“ชีวิตที่เกิดผล…เป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า”

คำว่า  “หุ้นส่วน” หมายถึง ทุนที่ร่วมกันเพื่อทำประโยชน์ทางธุรกิจต่างๆ ธุรกิจหมายถึง การงานประจำเพื่อการค้าขาย การค้าขายมีความหมายถึงการแลกเปลี่ยน  หากตีความรวมความหมายของคำว่าหุ้นส่วน ก็หมายถึงการลงทุนรวมกันเพื่อทำงานที่ได้มาซึ่งสิ่งที่แลกเปลี่ยนตามที่ต้องการ  คำว่า หุ้นส่วนถูกนำมาใช้สำหรับชีวิตคู่ สามีภรรยาที่มาลงทุนร่วมชีวิตกันเพื่อให้ได้มาซึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์ มีลูกหลานต่อไป นี่ผลกำไรจากการลงทุนร่วมกัน  หรือหุ้นส่วนยังถูกนำมาใช้กับการลงทุนด้านเงินทองเพื่อให้งอกเงยผลกำไรเป็นเงินทอง หรือในพระเยซูทรงได้ยกคำอุปมาเรื่องเงินตะลันต์ ที่เจ้านายมอบให้กับบ่าวเพื่อให้นำไปลงทุนให้เกิดผลงอกเงย บางคนก็เกิดผลเท่าตัว จากห้าเป็นสิบ จากสองเป็นสี่ แต่คนที่มีตะลันต์เดียวเอาเงินนั้นไปฝังดิน ไม่เกิดประโยชน์เลยก็มี การรับเอาเงินลงทุนที่เจ้านายฝากไว้ ก็คือการมีหุ้นส่วนกับเจ้านาย  เจ้านายให้เป็นตัวเงิน ส่วนบ่าวลงแรงเป็นหุ้นส่วน เรียกว่าหุ้นลม แต่ผลลัพธ์จากการลงทุนร่วมกันเกิดผล ทำให้ผู้ที่รับประโยชน์เต็มๆคือผู้ที่ถือหุ้นลม คือบ่าว ที่นำเงินไปลงทุนแล้วเกิดผล ส่วนคนที่ถือหุ้นลมที่ไม่ลงแรงทำให้หุ้นส่วนของเจ้านายเกิดผลโดยการนำเงินนั้นไปฝังดิน ก็ถูกยึดหุ้นคืน ต้องสูญเสียสถานะสองอย่าง คือการเป็นหุ้นส่วน และยังต้องถูกขับออกไปจากบ้านของเจ้านายด้วย มัทธิว 25:28-30 28 เพราะ​ฉะนั้น จง​เอา​เงิน​ตะ​ลันต์​เดียว​นั้น​จาก​เขา​ไป​ให้​คน​ที่​มี​สิบ​ตะ​ลันต์​29 ด้วย​ว่า​ผู้ใด​มี​อยู่​แล้ว​จะ​เพิ่ม​เติม​ให้​ผู้​นั้น​จน​มี​เหลือเฟือ แต่​ผู้​ที่​ไม่​มี แม้ว่า​ซึ่ง​เขา​มี​อยู่​ก็​จะต้อง​เอา​ไป​จาก​เขา30 เอา​อ้าย​ข้า​ชาติ​ชั่ว​ช้า​ไป​ทิ้ง​เสีย​ที่​มืด​ภายนอก ซึ่ง​ที่​นั่น​จะ​มี​การ​ร้องไห้​ขบ​เขี้ยว​เคี้ยว​ฟัน’​ พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอนเรื่องนี้เพื่อให้สาวกของพระองค์ได้เข้าใจในภายหลังเรื่องการเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าในชีวิตที่เกิดผล ดังนั้น คริสเตียนในยุคแรกจึงมีประสบการณ์กับการเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า ซึ่งพระคัมภีร์เรียกหุ้นส่วนนั้นว่า  Free Gift แปลตรงตัวแปลว่า ของขวัญที่ได้รับฟรีๆ คำว่า ของขวัญคือสิ่งที่ผู้รับไม่รู้ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนว่าจะเป็นอะไร พระคัมภีร์ภาษาไทยแปลว่า  ของประทานแห่งพระคุณ คือของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ คำว่า หุ้นส่วนในพระคัมภีร์ยังถูกใช้เปรียบเทียบหมายถึงการเทียมแอก (สำหรับชีวิตการแต่งงาน) คือการดำเนินชีวิตไปด้วยกัน ดังนั้น ชีวิตที่เกิดผลในคริสตจักรยุคแรก คือชีวิตที่ดำเนินไปด้วยกันกับพระเจ้า มีส่วนกับพระเจ้า และกิจการซีรี่ส์วันนี้เป็นเรื่องราวการเริ่มต้นของผู้ที่กลับใจมาเป็นคริสเตียนได้รับส่วนการลงทุนของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาเพื่อเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่เกิดผล….เป็นหุ้นส่วนกับพระองค์  กิจการ 8:14-25   14 เมื่อ​พวก​อัครทูต​ซึ่ง​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ได้​ยิน​ว่า​ชาว​สะมาเรีย​ได้รับ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​แล้ว จึง​ให้​เปโตร​กับ​ยอห์น​ไป​หา​เขา​15 ครั้น​เปโตร​กับ​ยอห์น​ไป​ถึง​ก็​อธิษฐาน​เผื่อ​เขา เพื่อให้​เขา​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​16 ด้วย​ว่า​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ยัง​ไม่ได้​เสด็จ​ลง​มา​สถิต​กับ​ผู้ใด เป็น​แต่​ได้รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​เยซู​เจ้า​เท่านั้น​17 ​เปโตร​กับ​ยอห์น​จึง​วางมือ​บน​เขา แล้ว​เขา​ทั้ง​หลาย​ก็​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​18 เมื่อ​ซีโมน​เห็น​ว่า