“การทรงเรียกให้บริสุทธิ์100%”

ถ้าคุณไม่เชื่อในการทรงเรียกให้บริสุทธิ์ นั่นคืออันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามา ซาตานจะโน้มน้าวคุณว่าบาปแค่ 1% หรือ 2% ก็ไม่เป็นไร ซาตานก็จะบอกว่า นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงของสมัยนี้ คุณจะไม่คาดหวังที่จะมีชีวิตที่ปราศจากที่ติที่สมบูรณ์ ถ้าคุณอนุญาตให้ซาตาน วิญญาณชั่วหลอกคุณเรื่องนี้  ข้าพเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณมีจิตสำนึกวันนี้และให้ความคิดของคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ข้าพเจ้าอธิษฐานจากวันนี้จนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาว่า คุณต้องประกาศสงครามกับทุกสิ่งที่ชั่วร้าย คุณต้องเป็นศัตรูที่ร้ายกาจต่อความบาป คุณต้องต่อสู้กับบาปทุกนัด ขณะที่ข้าพเจ้าอยู่กับการทรงสถิตของพระเจ้า พระเจ้าทรงตรัสกับข้าพเจ้าอย่างง่ายๆแม้แต่เด็กเล็กๆก็สามารถเข้าใจ  พระองค์ทรงตรัสกับข้าพเจ้าว่า ไม่มีใครตื่นขึ้นมาในยามเช้าและเตรียมเครื่องดื่มเสร็จ ก่อนดื่มก็จะหยอดยาพิษลงไปในเครื่องดื่มนั้นและเขย่าให้เข้ากันและดื่มมัน และพระเจ้าก็เริ่มตรัสกับข้าพเจ้าเกี่ยวกับคริสตจักร มีผู้คนในคริสตจักรที่ยอมให้ยาพิษในหัวใจของเขาและในความคิดของเขากำลังถูกทำลายไป บางครั้งเรายอมตามใจต่อบาปที่ไม่สำคัญที่เกิดขึ้น คนมากมายต่างประหลาดใจ ทำไมตนเองถึงสูญเสียพลังของพระเจ้า หรือหมดเรี่ยวแรงกำลังที่มาจากพระเจ้าอย่างรวดเร็ว และมีคำถามคำตอบกับตนเองว่า บางทีอาจเป็นเพราะตัวเองล้มเหลว หรือบางทีเพราะตนเองไม่ได้รับการฝึกฝนเท่าที่ควร ข้าพเจ้าอยากจะบอกคุณว่า เมื่อบาปเกิดขึ้นเพียงแค่ 1% ในชีวิตของเรา มันสามารถทำลายการอุทิศชีวิตทั้งหมดของเราได้ บางคนที่กลัวก็จะพูดว่า เขาเคยได้ยินคนเทศนาบาปเรื่องเพศ แล้วคนเทศน์ก็ล้มลงเรื่องเพศ น่าเศร้าใจที่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง และคุณอาจคิดว่า คนที่พูดเรื่องความบริสุทธิ์มากเกินไปจะล้มลงในความบาป แต่คุณต้องรู้ว่าคนจำนวนมากที่ล้มลงได้รับการไถ่อีกครั้งและคนจำนวนมากที่เทศนาต่อต้านเรื่องเพศ พวกเขาก็ดำเนินตลอดชีวิตที่ไม่เคยล้มลงเรื่องนี้เลย  โมเสส เอลียาห์ เอลีชา ดาเนียล เยเรมีย์ พวกเขาเหล่านี้ต่างร้อนรนในการต่อต้านความบาปและรูปเคารพและแม้พวกเขาอาจจะสะดุดแต่พวกเขาก็ยังคงสัตย์ซื่อมั่นคง…เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าถูกทดลองจากศัตรู พระองค์ทรงตรัสว่า “ซาตาน พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า” ด้วยพระคำของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ทรงต่อสู้กับบาปและกับซาตาน (ลูกา4) คุณและข้าพเจ้าถูกเรียกมาให้ทำสิ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์  คำว่า  “คริสเตียน” มีความหมายว่า “พระคริสต์น้อย”  ผู้ที่ติดตามพระคริสต์  ผู้เลียนแบบพระเยซูคริสต์ นี่คือสิ่งที่จะต้องสถาปนาในหัวใจและความคิดของเราทุกคน เราถูกเรียกมาให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์เหมือนกับพระคริสต์ต้นแบบของเรา ( 1เธสะโลนิกา 5:23) ขอ​ให้​องค์​พระ​เจ้า​แห่ง​สันติ​สุข​ทรง​ให้​ท่าน​เป็น​คน​บริสุทธิ์​หมด​จด และ​ทรง​รักษา​ทั้ง​วิญญาณ จิตใจ​และ​ร่างกาย​ของ​ท่าน​ไว้​ให้​ปราศจาก​การ​ติ​เตียน จนถึง​วันที่​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ของ​เรา​เสด็จ​มา​ (แปลจาก Keeping the Fire Burning โดย Sergio Scataglini)

By admin