“ลูกผู้ชายแท้”

ปฐมกาล1:27-28  27 ​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น​ตาม​พระ​ฉายา​ของ​พระ​องค์ ตาม​พระ​ฉายา​ของ​พระ​เจ้า​นั้น ​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น และ​ได้​ทรง​สร้าง​ให้​เป็น​ชาย​และ​หญิง 28 ​พระ​เจ้า​ทรง​อวย​พระ​พร​แก่​มนุษย์ ตรัส​แก่​เขา​ว่า “จง​มี​ลูก​ดก​ทวี​มาก​ขึ้น​จน​เต็ม​แผ่นดิน จง​มี​อำนาจ​เหนือ​แผ่นดิน จง​ครอบ​ครอง​ฝูง​ปลา​ใน​ทะเล และ​ฝูง​นก​ใน​อากาศ กับ​บรรดา​สัตว์​ที่​เคลื่อนไหว​บน​แผ่นดิน”  การอวยพรของพระเจ้าแก่มนุษย์ในที่นี้หมายถึงทั้งชายและหญิงที่จะมีส่วนในการมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน  รากศัพท์คำว่า ลูกดก คำนี้ใช้คำว่า เกิดผล  ลูกที่เป็นผลผลิตจากผู้ชายและผู้หญิง จึงบ่งบอกถึงชีวิตที่เกิดผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่ต้น  เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้ผู้ชายเป็นพ่อ และผู้หญิงเป็นแม่  ทั้งพ่อและแม่จะส่งต่อหน้าที่ที่พระเจ้าให้ดูแลสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า ได้แก่อาณาจักรของพืชและสัตว์ทั้งบนบกในน้ำและบนท้องฟ้า เรื่องราวการทรงสร้างมนุษย์คู่พิเศษเกิดขึ้นในสวนเอเดน เกี่ยวกับผู้ชายที่จะทำหน้าที่ผู้นำครอบครัวอย่างชัดเจนปฐมกาล 2:18 18 ​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า “ไม่​ควร​ที่​ชาย​ผู้​นี้​จะ​อยู่​คน​เดียว เรา​จะ​สร้าง​คู่​อุปถัมภ์​ที่​สม​กับ​เขา​ขึ้น”  พระเจ้าทรงกำหนดบทบาทของผู้หญิงที่จะเป็นภรรยาของผู้ชาย ให้ทำหน้าที่ เรียกว่า คู่อุปถัมภ์ (Helper) แปลว่า ผู้ช่วย  บ่งบอกชัดเจนว่า ผู้ชายต้องทำหน้าที่ผู้นำ โดยมีภรรยาเป็นผู้ช่วย นี่คือบทบาทของความเป็นสามีภรรยา  แต่ไม่ได้หมายความว่า ผู้หญิงทุกคนต้องให้ผู้ชายนำ แต่เมื่อผู้ชายได้เป็นสามี บทบาทของผู้ชายจะเปลี่ยนไป และยิ่งผู้ชายกลายมาเป็นพ่อคน บทบาทของผู้ชายก็ยิ่งเปลี่ยนไปด้วย ผู้ชายที่เป็นทั้งผู้ชาย เป็นทั้งสามี และเป็นพ่อคน คุณกำลังเข้ามาสู่จุดที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มสร้างโลก เป็นผู้ชายที่ทำหน้าที่ครบทั้งสามอย่าง Tim Lahaye ผู้เขียนหนังสือ Understanding the mate Temperament กล่าวว่า พระเจ้าทรงตั้งพระทัยสร้างผู้ชายให้เป็นชายที่สมบูรณ์แบบปัญญาจารย์ 7:28  28 ซึ่ง​จิตใจ​ของ​ข้าพเจ้า​ยัง​กำลัง​หา​แล้ว​หา​อีก แต่​ข้าพเจ้า​หา​ได้​พบปะ​ไม่ ใน​ชาย​พัน​คน​จะ​พบ​ชาย​จริง​สัก​คน​หนึ่ง แต่​จะ​หา​หญิง​แท้​สัก​คน​หนึ่ง​ใน​จำนวน​พัน​คน​ก็​หา​ไม่​พบ   ​ตามความเข้าใจของข้าพเจ้า คิดว่า ชายจริง หญิงแท้ ที่ปัญญาจารย์แสวงหา นั่นก็คือ ชายหรือหญิงที่ได้ทำหน้าที่ครบอย่างสมบูรณ์ คือ เป็นชาย   เป็นสามี และเป็นพ่อ สำหรับหญิงก็คือ เป็นหญิง เป็นภรรยา และเป็นแม่ แต่สิ่งที่ปัญญาจารย์ค้นพบอีกสองด้านก็คือ ปฐมกาล7:19  29 ดู​เถิด ข้าพเจ้า​พบ​แต่​ความ​นี้​ต่างหาก คือ​พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ให้​เป็น​คน​เที่ยง​ธรรม