“สุขภาพดีเพื่อแม่”

ไม่มีใครจะเป็นทุกข์มากที่สุดเท่ากับแม่ที่รู้ว่าลูกมีความทุกข์ ไม่ว่าจะทุกข์กาย หรือทุกข์ทางจิตใจ ได้ฟังคำพูดของคุณแม่ที่มีลูกป่วยทางจิตเวชหลายคน คำหนึ่งที่ได้ยินเหมือนกันคือ ถ้าแม่ไม่อยู่แล้วลูกของแม่ที่ป่วยจะอยู่ได้อย่างไร แม่บางคนพยายามดูแลตนเองให้แข็งแรง เล่นกีฬา ออกกำลังกาย เรียนดนตรีที่ตนเองไม่เคยเรียนมาก่อนในชีวิต เพื่อจะทำให้แม่ไม่เครียดไปอีกคน แม่บางคนก็พยายามทำสิ่งที่จะสร้างรายได้ตลอดชีวิตให้กับลูก เพื่อลูกจะมีเงินใช้ แต่ปัญหาคือลูกที่ป่วยทางจิตเวชไม่สามารถดูแลการใช้เงินของตนเองได้ โดยเฉพาะลูกที่ป่วยยังไม่หายดีที่เป็นโรคอารมณ์สองขั้วที่บางเวลาสวิงไปทางด้านอารมณ์สุดเหวี่ยงใช้เงินทองหมดไม่เหลือ นี่คือตัวอย่างความวิตกกังวลของแม่ที่มีลูกป่วย  ยังมีแม่อีกมากมายที่เป็นทุกข์ตั้งแต่ลูกยังเรียนหนังสือยังไม่จบ กังวลว่าลูกจะมีงานทำ? และเลี้ยงดูตัวของลูกเองได้หรือไม่ แม่ไม่ห่วงตัวแม่เอง แต่ห่วงว่า ถ้าแม่ไม่อยู่ ลูกจะอยู่อย่างไร ดังนั้นคำว่าสุขภาพดีที่แท้จริงครอบคลุมไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพยอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงชีวิตโดยรวมทั้งหมด อาจใช้อีกคำว่า ชีวิตที่มีคุณภาพทุกด้าน ซึ่งพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในหนังสือเอเฟซัส6:1-3  1 ฝ่าย​บุตร​จง​นบ​นอบ​เชื่อ​ฟัง​บิดา​มารดา​ของ​ตน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพราะ​กระทำ​อย่าง​นั้น​เป็น​การ​ถูก2 จง​ให้​เกียรติ​แก่​บิดา​มารดา​ของ​เจ้า  นี่​เป็น​พระ​บัญญัติ​ข้อ​แรก​ที่​มี​พระ​สัญญา​ไว้​ด้วย​3 เพื่อ​เจ้า​จะ​ไป​ดี​มา​ดี​และ​มี​อายุ​ยืน​นาน​ที่​แผ่นดิน​โลก คำว่า ไปดีมาดี ก็คือทำอะไรประสบความสำเร็จอย่างดี และคำว่า มีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก คือไม่ตายเร็ว จะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ หรือมีใครมาประทุษร้ายได้ นี่คือชีวีตที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง และเชื่อแน่ว่า คุณแม่ทุกคนปรารถนาที่จะเห็นลูกๆประสบความสำเร็จและมีอายุยืนยาว มีคำพูดที่เหมือนกันของของพ่อแม่ทั้งหลายที่มักจะพูดว่า เขาไม่อยากเป็นคนฝังศพลูก เขาอยากให้ลูกฝังศพเขา ซึ่งก็คือความปรารถนาที่อยากให้ลูกไปดีมาดีและมีอายุยืนยาว และแน่นอน นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่ปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์ไปดีมาดีและมีอายุยืนนานบนแผ่นดินโลก อ.เปาโลผู้เขียนพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่า 1 ฝ่าย​บุตร​จง​นบ​นอบ​เชื่อ​ฟัง​บิดา​มารดา​ของ​ตน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพราะ​กระทำ​อย่าง​นั้น​เป็น​การ​ถูก2 จง​ให้​เกียรติ​แก่​บิดา​มารดา​ของ​เจ้า  นี่​เป็น​พระ​บัญญัติ​ข้อ​แรก​ที่​มี​พระ​สัญญา​ไว้​ด้วย ดังนั้น การตอบแทนพระคุณพ่อแม่คือการเชื่อฟังและให้เกียรติแก่พ่อแม่ ประโยคที่น่าสนใจคือ นี่​เป็น​พระ​บัญญัติ​ข้อ​แรก​ที่​มี​พระ​สัญญา​ไว้​ด้วย นี่อาจเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จและการมีสุขภาพที่ดีของลูกๆทุกคน หากเรามีปัญหาสุขภาพ มีปัญหากับความล้มเหลวในการทำอะไรก็ตาม ลองสำรวจพฤติกรรม ความคิด คำพูด ท่าทีในจิตใจที่มีต่อพ่อแม่ โดยเฉพาะกับคุณแม่ในวันนี้ว่า เราได้เชื่อฟังและให้เกียรติท่านหรือไม่ พระคำพระเจ้าไม่เคยล้มเหลว ถ้าไม่เกิดในวันนี้ก็จะเกิดในวันหน้า ในฐานะของลูกจงรีบมีสุขภาพที่ดีเพื่อแม่เถิด

Leave a Comment