“วัดใจ”

ข้อพระคัมภีร์ ฮีบรู 12:1-2 1 เหตุ​ฉะนั้น​เมื่อ​เรา​มี​พยาน​พรั่ง​พร้อม​อยู่​รอบ​ข้าง​เช่นนี้​แล้ว ​ก็​ขอ​ให้​เรา​ละ​ทิ้ง​ทุก​อย่าง​ที่​ถ่วง​อยู่ และ​บาป​ที่​เกาะ​แน่น ขอ​ให้​เรา​วิ่ง​แข่ง​ด้วย​ความ​เพียร​พยายาม ตาม​ที่​ได้​กำหนด​ไว้​สำหรับ​เรา​2 หมาย​เอา​พระ​เยซู​เป็น​ผู้​บุกเบิก​ความ​เชื่อ และ​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​สมบูรณ์ ​พระ​องค์​ได้​ทรง​อดทน​ต่อ​กางเขน เพื่อ​ความ​รื่น​เริง​ยินดี​ที่​ได้​เตรียม​ไว้​สำหรับ​พระ​องค์ ทรง​ถือ​ว่า​ความ​ละอาย​นั้น​ไม่​เป็น​สิ่ง​สำคัญ​และ​พระ​องค์​ได้​ประทับ ณ เบื้อง​ขวา​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า   พระคัมภีร์สองข้อนี้เปิดเผยให้เราเห็นถึงการเชิญชวนก็ได้  การท้าทายก็ได้  ให้เราดำเนินชีวิตที่ปราศจากที่ติด้วยใจ ที่น่าสนใจคือ พระคัมภีร์ตอนนี้เปรียบเทียบเส้นทางของการดำเนินชีวิตสำหรับเราทั้งหลายในรูปแบบของการแข่งขัน พระดัมภีร์บอกอย่างนี้ว่า “ให้เราวิ่งแข่งด้วยความทรหด” ไม่ได้หมายความว่าให้เราวิ่งจริงๆ แต่เปรียบเทียบให้เห็นว่า วิถีการดำเนินชีวิตให้ปราศจากที่ติ  การดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์  การดำเนินชีวิตที่ไม่มีบาป เป็นเหมือนการวิ่งหรือการแข่งขัน และทั้งหมดนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับจิตใจของเรา ที่เราต้องวัดใจกันว่าจะเอาไหม? มี 5 ประการด้วยกัน