แต่​มนุษย์​ทั้ง​หลาย​ได้​ค้นคว้า​กล​อุบาย​ต่างๆ ออกมา  ด้านหนึ่งคือน้ำพระทัยพระเจ้าในการทรงสร้างมนุษย์ ให้​เป็น​คน​เที่ยง​ธรรม  ส่วนอีกด้านหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับน้ำพระทัยพระเจ้าก็คือ มนุษย์​ทั้ง​หลาย​ได้​ค้นคว้า​กล​อุบาย​ต่างๆ ออกมา  นี่คือการค้นพบเมื่อหลายพันปีที่แล้ว  ซึ่งในปัจจุบันของเราไม่ต้องพยายามค้นหา แต่พบได้ง่ายๆมากในท่ามกลางมนุษย์ที่เป็นหญิงและชาย  ในสามี ภรรยา และในคนที่เป็นพ่อและแม่  สิ่งตรงกันข้ามเหล่านี้อันได้แก่ กลอุบายต่างๆ ได้ทำลายความสมบูรณ์แบบของความเป็นชายจริงหญิงแท้ไปสิ้น  ทำให้คนต่างผิดหวังกันและกัน คนที่เราคาดหวังให้เป็นชายก็ทำให้เราผิดหวังเมื่อเขาไม่เป็นลูกผู้ชาย วันนี้ขอพูดในมุมของผู้ชายสักหน่อย จริงๆ เราก็คาดหวังคนที่จะเป็นหญิงแท้ แต่เราก็ผิดหวังกับความเป็นหญิงแท้เหมือนกัน เราคาดหวังสามีที่ควรจะเป็นสามี แต่ก็ไม่เป็นสามีอย่างที่ควรจะเป็น และลูกๆก็คาดหวังความเป็นพ่อที่พ่อมากมายก็ไม่สามารถไปถึงได้  ในวีดีโอเพลงที่เราได้รับชมไป  มีทั้งซุปตาร์ และนักร้องสมัครเล่น ทั้งสองมีบทบาทที่เปลี่ยนไป จากผู้ชายที่เป็นสามีมาเป็นพ่อ และต่างตั้งใจที่จะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุด ในเนื้อหาของเพลงบอกเราว่า เขารู้ตัวดีว่า อาจจะเป็นพ่อที่ดีอย่างที่ลูกคาดหวังไม่ได้ แต่จะตั้งใจ เพราะบทบาทของเขาเปลี่ยนไปแล้ว  ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า พ่อหลายคนที่นี่ก็มีความตั้งใจที่จะทำอย่างนั้น แต่ก็มีความอ่อนแอและจำกัดในบางครั้ง ที่ทำให้ลูกเสียใจ ผิดหวัง  มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า  ถ้าเริ่มต้นผิด ต่อๆไปก็จะผิดไปหมด  ข้าพเจ้าอยากให้เราลองนั่งลงสำรวจความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ที่ก่อให้เกิดความผิดหวัง ความเสียใจกับคนใกล้ชิด คนในครอบครัว และแม้แต่ตัวเราเองที่รู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจกับชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไรนัก บางทีเราอาจจะตั้งโจทย์ไม่ถูกต้อง เราจึงหาคำตอบในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ไม่ได้สักที โจทย์ของเราอยู่ที่ไหน บางทีเราอาจไม่ได้ย้อนกลับไปมองว่า การเริ่มต้นของเรามันใช่หรือเปล่า  และข้าพเจ้าอยากจะตั้งโจทย์ที่สำคัญก็คือ จุดเริ่มต้นของผู้ชาย…เป็นลูกผู้ชายแท้หรือไม่ จากหนังสือ  1โครินธ์ 16:13-14 13 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ระมัดระวัง จง​มั่นคง​ใน​ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน จง​เป็น​ลูกผู้ชาย​แท้ จง​เข้มแข็ง​14 ทุก​สิ่ง​ซึ่ง​ท่าน​กระทำ​นั้น จง​กระทำ​ด้วย​ความ​รัก หัวข้อวันพ่อของเราวันนี้ คือ พ่อ…ยอดมนุษย์มหัศจรรย์  Super Dad Super Man  เราอาจคิดถึงซุปเปอร์ฮีโร่ทั้งหลาย หรือมองภาพผู้ชายต้องเข้มแข็ง ร้องไห้ไม่เป็น อ่อนแอไม่ได้  แต่มีคำหนึ่งกล่าวว่า เข้มแข็งไม่ได้หมายความว่าต้องก้าวร้าว