“คำสอนจากนอกคริสตจักร”

พี่น้องที่รักในพระคริสต์ ระยะนี้มีกระแสการฟังคำสอนนอกคริสตจักรผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านซีดีต่างๆเข้ามาในประเทศไทย หลากหลายหลักข้อเชื่อ หลากหลายศาสนศาสตร์ บางคริสตจักรถึงกับแตกแยก สมาชิกแบ่งกันออกไปเป็นก๊กเหล่า เพราะคำสอนที่ฟังมาทำให้ไม่สามารถไปด้วยกันได้ บางคริสตจักร ศิษยาภิบาลต้องลาออก เพราะสมาชิกที่ฟังคำสอนนอกคริสตจักร ได้เอาคำสอนเหล่านั้นมาต่อต้านศิษยาภิบาลของตนเอง บางคริสตจักรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงถึงกับสมาชิกยกพวกออกจากคริสตจักรไปจำนวนมาก ไปอยู่กับคริสตจักรที่แพร่คำสอนของคนนอกคริสตจักร  ข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจที่วันนี้ คำสอนเหล่านั้นกำลังแทรกซึมเข้ามาในสมาชิกบางคนของเรา โดยการฟัง โดยการแบ่งปันในกลุ่มเซลล์ หากแต่ยังดีที่สมาชิกของเราที่เป็นผู้ใหญ่กว่าได้ทัดทานและสามารถต้านกับศาสนศานตร์ที่แปลกๆเหล่านั้นได้ ข้าพเจ้าจึงอยากจะเตือนพวกเราให้ระวัง อย่ารับคำสอนนอกคริสตจักรเข้ามาในคริสตจักร หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังฟังคำสอนนอกคริสตจักรอยู่ ข้าพเจ้าใคร่ขอร้องให้หยุดฟัง หยุดแพร่ หยุดส่งต่อ มิใช่เราใจแคบ หรือปิดกั้น แต่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านตระหนักว่า คริสตจักรจะดำรงอยู่ไม่ได้ หากมีคำสอนนอกคริสตจักรที่ต่างหลักข้อเชื่อ ต่างศาสนศาสตร์ ความจริง มีคริสตจักรที่ต่างหลักข้อเชื่อ ต่างศาสนศาสตร์ ที่เรามีพันธมิตร เป็นส่วนหนึ่งในภาพรวมของคริสตจักรสามารถตรวจสอบคำสอนกันได้ ข้าพเจ้าจึงอยากให้พี่น้องเชื่อฟังศิษยาภิบาลของท่าน หยุดฟัง หยุดแพร่ หยุดแบ่งปันคำสอนจากนอกคริสตจักร ที่ต้องกล่าวเช่นนี้ เพราะข้าพเจ้ารักท่าน และกำลังทำหน้าที่ผู้เลี้ยงแกะของพระเยซูในคอกใจสมานเพชรเกษม11 อีกทั้งต้องทำหน้าที่ปกป้องแกะที่พระเยซูได้เจิมตั้งข้าพเจ้าไว้  ยอห์น 10:1-5,12-13 1 “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ผู้​ที่​มิได้​เข้า​ไป​ใน​คอก​แกะ​ทาง​ประตู แต่​ปีน​เข้า​ไป​ทาง​อื่น​นั้น​เป็น​ขโมย​และ​โจร​2 แต่​ผู้​ที่​เข้า​ทาง​ประตู​ก็​เป็น​ผู้​เลี้ยง​แกะ​3 นาย​ประตู​จึง​เปิด​ประตู​ให้​ผู้​นั้น แกะ​ย่อม​ฟัง​เสียง​ของ​ท่าน ท่าน​เรียกชื่อ​แกะ​ของ​ท่าน และ​นำออกไป​4 เมื่อ​ท่าน​ต้อน​แกะ​ของ​ท่าน ออกไป​หมด​แล้ว ​ก็​เดิน​นำหน้า และ​แกะ​ก็​ตาม​ท่าน​ไป เพราะ​รู้จัก​เสียง​ของ​ท่าน​5 ส่วน​ผู้อื่น​แกะ​จะ​ไม่​ตาม​เลย แต่​จะ​หนี​ไป​จาก​เขา เพราะ​ไม่​รู้จัก​เสียง​ของ​ผู้อื่น”….12 ผู้​ที่​รับจ้าง​มิได้​เป็น​ผู้​เลี้ยง​แกะ และ​ฝูง​แกะ​ไม่​เป็น​ของ​เขา เมื่อ​เห็น​สุนัข​ป่า​มา​เขา​จึง​ละ​ทิ้ง​ฝูง​แกะ​หนี​ไป สุนัข​ป่า​ก็​ชิง​เอา​แกะ​ไป​เสีย และ​ทำ​ให้​ฝูง​แกะ​กระจัด​กระจาย​ไป​13 เขา​หนี​เพราะ​เขา​เป็น​ลูกจ้าง​และ​ไม่​เป็น​ห่วง​แกะ​เลย​14 เรา​เป็น​ผู้​เลี้ยง​ที่​ดี เรา​รู้จัก​แกะ​ของ​เรา​และ​แกะ​ของ​เรา​ก็​รู้จัก​เรา​

Leave a Comment