ประการที่1 ความมั่นใจ

คุณรู้ไหมว่า คนเราไม่ว่าจะเก่งสักแค่ไหน? ไม่ว่าคุณจะยอดเยี่ยมสักแค่ไหน? ถ้าคุณสูญเสียความมั่นใจความเก่งของคุณไม่มีความหมาย ประสบการณ์ของคุณที่คุณมีก็ไม่มีความหมาย เพราะคุณจะไม่กล้าไปทำในสิ่งนี้อีก ถ้าคุณสูญเสียความมั่นใจพระคัมภีร์ตรงนี้ปรากฏอยู่ในบทที่ 12 ข้อ 1 บอกกับเราว่า เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ให้เราวิ่งแข่ง  วิ่งต่อไปพูดถึงอะไร? พยานที่อยู่รอบข้างพระคัมภีร์พูดถึงฮีบรูบทที่11 ถ้าเราพลิกไปดูบทที่ 11 ผู้เขียนพระคัมภีร์ชี้ให้เราเห็นเริ่มต้นถึงความเชื่อของอาเบล ข้อที่4 บอกว่า โดยความเชื่อ  อาเบลนำเครื่องบูชาที่ดีกว่า แปลความว่า โดยความเชื่อพระคัมภีร์ไฮไลน์จุดหนึ่งในชีวิตของอาเบลได้ดำเนินชีวิตไม่มีที่ติในสายพระเนตรของพระเจ้า อาเบลนำเครื่องบูชาที่ไม่มีที่ติ  ไม่เหมือนใครมาให้พระเจ้า   และพระเจ้าพอพระทัย และข้อที่ 5 เอโนคดำเนินชีวิตที่ไม่มีที่ติ พระเจ้ารับเอโนคขึ้นไป ไม่ให้ท่านประสบกับความความตายในข้อที่ 5 เสร็จแล้วถ้าเราดูต่อไป จนมาถึงโนอาห์โดยความเชื่อโนอาห์ไม่มีที่ติในความเชื่อเรื่องต่อเรือ เสร็จแล้วโยงมาที่อับราฮาม อัมราฮามเชื่อฟังพระเจ้าอย่างโดยไม่มีที่ติ  และโมเสส   ว่ามาเรื่อย  แล้วกลับมาดูเยอะแยะจนกระทั่งผู้เขียนพระคัมภีร์ไม่อยากพูดรายละเอียดในพระคัมภีร์ในข้อที่ 32 ว่า แล้วจะให้ข้าพเจ้ากล่าวอะไรอีก กิเดโอน  บารัค  แซมสัน  เยฟธา ดาวิด  ซามูเอล   อ.ไก่  สมาชิกคจ.ใจสมานเพชรเกษม 11 เมื่อเป็นอย่างนี้คนเหล่านี้ เขามีชิวิตเป็นอย่างนี้ เขาทำได้   มีชีวิตที่ปราศจากที่ติ เขาทำได้ตลอด เขาพบความเจริญรุ่งเรือง พระเจ้าอวยพรเขา เมื่อมีพยานมากมายเหล่านี้แล้ว ถ้าคนเหล่านี้ไปรอดแล้ว ท่านก็ไปรอด เมื่อมีหลักฐานพยานมากมายอยู่ที่นี้แล้ว ฉะนั้นขอให้ท่านมั่นใจว่า “ท่านไปรอด”

เราทำบาปและหลายครั้งความบาปที่เราทำ เราเข้าใจว่า ในที่สุดเราจะไปไม่รอด คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ตั้งหัวข้อว่า “ชีวิตที่ปราศจากที่ติ” มันให้ความรู้สึกว่า เฟอร์เพคเกินไป  แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์ไม่ได้ชี้เราเห็นว่า คนเหล่านั้นล้มเหลว แต่ชี้ให้เห็นว่าคนเหล่านั้นสำเร็จ ทั้งที่คนเหล่านั้นแต่ละคนก็มีจุดอ่อน  ดังนั้นขอให้เรามั่นใจถึงแม้ว่าเราจะมีจุดอ่อนเหมือนคนเหล่านั้น และคนเหล่านั้นที่มีจุดอ่อน แต่โดยพระคุณพระเจ้าที่คนเหล่านั้นที่มีความเชื่อ คนเหล่านั้นไปถึงจุดหมายปลายทาง ไปถึงเส้นชัยที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้แต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเหลือเรา ถ้าเราจะดำเนินชีวิตที่ปราศจากที่ติจริงๆแล้วสิ่งแรกที่เราต้องมีคือ ความมั่นใจ ว่าเราทำได้ ฮีบรู12:1-2  ยืนยันกับเราเลยว่านี่เป็นเรื่องการดำเนินชีวิตที่ปราศจากที่ติชัดๆเลย และบอกว่าคุณทำได้และทำต่อไป ขอพระเจ้าช่วยเราอย่าสูญเสียความมั่นใจ เพราะถ้าเราสูญเสียความมั่นใจ ในที่สุดเราจะแย่ ขอพระเจ้าโปรดช่วยเราอย่าละทิ้งความมั่นใจ ฮีบรู 10:35 35 เหตุ​ฉะนั้น​ขอ​อย่าได้​ละ​ทิ้ง​ความ​ไว้วางใจ​ของ​ท่าน ซึ่ง​จะ​ได้รับ​บำเหน็จ​อัน​ยิ่งใหญ่​

ถ้าจะดำเนินชีวิตปราศจากที่ติ ประการที่ 1 เราต้องมั่นใจ

ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณทำไปทำไม?

ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณทำได้ไม่นาน

ถ้าคุณไม่มั่นจุณทำได้ไม่ตลอด

ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณทำไปเลิกๆ ทำๆ ทำๆ เลิกๆ แต่ถ้าคุณมั่นใจ คุณจะทำอย่างคงเส้นคงวา

ประการที่ 2 เราต้องวิ่งแข่งด้วยความตั้งใจ

            ขอให้เราละทิ้งทุกสิ่งที่ถ่วงอยู่ ให้บอกว่าคุณจะละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ เพื่อที่คุณจะดำเนินชีวิตในมาตรฐานของพระเจ้าอย่างปราศจากที่ติได้ คุณต้องมีความตั้งใจ อะไรยืนยันว่าคุณมีความตั้งใจ? คืออะไรที่เป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถทำให้คุณดำเนินชีวิตปราศจากที่ติได้ ให้ทิ้งๆๆๆ ให้หมดแต่ถ้าคุณยังเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ และบอกว่าคุณดำเนินชีวิตปราศจากที่ติ แสดงว่าคุณไม่ตั้งใจจริง ถ้าคุณตั้งใจจริงคณต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะให้สิ่งที่คุณตั้งใจทำนั้นเป็นจริง  วันนี้อะไรเป็นอุปสรรคทีทำให้ คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตให้ปราศจากที่ติได้ สดุดี 119: 115 115 แน่ะ เจ้า​คน​ทำ​ชั่ว ไป​เสีย​จาก​ข้า เพื่อ​ข้า​จะ​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​เจ้า​ของ​ข้า  แปลว่า ถ้าหากสิ่งที่ถ่วงเราไม่ให้เราดำเนินชีวิตที่ปราศจากที่ติ เรารู้ไหม? คนที่ถ่วงเราไม่ให้เราดำเนินชีวิตปราศจากที่ติ ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนสนิท ขอพระเจ้าทรงช่วยเราไล่มันไป อย่าเสียดายไอ้!คนทำชั่วมันทำให้ชีวิตเราตกต่ำถูกไหม? มันดึงชีวิตเราไม่ให้เราดำเนินชีวิตที่ปราศจากที่ติ อย่างนี้เราควรจะไล่มันไป ถ้าอยากรู้หน้าไอ้! คนทำชั่วคนนี้ หน้าตาเป็นอย่างไร? ให้ไปยืนอยู่ที่หน้ากระจก………

อะไรที่ถ่วงอยู่? คุณต้องตั้งใจ ถ้าคุณตั้งใจ คุณจะทิ้งทุกอย่างนอกจากสิ่งเหล่านี้ พระคัมภีร์บอกว่าทรัพย์สินสำหรับบางคน ความเจริญรุ่งเรืองสำหรับบางคน  สำหรับบางคนคือ ชื่อเสียง เกียรติยศ ลาภยศ สรรเสริญ แล้วแต่อะไรก็ตามที่มันถ่วงอยู่ทิ้งให้หมด อาเมน อยากรวยไหม? ความอยากรวยทิ้ง ทิโมธี 6:4-9

กี่คนที่ยังแอบบ่นพระเยซูอยู่ถ้าหากให้ถูกหวย เดี๋ยวนี้ดีแล้วนะพระองค์เจ้าข้า เขาให้เลขข้างหน้า 3 ตัวอีกต่างหาก สมัยก่อนไม่มีเลขข้างหน้าได้รางวัลชอบใจไหม บางคนไม่ได้อะไรมากมายแค่ละครทีวีเราทิ้งได้ไหมและเอาเวลานั้นมาอ่านพระคัมภีร์ดำเนิชีวิตที่ปราศจากที่ติได้ไหม อะไรที่ถ่วงเราอยู่ทิ้งไม่งั้นเรามาไม่ถึงพระคำของพระเจ้า เมื่อเรามาไม่ถึงพระคำของพระเจ้าชีวิตที่บริสุทธิ์ ชีวิตที่ปราศจากทีติเกิดได้ไหม? ไม่ได้ คุณต้องตั้งใจ ถ้าคุณยังมีชีวิตที่ไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้าทำไม่สำเร็จเพราะมาตรฐานของพระเจ้าสูงต้องตั้งใจ

