สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2015

“อธิษฐาน…เป็นหนึ่งเดียว”

เริ่มต้นแล้ว อธิษฐานรุ่งอรุณตีห้าครึ่ง (05:30) ทุกเช้าที่บ้านของท่าน เฉพาะวันอาทิตย์จะมีการรวมตัวกันที่คริสตจักร  ณ วันนี้ เราได้เกิดกลุ่มเล็กๆจากผู้รับใช้เต็มเวลาและผู้นำในกลุ่มเซลล์ได้ทำหน้าที่ในเวลาเช้ามืดของทุกวันเพื่อจะร้องทูลวิงวอนกับพระเจ้าให้ส่งการฟื้นฟู ส่งคนงานสู่คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 และยังมีหัวข้ออธิษฐานระดับเมือง ระดับประเทศที่เราจะใช้จากหนังสือชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยกัน นอก จากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูการเฝ้าเดี่ยวของพี่น้องสมาชิกทุกท่านด้วย เป้าหมายคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ การอธิษฐานของเราจะเป็นกุญแจสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการขยายอาณาจักรของพระเจ้า สดุดี 133:1-3 1 ดู​เถิด ซึ่ง​พี่​น้อง​อาศัย​อยู่​ด้วย​กัน​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ​ก็​เป็น​การ​ดี และ​น่า​ชื่น​ใจ​มาก​สัก​เท่าใด 2 เหมือน​น้ำ​มัน​ประเสริฐ​อยู่​บน​ศีรษะ​ไหล​อาบ​ลง​มา​บน​หนวด​เครา บน​หนวด​เครา​ของ​อา​โรน ไหล​อาบ​ลง​มา​บน​คอ​เสื้อ​ของ​ท่าน 3 เหมือน​น้ำค้าง​ของ​ภูเขา​เฮอร์​โมน ซึ่ง​ตก​ลง​บน​เทือกเขาศิ​โยน เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​บังคับ​บัญชา​พระ​พร​ที่​นั่น คือ​ชีวิต​จำเริญ​เป็น​นิตย์​ ไม่มีกิจกรรมใดที่จะทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ดีเท่ากับการอธิษฐานด้วยกัน ในหัวข้อเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน แม้จะในระยะเริ่มต้นเราอาจจะให้อธิษฐานในที่ที่เราอยู่ แต่วันหนึ่ง เราจะมารวมกันในที่แห่งเดียวกัน นี่คือก้าวแรกที่เราสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว พระคัมภีร์ตอนนี้จะสำเร็จนำการบังคับบัญชาพระพรโดยพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเราทุกคน ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า เราจะเห็นความสดใหม่ ความกระตือรือร้นใหม่ สติปัญ ญาจากเบื้องบนมากมายเทลงมาในชีวิตส่วนตัวของพี่น้องแต่ละคนที่เข้าร่วมปฏิบัติการนี้ด้วยกัน เรากำลังเป็นกุญแจสำคัญต่อกันและกัน และเป็นจิ๊กซอว์ที่สำคัญของคริสตจักรที่จะเชื่อมต่อกันผ่านคำอธิษฐานอันดับแรก พระคำตอนนี้สำเร็จมากมายแล้วในที่อื่น วันนี้ ขอให้สำเร็จในคริสตจักรและชีวิตของพวกเราชาวใจสมานเพชรเกษม11 ให้เราเอาชนะความเกียจคร้าน ชนะความอยากจะนอนต่อ ชนะการตื่นสาย ชนะความสมาธิสั้น ชนะการขาดการจดจ่อ ด้วยการอธิษฐานรุ่งอรุณ ตื่นขึ้น รีบล้างหน้าด้วยน้ำเย็น สลัดความสลึมสลืม ยืดเส้นยืดสาย มีคำถามหนึ่งถามว่า ถ้ามีคนนัดคุณรับเช็คยอดเงินสามแสนบาทตอนตีห้า คุณจะรีบไปรับไม๊ แน่นอน คุณจะไม่ยอมพลาดโอกาสนั้น แล้วถ้าการนัดหมายนี้คือการที่เราจะรับสิ่งดีๆมากมายจากพระเจ้าในการอธิษฐานรุ่งอรุณ เราจะยอมพลาดเชียวหรือ ข้าพเจ้าคนหนึ่งล่ะที่จะไม่ยอมพลาดโอกาสนั้น โดยเฉพาะพระคัมภีร์สดุดี 133 ตอนนี้เป็นเหมือนการชี้ช่องทางแห่งสิ่งดีๆมากมายที่พระเจ้าต้องการจะนำเข้ามาในคริสตจักร ในครอบครัวคนของพระเจ้าและให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติของเรา เราอยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นกว่านี้ใช่ไม๊ เราอยากชีวิตเราดีขึ้นกว่านี้ใช่ไม๊ เราอยากเห็นคริสตจักรไทย และคริสตจักรเราเติบโตแข็งแรงมากกว่านี้ใช่ไม๊  …..มา….อธิษฐาน….เป็นหนึ่งเดียวด้วยกัน อาเมน