​ผู้​ดู​แล​รักษา​2 แขนง​ทุก​แขนง​ใน​เรา​ที่​ไม่​ออก​ผล ​พระ​องค์​ก็​ทรง​ตัดทิ้ง​เสีย และ​แขนง​ทุก​แขนง​ที่​ออก​ผล ​พระ​องค์​ก็​ทรง​ลิด​เพื่อให้​ออก​ผล​มาก​ขึ้น​ พระบิดาทรงคาดหวังชีวิตที่เกิดผล และพระองค์ก็มีแผนที่จะกระทำกับ 2 แขนง​ทุก​แขนง​ใน​เรา​ที่​ไม่​ออก​ผล ​พระ​องค์​ก็​ทรง​ตัดทิ้ง​เสีย ตรงนี้ พระเยซูกับพระบิดาแยกบทบาทกันอย่างสิ้นเชิง พระเยซูทรงปรารถนาที่จะรักษาแขนงไว้และสนับสนุนอย่างถึงที่สุดที่จะให้แขนงออกผล แต่พระบิดาเป็นผู้ดูแล พระองค์จะทรงตัดสินเราทั้งหลายจากผลที่ออกจากชีวิตของเราโดยตรง อันนี้ เราให้ใครมาช่วยทำแทนหรือยืมจมูกใครหายใจแทนไม่ได้แล้ว สิ่งสำคัญคือ เรากำลังเกิดผล? คือคำถามที่เราต้องถามตัวเราก่อนที่เราจะถูกประเมินโดยผู้ดูแล—พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์