ประการที่ 3 เราต้องจริงใจ

 “ละทิ้งบาปที่เกาะแน่น”  เส้นทางของพระเจ้า เป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ ไม่ใช่เส้นทางแห่งความบาป และความบาปที่เกาะแน่นเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งที่จะทำให้เราไปไม่ถึงชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากที่ติ  ใครมีบาปที่เกาะแน่นบ้าง บาปที่เกาะแน่น ยิ่งเกาะแน่นมากเท่าไหร่ มันก็จะเกิดขึ้นกับเราง่ายมากขึ้นเท่านั้น ทำได้ง่ายมาก ยิ่งทำได้คล่องเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราต้องทิ้ง ถ้าคุณจริงใจกับการดำเนินชีวิตที่ปราศจากที่ติ ต้องทิ้งบาปที่เกาะแน่น บาปเป็นเรื่องอยู่ข้างใน มัทธิว 5: 27-30 27 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ยิน​คำ​ซึ่ง​กล่าว​ไว้​ว่า อย่า​ล่วง​ประเวณี​ผัว​เมีย​เขา
28 ฝ่าย​เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ผู้ใด​มอง​ผู้หญิง​เพื่อให้​เกิด​ใจ​กำหนัด​ใน​หญิง​นั้น ผู้​นั้น​ได้​ล่วง​ประเวณี​ใน​ใจ​กับ​หญิง​นั้น​แล้ว​
29 ถ้า​ตา​ข้าง​ขวา​ของ​ท่าน​ทำ​ให้​ตัว​หลง​ผิด จง​ควัก​ออก​ทิ้ง​เสีย เพราะ​ว่า​ถึง​จะ​เสีย​อวัยวะ​อย่าง​หนึ่ง ​ก็​ดีกว่า​ตัว​ของ​ท่าน​จะต้อง​ลง​นรก
30 ถ้า​มือ​ข้าง​ขวา​ทำ​ให้​หลง​ผิด จง​ตัดทิ้ง​เสีย เพราะ​ถึง​จะ​เสีย​อวัยวะ​อย่าง​หนึ่ง ​ก็​ดีกว่า​ตัว​ท่าน​จะต้อง​ลง​นรก

ไปสวรรค์ด้วยตาข้างเดียวดีกว่าลงนรกด้วยตาดี 2 ข้าง ถ้าหากร่างกายของท่านถ่วงก็ตัดทิ้งไปเลย เพราะมันชวนไปทำบาปเผลอไม่ได้ ถ้าเผลอแล้วขาพาไปเที่ยวซ่องตัดขาทิ้งไปเลย แต่เรื่องอะไรที่เราจะต้องตัดขา ตัดมือทิ้งไปหล่ะเราต้องตัดบาปที่เกาะแน่นนั้นออก เราต้องจริงใจเพราะพระเยซูคริสต์ตัดบาปที่เกาะแน่นของเราออกได้ โดยจับตามองที่พระเยซูคริสต์ผุ้บุกเบิกความเชื่อทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อไม้กางเขน พระองค์ทรงทำให้บาปที่เกาะแน่นของเราหลุด เพราะฉะนั้นเราสามารถทิ้งบาปที่เกาะแน่นนั้นได้ เพื่อที่เราจะได้ไปกับพระเจ้าได้ตรงนี้คุณต้องจริงใจไม่ใช่พยายามไป และบอกว่าผมดำเนินชีวิตปราศจากที่ติดยังพาเอาบาปกลับมาเกาะติดชีวิต เกาะติดจิตใจ สิ่งใดที่ถ่วงอยู่เราต้องทิ้ง ต้องจริงใจ