อ่อนโยนไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอ แต่ภาพของซุปเปอร์ฮีโร่ทำให้ภาพของผู้ชาย โดยเฉพาะเมื่อกลายเป็นสามีและกลายเป็นพ่อกลับต้องก้าวร้าวแทนที่จะเข้มแข็ง และอ่อนแอแทนที่จะ อ่อนโยน หากเรามาตีความพระคัมภีร์ตอนนี้ 13 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ระมัดระวัง จง​มั่นคง​ใน​ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน จง​เป็น​ลูกผู้ชาย​แท้ จง​เข้มแข็ง​14 ทุก​สิ่ง​ซึ่ง​ท่าน​กระทำ​นั้น จง​กระทำ​ด้วย​ความ​รัก ได้บ่งชี้ให้เราได้เป็นลูกผู้ชายแท้ด้วยชีวิตที่แสดงออกสี่ด้าน และข้าพเจ้าเชื่อว่า นี่จะเป็นคำตอบสำหรับการแก้ปัญหาความเป็นสามีหรือเป็นพ่อที่จะสามารถตอบสนองความคาดหวังของภรรยาและลูกๆได้ และจะเป็นมุมมองที่บรรดาผู้หญิงทั้งหลายควรจะเข้าใจและคาดหวังผู้ชาย ภรรยาจะเข้าใจและคาดหวังสามี และลูกๆจะเข้าใจและคาดหวังพ่อ ประการแรกก็คือ ความเป็นลูกผู้ชายแท้ตามพระคัมภีร์ได้กล่าวถึง คือ การ….

1.ระมัดระวังชีวิต

คำว่า ระมัดระวัง ที่พระคัมภีร์ใช้ตอนนี้ แปลว่า เฝ้ามองดู ตื่นตัวตลอดเวลา  นี่เป็นคุณสมบัติของลูกผู้ชายแท้ ที่ต้องมี คือการ ตื่นตัวตลอดเวลาและเฝ้าระวัง ทำให้เห็นภาพของคนยามที่ทำหน้าที่ตื่นตัวตลอดเวลา  คนยามที่ดี จะไม่หลับยาม ขโมยมายกเค้าไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ หรือคนยามเอาแต่ดูทีวี อ่านหนังสือพิมพ์จนไม่เงยหน้ามองว่า มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า แต่คิดไปเองว่า ทุกอย่างปกติ ไม่ต้องทำหน้าที่ตรวจตรา หรือเดินยาม ลูกผู้ชายแท้ที่พระคัมภีร์เตือนให้ระมัดระวังเหมือนคนยาม พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเตือนสาวกของพระองค์ว่า มัทธิว 26:41 41 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เฝ้า​ระวัง​และ​อธิษฐาน เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่​ต้อง​ถูก​ทดลอง จิต​วิญญาณ​พร้อม​แล้ว​ก็​จริง แต่​กาย​ยัง​อ่อน​กำลัง” เป็นคำเดียวกันที่หมายถึงการเฝ้ามองดูอย่างคนยามที่ตื่นตัวตลอดเวลา ลูกผู้ชายแท้ต้องตื่นตัว ไม่หลับใหลไปกับโลกนี้ คนในโลกนี้ลุ่มหลงไปกับสิ่งต่างๆมากมาย นั่นคืออาการหลับใหล ไม่รู้ตัว และถูกทดลองให้ทำบาปมากมาย พระเยซูเตือนสาวกของพระองค์ อย่างเดียวกันกับที่อ.เปาโลได้เตือนผู้ชายทุกคนให้เป็นลูกผู้ชายแท้ คือต้องระมัดระวัง ไม่หลับใหล ไม่ปล่อยให้ตนเองเข้าไปสู่การทดลอง จิต​วิญญาณ​พร้อม​แล้ว​ก็​จริง แต่​กาย​ยัง​อ่อน​กำลัง”ประโยคนี้ได้บอกเราอีกว่า ลูกผู้ชายแท้ ยังหมายถึง ต้องรู้ความอ่อนแอของตนเอง และต้องดูแลตนเองให้ดีด้วยการระมัดระวัง อธิษฐาน อย่าชะล่าใจ ต้องกระตุ้นกันและกันให้อธิษฐานและเฝ้าระวัง อย่าคิดว่าตนเองเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ อ่อนแอไม่เป็น ล้มไม่เป็นท่าไปนักต่อนักแล้วกับบรรดาผู้ชายทั้งหลายที่คิดว่า เอาอยู่ แต่สุดท้ายเอาไม่อยู่ พ่ายแพ้การทดลอง ล้มลงในความบาป เพราะการไม่ระมัดระวัง  กับเรื่อง อบายมุข รูปโป๊ หนังโป๊ การพนัน การลามก การคบหาผู้คนไม่เลือกหน้า หรือการไม่ใส่ใจเรื่องศีลธรรมต่างๆ หรืองานบางชนิดที่ล่อแหลม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเพศตรงกันข้าม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของคนที่หลับใหล  แต่ลูกผู้ชายแท้ของพระเจ้าต้องตื่นตัวตลอดเวลาและเฝ้าระมัดระวังเสมอ ประการที่สองสำหรับลูกผู้ชายแท้ที่ต้องมีคือ

