“จงขอแล้วจะได้ หาแล้วจะพบ เคาะแล้วจะเปิด”

ลูกา 11:1-13 1 เมื่อ​พระ​เยซู​ทรง​อธิษฐาน​อยู่​ใน​ที่​แห่ง​หนึ่ง พอ​จบ​แล้ว​สาวก​ของ​พระ​องค์​คน​หนึ่ง​ทูล​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ขอ​สอน​พวก​ข้า​พระ​องค์​ให้​อธิษฐาน เหมือน​ยอห์น​ได้​สอน​พวก​ศิษย์​ของ​ตน”2 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เมื่อ​อธิษฐาน จง​ว่า ‘ข้า​แต่​พระ​บิดา ขอ​ให้​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​เป็น​ที่​เคารพ​สักการะ ขอ​ให้​แผ่นดิน​ของ​พระ​องค์​มา​ตั้งอยู่​3 ขอ​ทรง​โปรด​ประทาน​อาหาร​ประจำวัน​แก่​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ทุกๆ วัน​4 ขอ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ผิด​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย ด้วย​ว่า​ข้า​พระ​องค์​ยก​ความ​ผิด​ของ​ทุก​คน​ที่​ทำ​ผิด​ต่อ​ข้า​พระ​องค์​นั้น ขอ​อย่า​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​เข้า​ไป​ใน​การ​ทดลอง’ ” 5 ​พระ​องค์​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “ผู้ใด​ใน​พวก​ท่าน​มี​มิตร​สหาย​คน​หนึ่ง และ​จะ​ไป​หา​มิตร​สหาย​นั้น​ใน​เวลา​เที่ยง​คืน​พูด​กับ​เขา​ว่า ‘เพื่อน​เอ๋ย ขอ​ให้​ฉัน​ยืม​ขนม​ปัง​สัก​สาม​ก้อน​เถิด​6 เพราะ​เพื่อน​ของ​ฉัน​คน​หนึ่ง​เพิ่ง​เดินทาง​มา​หา​ฉัน และ​ฉัน​ไม่​มี​อะไร​จะ​ให้​เขา​รับประ ทาน’7 ฝ่าย​มิตร​สหาย​ที่​อยู่​ข้าง​ใน​จะ​ตอบ​ว่า ‘อย่า​รบกวน​ฉัน​เลย ประตู​ก็​ปิด​เสีย​แล้ว ทั้ง​พวก​ลูก​ก็​นอน​ร่วม​เตียง​เดียว​กับ​ฉัน​แล้ว ฉัน​จะ​ลุก​ขึ้น​หยิบ​ให้​ท่าน​ไม่ได้’8 เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า แม้​เขา​จะ​ไม่​ลุก​ขึ้น​หยิบ​ให้​คน​นั้น​เพราะ​เป็น​มิตร​สหาย​กัน แต่​ว่า​เพราะ​วิงวอน​มาก​เข้า เขา​จึง​จะ​ลุก​ขึ้น​หยิบ​ให้​ตาม​ที่​เขา​ต้อง​การ​9 เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้แก่​ท่าน​10 เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ขอ​ก็​ได้ ทุก​คน​ที่​แสวงหา​ก็​พบ และ​ทุก​คน​ที่​เคาะ​ก็​จะ​เปิด​ให้​เขา​11 มี​ผู้ใด​ใน​พวก​ท่าน​ที่​เป็น​บิดา ถ้า​บุตร​ขอ​ขนม​ปัง จะ​เอา​ก้อน​หิน​ให้​เขา​หรือ หรือ​ถ้า​ขอปลา​จะ​เอา​งู​ให้​เขา​แทน​หรือ​12 หรือ​ถ้า​ขอ​ไข่ จะ​เอา​แมง​ป่อง​ให้​เขา​หรือ​13 เพราะ​ฉะนั้น​ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เอง​ผู้​เป็น​คน​บาป​ยัง​รู้จัก​ให้​ของ​ดี​แก่​บุตร​ของ​ตน ยิ่ง​กว่า​นั้น​สัก​เท่าใด ​พระ​บิดา​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์ จะ​ทรง​ประทาน​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​แก่​ผู้​ที่​ขอ​ต่อ​พระ​องค์”  พระเยซูทรงสอนการอธิษฐานให้แก่สาวกของพระองค์ ตัวอย่างการขออาหารประจำวัน คือการเลี้ยงดูจากพระเจ้า ในมุมที่พระเยซูทรงเปรียบเทียบว่า ขออย่างได้อีกอย่างที่แย่กว่าและอันตราย ไม่ใช่วิสัยของพระเจ้าที่จะทรงประทานให้กับผู้ที่ขอจากพระองค์ พระเยซูยังเปรียบเทียบความปราถนาของพ่อแม่ที่อยากจะให้ของดีแก่ลูกของตน เช่นเดียวกับพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ปรารถนาที่จะมอบของดีที่สุด คือพระวิญญาณบริสุทธิ์  1โครินธ์ 2:10-11  10 ​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​สำแดง​สิ่ง​เหล่า​นั้น​แก่​เรา​ทาง​พระ​วิญญาณ เพราะ​ว่า​พระ​วิญญาณ​ทรง​หยั่ง​รู้​ทุก​สิ่ง​แม้​เป็น​ความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า​11อัน​ความ​คิด​ของ​มนุษย์​นั้น ไม่​มี​ผู้ใด​หยั่ง​รู้​ได้ เว้น​แต่​จิต​วิญญาณ​ของ​มนุษย์​ผู้​นั้นเอง​ฉัน​ใด ​พระ​ดำริ​ของ​พระ​เจ้า​ก็​ไม่​มี​ใคร​หยั่ง​รู้​ได้ เว้น​แต่​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ฉัน​นั้น​ พระวิญญาณฯคือกุญแจสำคัญสู่การอธิษฐานที่เกิดผลที่สุด ​9 เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้แก่​ท่าน​10 เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ขอ​ก็​ได้ ทุก​คน​ที่​แสวงหา​ก็​พบ และ​ทุก​คน​ที่​เคาะ​ก็​จะ​เปิด​ให้​เขา จงขอ แสวงหา และเคาะอย่างคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเถิด

By admin