เมื่อเราดำเนินชีวิตที่ปราศจากที่ติข้างนอก ใจข้างในก็ต้องปราศจากที่ติเหมือนกัน

ประการที่ 4 เราต้องมีความฝืนใจ

ความทรหดแปลความว่าการดำเนินชีวิตปราศจากที่ติมีอุปสรรค มีสิ่งที่คุณต้องเผชิญ มีสิ่งที่ทำให้มันยากเพราะฉะนั้นคุณต้องฝืน ความอดทนจะไปไม่ไกลถ้าคุณไม่ฝืน สิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเรามีความอดทนคือสิ่งที่เราฝืนสุดๆและฝืนอยู่อย่างตลอด พระคัมภีร์ใช้สำนวนว่าเป็นการแข่งขันแปลว่ามีกติกา จำไว้ว่าบนเส้นทางของการดำเนินชีวิตที่ปราศจากที่ตินั้นมีกฎ มีเกณฑ์ มีกติกา เพราะฉะนั้นเราต้องฝืนทนอยู่กับกติกาที่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ อย่างไงก็ได้ ไม่ใช่พระคัมภีร์ว่าอย่างไรไปตามนั้น พระเจ้าว่าอย่างไรไปตามนั้นไม่มีทางอื่นห้ามคิดเอง เออเอง ดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรา ให้เราเข้าใจความจริงในเรื่องเหล่านี้ต้องฝืน ในการฝืนนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับ 2 อย่าง 1.เกี่ยวข้องกับอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าเรา เราต้องฝืน ความยากลำบากเป็นอุปสรรค การข่มเหง การขัดขวางเป็นอุปสรรค 2.เกี่ยวข้องกับการฝึก อาจารย์เปาโลพูดไว้ว่าจงฝึกตนในทางธรรมเพราะในการฝึกต้องมีการฝืน ไม่มีการฝืนไม่มีการฝึก การดำเนินชีวิตคริสเตียนทุกวันมีการฝึกและทุกวันมีการฝืนทุกวันมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นเราต้องฝืนใจไม่ทำตามใจตนเอง ลูกา 9 :23 23 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​แก่​คน​ทั้ง​หลาย​ว่า “ถ้า​ผู้ใด​ใคร่​ตาม​เรา​มา ให้​ผู้​นั้น​เอาชนะ​ตัวเอง และ​รับ​กางเขน​ของ​ตน​แบก​ทุก​วัน และ​ตาม​เรา​มา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเองเอาชนะตนเอง ไม่ใช่ตามใจตนเอง เราต้องไม่ตามใจตนเองการปฏิเสธตนเอง ไม่มีใครช่วยเราได้ ไม่มีการอัศจรรย์เป็นเรื่องที่เราต้องทำเอง

ประการที่ 5 เราต้องวิ่งแข่งด้วยความเชื่ออย่างสุดใจ

เราต้องเชื่ออย่างสุดใจ ครึ่งๆกลางๆไม่ได้ ในวันนี้เราเชื่อสุดแค่ไหน พระคัมภีร์กล่าวว่าให้เรารักพระเจ้าสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง สุดความคิด สุดทุกอย่างที่คุณมีในชีวิตของคุณ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเชื่ออย่างสุดใจ ผลคือคุณจะไปถึงเส้นชัย รางวัลรอเราอยู่ที่เส้นชัย ให้เราแข่งขันกับตัวเอง เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไปทีละก้าว มั่นใจ มั่นคง ตั้งใจ จริงใจ ฝืนใจ สุดใจ

ในที่สุดเราก็จะถึงเส้นชัย เดินเข้าเส้นก็ได้รางวัล  เส้นชัยนั้นพระเยซูคริสต์เคลียร์ทางไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เดินเข้าได้สบาย เพียงแต่ไปให้ถึงเท่านั้น

Leave a Comment