2.มั่นคงในความเชื่อ

ตรงกันข้ามกับความมั่นในความเชื่อ คือความสงสัย ยากอบ1:3-8 3 เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​ว่า การ​ทดลอง​ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​นั้น ทำ​ให้​เกิด​ความ​หนัก​แน่น​มั่นคง​4 และ​จง​ให้​ความ​มั่นคง​นั้น​บรรลุผล​อัน​สมบูรณ์ เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เป็น​คน​ที่​ดี​พร้อม มี​คุณสมบัติ​ครบถ้วน ไม่​มี​สิ่ง​ใด​บกพร่อง​เลย5 ถ้า​ผู้ใด​ใน​พวก​ท่าน​ขาด​สติปัญญา ​ก็​ให้​ผู้​นั้น​ทูล​ขอ​จาก​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​โปรด​ประทาน​ให้แก่​คน​ทั้ง​ปวง​ด้วย​พระ​กรุณา​และ​มิได้​ทรง​ตำหนิ แล้ว​ผู้​นั้น​ก็​จะ​ได้รับ​สิ่ง​ที่​ทูล​ขอ​6 แต่​จง​ให้​ผู้​นั้น​ทูล​ขอ​ด้วย​ความ​เชื่อ อย่า​สงสัย​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​สงสัย​เป็น​เหมือน​คลื่น​ใน​ทะเล​ซึ่ง​ถูก​ลม​พัด​ซัด​ไป​มา​7 ผู้​นั้น​จง​อย่า​คิด​ว่า​จะ​ได้รับ​สิ่ง​ใด​จาก​พระ​เจ้า​เลย​8 เขา​เป็น​คน​สอง​ใจ​ไม่​มั่นคง​ใน​บรรดา​ทาง​ที่​ตน​ประพฤติ​นั้น พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า การจะเกิดความมั่นคงในความเชื่อ  ความเชื่อต้องถูกทดลอง จึงจะเป็นความเชื่อแท้ ลูกผู้ชายแท้จะต้องถูกทดลองความเชื่อ วันนี้ คุณกำลังถูกทดลองความเชื่อแบบไหน และคุณแก้ปัญหาการถูกทดลองความเชื่อด้วยวิธีไหน ความจริงพระคัมภีร์ได้แนะนำไว้แล้วถึงการเผชิญกับการทดลองความเชื่อ นั่นคือ การขอสติปัญญาจากพระเจ้า  คนที่ไม่ขอสติปัญญาจากพระเจ้า คือคนที่สงสัย ไม่เชื่อว่า สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าจะแก้ปัญหาให้ได้ แต่กลับไปใช้สติปัญญาของตนเองแก้ปัญหาเอง พระคัมภีร์ให้บทสรุปเลยว่า ไม่มีวันที่จะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าสำหรับคนที่ปากบอกว่า เชื่อพระเจ้า แต่เมื่อความเชื่อถูกทดลอง กลับใช้วิธีของตนเอง ไม่ได้พึ่งพาวิธีการของพระเจ้า นี่คือลักษณะที่พระคัมภีร์เรียกว่า 8 เขา​เป็น​คน​สอง​ใจ​ไม่​มั่นคง​ใน​บรรดา​ทาง​ที่​ตน​ประพฤติ​นั้น และไม่ใช่ลูกผู้ชายแท้  เพราะลูกผู้ชายแท้จะทำอย่างที่ตนเองพูด หรือพูดอย่างที่ตนเองทำ แต่คนสองใจ คือคนที่พูดอย่าง ทำอย่าง โดยเฉพาะการพูดถึงความเชื่อ แต่การกระทำไม่ได้แสดงถึงความเชื่อที่ตนเองพูดเลย ขอให้เรากลับมาตั้งโจทย์ของตนเองใหม่ ผู้หญิงทั้งหลาย แม้วันนี้คำเทศนาจะสำหรับผู้ชาย แต่ผู้หญิงอย่างเราได้เรียนรู้ที่จะเป็นหญิงแท้ในวิถีเดียวกัน  ประการที่สาม ลูกผู้ชายแท้ต้อง….

