“ใช่เลย…พระเจ้ากำลังเรียกพวกเรา…”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน เวิลด์มิชชั่นคองเกรสที่จัดขึ้นในกรุงเทพ เป็นงานประชุมผู้รับใช้จากทั่วโลกประมาณ 90 กว่าประเทศ บางคนเรียกการประชุมนี้ว่า เพนเตคอสโลก เพราะเป็นกลุ่มผู้เชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์  ข้อพระคัมภีร์หลายข้อถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อแบ่งปัน และหนึ่งในนั้นจากหนังสือเศคาริยาห์ 4:6 แล้ว​ท่าน​จึง​ตอบ​ข้าพเจ้า​ว่า “นี่​เป็น​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ที่​ให้​ไว้​กับเศ​รุบ​บา​เบลว่า มิใช่​ด้วย​กำลัง​มิใช่​ด้วย​ฤทธานุภาพ แต่​ด้วย​วิญญาณ​ของ​เรา ​พระ​เจ้า​จอม​โยธา​ตรัส​ดังนี้​แหละ​ ขณะร่วมประชุมนี้ ข้าพเจ้าสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งการเคลื่อนไหวของพระองค์ภายในข้าพเจ้าเอง จนข้าพเจ้าไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้หลายครั้งขณะก้มศรีษะลงอธิษฐานตามที่ผู้นำประชุมได้นำเราในการอธิษฐาน อีกมุมหนึ่งของการแบ่งปันที่ประทับใจข้าพเจ้ามาจาก อ.โดมินิค ยิว ได้กล่าวว่าการเรียกของพระเจ้าไม่ใช่การเรียกส่วนตัวของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการเรียกของพระเจ้าเอง ในการเรียกของพระเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ของการรับการชำระให้บริสุทธิ์, เรียกให้ไปในที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ, เรียกให้รับพระมหาบัญชา และเรียกให้เปลี่ยนแปลงสังคม นำพาทุกสิ่งไปสู่ความชอบธรรม จนกระทั่งถึงความสมบูรณ์ถูกต้อง และดร. Greg Mundis ท่านได้กล่าวถึงการเรียกของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อในยุคนี้ นั่นก็คือ ท้าทายให้พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์  1. อย่าดับพระวิญญาณฯ (1เธสะโลนิกา 5:19)  อย่าดับพระวิญญาณ ท่าทีที่จะนำไปสู่การดับพระวิญญาณ คือ ดื้อรั้น ไม่รับรู้การสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์  และมี Self center สูง และสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือเราต้อง 2. กลับใจจากความเชื่อมั่นในตนเองสูง และฟังพระสุรเสียงของพรเจ้า (อิสยาห์ 30:21) 21 และ​เมื่อ​เจ้า​หัน​ไป​ทางขวา หรือ​หัน​ไป​ทางซ้าย หู​ของ​เจ้า​จะ​ได้​ยิน​วจนะ​ข้าง​หลัง​เจ้า ว่า “นี่​เป็น​หนทาง จง​เดิน​ใน​ทาง​นี้”  การกลับใจนี้คือความถ่อมใจและยอมจำนน คือการทิ้งตัวเองและรับการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์….ท้าทายให้พึ่งพากันและกันแบบเครือข่าย มองข้ามความแตกต่าง  แตกแยกและทำลายกำแพงลง…และสุดท้ายการเรียกให้เป็นอิสระจากความว้าวุ่น (วุ่นวาย) ในยุคของเรา  ความว้าวุ่น: คือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องยุ่งยากที่ทำให้เราคิดหรือสนใจ จำแนกจากพระคัมภีร์ได้ดังนี้ 1. ซาตาน 2โครินธ์ 11:14-15 “…แม้แต่ซาตานก็ปลอมตัวเป็นทูตของความสว่างได้…” 2. การตัดสินผู้อื่น มัทธิว 7:3-5‘ให้​เรา​เขี่ย​ผง​ออก​จาก​ตา​ของ​เธอ’ แต่​ที่​จริง​ไม้​ทั้ง​ท่อน​มี​อยู่​ใน​ตา​ของ​ท่าน​เอง3. โลก1 ยอห์น 2:16-17 “เพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนัง และตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศ ไม่ได้มาจากพระบิดา….”4. ขาดการให้อภัยซึ่งกันและกัน มัทธิว 6:14-15  5. การสะดุด1โครินธ์ 8:9 6. การงานของเนื้อหนัง กาลาเทีย 5:19-21 หนึ่งในสามของหัวข้อนี้เป็นคำเทศนาเร็วๆนี้มาถึงเราทั้งหลายและยืนยันว่าพวกเรากำลังอยู่ในการเรียกของพระเจ้า ใช่เลย

By admin