“คุณต้องการให้เราอธิษฐานเผื่อ?”

ลูกา 22:31-34   31 “ซีโมน ซีโมน​เอ๋ย ดู​เถิด ซาตาน​ได้​ขอ​พวก​ท่าน​ไว้ เพื่อ​จะ​ฝัด​ร่อน​เหมือน​ฝัด​ข้าว​สาลี​ 32 แต่​เรา​ได้​อธิษฐาน​เผื่อ​ตัว​ท่าน เพื่อ​ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​จะ​ไม่ได้​ขาด และ​เมื่อ​ท่าน​ได้​หัน​กลับ​แล้ว จง​ชู​กำลัง​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย​ของ​ท่าน”33 ฝ่าย​ท่าน​จึง​ทูล​พระ​องค์​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ข้า​พระ​องค์​พร้อม​แล้ว​ที่​จะ​ไป​กับ​พระ​องค์ ถึง​จะต้อง​ติด​คุก​หรือ​ถึง​ความ​ตาย​ก็​ดี”34 ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “​เปโตร​เอ๋ย เรา​จะ​บอก​ท่าน​วันนี้​ก่อน​ไก่​ขัน ท่าน​จะ​ปฏิเสธ​ว่า​ไม่​รู้จัก​เรา​ถึง​สาม​ครั้ง”  พระเยซูคริสต์ทรงตรัสกับสาวกที่ชื่อเปโตรว่า ซาตานได้ขอที่จะฝัดร่อนเหล่าสาวกของพระเยซูเหมือนกับการฝัดข้าวสาลี ซึ่งในกระจาดของการฝัดร่อนข้าวสาลี จะมีฟางกับเมล็ดข้าว มารซาตานต้องการจะทำให้สาวกของพระเยซูเป็นเหมือนฟาง ซึ่งมีน้ำหนักเบา และจะถูกทำให้กระจัดกระจายไปด้วยลม พระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อสาวก เพราะพระองค์รู้ว่า เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดกับพระเยซู จะทำให้สาวกระจัดกระจายกันไปด้วยความกลัว แต่คำอธิษฐานของพระเยซู จะทำให้สาวกหันกลับได้ น่าสนใจที่นี่ว่า คำอธิษฐานของพระเยซูทำให้ความกลัวในสาวกเปลี่ยนเป็นความกล้าหาญได้ ไม่เพียงกล้าหาญสำหรับตนเอง แต่มีกำลังที่จะชูใจให้คนอื่นๆที่มีความเชื่อมีกำลังใจเกิดขึ้นด้วย แม้ว่าในเวลานั้น เปโตรจะไม่รู้ตัวเองว่า ตนเองจะเป็นคนหนึ่งที่หนีกระเจิงไปในขณะที่พระเยซูถูกจับ เปโตรไม่รู้ตัวเองว่า เขามีความกลัวชนิดที่ถึงกับปฏิเสธพระเยซูเพื่อเอาตัวรอด เปโตรจึงพูดอย่างคนที่ไม่รู้จักตนเองว่า…“​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ข้า​พระ​องค์​พร้อม​แล้ว​ที่​จะ​ไป​กับ​พระ​องค์ ถึง​จะต้อง​ติด​คุก​หรือ​ถึง​ความ​ตาย​ก็​ดี” 34 ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “​เปโตร​เอ๋ย เรา​จะ​บอก​ท่าน​วันนี้​ก่อน​ไก่​ขัน ท่าน​จะ​ปฏิเสธ​ว่า​ไม่​รู้จัก​เรา​ถึง​สาม​ครั้ง” นี่คือความจริงในท่ามกลางพวกเราทุกคนว่า เรามักจะไม่รู้จักตนเอง จนเมื่อสถานการณ์คับขันเข้ามาในชีวิต เราจะพบว่า เราไม่สามารถทำอย่างที่ตั้งใจ (ดี) ได้เลย เราต้องการคำอธิษฐานเผื่ออย่างมาก และจำเป็นต้องรักษาชีวิตแห่งการอธิษฐานไว้อย่างสม่ำเสมอ 1เธสะโลนิกา 5:17,19,25 จง​อธิษฐาน​อย่าง​สม่ำ เสมอ…​19 อย่า​ดับ​พระ​วิญญาณ…​25 พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย จง​อธิษฐาน​เพื่อ​เรา​ด้วย  เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นพยานเกี่ยวกับขาหักของข้าพเจ้ากับคนที่เป็นพุทธที่เคร่งและมีชีวิตที่ดีสองท่าน  คำพูดของผู้ใหญ่ทั้งสองต่างพูดกับข้าพเจ้าว่า พ้นเคราะห์สักที แต่ข้าพเจ้าตอบท่านว่า สงครามยุติค่ะ ท่านทั้งสองประหลาดใจกับคำพูดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเป็นพยานต่อว่า เกิดเหตุการณ์อะไรกับข้าพเจ้าหลังจากขาหัก มีเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติที่ เช่นไฟไหม้ หม้อแปลงไฟระเบิด และข้าพเจ้าก็ถูกเชิญให้เทศนาหน้าศพในวัดใกล้ที่เกิดเหตุหกล้มขาหัก ผู้ใหญ่ทั้งสองประหลาดใจขึ้นอีก และพูดว่า แปลก ไม่ธรรมดาจริง และหนึ่งในนั้นกล่าวว่า ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ข้าพเจ้าตอบท่านว่า แต่ก็มีมารผจญนะค่ะ ผู้ใหญ่ท่านนั้นผงกศีรษะยอมรับความจริงเรื่องนี้ มีสงครามในโลกที่มองไม่เห็นจริง คุณต้องการให้เราอธิษฐานเผื่อหรือไม่?

By admin