3.เข้มแข็ง

รากศัพท์คำนี้ แปลว่า ให้พลังแก่คนอื่น Empower วันนี้ เรากำลังดำเนินชีวิต แบบดูดพลังชีวิตจากคนอื่น หรือเรากำลังให้พลังแก่คนอื่นอยู่ มีคนจำนวนไม่น้อย ดำเนินชีวิตแบบแรก คือใครอยู่ใกล้ หมดพลัง เพราะเป็นตัวดูด  ดูดกำลังใจ ยิ่งใกล้ยิ่งเสียกำลังใจ ยิ่งใกล้ยิ่งอยากตาย นั่นคือตัวดูดพลังชีวิตที่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ แต่บางทีสถานการณ์ทำให้หนีไม่ได้  ต้องอยู่ด้วยอย่างจำใจ ชีช้ำกะหล่ำปลี การทำตัวไม่น่ารักก็เป็นการดำเนินชีวิตเป็นตัวดูดพลังชีวิต  ในทางตรงกันข้าม ลักษณะชีวิตของลูกผู้ชายแท้ต้องให้พลังแก่คนที่อยู่ใกล้ ใครอยู่ใกล้ต้องได้กำลังใจ อยากมีชีวิตอยู่ต่อ โลกนี้น่าอยู่ คริสตจักรน่าอยู่ บ้านน่าอยู่ สังคมน่าอยู่ นี่คือความเข้มแข็งที่แท้จริง และเป็นคุณสมบัติของลูกผู้ชายแท้  โจทย์ของเราเริ่มต้นที่นี่หรือไม่ เราเข้มแข็งจริงหรือปลอม ดูข้างนอกแข็งแต่ภายในอ่อนแอ เต็มไปด้วยความก้าวร้าว หยาบคายหรือไม่ ขอให้เราจงหันกลับมาสำรวจตัวเราเองอีกครั้ง ขอพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งสถิตภายในผู้เชื่อทุกคนแล้ว ทรงโปรดเปลี่ยนแปลงเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นลูกผู้ชายแท้ หรือใครก็ตาม พระวิญญาณของพระเจ้าทรงทำได้ เอเฟซัส 4:22-24 22 ท่าน​จง​ทิ้ง​ตัว​เก่า​ของ​ท่าน ซึ่ง​คู่​กับ​วิถี​ชีวิต​เดิม​นั้น​เสีย อัน​จะ​เสื่อม​เสีย​ไปสู่​ความ​ตาย​ตาม​ตัณหา​อัน​เป็น​ที่​หลอก​ลวง​23 และ​จง​ให้​วิญญาณ​จิต​ของ​ท่าน​เปลี่ยน​ใหม่​24 และ​ให้​ท่าน​สวม​สภาพ​ใหม่ ซึ่ง​ทรง​สร้าง​ขึ้น​ใหม่​ตาม​แบบอย่าง​ของ​พระ​เจ้า ใน​ความ​ชอบธรรม​และ​ความ​บริสุทธิ์​ที่​แท้จริง  ความเข้มแข็งของลูกผู้ชายที่แท้จริงคือ การยอมเปลี่ยนแปลง การทิ้งตัวเก่า นิสัยเก่า การเข้าไปสู่แบบอย่างของพระเจ้าใน ความ​ชอบธรรม​และ​ความ​บริสุทธิ์​ที่​แท้จริง ในทางตรงกันข้าม การดื้อด้านไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใหม่ คือความอ่อนแอภายในที่เกิดจากความกลัว แต่ความเข้มแข็งของลูกผู้ชายแท้คือความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ แก้ไขสิ่งผิดให้ถูกต้อง ยอมรับการตรวจสอบจากภายนอกด้วยเช่นกัน ประการสุดท้าย ของลูกผู้ชายแท้ก็คือ ชีวิตที่แสดงออกด้วย….