คน​เหล่า​นั้น​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ด้วย​การ​วางมือ​ของ​อัครทูต จึง​นำ​เงิน​มา​ให้​อัครทูต​19 และ​ว่า “ขอ​ให้​ข้าพเจ้า​มี​ฤทธิ์​อย่าง​นี้​ด้วย เพื่อ​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​วางมือ​บน​ผู้ใด ผู้​นั้น​จะ​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์”20 ฝ่าย​เปโตร​จึง​กล่าว​แก่​ซีโมน​ว่า “ให้​เงิน​ของ​เจ้า​พินาศ​ไป​ด้วย​กัน​กับ​ตัว​เจ้า​เถิด เพราะ​เจ้า​คิด​ว่า​จะ​ซื้อ​ของ​ประทาน​แห่ง​พระ​เจ้า​ด้วย​เงิน​ได้​21 เจ้า​ไม่​มี​หุ้น​หรือ​ส่วน​ใน​การ​นี้​เลย เพราะ​ใจ​ของ​เจ้า​ไม่​สัตย์​ซื่อ​ต่อ​พระ​เจ้า​22 เหตุ​ฉะนั้น​จง​กลับ​ใจ​ใหม่​จาก​การ​ชั่ว​ร้าย​ของ​เจ้า​นี้ และ​อธิษฐาน​ขอ​พระ​เจ้า ชะรอย​พระ​องค์​จะ​ทรง​โปรด​ยก​ความ​ผิด​ซึ่ง​เจ้า​คิด​ใน​ใจ​ของ​เจ้า​23 ด้วย​เรา​เห็น​ว่า​เจ้า​จะต้อง​รับ​ความ​ขม​ขื่น และ​ติด​พันธนะ​แห่ง​ความ​อธรรม”24 ฝ่าย​ซีโมน​ตอบ​ว่า “ขอ​ท่าน​อธิษฐาน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เผื่อ​ข้าพเจ้า​ด้วย เพื่อ​เหตุการณ์​ที่​ท่าน​ได้​กล่าว​แล้ว​นั้น จะ​ไม่ได้​อุบัติ​กับ​ตัว​ข้าพเจ้า​สัก​อย่าง​เดียว” 25 ครั้น​พวก​อัครทูต​เป็น​พยาน และ​ประกาศ​พระ​วจนะ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แล้ว ​ก็​กลับไป​ยัง​กรุง​เยรูซาเล็ม และ​ได้​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​ตาม​ทาง​ใน​หมู่​บ้าน​ชาว​สะมาเรีย​หลาย​แห่ง​  เรื่องราวชีวิตที่เกิดผลของคริสเตียนยุคแรกดำเนินมถึงตอนนี้ เมื่อฟิลิป ซึ่งเป็นคริสเตียนยิว ได้เดินทางหนีการข่มเหงจากเยรูซาเล็มมาที่เมืองหนึ่งซึ่งอยู่ในแคว้นของชาวสะมาเรีย ชาวสะมาเรียเป็นพวกที่นับถือพระเจ้า และมีพระคัมภีร์เป็นหนังสือห้าเล่มแรกที่เขียนโดยโมเสส ซึ่งเป็นหนังสือพระคัมภีร์เล่มเดียวกันกับพวกยิว แต่ชาวสะมาเรียเป็นที่รังเกียจของพวกยิวในยุคนั้น เนื่องจากบรรพบุรุษของชาวสะมาเรียเป็นพวกไม่เชื่อฟังคำห้ามในหนังสือที่เขียนโมเสส คือห้ามแต่งงานกับคนต่างชาติ  เบื้องหลังคำห้ามนี้สำหรับยิวโดยเฉพาะ เพราะพระเจ้าต้องการรักษาเชื้อชาติของยิวให้บริสุทธิ์ (ในยุคหนึ่งของเยอรมัน ฮิตเล่อร์ได้พยายามเลียนแบบโดยการบังคับมิให้คนเยอรมันแต่งงานข้ามเชื้อชาติ เพื่อรักษาเยอรมันบริสุทธิ์เอาไว้) เพราะฮิตเล่อร์ได้มองเห็นผลดีจากเรื่องนี้ แต่แผนการของพระเจ้าสำหรับคนยิวนั้นมีเหตุผลมากกว่าในเรื่องของแผนการเรื่องการไถ่บาปผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้า ซึ่งถูกกำหนดไว้ให้เกิดผ่านเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของคนยิว เมื่อชาวสะมาเรียละเมิด ยิวเผ่าต่างๆจึงต่อต้านและส่งต่อการรังเกียจชาวสะมาเรียต่อๆกันมาทุกยุคสมัยจนถึงเวลานั้น แต่ฟิลิปได้ไปประกาศกับชาวสะมาเรีย เราจะเห็นว่า ชาวสะมาเรียถูกล่อลวงโดยซีโมน คนใช้วิทยาคมหากินทำให้ชาวสะมาเรียหลงใหลเป็นเวลาอย่างยาวนาน จนฟิลิปได้นำการปลดปล่อยมาถึงชาวสะมาเรีย และซีโมน มากุสคนนี้ก็ได้มาเชื่อพระเยซูตามการประกาศของฟิลิปด้วย และได้เห็นการทำงานของฟิลิปขณะอยู่ที่เมืองของชาวสะมาเรีย จนเหล่าอัครทูตที่อยู่ในเยรูซาเล็มทราบข่าวชาวสะมาเรียกลับใจมาเชื่อพระเยซู จึงได้ส่งอัครทูตเปโตรกับยอห์นมาเพื่อเยี่ยมเยียน 14 เมื่อ​พวก​อัครทูต​ซึ่ง​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ได้​ยิน​ว่า​ชาว​สะมาเรีย​ได้รับ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​แล้ว จึง​ให้​เปโตร​กับ​ยอห์น​ไป​หา​เขา 15 ครั้น​เปโตร​กับ​ยอห์น​ไป​ถึง​ก็​อธิษฐาน​เผื่อ​เขา เพื่อให้​เขา​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​16 ด้วย​ว่า​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ยัง​ไม่ได้​เสด็จ​ลง​มา​สถิต​กับ​ผู้ใด เป็น​แต่​ได้รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​เยซู​เจ้า​เท่านั้น​17 ​เปโตร​กับ​ยอห์น​จึง​วางมือ​บน​เขา แล้ว​เขา​ทั้ง​หลาย​ก็​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์  เมื่อเปโตรและยอห์นได้พบปะกับชาวสะมาเรียที่กลับใจใหม่ ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ต้องมีการสนทนา ถามไถ่ความเชื่อของพวกเขา และเมื่อเปโตรและยอห์นได้เห็นความเชื่อเกิดขึ้นจึงได้อธิษฐานวางมือให้คนเหล่านั้นรับพระวิญญาณบริสุทธ์ (ซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้า) และแน่นอน คนเหล่านั้นน่าจะสำแดงผลของการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการพูดภาษาที่พวกเขาไม่เคยเรียนหรือได้ยินมาก่อน เป็นการเข้าส่วนกับงานที่พระเจ้าต้องการให้คนเหล่านี้ทำ เหมือนกับงานที่ฟิลิปได้มาเพื่อนำความจริงของพระเยซูคริสต์มาปลดปล่อยชาวสะมาเรียให้หลุดจากความพิศวงหลงใหลของนายซีโมน มากุสนี้ นี่เป็นฤทธิ์เดช ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตของคริสเตียนยุคแรก และคือสถานการเป็นหุ้นส่วนทำงานร่วมกับพระเจ้าให้ชีวิตที่เกิดผลเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และแก่ตัวของคนๆนั้นเองด้วย อ.เปาโลได้กล่าวถึงประโยชน์ของการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า 1 โครรินธ์ 14:2-4 2 เพราะ​ว่า​ผู้​หนึ่ง​ผู้ใด ที่​พูด​ภาษา​แปลกๆ ได้ ไม่ได้​พูด​กับ​มนุษย์ แต่​ทูล​ต่อ​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​ไม่​มี​มนุษย์​คน​ใด​เข้าใจ​ได้ แต่​เขา​พูด​เป็น​ความ​ล้ำ​ลึก​ฝ่าย​พระ​วิญญาณ​3 ฝ่าย​ผู้​ที่​เผย​พระ​วจนะ​นั้น พูด​กับ​มนุษย์​ทำ​ให้​เขา​เจริญ​ขึ้น เป็น​ที่​หนุน​จิต​ชู​ใจ​4 ฝ่าย​คน​ที่​พูด​ภาษา​แปลกๆ นั้น ​ก็​ทำ​ให้​ตนเอง​เจริญ​ฝ่าย​เดียว…พระคัมภีร์ไทยแปลสัญลักษณ์ของการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการพูดภาษาแปลกๆ แต่ภาษากรีก แปลว่า การพูดภาษาโดยลิ้น ภาษานั้นอาจไม่เป็นที่เข้าใจของคนพูด แต่ก็อาจเป็นที่เข้าใจของคนฟัง เมื่อมีการแปล หรือฟังโดยคนที่รู้จักภาษานั้น ซึ่งเราเหตุการณ์ครั้งแรกที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือสาวกบนห้องชั้นบน สาวกเหล่าต่างพูดภาษาของคนยิวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและเดินทางมาแสวงบุญที่เยรูซาเล็มได้เข้าใจภาษาของตนเอง พระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึงการพูดภาษาแปลกๆเป็นการพูดกับพระเจ้า เป็นความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณ ที่ส่วนลึกในฝ่ายวิญญาณของคนที่พูดน่าจะได้รับประโยชน์อย่างที่อ.เปาโลได้กล่าวว่า 4 ฝ่าย​คน​ที่​พูด​ภาษา​แปลกๆ นั้น ​ก็​ทำ​ให้​ตนเอง​เจริญ​ฝ่าย​เดียว  มีคำพูดที่กล่าวเกี่ยวกับภาพรวมของความเป็นมนุษย์เราในสังคมทุกวันนี้ว่า นับวัน มนุษย์เรายิ่งดำเนินชีวิตอยู่กับวัตถุสิ่งของจนสภาพจิตวิญญาณ (ส่วนลึกภายใน)ถูกกลืนหายไป หรือความต้องการฝ่ายวิญญาณของมนุษย์นั้นสูญหายไป คือไม่รู้สึกถึงความต้องการฝ่ายวิญญาณ มีแต่ความต้องการด้านวัตถุแทน มนุษย์จึงตกอยู่ในสภาพไร้วิญญาณ จิตใจตายด้าน ขาดความเมตตา  เราจะพบเห็นคนรุ่นใหม่ ไม่เข้าใจ และไม่ค่อยมีความเมตตา ขาดมารยาท ไม่รู้จักคำว่า พระคุณ ไม่คิดถึงคนอื่น มีแต่คิดถึงแต่ตัวเอง การโฆษณาต่างๆ การตั้งชื่อสินค้า ก็เน้น แต่คำว่า ตัวเอง และตัวเอง เราจึงเห็นคำว่า Iphone Ipad  Imobile นับวัน คนรุ่นต่อไปจากเรา จะยิ่งเปราะบาง เพราะส่วนลึกฝ่ายวิญญาณถูกละเลย ไม่ได้รับการเสริมกำลัง แต่กลายเป็นความต้องการฝ่ายร่างกายนำหน้า อารมณ์ความคิดก็ว่างเปล่า ไม่มีเสาหลักให้ยึดเกาะ ความคิดและอารมณ์ก็แกว่งไปมาได้ง่าย หรือถูกกระตุ้นได้ง่าย นี่คือสภาวการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณที่น่าเป็นห่วง ดังนั้น การรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือการให้พระเจ้าเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการเสริมสร้างชีวิตภายในของผู้เชื่อ คนที่เป็นคริสเตียนจำเป็นต้องเข้าใจและเข้าใจการเข้าเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทำหน้าที่ทำกิจภายในเรา แต่พระองค์ก็จะไม่บังคับเรา ไม่ทำให้เราตกอยู่ในสภาพเหมือนถูกผีสิง