“ทัศนาจร…ย้อนวัย”

สดุดี 103:1-5 1 จิตใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ​เจ้า และ​ทั้งสิ้น​ที่​อยู่​ภาย​ใน​ข้า จง​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ​นาม​บริสุทธิ์​ของ​พระ​องค์ 2 จิตใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ​เจ้า และ​อย่า​ลืม​พระ​ราช​กิจ​อันมี​พระ​คุณ​ทั้งสิ้น​ของ​พระ​องค์ 3 ผู้​ทรง​อภัย​ความ​บาป​ผิด​ทั้งสิ้น​ของ​ท่าน ผู้​ทรง​รักษา​โรค​ทั้งสิ้น​ของ​ท่าน 4 ผู้​ทรง​ไถ่​ชีวิต​ของ​ท่าน​มา​จาก​ปาก​แดน​ผู้ตาย ผู้​ทรง​สวม​ความ​รัก​มั่นคง​และ​พระ​กรุณา​ให้​ท่าน 5 ผู้​ทรง​ให้​ท่าน​อิ่ม​ด้วย​ของ​ดี ตลอด​ชีวิต​ของ​ท่าน วัย​หนุ่ม​ของ​ท่าน​จึง​กลับคืน​มา​ใหม่​อย่าง​วัย​นก​อินทรี  มีคำที่กล่าวว่า เราสามารถ “ย้อนวัย” ได้ถึงสามสิบปี นั่นหมายความว่า หากเราอายุห้าสิบ เราสามารถย้อนวัยกลับไปสู่วัยยี่สิบปี นั่นคือความหมายของอายุสุขภาพ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจ เมื่อเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กล้ามเนื้อที่หย่อนยานกลับมาแข็งแรงเต็งตึง หัวใจที่อ่อนแอไม่มีแรงสูบฉีดโลหิตกลับ มาทำงานได้ดีขึ้น สารเอนโดฟีนที่สร้างความสุขทำให้ใบหน้ามีรอยยิ้มได้อย่างง่ายดาย พาชีวิตย้อนวัยได้ คริสตจักรทัศนาจรปีนี้ มีหัวข้อที่ชื่อว่า “ย้อนวัย” ดังนั้น การไปสถานที่ท่องเที่ยวจะมีกิจกรรมกระตุ้นสารเอนโดฟีนด้วยการเดินขึ้นเขา ปั่นจักรยาน (หากท่านเอาจักรยานไป) แช่น้ำพุร้อน และการย้อนอารมณ์ความรู้สึกวัยเด็กด้วยการมีงานไนท์บาร์ซาร์ในคืนสุดท้าย การไปทัศนาจรกับป่าเขาลำเนาไพรทำให้เราได้มองเห็นธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้าง ได้พักสงบในยามเช้ากับอากาศที่สดชื่น ไร้มลภาวะ ทำให้จิตใจเป็นไปอย่างพระคำข้างต้น พี่น้องอ่านพระธรรมตอนนี้ดีๆ ว่าอะไรทำให้ วัย​หนุ่ม​ของ​ท่าน​จึง​กลับคืน​มา​ใหม่​อย่าง​วัย​นก​อินทรี  นี่เป็นประโยคของการย้อนวัยของคนที่มีจิตใจที่พร้อมถวายสาธุการแด่พระเจ้า เราจะเห็นว่า พระธรรมตอนนี้ใช้คำว่า จิตใจที่ถวายสาธุการแด่พระเจ้าถึงสามครั้ง จากความคิดที่ไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้า ไม่ลืมการให้อภัยความบาปผิดของเรา ไม่ลืมว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้รักษาโรคทั้งสิ้นของเรา และทรงเป็นผู้ไถ่ของเรา สิ่งดีๆมากมายมาจากพระเจ้า เมื่อจิตใจของเรามีข้อมูลที่ถูกต้อง วัย​หนุ่ม​ของ​ท่าน​จึง​กลับคืน​มา​ใหม่​อย่าง​วัย​นก​อินทรี การเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการจิตใจที่จดจ่ออยู่กับพระเจ้าสามารถนำการย้อนวัยอย่างวัยหนุ่มของนกอินทรี ที่มีความแข็งแรงในการบินต้านลมปะทะแรงๆ มีกรงเล็บในการหาอาหาร มีสายตาที่ยาวไกล มีความสวยงามด้วยขนเงางามสดใหม่  “ทัศนาจร…ย้อนวัย” ปีนี้จึงเป็นเวลาที่เราจะกลับสู่ธรรมชาติอย่างมีเป้าหมาย คือให้จิตใจของเราได้พักจากความวุ่นวายของโลกนี้ และฟื้นจิตใจของเราที่จะสามารถถวายสาธุการแด่พระเจ้าได้อย่างต่อเนื่อง มีความคิดไม่อ่อนล้าที่จะไม่ลืมข้อมูลที่เป็นความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเรา เป็นการดีที่เราจะออกห่างจากภารกิจที่วุ่นวายของชีวิตในสังคมคนเมือง ขอให้พี่น้องทุกท่านได้มีความสุขใน “ทัศนาจร…ย้อนวัย” อย่างแท้จริง ส่วนพี่น้องที่ไม่ได้ไปก็อย่าเสียใจ ขอเพียงจดจำว่า อย่าลืมพระเจ้าในกิจวัตรประจำวัน ถวายสาธุการ…ย้อนวัยได้

Leave a Comment