4.กระทำทุกสิ่งด้วยความรัก

การทำด้วยความรักอาจดูเหมือนนิ่มๆ ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นบุคคลิกของผู้ชาย แต่นี่คือความเข้มแข็งที่แท้จริง และเป็นคุณสมบัติของลูกผู้ชายแท้ระดับลึก มีคำพูดที่กล่าวเปรียบเทียบระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงว่า ผู้ชายจะใช้เหตุผล และผู้หญิงมักจะใช้อารมณ์ จนผู้ชายบางคนอาจคิดว่า เรื่องของความรักเป็นเรื่องของอารมณ์ เป็นเรื่องของผู้หญิง แต่ให้เรามาดูพระคัมภีร์กล่าวถึงพระเจ้าอย่างไร  1ยอห์น 4:7-8,16   7 ท่าน​ที่​รัก​ทั้ง​หลาย ขอ​ให้​เรา​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน เพราะ​ว่า​ความ​รัก​มา​จาก​พระ​เจ้า และ​ทุก​คน​ที่​รัก​ก็​บังเกิด​มา​จาก​พระ​เจ้า และ​รู้จัก​พระ​เจ้า​8 ผู้​ที่​ไม่​รัก​ก็​ไม่​รู้จัก​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก….16 ฉะนั้น​เรา​ทั้ง​หลาย​จึง​รู้ และ​เชื่อ​ใน​ความ​รัก​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​มี​ต่อ​เรา ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก และ​ผู้ใด​ที่​อยู่​ใน​ความ​รัก​ก็​อยู่​ใน​พระ​เจ้า และ​พระ​เจ้า​ก็​ทรง​สถิต​อยู่​ใน​ผู้​นั้น​  พระคัมภีร์ใช้สรรพนามเรียกพระเจ้าเป็นเพศชาย พระเจ้าทรงเป็นความรักและทรงกระทำทุกอย่างด้วยความรัก พระองค์ยังเรียกให้มนุษย์เรียกพระองค์ว่า บิดา (พ่อ)โรม 8:15 15 เหตุ​ว่า​ท่าน​ไม่ได้​รับ​น้ำใจ​ทาส​ซึ่ง​ทำ​ให้​ตก​ใน​ความ​กลัว​อีก แต่​ท่าน​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​ผู้​ทรง​ให้​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​ร้อง​เรียก​พระ​เจ้า​ว่า “อับ​บา” คือ​พระ​บิดา เอเฟซัส 3:15 15 (​คำ​ว่า บิดา ของ​ทุก​ตระกูล ทุก​ชาติ ใน​สวรรค์​ก็​ดี ที่​แผ่นดิน​โลก​นี้​ก็​ดี​มา​จาก​คำ​ว่า ​พระ​บิดา​) เอเฟซัส 4:6 6 ​พระ​เจ้า​องค์​เดียว​ผู้​เป็น​พระ​บิดา​ของ​คน​ทั้ง​ปวง ผู้​ทรง​อยู่​เหนือ​คน​ทั้ง​ปวง และ​ทั่ว​คน​ทั้ง​ปวง และ​ใน​คน​ทั้ง​ปวง​ ​เริ่มต้นของพระเจ้าคือพระองค์ทรงเป็นความรัก และนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าที่ทรงเป็นผู้ชายแท้ที่จะกระทำทุกสิ่งด้วยความรัก ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงเป็นพระบิดาของคนทั้งปวง ขอให้คุณพ่อ สามี และผู้ชายทุกคนจงเลียนแบบพระเจ้าในการเป็นลูกผู้ชายแท้ ที่รักให้เป็น แสดงออกเป็นการกระทำด้วยความรัก  ไม่ใช่สิ่งที่น่าอายที่จะแสดงความรู้สึกของความรักเป็นการกระทำ เช่นกอดลูก