แต่พระองค์จะรอเราร่วมเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ 2โครินธ์ 3:17 17 องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​เป็น​พระ​วิญญาณ และ​พระ​วิญญาณ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ที่​ไหน เสรีภาพ​ก็​มี​อยู่​ที่​นั่น​  พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสถึงบทบาทและงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อว่า ยอห์น 14:26  26 แต่​องค์​ผู้ช่วย​คือ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ใช้​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทุก​สิ่ง และ​จะ​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​กล่าว​ไว้​แก่​ท่าน​แล้ว​พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำบทบาทสอนและนำคำสอนของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรา แต่บทบาทของผู้เชื่อ คริสเตียนทั้งหลายคือการตอบสนองด้วยการรับคำสอนนั้นไปปฏิบัติ ในสถานการณ์ของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นชีวิตในครอบครัว การทำงาน การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น กับตัวเอง และกับพระเจ้าพระบิดา นี่คือธุรกิจที่คริสเตียนเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า ชีวิตที่เกิดผลผ่านการทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิต เราได้รับประโยชน์เต็มๆ และยังเป็นพระพรกับคนรอบข้างด้วย เพราะผลที่เกิดจากการทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์  พระคัมภีร์ได้กล่าวในหนังสือกาลาเทีย 5:22-23 22 ฝ่าย​ผล​ของ​พระ​วิญญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ปลาบ​ปลื้ม​ใจ สันติ​สุข ความ​อด​กลั้น​ใจ ความ​ปรานี ความ​ดี ความ​สัตย์​ซื่อ​23 ความ​สุภาพ​อ่อน​น้อม การ​รู้จัก​บังคับ​ตน เรื่อง​อย่าง​นี้​ไม่​มีธรรม​บัญญัติ​ห้าม​ไว้​เลย   ​ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในเรา คือความเจริญในตัวเราทั้งสิ้น คนรอบข้างได้ประโยชน์ด้วย มีใครที่อยู่ใกล้คนมีความรักแล้วเครียด หรืออยู่ใกล้คนที่มีความสุขแล้วอึดอัด หรืออยู่ใกล้คนที่มีสันติสุขสงบนิ่งแล้วจะบ้า หรืออยู่ใกล้คนที่มีความอดกลั้นใจแล้วถูกเอาเปรียบ หรืออยู่ใกล้คนที่มีความปรานีแล้วต้องกลัวหัวหด หรืออยู่ใกล้คนที่ทำดีแล้วต้องระแวง หรือยู่ใกล้คนที่สัตย์ซื่อแล้วถูกโกง มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่อ่อนน้อมบ้าง อยู่ด้วยแล้วไม่ถูกเหยียดหยามดูถูก และคนที่รู้จักบังคับตนจะไม่ทำร้ายเราแน่นอน เราคิดว่า ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ดีต่อเราและคนรอบข้างไม๊  คนอย่างนี้ สังคมต้องการ และลักษณะอย่างนี้ คือสิ่งคริสเตียนทุกคนต้องมี เพราะเราคือคนที่ได้รับหุ้นส่วนจากพระเจ้ามาลงทุนในเราแล้ว เราได้สถานะหุ้นส่วน ด้วยหุ้นลม เราไม่มีอะไรดีเลย แต่พระเจ้ามาลงทุนในชีวิตของเราฟรีๆแล้ว ในวินาทีที่เราตัดสินใจอธิษฐานรับเชื่อ 2โครินธ์ 1:21-22 21 ผู้​ซึ่ง​ทรง​ตั้ง​เรา​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​คริสต์​ และ​ได้​ทรง​เจิม​เรา​ไว้​นั้น​ก็​คือ​พระ​เจ้า​22 และ​พระ​องค์​ทรง​ประทับตรา​เรา และ​ประทาน​พระ​วิญญาณ​ไว้​ใน​ใจ​ของ​เรา​เป็น​มัด​จำ​ด้วย บางคนอาจไม่รู้สึกตัว เพราะยังไม่คุ้นเคยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะยังใหม่ แต่บางคนก็เก่าแล้ว ก็ยังไม่คุ้นเคย เพราะบางคนไม่อนุญาตให้ตัวเองใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่อนุญาตให้เสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีอิทธิพลในชีวิต  แต่กลับปล่อยให้เสียงของวัตถุสิ่งของดังกว่า  มีคนเล่าว่า ในนครนิวยอร์ค เป็นเมืองใหญ่ และผู้คนยุ่งมาก ไม่มีเวลาสนใจใคร จนมีคนเปรียบเปรยว่า สองกรุงโรม ยังไม่เท่าหนึ่งนิวยอร์ค กรุงโรมเป็นนครที่คนไปเยือนมาก มีผู้คนขวักไขว่ แต่ก็ยังแพ้นิวยอร์ค ดังนัน หากคุณพยายามเรียกให้คนเดินไปมาในนครนิวยอร์คหันมาสนใจคุณ คงเป็นเรื่องยาก จึงมีชายหนุ่มคนหนึ่งคิดแผลงๆ ด้วยการเอาเศษเงินไปทำหล่นบนถนนในนครนิวยอร์ค ทันทีที่เงินกระทบกับพื้นถนน คนส่วนใหญ่จะหยุดเดินและหันไปตามเสียงเศษเงินที่หล่นนั้น นี่คือเสียงที่คนในสังคมของเราจดจ่อที่จะได้ยิน และคนของพระเจ้า คริสเตียนมากมายก็จดจ่อกับเสียงของเงินมากกว่าเสียงของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่คือเหตุผลว่า ทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระองค์ตรัสด้วย ความอยากของเนื้อหนังทำให้อยากจะฟังเสียงที่อยากจะฟัง ส่วนเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์มักจะขัดใจ บางคนอยากจะฟัง เสียงสรรเสริญเยินยอมากกว่าความจริงเพื่อาการปรับปรุงแก้ไข  มีนิทานเรื่อง “ภูษาใหม่ขององค์จักรพรรดิ” องค์จักรพรรดิโดนชายเจ้าเล่ห์สองคนลวงให้หลงผิด อ้างว่า ทอภูษาสุดวิเศษ คนที่มองไม่เห็นเป็นคนโง่กับคนที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ ดังนั้น ผู้คนมากมายรวมทั้งจักรพรรดิก็มาชมภูษาวิเศษที่มองไม่เห็น และเมื่อมองไม่เห็นก็ทำเป็นว่ามองเห็น ต่างก็ชมกันว่า ภูษาวิเศษนี้งามจริงๆ เพื่อจะได้ไม่เป็นคนโง่หรือเป็นคนที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ตนเองเป็นอยู่ ไม่นานทุกคนก็หลุดเข้าไปในวังวนของการบิดเบือน การยกยอปอปั้น และเดินตามการโกหกนั้นโดยพร้อมเพรียง ในท้ายที่สุด จักรพรรดิก็สวมภูษาวิเศษ (ที่มองไม่เห็น) ผู้คนในเมืองที่ไม่อยากให้ใครว่าเป็นคนโง่ ต่างก็ร้องชมจักรพรรดิว่า งามจริงๆ จนมีเด็กหญิงตัวเล็กชี้มือร้องออกมาว่า “จักรพรรดิล่อนจ้อน” เมื่อนั้น ผู้คนมองเห็นความจริง ตะโกนพร้อมเพรียงกันว่า “องค์จักรพรรดิล่อนจ้อน”  นี่คงเป็นเหตุผลที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่า มัทธิว 19:14 14 ฝ่าย​พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า​มา​หา​เรา อย่า​ห้าม​เขา​เลย เพราะ​ว่า​ชาว​แผ่นดิน​สวรรค์​เป็น​ของ​คน​เช่น​เด็ก​เหล่า​นั้น” เด็กจะพูดอย่างที่เขามีประสบการณ์โดยไม่เสริมแต่ง เด็กจึงถูกนำมาเปรียบเทียบเหมือนคุณลักษณะชีวิตของชาวแผ่นดินสวรรค์ คริสเตียนมักเรียกตัวเองว่าเป็นชาวสวรรค์ และเรียกคนที่ไม่เป็นคริสเตียนว่าชาวโลก แต่พฤติกรรมของคริสเตียนไม่น้อยดูยังไงก็ยังไม่เหมือนชาวสวรรค์สักที  ชีวิตที่เกิดผล…เป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า ต้องเป็นชีวิตอย่างชาวสวรรค์ ที่ทิ้งค่านิยมของชาวโลกนี้ เพื่อทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ หากเรายังดำเนินอยู่ในความต้องการของเนื้อหนัง ก็ยากที่เราจะเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าได้ กาลาเทีย5:24-25 24 ผู้​ที่​อยู่​ฝ่าย​พระ​เยซู​คริสต์​ได้​เอา​เนื้อ​หนัง​กับ​ความ​อยาก และ​ตัณหา​ของ​เนื้อ​หนัง​ตรึง​ไว้​ที่​กางเขน​แล้ว​ 25 ถ้า​เรา​มี​ชีวิต​อยู่​โดย​พระ​วิญญาณ ​ก็​จง​ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​พระ​วิญญาณ​ด้วย​  นี่คือเหตุผลที่เปโตรกล่าวตำหนิและเตือนนายซีโมนที่ทำทีเป็นรับเชื่อและเป็นคริสเตียน (ของปลอม)

1.คริสเตียนปลอมๆ ไม่มีหุ้นส่วนกับพระเจ้า  กิจการ 8:18-21

18 เมื่อ​ซีโมน​เห็น​ว่า คน​เหล่า​นั้น​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ด้วย​การ​วางมือ​ของ​อัครทูต จึง​นำ​เงิน​มา​ให้​อัครทูต​19 และ​ว่า “ขอ​ให้​ข้าพเจ้า​มี​ฤทธิ์​อย่าง​นี้​ด้วย เพื่อ​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​วางมือ​บน​ผู้ใด ผู้​นั้น​จะ​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์”20 ฝ่าย​เปโตร​จึง​กล่าว​แก่​ซีโมน​ว่า “ให้​เงิน​ของ​เจ้า​พินาศ​ไป​ด้วย​กัน​กับ​ตัว​เจ้า​เถิด เพราะ​เจ้า​คิด​ว่า​จะ​ซื้อ​ของ​ประทาน​แห่ง​พระ​เจ้า​ด้วย​เงิน​ได้​21 เจ้า​ไม่​มี​หุ้น​หรือ​ส่วน​ใน​การ​นี้​เลย เพราะ​ใจ​ของ​เจ้า​ไม่​สัตย์​ซื่อ​ต่อ​พระ​เจ้า​ เพราะว่าของจริง จะได้รับโดยไม่ต้องซื้อ พระเจ้าประทานให้ฟรีๆ รากศัพท์ภาษากรีกคำว่า ของประทาน แปลว่า ของขวัญที่ให้ฟรี ไม่ต้องซื้อ เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ความจริงมีค่าใช้จ่าย