สูจิบัตรอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2016

“ก้าวต่อไป”

ฟิลิปปี3:12-16  12 มิใช่​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​แล้ว หรือ​สำเร็จ​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไป เพื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ฉวย​เอาไว้​เป็น​ของ​ตน อย่าง​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​ได้​ทรง​ฉวย​ข้าพเจ้า​ไว้​เป็น​ของ​พระ​องค์​แล้ว​13 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​ไม่​ถือ​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา​แล้ว​เสีย และ​โน้ม​ตัว​ออกไป​หา​สิ่ง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​14 ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไปสู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้รับ​รางวัล ซึ่ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​จาก​เบื้อง​บน ให้​เรา​ไป​รับ​15 เรา​ซึ่ง​เป็น​ผู้ใหญ่​แล้ว​จึง​คิด​อย่าง​นั้น และ​ถ้า​ท่าน​คิด​อย่าง​อื่น ​พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ให้​เรื่อง​นั้น​ประจักษ์​แก่​ท่าน​ด้วย​16 แต่​เรา​ได้​แค่​ไหน​แล้ว ​ก็​ให้​เรา​ดำเนิน​ตรง​ตามนั้น​ต่อไป มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ไม่ใช่ว่า เราไปได้เร็วขนาดไหน แต่สำคัญที่ว่า เราไปได้ไกลแค่ไหน ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องกระต่ายกับเต่า  กระต่ายทะนงตนว่าตนเองสามารถไปได้เร็วเพราะจังหวะการก้าวกระโดดของกระต่ายและความคล่องตัวของมัน แต่นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าก็สอนให้เรารู้ว่า ความชะล่าใจของกระต่ายที่วิ่งแข่งกับเต่า และดูหมิ่นความเชื่องช้าของเต่า ทำให้กระต่ายหยุดที่จะก้าวต่อไป มันชะล่าใจด้วยการนอนหลับ จนเต่าได้ก้าวไปทีละก้าวอย่างช้าๆผ่านมันไป กระต่ายก็ไม่รู้สึกตัว มันยังหลับด้วยความนิ่งนอนใจ สุดท้ายเต่าก็ไปถึงเส้นชัยอย่างก้าวไปทีละก้าว แท้จริง เต่าไม่ได้มีอะไรที่ทำให้มันเร็วกว่ากระต่ายเลย แต่ความเสมอต้นเสมอปลายของการก้าวต่อไปของเต่าต่างหากที่ทำให้มันไปถึงเส้นชัย และพอดีเจอกับคู่แข่งอย่างกระต่ายที่ชะล่าใจนอนหลับไม่ไปต่อ  ข้าพเจ้าได้อ่านคำแนะนำคนขี่จักรยานขึ้นเนินยาวๆ ด้วยคำว่า ซอยเท้าต่อไป ไม่ต้องมองไปไกลเกินไปจะทำให้ท้อใจ ซอยเท้าต่อไป รักษาจังหวะของการก้าวเดิน ก็จะไปถึงยอดเนิน และเวลาลงจากเนิน สนุกมาก ไม่ต้องออกแรง เพราะแรงโน้มถ่วงของโลกจะทำให้จักรยานแล่นลงจากเนินภายใต้การควบคุมความเร็วของเราเอง หากจะเปรียบเทียบกับชีวิตที่เป็นเหมือนการเดินทางของเราแต่ละคน  เรื่องของกระต่ายกับเต่า เรื่องของการสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลก ด้วยการขี่จักรยานขึ้นเนิน ทั้งหมดกำลังสอนเราเรื่องความอุตสาหะ ความอดทน ความอึด ความเสมอต้นเสมอปลาย เริ่มต้นเดือนแรกของปี 2016นี้ ข้าพเจ้าจึงอยากจะให้พี่น้องชาวใจสมานเพชรเกษม 11ทุกคน “ก้าวต่อไป” แม้จะข้ามปี 2015มาแล้ว สำหรับบางคนอย่างเฉียดฉิว บางคนด้วยความอึด บางคนด้วยความเหน็ดเหนื่อย และอาจคาดการณ์ว่า ปีนี้จะเหนื่อยกว่าปีที่แล้วอีกหรือ ขอพี่น้อง “ก้าวต่อไป” ซอยเท้า “ก้าวต่อไป” แล้วเราจะถึงหลักชัยอย่างเหลือเชื่อ ข้าพเจ้าเชื่อและคาดหวังเช่นนั้น ไม่วาจะเป็นภารกิจส่วนของครอบครัว ส่วนของคริสตจักร เรามี “ก้าวต่อไป” อย่าหยุด หรือลังเลใจว่าจะ “ก้าวต่อไป” ดีหรือไม่ดี กาลาเทีย 6:8-9 8 ผู้​ที่​หว่าน​ใน​ย่าน​เนื้อ​หนัง​ของ​ตน ​ก็​จะ​เกี่ยว​เ​ก็​บ​ความ​เปื่อย​เน่า​จาก​เนื้อ​หนัง​นั้น แต่​ผู้​ที่​หว่าน​ใน​ย่าน​พระ​วิญ ญาณ ​ก็​จะ​เกี่ยว​เ​ก็​บ​ชีวิต​นิรันดร์​จาก​พระ​วิญญาณ​นั้น​ 9 อย่า​ให้​เรา​เมื่อยล้า​ใน​การ​ทำ​ดี เพราะ​ว่า​ถ้า​เรา​ไม่​ท้อ​ใจ​แล้ว เรา​ก็​จะ​เกี่ยว​เ​ก็​บ​ใน​เวลา​อัน​สมควร “ก้าวต่อไป” คือการเก็บเกี่ยวแบบไหนในชีวิตของเรา