“ภารกิจ 360 องศา”

2ทิโมธี 2:4 ​4 ไม่​มี​ทหาร​คน​ใด​ที่​เข้า​ประจำการ​แล้ว​จะ​ยุ่ง​อยู่​กับ​งาน​ฝ่าย​พล​เรือน ด้วย​ว่า​เขา​มุ่ง​ที่​จะ​ทำ​ให้​ผู้บังคับบัญชา​พอใจ​…พันธกิจ 360 องศา คือภาพรวมของสมาชิกใจสมานเพชรเกษม11 ทุกคนมุ่งที่จะทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพอพระทัย ด้วยการทำบทบาทหน้าที่ของเราแต่ละคนตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในการนำคนให้มาเป็นสาวกของพระองค์ คำว่า สาวก  รากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า นักเรียน พระเยซูทรงมอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ให้กับสาวกของพระองค์ คือการออกไปนำคนให้มาเป็นนักเรียนของพระเยซูคริสต์ โดยการเชิญชวนประชาชาติ แปลว่า ใครก็ได้ ภาษาใด เชื้อชาติใด นิสัยใจคออย่างไร ฐานะอะไร มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษา มีเงินทองหรือไม่มีเงินทอง ดีหรือเลว จนหรือรวย เก่งหรือไม่เก่ง เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รัก สวยหรือไม่สวย หล่อหรือไม่หล่อ น่ารักหรือไม่น่ารัก ใครก็ตามที่เป็นคน….ล้วนมีสิทธิ์เป็นนักเรียนของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทั้งนั้น ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเรียน ขอให้พวกเราพาคนเหล่านั้นมาเป็นนักเรียนของพระเยซู พระเยซูได้ตรัสเป็นคำอุปมาว่าคนที่เป็นนักเรียนของพระเยซูเป็นเหมือนแขกพิเศษที่ได้รับเชิญให้มางานเลี้ยงมงคลสมรส ….‘จง​ออกไป​โดยเร็ว​ตาม​ถนน​ใหญ่ ตรอก​น้อย​ใน​เมือง​ พา​คน​จน คน​พิการ คน​ตา​บอด และ​คน​เขยก​เข้า​มา​ที่นี่’22 แล้ว​บ่าว​จึง​บอก​ว่า ‘นาย​เจ้า​ข้า ข้าพเจ้า​ได้​กระทำ​ตาม​ท่าน​สั่ง​แล้ว และ​ยัง​มี​ที่ว่า​งอ​ยู่’23 นาย​จึง​สั่ง​บ่าว​นั้น​ว่า ‘จง​ออกไป​ตาม​ทาง​ใหญ่​ซอก​น้อย และ​เร่ง​เร้า​เขา​ให้​เข้า​มา เพื่อ​เรือน​ของ​เรา​จะ​เต็ม (ลูกา 14:21-23)  สิ่งที่น่าสังเกตุตรงนี้คือคำว่า โดยเร็ว และคำว่า เร่งเร้าเขาให้เข้ามา เพื่อเรือนของเราจะเต็ม เวลากำลังจะหมด แต่ที่นั่งยังว่าง เพราะฉะนั้น บทบาทของบ่าวที่ทำตามนายสั่งคือ การออกไปเชิญคนให้มาเป็นนักเรียนที่จะเรียนจากพระองค์ และสุดท้ายเป็นแขกในงานเลี้ยงของพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จมา การเป็นนักเรียนของพระเยซูคริสต์คือการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่งานเลี้ยงฉลองที่ให้ภาพเปรียบเทียบเหมือนงานมงคลสมรส แต่มีคำอุปมาหนึ่งที่น่าเสียดายสำหรับคนที่หลุดเข้ามาในงานเลี้ยงได้แต่ขาดคุณสมบัติของการร่วมงานเลี้ยงนี้ มัทธิว22:11-13 11 “แต่​เมื่อ​กษัตริย์​องค์​นั้น​เสด็จ​ทอด​พระ​เนตร​แขก ​ก็​เห็น​ผู้​หนึ่ง​มิได้​สวม​เสื้อ​สำหรับ​งาน​12 จึง​รับสั่ง​ถาม​ว่า ‘สหาย​เอ๋ย เหตุ​ไฉน​จึง​มา​ที่นี่​โดย​ไม่​สวม​เสื้อ​สำหรับ​งาน​แต่งงาน’ ผู้​นั้น​ก็​นิ่ง​อั้น​อยู่​พูด​ไม่​ออก​13 กษัตริย์​จึง​รับสั่ง​แก่​พวก​ข้าราชการ​ว่า ‘จง​มัด​มือ​มัด​เท้า​คน​นี้​เอา​ไป​ทิ้ง​เสีย​ที่​มืด​ภายนอก อัน​เป็น​ที่​ที่​มี​การ​ร้องไห้​ขบ​เขี้ยว​เคี้ยว​ฟัน’ การเป็นนักเรียนของพระเยซูคือการเรียนรู้การเข้าสู่งานเลี้ยงอย่างถูกกาลเทศะ การเป็นนัก เรียนของพระเยซูคริสต์ คือการดำเนินชีวิตที่ไม่เปลือยกาย แต่มีเสื้อแห่งความชอบธรรมสวมตลอดเวลาจนถึงวาะสำคัญ คือการยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังค์ของพระเจ้า งานเลี้ยงกำลังจะเริ่มแล้ว ขอให้เราชาวใจสมาน11 ทุกคนทำภารกิจ 360 องศา ออกไปทุกที่  เชิญชวนทุกคนทุกประเภทมาเป็นสาวกของพระเยซู..โดยเร็ว

Leave a Comment