สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014

“อย่าท้อถอย….แม้จะทุกข์ยากเพียงใด”

เยเรมีย์ 29:11-13 11 ​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า เพราะ​เรา​รู้​แผนงาน​ที่​เรา​มี​ไว้​สำหรับ​เจ้า เป็น​แผนงาน​เพื่อ​สวัสดิภาพ ไม่ใช่​เพื่อ​ทุกข​ภาพ เพื่อ​จะ​ให้​อนาคต​และ​ความ​หวัง​ใจ​แก่​เจ้า​12 แล้ว​เจ้า​จะ​ทูล​ขอ​ต่อ​เรา และ​มา​อธิษฐาน​ต่อ​เรา และ​เรา​จะ​ฟัง​เจ้า​13 เจ้า​จะ​แสวงหา​เรา​และ​พบ​เรา​เมื่อ​เจ้า​แสวงหา​เรา​ด้วย​สิ้นสุด​ใจ​ของ​เจ้า นี่เป็นข้อความเผยพระวจนะสำหรับชนชาติอิสราเอลในยามที่สูญสิ้นชาติและคนอิสราเอลต้องตกทุกข์ได้ยาก มีคนอิสรา เอลจำนวนหนึ่งต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลนนานถึง 70 ปี สิ่งที่เกิดเหล่านี้ก็ยังเป็นแผนการของพระเจ้าเพื่อสวัสดิภาพ มิใช่เพื่อทุกขภาพสำหรับคนอิสราเอล นี่เป็นโมเดลที่พระเจ้าทรงวางไว้สำหรับประ ชากรของพระองค์ให้ได้เรียนรู้บทเรียนว่า พระเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์ และพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชากรของพระองค์ต้องเผชิญกับบทเรียนหนักก็เพื่อจะเป็นผลดีกับประชากรของพระองค์ หากเรานำมาประยุกต์ใช้สำหรับตัวเราเองในเวลานี้ ในฐานะคนของพระเจ้า ที่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในแผนการแห่งความรอดของพระเยซูคริสต์เจ้า สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราแต่ละคน ไม่ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญเพียงใด จงรู้เถิดว่า พระเจ้าทรงตรัสประโยคสำหรับกับอิสราเอล ก็เพื่อให้เราในรุ่นหลังได้รับความหมายอย่างเดียวกัน เพราะ​เรา​รู้​แผนงาน​ที่​เรา​มี​ไว้​สำหรับ​เจ้า เป็น​แผนงาน​เพื่อ​สวัสดิภาพ ไม่ใช่​เพื่อ​ทุกข​ภาพ นี่เป็นคำสัญญาที่บ่งบอกกับเราทั้งหลายว่า เราไม่ได้เข้าไปอยู่ในสถาน การณ์ใดๆก็ตามด้วยความบังเอิญ ทุกอย่างล้วนอยู่ในแผนการของพระเจ้าทั้งสิ้น เพียงแต่ว่า เราจะตอบสนองได้ตรงและลงล็อคได้อย่างในตอนท้ายของพระธรรมตอนนี้หรือไม่ 12 แล้ว​เจ้า​จะ​ทูล​ขอ​ต่อ​เรา และ​มา​อธิษฐาน​ต่อ​เรา และ​เรา​จะ​ฟัง​เจ้า​13 เจ้า​จะ​แสวงหา​เรา​และ​พบ​เรา​เมื่อ​เจ้า​แสวงหา​เรา​ด้วย​สิ้นสุด​ใจ​ของ​เจ้า กุญแจสำคัญก็คือ การเชื่อและไว้วางใจพระเจ้า และให้พระองค์เป็นจุดจอจ่อของการเผชิญกับทุกสถานการณ์ของชีวิต ดังที่เราได้มีพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นแบบอย่างแก่เราในเรื่องนี้ เหตุ​ฉะนั้น​เมื่อ​เรา​มี​พยาน​พรั่ง​พร้อม​อยู่​รอบ​ข้าง​เช่นนี้​แล้ว ​ก็​ขอ​ให้​เรา​ละ​ทิ้ง​ทุก​อย่าง​ที่​ถ่วง​อยู่ และ​บาป​ที่​เกาะ​แน่น ขอ​ให้​เรา​วิ่ง​แข่ง​ด้วย​ความ​เพียร​พยายาม ตาม​ที่​ได้​กำหนด​ไว้​สำหรับ​เรา หมาย​เอา​พระ​เยซู​เป็น​ผู้​บุกเบิก​ความ​เชื่อ และ​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​สมบูรณ์ ​พระ​องค์​ได้​ทรง​อดทน​ต่อ​กางเขน เพื่อ​ความ​รื่น​เริง​ยินดี​ที่​ได้​เตรียม​ไว้​สำหรับ​พระ​องค์ ทรง​ถือ​ว่า​ความ​ละอาย​นั้น​ไม่​เป็น​สิ่ง​สำคัญ​และ​พระ​องค์​ได้​ประทับ ณ เบื้อง​ขวา​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​คิดถึง​พระ​องค์​ผู้​ได้​ทรง​ยอม​ทน​ต่อ​คำ​คัดค้าน​ของ​คน​บาป เพื่อ​ว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ไม่​รู้สึก​ท้อถอย​ ฮีบรู12:1-3