แต่พระเยซูคริสต์เจ้าได้จ่ายราคาให้เรียบร้อยแล้วบนไม้กางเขน โรม 5:15 15 แต่​ของ​ประทาน​แห่ง​พระ​คุณ​นั้น​หา​เป็น​เช่น​ความ​ละเมิด​นั้น​ไม่ เพราะ​ว่า​ถ้า​คน​เป็น​อัน​มาก​ต้อง​ตาย​เพราะ​การ​ละเมิด​ของ​คนๆ เดียว มาก​ยิ่ง​กว่า​นั้น ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​และ​ของ​ประทาน​โดย​พระ​คุณ​ของ​พระ​องค์​ผู้​เดียว​นั้น คือ​พระ​เยซู​คริสต์​ ​ก็​มี​บริบูรณ์​แก่​คน​เป็น​อัน​มาก  ​คำว่า ของประทานแห่งพระคุณ ตรงนี้  ภาษากรีกใช้คำว่า คาริสมา แปลว่า The Free Gift ของขวัญที่ให้ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเอาหมูเห็ดเป็ดไก่มาถวาย ไม่ต้องเอาโน่นนี่นั่นมาถวาย พระเจ้าไม่ต้องการ ถ้าพระเจ้าต้องอาศัยหมูเห็ดเป็ดไก่จากเรา พระเจ้าก็ไม่เป็นพระเจ้าแล้ว แต่เป็นอะไรบางอย่างที่เราต้องเลี้ยงไว้ใช้งาน ของประทานแห่งพระคุณคือค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้ว สำเร็จแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ ดังนั้น การรับของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ Package คือมาในเวลาเดียวกันกับการรับเชื่อ และราคาของพระองค์ก็สูงเกินกว่าเงินทองทั้งสิ้นของทั้งโลกจะซื้อได้ พระเยซูได้เคยตรัสถึงการเปรียบเทียบชีวิตหนึ่งมีค่ายิ่งกว่าของทั้งสิ้นในโลก มัทธิว 16:26  26 เพราะ​ถ้า​ผู้ใด​จะ​ได้​สิ่งของ​สิ้น​ทั้ง​โลก​แต่​ต้อง​เสียชีวิต​ของ​ตน ผู้​นั้น​จะ​ได้​ประโยชน์​อะไร หรือ​ผู้​นั้น​จะ​นำ​อะไร​ไป​แลก​เอา​ชีวิต​ของ​ตน​กลับคืน​มา​  ดังนั้น ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มีราคาที่เงินทองไม่สามารถซื้อได้ และคนที่คิดจะตีราคาพระองค์เป็นเงินทองเหมือนการไปเช่าพระมาห้อยคอ ก็คือคนที่ไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า อย่างที่นายซีโมน คนเล่นวิทยาคมที่พระคัมภีร์ได้เรียกเขาว่าเป็นคนที่ไม่สัตย์ซื่อ คำว่า สัตย์ซื่อ คำนี้ ภาษากรีกแปลว่า ตรง ได้ระดับ เป็นความจริง (Straight, level, true ) มาจากรากศัพท์ที่แปลว่า สุขภาพดี แต่เมื่อใส่คำว่า ไม่ เข้าไป แปลว่า ไม่ตรง (คด) สุขภาพไม่ดี หรือป่วย ในสมัยโบราณ คนหรือสัตว์ที่จะมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าต้องปราศจากตำหนิ ไม่ป่วย ไม่พิการ ในยุคพระคุณปัจจุบัน เราต้องเข้าหาพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง ถ้าเราป่วยก็ต้องรับการรักษาให้หายป่วย เราจึงจะทำงานในฐานะเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าอย่างเกิดผลได้   คนเดินกะเผลกฝ่ายวิญญาณ ก็เหมือนแม่ปูเดินเอียงแล้วจะพาให้คนเดินตรงได้อย่างไร คนอ่อนล้า อ่อนแรง จะมาช่วยให้คนมีกำลัง มีแรงได้อย่างไร ดังนั้น การได้ของประทานพระวิญญาณ คือกระบวนการเยียวยาที่พระเจ้าประทานให้กับคริสเตียนด้วยในขณะที่เป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราไปสู่กระบวนการรักษาให้หายดี โดยเฉพาะบาดแผลในจิตใจ พระองค์จะทำหน้าที่ตรวจร่างกายเรา เหมือนเครื่อง  X-rayว่ามีอะไรผิดปกติ พระองค์จะส่งสัญญาณเตือนให้เราเข้าสู่การพบกับพระเยซู ผู้เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ และนี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานผ่านอัครทูตเปโตรกับยอห์น วินิจฉัยนายซีโมน มากุสว่า 20 ฝ่าย​เปโตร​จึง​กล่าว​แก่​ซีโมน​ว่า “ให้​เงิน​ของ​เจ้า​พินาศ​ไป​ด้วย​กัน​กับ​ตัว​เจ้า​เถิด เพราะ​เจ้า​คิด​ว่า​จะ​ซื้อ​ของ​ประทาน​แห่ง​พระ​เจ้า​ด้วย​เงิน​ได้ เปโตรพบว่า ซีโมนป่วย และถึงตาย (พินาศแปลว่า ตายแบบไม่เหลือแม้กระทั่งวิญญาณ ดับสูญ ไม่มีตัวตนอีกต่อไป)  นี่ไม่ใช่คำแช่งสาป แต่เปโตรมองเห็น และมองเห็นได้ทะลุมากกว่านั้น เหมือนหมอวินิจฉันโรค และการป่วยและถึงตาย ไม่สามารถ เป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าได้ ไปกับพระเจ้าไม่ได้ การไม่สัตย์ซื่อ การไม่อยู่ในระดับเดียวกับพระเจ้า คือความจริงของพระองค์ ไม่สามารถไปกับพระเจ้าได้ เพราะพระเจ้าจะไม่เป็นพระองค์เองไม่ได้ นั่นคือ พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ แม้ว่า จะมีคนที่เป็นคริสเตียนที่ไม่สัตย์ซื่อจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็ตาม  แต่ก็จะมีคนอย่างอ.