“เป็นศัตรูถาวร”

กาลาเทีย 5:16-26 16 แต่​ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​ว่า จง​ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​พระ​วิญญาณ อย่า​สนอง​ความ​ต้อง​การ​ของ​เนื้อ​หนัง​17 เพราะ​ว่า​ความ​ต้อง​การ​ของ​เนื้อ​หนัง​ต่อสู้​พระ​วิญญาณ และ​พระ​วิญญาณ​ก็​ต่อสู้​เนื้อ​หนัง เพราะ​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​เป็น​ศัตรู​กัน ดังนั้น​สิ่ง​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ปรารถนา​ทำ​จึง​กระทำ​ไม่ได้18 แต่​ถ้า​พระ​วิญญาณ​ทรง​นำ​ท่าน ท่าน​ก็​จะ​ไม่​อยู่​ใต้ธรรม​บัญญัติ​19 การ​งาน​ของ​เนื้อ​หนัง​นั้น​เห็น​ได้​ชัด คือ​การ​ล่วง​ประเวณี การ​โสโครก การ​ลามก​20 การ​นับ​ถือ​รูป​เคารพ การ​ถือ​วิทยาคม การ​เป็น​ศัตรู​กัน การ​วิวาท​กัน การ​ริษยา​กัน การ​โกรธ​กัน การ​ใฝ่​สูง การ​ทุ่ม​เถียง​กัน การ​แตก​ก๊ก​กัน​21 การ​อิจฉา​กัน การ​เมา​เหล้า การ​เล่น​เป็น​พาล​เกเร และ​การ​อื่นๆ ใน​ทำนอง​นี้​อีก​เหมือน​ที่​ข้าพเจ้า​ได้​เตือน​ท่าน​มา​ก่อน บัดนี้​ข้าพเจ้า​ขอ​เตือน​ท่าน​เหมือนกับ​ที่​เคย​เตือน​มา​แล้ว​ว่า คน​ที่​ประพฤติ​เช่นนั้น​จะ​ไม่​มี​ส่วน​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​22 ฝ่าย​ผล​ของ​พระ​วิญญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ปลาบ​ปลื้ม​ใจ สันติ​สุข ความ​อด​กลั้น​ใจ ความ​ปรานี ความ​ดี ความ​สัตย์​ซื่อ​23 ความ​สุภาพ​อ่อน​น้อม การ​รู้จัก​บังคับ​ตน เรื่อง​อย่าง​นี้​ไม่​มีธรรม​บัญญัติ​ห้าม​ไว้​เลย​24 ผู้​ที่​อยู่​ฝ่าย​พระ​เยซู​คริสต์​ได้​เอา​เนื้อ​หนัง​กับ​ความ​อยาก และ​ตัณหา​ของ​เนื้อ​หนัง​ตรึง​ไว้​ที่​กางเขน​แล้ว​ 25 ถ้า​เรา​มี​ชีวิต​อยู่​โดย​พระ​วิญญาณ ​ก็​จง​ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​พระ​วิญญาณ​ด้วย​26 เรา​อย่า​ถือ​ตัว อย่า​ยั่ว​โทสะ​กัน และ​อย่า​อิจฉา​ริษยา​กัน​เลย ​พระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คำว่า เป็นศัตรูกัน แปลว่า อยู่ตรงกันข้ามกัน อยู่กันคนละฝ่าย และไม่มีทางคืนดี ไม่มีทางอะลุ้มอะล่วย เป็นบทสรุปที่ไม่มีทางอื่นใดนอกจากการเป็นศัตรูกันอย่างถาวร  24 ผู้​ที่​อยู่​ฝ่าย​พระ​เยซู​คริสต์​ได้​เอา​เนื้อ​หนัง​กับ​ความ​อยาก และ​ตัณหา​ของ​เนื้อ​หนัง​ตรึง​ไว้​ที่​กางเขน​แล้ว และเป้าหมายในการจัดการกับศัตรูของฝ่ายพระเยซูคริสต์จะต้องมีเป้าหมายในการจัดการกับเนื้อหนังอย่างศัตรูชนิดให้ต้องตายไปจากชีวิต นี่คือการปฏิบัติอย่างเป็นศัตรูกันจริงๆ ไม่ใช่เลี้ยงเนื้อหนัง ความอยากและตัณหาของเนื้อหนังไว้ดูเล่น หลายคนคิดว่า เอาอยู่ แต่ความจริงเอาไม่อยู่ (อยู่เรื่อย) ความชะล่าใจ ทำให้ถูกศัตรูเล่นงานได้ ดังนั้นผู้ที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ประมาท  และพึ่งพาผลพระวิญญาณเท่านั้นที่จะเอาอยู่ 22 ฝ่าย​ผล​ของ​พระ​วิญญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ปลาบ​ปลื้ม​ใจ สันติ​สุข ความ​อด​กลั้น​ใจ ความ​ปรานี ความ​ดี ความ​สัตย์​ซื่อ​23 ความ​สุภาพ​อ่อน​น้อม การ​รู้จัก​บังคับ​ตน โดยเฉพาะประการสุดท้ายก็คือการรู้จักบังคับตน ซึ่งต้องมีเรื่องของวินัยในตนเอง (Self Discipline) ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยให้เราทั้งหลายตระหนักถึงความเป็นศัตรูกันอย่างถาวรระหว่างเนื้อหนังกับพระวิญญาณ อย่าเอาค่านิยมอย่างนักการเมืองไทยที่มีสโลแกนว่า ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร (ใช้ไม่ได้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์) แต่ก็มีคริสเตียนไม่น้อยที่ดำเนินชีวิตภายใต้สโลแกนนี้ ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร นั่นคือไม่ได้เป็นมิตรแท้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และไม่เป็นศัตรูถาวรกับเนื้อหนัง ปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตคริสเตียนจึงเกิดขึ้นไม่จบสิ้น

By admin