“ถึงเวลาอดอาหารอธิษฐานกันอีกแล้ว”

จันทน์ที่ 1 มิถุนายน เป็นวันหยุดราชการ แต่ถ้าไม่ใช่วันหยุดของพี่น้อง ข้าพเจ้าอยากหนุนใจให้ลางานมาอดอาหารอธิษฐานด้วยกันทั้งคริสตจักร ปีนี้ ทางคริสตจักรได้จัดตารางการอดอาหารอธิษฐานมากขึ้น และการอดอาหารอธิษฐานครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของปีนี้ มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ชีวิตนั้นเปราะบาง จงประคองชีวิตไว้ด้วยคำอธิษฐาน บางคนอาจกล่าวว่า ทำเองที่บ้านก็ได้ แต่บ่อยครั้งเราจะพบว่า มีอุปสรรคต่างๆมากมายเมื่อเราคิดจะทำคนเดียวทำให้ทำไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ อีกอย่าง หัวข้ออธิษฐานก็จำกัดอยู่แค่ตัวเอง ทำไมเราไม่มารวมตัวกันที่คริสตจักรและอดอาหารอธิษฐานด้วยกัน แรงดึงและการยั่วยวนของโลกนี้มีมากจนเราคาดไม่ถึง ตามไม่ทัน ถึงเวลาอดอาหารอธิษฐานกันอีกแล้ว คือกำหนดการที่หากเราให้ความสำคัญสักนิด เราจะไม่พลาดเวลาแห่งการเสริมกำลังเรี่ยวแรงเพื่อออกไปผจญกับสารพัดพิษของโลกข้างนอก พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่า 1โครินธ์ 10:12 12 เหตุ​ฉะนั้น​คน​ที่​คิด​ว่า​ตัวเอง​มั่นคง​ดี​แล้ว ​ก็​จง​ระวัง​ให้​ดี กลัว​ว่า​จะ​ล้ม​ลง​ นี่เป็นคำเตือนเพื่อให้คริสเตียนตระหนักและคิดเสมอว่า ต้องไม่ประมาท อย่ารอให้จวนตัวแล้วจึงจะอธิษฐาน เกรงว่าจะไม่ทันการณ์ พระคัมภีร์ยังได้เตือนอีกว่า ลูกา 21:36 36 เหตุ​ฉะนั้น​จง​เฝ้า​อยู่​ทุก​เวลา จง​อธิษฐาน​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​มี​กำลัง​ที่​จะ​พ้น​เหตุการณ์​ทั้ง​ปวง​ซึ่ง​จะ​บังเกิด​มา​นั้น และ​จะ​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​บุตร​มนุษย์​ได้” พระเยซูได้ให้คำเตือนนี้กับสาวกของพระองค์ เพื่อให้สาวกของพระองค์ตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อจะเผชิญกับภัยพิบัติ การข่มเหง และความทุกข์ยากต่างๆ 24:3-13 3 เมื่อ​พระ​เยซู​ประทับ​บน​ภูเขา​มะกอก​เทศ พวก​สาวก​มา​เฝ้า​ส่วนตัว​กราบ​ทูล​ว่า “ขอ​ทรง​โปรด​ให้​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ทราบ​ว่า เหตุการณ์​เหล่า​นี้​จะ​บังเกิด​ขึ้น​เมื่อไร สิ่ง​ไร​เป็น​หมาย​สำคัญ​ว่า​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา และ​ยุค​เก่า​จะ​สิ้นสุด​ลง”4 ​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “ระวัง​ให้​ดี อย่า​ให้​ผู้ใด​ล่อลวง​ท่าน​ให้​หลง​5 ด้วย​ว่า​จะ​มี​หลาย​คน​มา ต่าง​อ้าง​นาม​ของ​เรา​ว่า​ตัว​เขา​เป็น​พระ​คริสต์​ เขา​จะ​ให้​คน​เป็น​อัน​มาก​หลง​ไป​6 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ยิน​เสียง​สงคราม และ​ข่าว​ลือ​เรื่อง​สงคราม คอย​ระวัง​อย่า​ตื่น​ตระหนก​เลย ด้วย​ว่า​บรรดา​สิ่ง​เหล่า​นี้​จำต้อง​บังเกิด​ขึ้น แต่​ที่สุด​ปลาย​ยุค​ยัง​ไม่​มาถึง​7 เพราะ ประชาชาติ​ต่อ​ประชา ชาติ ราช​อาณาจักร​ต่อ​ราช​อาณาจักร​จะ​ต่อสู้​กัน  ทั้ง​จะ​เกิด​กันดาร​อาหาร​และ​แผ่น​ดิน​ไหว​ใน​ที่​ต่างๆ 8 เหตุการณ์​ทั้ง​ปวง​นี้​เป็น​ขั้น​แรก​แห่ง​ความ​ทุกข์​ลำบาก ซึ่ง​ต้อง​มี​มา​ก่อน​กำเนิด​ยุค​ใหม่ 9 “​ใน​เวลา​นั้น​เขา​จะ​อายัด​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้ ให้​ทน​ทุกข์​ลำบาก​และ​ฆ่า​ท่าน​เสีย และ​ประชา ชาติ​ต่างๆ จะ​เกลียด​ชัง​พวก​ท่าน เพราะ​ความ​จงรักภักดี​ของ​ท่าน​ที่​มี​ต่อ​เรา10 คราว​นั้น​คน​เป็น​อัน​มาก​จะ​ถดถอย​ไป และ​อายัด​กัน​และ​กัน ทั้ง​จะ​เกลียด​ชัง​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ด้วย​11 ผู้เผย​พระ​วจนะ​ปลอม​หลาย​คน​จะ​เกิด​มี​ขึ้น และ​ล่อลวง​คน​เป็น​อัน​มาก​ให้​หลง​ไป​12 ความ​รัก​ของ​คน​ส่วนมาก​จะ​เยือก​เย็น​ลง เพราะ​ความ​อธรรม​แผ่​กว้าง​ออกไป​13 แต่​ผู้ใด​ทน​ได้​จนถึง​ที่สุด​ผู้​นั้น​จะ​รอด นัดกันมาอธิษฐานกันเถิด ฮาเลลูยา…

By admin