เปาโลในยุคของเราด้วย  2 โครินธ์ 2:17 17 เพราะ​ว่า​เรา​ไม่​เหมือน​คน​เป็น​อัน​มาก ที่​เอา​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ไป​ขาย​กิน แต่​ว่า​เรา​ประกาศ​ด้วย​อาศัย​พระ​คริสต์​อย่าง​คน​สัตย์​ซื่อ อย่าง​คน​ที่มา​จาก​พระ​เจ้า และ​อย่าง​คน​ที่​อยู่​จำเพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​ จงอย่าเป็นคริสเตียนปลอมๆ..และจงอย่ายอมขาดจากหุ้นส่วนกับพระเจ้า

2.คริสเตียนแท้ก็ต้องระวังการสูญเสียหุ้นส่วนกับพระเจ้า   กิจการ 8:22-25

22 เหตุ​ฉะนั้น​จง​กลับ​ใจ​ใหม่​จาก​การ​ชั่ว​ร้าย​ของ​เจ้า​นี้ และ​อธิษฐาน​ขอ​พระ​เจ้า ชะรอย​พระ​องค์​จะ​ทรง​โปรด​ยก​ความ​ผิด​ซึ่ง​เจ้า​คิด​ใน​ใจ​ของ​เจ้า23 ด้วย​เรา​เห็น​ว่า​เจ้า​จะต้อง​รับ​ความ​ขม​ขื่น และ​ติด​พันธนะ​แห่ง​ความ​อธรรม”24 ฝ่าย​ซีโมน​ตอบ​ว่า “ขอ​ท่าน​อธิษฐาน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เผื่อ​ข้าพเจ้า​ด้วย เพื่อ​เหตุการณ์​ที่​ท่าน​ได้​กล่าว​แล้ว​นั้น จะ​ไม่ได้​อุบัติ​กับ​ตัว​ข้าพเจ้า​สัก​อย่าง​เดียว” 25 ครั้น​พวก​อัครทูต​เป็น​พยาน และ​ประกาศ​พระ​วจนะ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แล้ว ​ก็​กลับไป​ยัง​กรุง​เยรูซาเล็ม และ​ได้​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​ตาม​ทาง​ใน​หมู่​บ้าน​ชาว​สะมาเรีย​หลาย​แห่ง​ สุดท้ายการทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของอัครทูตเปโตร ทำให้ท่านมองเห็นอาการป่วยในระดับลึกของซีโมน 23 ด้วย​เรา​เห็น​ว่า​เจ้า​จะต้อง​รับ​ความ​ขม​ขื่น และ​ติด​พันธนะ​แห่ง​ความ​อธรรม ในความขมขื่น พระคัมภีร์ตอนน้ได้มีภาษากรีกอีกคำซึ่งแปลว่า พิษของความขมขื่น แสดงให้เห็นถึงที่มาของการป่วยที่ต้องรับการแก้ไข มิฉะนั้น จะพาไปเกี่ยวข้องกับการผูกมัดให้ทำการอธรรม ซึ่งในหนังสือฮีบรู 12:15 15 จง​ระวัง​ให้​ดี​อย่า​ให้​ใคร​เพิกเฉย​ต่อ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า และ​อย่า​ให้​มี​ราก​ขม​ขื่น​งอก​ขึ้น​มา ทำ​ความ​ยุ่งยาก​ให้ ซึ่ง​จะ​เป็น​เหตุ​ให้​คน​เป็น​อัน​มาก​เสีย​ไป​   พระคัมภีร์ตอนนี้ กล่าวถึงรากขมขื่นที่งอกในส่วนลึกของชีวิตคน มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้คนจำนนวนมากได้รับความเสียหาย  คนที่มีรากขมขื่น คือคนที่ให้อภัยคนยาก คนที่อยู่กับขมขื่น เป็นคนที่มองคนในแง่ร้าย คนที่อยู่กับความขมขื่น เป็นคนที่ช่างจดจำความผิด คนที่อยู่กับความขมขื่น  เป็นคนที่เสแสร้ง (หน้าชื่นอกตรม) คนที่ขมขื่นไม่ใช้เวลากับคน แต่จะอยู่กับการแสวงหาวัตถุสิ่งของเงินทองหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คน  นี่คือสิ่งที่เปโตรวิเคราะห์อาการของซีโมนแล้ว จึงแนะนำว่า วิธีแก้ไข คือต้องมาหาพระเจ้าด้วยท่าทีที่กลับใจใหม่ คือต้องหันหลังให้กับความขมขื่นเหล่านี้ 22 เหตุ​ฉะนั้น​จง​กลับ​ใจ​ใหม่​จาก​การ​ชั่ว​ร้าย​ของ​เจ้า​นี้ และ​อธิษฐาน​ขอ​พระ​เจ้า ชะรอย​พระ​องค์​จะ​ทรง​โปรด​ยก​ความ​ผิด​ซึ่ง​เจ้า​คิด​ใน​ใจ​ของ​เจ้า  เราคิดว่า ซีโมนกลับใจใหม่ไม๊ ข้าพเจ้าคิดว่าไม่ เพราะเขาไม่ทำตามคำแนะนำของเปโตรที่ให้เขาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยตัวเขาเอง แต่นายซีโมนยังใช้เปโตรให้อธิษฐานแทนเขา 24 ฝ่าย​ซีโมน​ตอบ​ว่า “ขอ​ท่าน​อธิษฐาน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เผื่อ​ข้าพเจ้า​ด้วย เพื่อ​เหตุการณ์​ที่​ท่าน​ได้​กล่าว​แล้ว​นั้น จะ​ไม่ได้​อุบัติ​กับ​ตัว​ข้าพเจ้า​สัก​อย่าง​เดียว”และพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บันทึกถึงนายซีโมนต่อไปอีกเลย  แต่กลับมาบันทึกถึงฟิลิปแทนในเหตุการณ์ต่อมา ดูเหมือนนายซีโมนจะถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีอย่างเดียว ไม่เหมือนกับอ.