“ปราศจากที่ติทั้ง 3 อย่าง”

1 เธสะโลนิกา 5:23 ขอ​ให้​องค์​พระ​เจ้า​แห่ง​สันติ​สุข​ทรง​ให้​ท่าน​เป็น​คน​บริสุทธิ์​หมด​จด และ​ทรง​รักษา​ทั้ง​วิญญาณ จิตใจ​และ​ร่างกาย​ของ​ท่าน​ไว้​ให้​ปราศจาก​การ​ติ​เตียน จนถึง​วันที่​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ของ​เรา​เสด็จ​มา​ กระแสต่างๆในยุคของเราทุกวันนี้ มักจะสุดโต่ง และผู้คนที่ติดตามกระแสต่างๆก็จะสุดโต่งตามไปด้วยจนบางกระแสพาผู้คนที่เกาะติดกระแสเหล่านั้นตกขอบไปก็มากมาย เช่น การชื่นชอบ ลุ่มหลงอะไรบางอย่าง ซึ่งก็จะพัวพันกับชีวิตทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ วิญญาณ จิตใจและร่างกาย ดังพระธรรมข้างต้น เป็นคำลงท้ายของอ.เปาโลที่หนุนใจให้คริสเตียนในยุคสองพันปีที่แล้ว ได้รับการชำระจากกระแสของโลกในยุคนั้น  หากเปรียบเทียบมลทินของสังคมโลกในยุคนั้น กับโลกยุคนี้ แทบเทียบกันไม่ติด สองพันปีที่แล้ว ไม่มีทีวี ไม่มีสื่อลามกจำนวนมาก และก็ไม่ได้หาดูได้ง่ายเหมือนยุคปัจจุบันของเรา อาหารการกินก็ยังดูสะอาดปราศจากสารเจือปน สารพิษ วิถีชีวิตก็ไม่ต้องเร่งรีบ ปัญหาของคนไม่ซับซ้อนอย่างในยุคปัจจุบัน พระคัมภีร์ได้หนุนใจคนในยุคนั้นให้รับการชำระจากพระเจ้าเพื่อให้ทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกายบริสุทธิ์หมดจน หากคนยุคสองพันปียังต้องรักษาชีวิตให้ปราศจากการติเตียน แล้วพวกเราทั้งหลายในยุคนี้ที่อยู่ในโลกจะเหลืออะไร กับมลภาวะทางร่างกาย มลภาวะทางอารมณ์มากมาย และย่อมหนีไม่พ้นมลภาวะฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นแน่นอน ชีวิตทั้ง 3 ด้านนี้พัวพันกันและมีอิทธิพลกับชีวิตเราทั้งสิ้น คำถามก็คือว่า เราดูแลชีวิตทั้งสามด้านของเราอย่างดีหรือไม่ หรือเราดูแลแต่ร่างกาย และละเลยเรื่องจิตใจและวิญญาณ หรือเราดูแลแค่วิญญาณ แต่ได้ละเลยเรื่องของจิตใจและร่างกาย หรือไม่ได้ดูแลเลยทั้ง 3 ด้าน หากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นคือตำหนิของชีวิตจะมากมายเพียงใด ในขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตในท่ามกลางกระแสต่างๆของโลกนี้ที่เต็มไปด้วยมลทิน พระคัมภีร์ข้างต้นยังคงยิ่งมีความสำคัญมาก ไม่เพียงหนุนใจ แต่ยังเป็นคำย้ำเตือนที่คริสเตียนในยุคนี้ต้องใส่ใจอย่างมาก เป็นเรื่องที่ต้องจริงจัง หากเราเพิกเฉย ชีวิตของเราทั้ง 3 ด้านจะเต็มไปด้วยตำหนิมากมาย พื้นฐานสุดเริ่มจากการใส่ใจร่างกาย เราเคยสำรวจร่างกายของเราว่า ร่างกายเป็นที่บรรจุจิตใจและวิญญาณของเรานั้นกำลังเต็มไปด้วยสารพิษที่ไม่ได้ขจัดออก (ดีท็อกซ์) ทั้งเอาที่สะสมออกและกำลังงเพิ่มสารพิษเข้ามาในร่างกายขนาดไหน วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคมนี้ เป็นวันสุขภาพที่ทางคริสตจักรจัดขึ้นเพื่อพี่น้องจะได้สำรวจชีวิตด้านร่างกายให้ปราศจากที่ติให้น้อยที่สุด ข้าพเจ้าจึงอยากจะเชิญชวนในพวกเรามาตรวจร่างกายตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ 8:30 น. มีการตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ ช่วงนมัสการจะได้ฟังเทศนาจาก ศจ.ดร.สุรเชษฐ์ อินสม จากเซเว่นเดย์แอดเวนติสต์ และภาคบ่ายจะเป็นการอบรมเรื่องสุขภาพ และให้คำปรึกษาส่วนตัว ขอเชิญพี่น้องนอกจากจะมาร่วมแล้ว ให้เชิญชวนเพื่อนบ้านมารับพระพรครั้งนี้ด้วย เป็นโอกาสในการประกาศข่าวประเสริฐในแง่มุมของสุขภาพค่ะ….

Leave a Comment