“พระเยซูทรงตายจริง ฟื้นจริง”

ถ้าพระเยซูตายไปแค่หนึ่งวันแล้วฟื้น ผู้คนก็จะบอกว่า พระเยซูแค่เป็นลมไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมา แต่พระเจ้าทรงให้พระเยซูตายเป็นเวลาสามวัน เพื่อบ่งชี้ว่าพระเยซูตายจริง และต้องถูกฝังอยู่ในอุโมงค์ที่ไม่มีการช่วยเหลือใดๆ ทำไมต้องสามวัน สดุดี 16:10 เพราะ​พระ​องค์​มิได้​ทรง​มอบ​ข้า​พระ​องค์​ไว้​กับ​แดน​ผู้ตาย หรือ​ให้​ธรรมิก​ชน​ของ​พระ​องค์​ต้อง​เห็น​ปาก​แดน​นั้น  เป็นคำสัญญาสำหรับพระเยซูที่ร่างกายของพระองค์จะไม่ถูกเก็บไว้จนเน่าเปื่อย สามวันเป็นเวลาที่เพียงพอที่จะพิสูจน์การตายจริงของพระเยซู และสามวันก็ยังเป็นเวลาสั้นๆที่ร่างกายยังไม่เน่าเปื่อยไป เมื่อคนมากมายได้เห็นหลักฐานการตายและการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์แล้ว พวกเขาไม่สามารถปฏิเสธความจริงของหลักฐานที่หนักแน่นนี้ได้ แต่ก็ยังมีคนไม่น้อยที่พยายามปฏิเสธที่จะเชื่อ แต่ก็มีคนไม่น้อยในโลกของเราที่พยายามจะพูดให้ขาวกลายเป็นดำจากความรู้สึกของความขัดแย้งเท่านั้น แต่คนที่สัตย์ซื่อจะไม่สามารถมองข้ามหลักฐานที่หนักแน่นนี้ได้ 1โครินธ์ 15:1- 11  1 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​ขอ​ให้​ท่าน​คำนึงถึง​ข่าว​ประเสริฐ ที่​ข้าพเจ้า​เคย​ประกาศ​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย ซึ่ง​ท่าน​ได้​ยอมรับ​ไว้ อัน​เป็น​ฐาน​ซึ่ง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ตั้ง​มั่น​อยู่​2 และ​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​รอด ถ้า​ท่าน​ยัง​ยึด​ตาม​หลัก​คำ​สอน​ที่​ข้าพเจ้า​ได้​ประกาศ​นั้น เว้นเสียแต่​ท่าน​ได้​เชื่อ​เฉยๆ 3 เรื่อง​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​รับ​ไว้​นั้น ข้าพเจ้า​ได้​ประกาศ​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย เป็น​เรื่อง​สำคัญ​ที่สุด​คือ​ว่า​พระ​คริสต์​ได้​ทรง​วาย​พระ​ชนม์ เพราะ​บาป​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์4 และ​ทรง​ถูก​ฝัง​ไว้ แล้ว​วันที่​สาม​พระ​องค์​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่ ตาม​ที่​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​นั้น5 ​พระ​องค์​ทรง​ปรากฏ​แก่​เคฟาส แล้ว​แก่​อัครทูต​สิบ​สอง​คน 6 ภาย หลัง ​พระ​องค์​ทรง​ปรากฏ​แก่​พวก​พี่​น้อง​กว่า​ห้า​ร้อย​คน​ใน​คราว​เดียว ซึ่ง​ส่วนมาก​ยัง​อยู่​จนถึง​ทุก​วันนี้ แต่​บาง​คน​ก็​ล่วง​หลับ​ไป​แล้ว​7 ภายหลัง​พระ​องค์​ทรง​ปรากฏ​แก่​ยากอบ​ แล้ว​แก่​อัครทูต​ทั้งหมด​8 ครั้ง​หลัง​ที่สุด​พระ​องค์​ทรง​ปรากฏ​แก่​ข้าพเจ้า ผู้​เป็น​เสมือน​เด็ก​ที่​คลอด​ก่อน​กำหนด​9 เพราะ​ว่า​ข้าพเจ้า​เป็น​ผู้น้อย​ที่สุด​ใน​พวก​อัครทูต และ​ไม่​สมควร​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​อัครทูต เพราะ​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​เคี่ยวเข็ญ​คริสตจักร​ของ​พระ​เจ้า10 แต่​ว่า​ข้าพเจ้า​เป็นอยู่​อย่าง​ที่​เป็นอยู่​นี้ ​ก็​เนื่อง​ด้วย​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า และ​พระ​คุณ​ของ​พระ​องค์​ซึ่ง​ได้​ทรง​ประทาน​แก่​ข้าพเจ้า​นั้น มิได้​ไร้​ประโยชน์ ตรงกัน​ข้าม ข้าพเจ้า​กลับ​ทำงาน​มากกว่า​พวก​เขา​เสีย​อีก มิใช่​ตัว​ข้าพเจ้า​เอง​ทำ ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​ซึ่ง​ดำรง​อยู่​กับ​ข้าพเจ้า​ต่างหาก​ที่​ทำ​11 เหตุ​ฉะนั้น​แม้​ตัว​ข้าพเจ้า​ก็​ดี หรือ​พวก​เขา​ก็​ดี เรา​ทั้ง​หลาย​ก็​ได้​ประกาศ​อย่าง​ที่​กล่าว​มา​นั้น และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​ได้​เชื่อ​อย่าง​นั้น​ ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ผู้เชื่อมากมายก็มีประสบการณ์กับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เจ้า คนเหล่านั้นไม่ยอมให้พระองค์เป็นเพียงประวัติศาสตร์ แต่เป็นปัจจุบันในชีวิตประจำวันด้วย วันศุกร์ประเสริฐและวันอีสเตอร์ที่จะเวียนมาถึง คือการย้ำเตือนว่าพระเยซูตายจริงฟื้นจริงที่ไม่มีวันลืมเลือน อาเมน

By admin