เปาโลที่ครั้งหนึ่งมีบทบาทไม่ดี คือข่มเหงคริสเตียน และหลังจากนั้น ก็กลับใจใหม่ พระคัมภีร์ยังบันทึกต่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่กลับใจใหม่ เป็นชีวิตที่เกิดผล ขอให้เราทั้งหลายตอบสนองด้วยการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงต่อการวิเคราะห์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสผ่านผู้รับใช้ ผ่านพระวจนะ พระคัมภีร์ด้วยสายตรงกับพระเจ้า ไม่ใช่ตอบสนองด้วยการใช้คนอื่นทำแทน เรื่องของการกลับใจใหม่เป็นเรื่องที่ทำแทนกันไม่ได้ เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของเรากับพระเจ้า ข้าพเจ้าหวังใจว่า พี่น้องทุกคนจะรักษาการเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า..และมีชีวิตที่เกิดผล  อย่างที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับเราแต่ละคน  ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงรักษาการเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า อย่าถอนหุ้น อย่าถอนตัว เพราะในหนังสือฮีบรูได้มีบทเรียนของคนที่ครั้งหนึ่งเคยมีส่วนกับพระวิญญาณ แต่ภายหลังก็ได้สูญเสียการมีส่วนนั้นไป ฮีบรู 6:4-8 4 เพราะ​ว่า​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้รับ​ความ​สว่าง​มา​ครั้ง​หนึ่ง​แล้ว และ​ได้​รู้​รส​ของ​ประทาน​จาก​สวรรค์ ได้​มี​ส่วน​ใน​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​5 และ​ได้​ชิม​ความ​ดี​งาม​แห่ง​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า และ​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​ยุค​ที่​จะ​ถึง​นั้น​6 ถ้า​เขา​เหล่า​นั้น​ได้​ชิม​แล้ว​หลง​ไป ​ก็​เหลือวิสัย​ที่​จะ​นำ​เขา​มา​สู่​การ​กลับ​ใจ​อีก​ได้ เพราะ​ตัว​เขา​เอง​ได้​ตรึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​เสีย​แล้ว และ​ทำ​ให้​พระ​องค์​ทรง​รับ​การ​ดู​หมิ่น​เยาะ​เย้ย​7 ด้วย​ว่า​พื้น​แผ่นดิน​แห่ง​ใด​ที่​ได้รับ​น้ำฝน​อยู่​เสมอ และ​เกิด​มี​พืชผัก​ขึ้น​ให้​ประโยชน์​แก่​คน​ทั้ง​หลาย ​ก็​ได้รับ​พระ​พร​จาก​พระ​เจ้า​8 แต่​ถ้า​พื้นดิน​นั้น​มี​ต้น​หนาม​ใหญ่​และ​หนาม​ย่อย​เกิดขึ้น ​ก็​ไร้​ค่า​จน​เกือบจะ​ถูก​แช่ง​สาป แล้ว​ใน​ที่สุด​ก็​จะ​ถูก​เผา​ไฟ​  น่าอัศจรรย์ในเนื้อหาสาระตอนนี้ที่กล่าวถึงหนามใหญ่หนามย่อยปกคลุมเหนือพื้นดินนั้นจนแผ่นดินนั้นไม่สามารถเกิดผลได้อีกเลย หนามใหญ่หนามย่อยนั้นเป็นสิ่งเดียวกับกับสิ่งที่พระเยซูได้เปรียบเทียบในคำอุปมาเรื่องความกังวลเกี่ยวกับโลกนี้ และความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติของโลกนี้ นายซีโมนครั้งหนึ่งได้ชิมพระวจนะที่ประกาศโดยฟิลิป  แต่ยังคงความลุ่มหลงในทรัพย์สินเงินทองของโลกนี้  ทำให้นายซีโมนเป็นคริสเตียนที่สูญเสียการเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าไปในระยะเวลาอันสั้น 25 ครั้น​พวก​อัครทูต​เป็น​พยาน และ​ประกาศ​พระ​วจนะ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แล้ว ​ก็​กลับไป​ยัง​กรุง​เยรูซาเล็ม และ​ได้​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​ตาม​ทาง​ใน​หมู่​บ้าน​ชาว​สะมาเรีย​หลาย​แห่ง สุดท้ายตอนนี้ปิดจบด้วยการเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าของเปโตรและยอห์นที่ยังทำงานประจำร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ตามทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม ขอให้เราทั้งหลายทำงานที่เป็นงานประจำจริงๆ เรื่องทำมาหากิน เป็นเรื่องรอง แต่งานประจำหลักคือ การเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า และคือการรักษาหุ้นส่วนของพระเจ้าไว้อย่างต่อเนื่อง บางคนอาจเรียกว่า ต่อสัญญา ถ้าไม่ทำ สัญญาอาจขาดไปเมื่อใดก็ไม่รู้ รู้ตัวอีกที ตอนเกิดอุบัติเหตุแล้ว

“ชีวิตที่เกิดผล…เป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า”

1.คริสเตียนปลอมๆ ไม่มีหุ้นส่วนกับพระเจ้า

2.คริสเตียนแท้ก็ต้องระวังการสูญเสียหุ้นส่วนกับพระเจ้า

By admin