“คุณดูแลตนเองดี…ใช่ไม๊?”

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม11 ได้มีโอกาสต้อนรับศจ.ดร.สุรเชษฐ์ อินสมและทีมจากเซเว่นเดย์ แอดเวนติสต์ ซึ่งมีความเด่นในเรื่องของการรับประทานอาหารมังสะวิรัติและการดูแลสุขภาพตนเองเป็นอย่างดี เมื่อปีกว่าที่ผ่านมา ทีมของอาจารย์สุรเชษฐ์ได้มาสอนอบรมค่ายล้างพิษให้กับคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม เป็นพระพรกับเรามาก สำหรับส่วนตัวของข้าพเจ้าเองได้รับการท้าทายให้ลดน้ำหนัก และทำให้มีวันนี้ที่น้ำหนักของข้าพเจ้าลดลง หุ่นดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น รวมทั้งวิถีการทานอาหารดีขึ้น งดและเลิกหลายอย่าง การหลับนอน การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เรียกได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ กิจวัตรประจำวันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จนเพื่อนบ้านสังเกตได้อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะเรื่องการออกกำลังกาย ข้าพเจ้ารู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่ส่งอาจารย์สุรเชษฐ์และทีมงานมาเยี่ยมเยียนเราเมื่อคราวที่แล้ว และวันนี้มีความยินดีที่ท่านและทีมได้กลับมาอีกด้วยสปิริตที่ยอดเยี่ยม และได้มาเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารพวกเรานับร้อยคนเป็นพิเศษ เป็นสปิริตของสุขภาพที่ดี…ที่พร้อมจะส่งต่อสุขภาพที่ดีอีกมากมายให้กับเรา ข้าพเจ้าจึงอยากหนุนใจพี่น้องสมาชิกทุกท่านให้อย่ากลัว อย่ารู้สึกถอยเสียก่อนที่จะออกสตาร์ท โดยเฉพาะเรื่องนิวสตาร์ท (NEWSTART) ที่ข้าพเจ้าเคยนำมาลงในสูจิบัตรคริสตจักรเมื่อเดือนตุลาคมปี 2013(N=Nutrition โภชนาการอาหาร E=Exercise การออกกำลังกาย W=Water น้ำ S=Sunlight แสงแดด T=Temperance การประมาณตน A=Air อากาศบริสุทธิ์ R=Rest การพักผ่อน T=Trust การวางใจในพระเจ้า) หัวข้อคริสตจักรใจสมานเพชรเกษมปีนี้ คือ ปราศจากที่ติในพระคริสต์ การมีวันสุขภาพในวันนี้จึงเป็นการย้ำเตือนเราให้ไม่เพียงให้ความสนใจในเรื่องการปราศจากที่ติในเรื่องของจิตใจ และฝ่ายวิญญาณ แต่ยังต้องให้ความใส่ใจการปราศจากทีติในวิถีปฏิบัติของฝ่ายร่างกายด้วย ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับแนวทางของนิวสตาร์ท ทำให้ชีวิตคริสเตียนของเรามีคุณภาพและเป็นแบบอย่างต่อสังคมที่เราอยู่ในทุกวันนี้ คนมากมายกำลังถดถอยในฝ่ายร่างกายกับเรื่องกิน เรื่องการพักผ่อน เรื่องการใช้เวลาอย่างไร้ค่า เรื่องไม่ประมาณตน และใช้ชีวิตอยู่กับมลภาวะมากมาย มีมลพิษในตัวคนมากมาย คนของพระเจ้าอย่างเราจะดูแลตนเองให้มีปราศจากที่ติได้อย่างไร ขอให้วันนี้เป็นอีกวันที่จะเกิดการท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราชาวใจสมานเพชรเกษมมีความตั้งใจที่จะเอาชนะตนเอง (ก้าวแรกแห่งการติดตามพระเยซูคริสต์เจ้า) ในเรื่องการดูแลตนเองให้ปราศจากที่ติในวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมา  ท่าน​จง​ประพฤติ​ตน​ให้​เป็น​แบบอย่าง​ใน​การ​ดี​ทุก​สิ่ง และ​ใน​การ​สอน​จง​สุจริต​และ​มี​ใจ​สูง​ และ​ใช้​คำพูด​อันมี​หลัก ซึ่ง​ไม่​มี​ผู้ใด​จะ​ตำหนิ​ได้ เพื่อ​ฝ่าย​ปฏิปักษ์​จะ​ได้​อาย ไม่​มี​สิ่ง​ใด​จะ​ติ​เรา​ได้​ (ทิตัส 2:7-8) คำถามสำหรับตนเอง…คุณดูแลตนเองดี…ใช่ไม๊?

Leave a Comment