กอดภรรยา หรือพูดถ้อยคำที่แสดงความรัก ความห่วงใย มีสามีหรือพ่อบางคนไม่เคยพูดคำว่ารักกับภรรยาหรือลูกเลย เพราะว่ากลัวจะถูกล้อ ถูกมองว่าแปลกประหลาด ค่านิยมผิดๆนี้ไม่ใช่ของลูกผู้ชายแท้ แต่ลูกผู้ชายแท้ ต้องกระทำทุกอย่างด้วยความรัก โดยเฉพาะเมื่อกำลังโกรธ กำลังรู้สึกแย่ ความรักจะดับความความรู้สึกเหล่านั้นจากประชดประชัน หรือใช้อารมณ์ ความรุนแรงให้สลายไปได้ สุภาษิต 15:1   1 คำตอบ​อ่อนหวาน​ช่วย​ละลาย​ความ​โกรธ​เกรี้ยว​ให้​หายไป แต่​คำ​กักขฬะ​เร้า​โทสะ   ความรักทำให้ถ้อยคำของลูกผู้ชายแท้อ่อนหวานลงได้ ลูกผู้ชายแท้ต้องกระทำทุกอย่างด้วยความรัก อย่างที่พระเจ้าทรงกระทำต่อเราทั้งหลาย อ.เปาโลได้ลงท้ายในจดหมายเพื่อหนุนใจผู้ชายในสังคมคนยิวเวลานั้นว่า 1เธสะโลนิกา 5:12-23  12 พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย เรา​ขอ​วิงวอน​ท่าน​ให้​นับ​ถือ​คน​ที่​ทำงาน​อยู่​ใน​พวก​ท่าน ซึ่ง​ปกครอง​ท่าน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​ตักเตือน​ท่าน​13 จง​เคารพ​และ​รัก​เขา​ให้​มาก​เพราะ​งาน​ที่​เขา​ได้​กระทำ จง​อยู่​อย่าง​สงบ​สุข​ด้วย​กัน​14 และ​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย เรา​ขอ​วิงวอน​พวก​ท่าน​ให้​ตักเตือน​คน​ที่​เกียจ​คร้าน หนุน​น้ำใจ​ผู้​ที่​ท้อ​ใจ ชู​กำลังคน​ที่​อ่อน​กำลัง และ​มี​ใจ​อด​เอา​เบา​สู้​ต่อ​คน​ทั้ง​ปวง​15 ระวัง​ให้​ดี อย่า​ให้​คน​ใด​ทำ​ชั่ว​ตอบ​แทน​การ​ชั่ว แต่​จง​หาทาง​ทำ​ดี​เสมอ​ต่อ​พวก​ท่าน​เอง และ​ต่อ​คน​ทั้ง​ปวง​ด้วย​16 จง​ชื่น​บาน​อยู่​เสมอ​17 จง​อธิษฐาน​อย่าง​สม่ำเสมอ​18 จง​ขอบ​พระ​คุณ​ใน​ทุก​กรณี เพราะ​นี่​แหละ​เป็น​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า ซึ่ง​ปรากฏ​อยู่​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​19 อย่า​ดับ​พระ​วิญญาณ​20 อย่า​ประมาท​คำ​เผย​ข้อ​ลับ​ลึก​21 จง​พิสูจน์​ทุก​สิ่ง สิ่ง​ที่​ดี​นั้น​จง​ยึดถือ​ไว้​ให้​มั่น​22 จง​เว้น​เสีย​จาก​สิ่ง​ที่​ชั่ว​ทุก​อย่าง 23 ขอ​ให้​องค์​พระ​เจ้า​แห่ง​สันติ​สุข​ทรง​ให้​ท่าน​เป็น​คน​บริสุทธิ์​หมด​จด และ​ทรง​รักษา​ทั้ง​วิญญาณ จิตใจ​และ​ร่างกาย​ของ​ท่าน​ไว้​ให้​ปราศจาก​การ​ติ​เตียน จนถึง​วันที่​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ของ​เรา​เสด็จ​มา​ นี่คือคำตักเตือนสำหรับลูกผู้ชายแท้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การตอบสนองของลูกผู้ชายแท้สามารถขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณี อาเมน

By admin