“พื้นที่เปราะบาง…ต่อการโจมตีของศัตรู”

เอเฟซัส 6:10-13 10 สุดท้าย​นี้​ขอ​ท่าน​จง​มี​กำลัง​ขึ้น​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​ใน​ฤทธิ์​เดช​อัน​มหันต์​ของ​พระ​องค์​11 จง​สวม​ยุทธภัณฑ์​ทั้ง​ชุด​ของ​พระ​เจ้า เพื่อ​จะ​ต่อต้าน​ยุทธ​อุบาย​ของ​พญา​มาร​ได้​12 เพราะ​ว่า​เรา​ไม่ได้​ต่อสู้​กับ​เนื้อ​หนัง​และ​เลือด แต่​ต่อสู้​กับ​เทพ​ผู้​ครอง ศักดิ​เทพ เทพ​ผู้​ครอง​พิภพ​ใน​โมหะ​ความ​มืด​แห่ง​โลก​นี้ ต่อสู้​กับ​เหล่า​วิญญาณ​ที่​ชั่ว​ใน​สถาน​ฟ้า​อากาศ​13 เหตุ​ฉะนั้น​จง​รับ​ยุทธภัณฑ์​ทั้ง​ชุด​ของ​พระ​เจ้า​ไว้ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ต่อต้าน​ใน​วัน​อัน​ชั่ว​ร้าย​นั้น และ​เมื่อ​เสร็จ​แล้ว​จะ​อยู่​อย่าง​มั่นคง​  ข้าพเจ้าได้อ่านข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์ภาคใต้จากบทความหนึ่งได้เขียนว่า เหตุที่มีระเบิดรายวันในสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา เพราะแนวร่วมแบ่งแยกดินแดนไม่สามารถทำอะไรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทหารมีอำนาจเบ็ดเสร็จ และสร้างความสัมพันธ์ได้ดีกับประชาชนในพื้นที่  ทำให้หน่วยข่าวกรองสามารถติดตาม และมีผลต่อการจับกุม ควบคุมพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวร่วมแบ่งแยกดินแดนจึงเปลี่ยนพื้นที่ในการโจมตี คือมาที่จังหวัดสงขลา เพราะเป็นพื้นที่เปราะบาง เนื่องจากไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของทหารเต็มที่ ทหารเป็นแค่ฝ่ายสนับสนุนเท่านั้น ข้าพเจ้าได้อ่านข่าวอันนี้แล้ว ก็รู้สึกพอใจกับสถานการณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ก็เป็นห่วงจังหวัดที่สี่ ซึ่งแนวร่วมแบ่งแยกดินแดนกำลังพยายามเข้าไปมีอิทธิพลในเขตใหม่ให้ได้  นี่เป็นภาพที่ข้าพเจ้าอยากจะเปรียบเทียบกับมิติในฝ่ายวิญญาณ ที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงภาวะของสงครามฝ่ายวิญญาณที่ต้องมีทหารฝ่ายวิญญาณประจำการด้วยเช่นกัน จำเป็นที่จะต้องป้องกันส่วนที่อาจเป็นพื้นที่ที่มารซาตานพยายามเข้าไปมีอิทธิพล นั่นก็คือคริสตจักร  พื้นที่เปราะบางของคริสตจักรได้แก่  ความบาป ความวิตกกังวล และป้อมค่ายจอมปลอม  มีคำพูดหนี่งกล่าวว่า  การอธิษฐานทุกอย่างคือสงครามฝ่ายวิญญาณ ทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวถึงคริสเตียนเป็นทหารของพระคริสต์ นั่นก็คือ คริสเตียนที่อธิษฐานกำลังทำบทบาทของทหารฝ่ายวิญญาณนั่นเอง ที่ใดที่ทหารฝ่ายวิญญาณมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ที่นั่นจะสามารถควบคุมและทำลายศัตรูได้  และเป็นพื้นที่ที่เข้มแข็ง การอธิษฐานคืออาวุธที่ทรงพลานุภาพของทหารฝ่ายวิญญาณ เมื่อคนส่วนใหญ่อธิษฐาน มารซาตานทำอะไรไม่ได้ มารซาตานก็จะหันมาคนส่วนน้อยที่ไม่ได้อธิษฐาน และมีช่องโหว่ของชีวิตด้าน บาป ความวิตกกังวล หรือป้อมค่ายความคิดจอมปลอมใดบ้าง เพราะนี่คือจุดเปราะบางของคริสตจักร นี่คือเหตุผลที่อ.เปาโลได้หนุนใจคริสเตียนเมืองโครินธ์ให้จัดการจุดที่เปราะบางก่อนที่ศัตรูคือมารซาตานจะเข้ามายึดครองพื้นที่ และตั้งเขตแดนของมันไว้ในคริสตจักร 2โครินธ์ 10:3-5 3 เพราะ​ว่า ถึงแม้ว่า​เรา​อยู่​ใน​โลก​ก็​จริง แต่​เรา​ก็​มิได้​สู้​รบ​ตาม​โลกีย​วิสัย​4 เพราะ​ว่า​ศาสตรา​วุธ​ของ​เรา​ไม่​เป็น​ฝ่าย​โลกีย​วิสัย แต่​มี​ฤทธิ์​เดช​จาก​พระ​เจ้า อาจ​ทำลาย​ป้อม​ได้​5 คือ​ทำลาย​ความ​คิด​ที่​มี​เหตุผล​จอม​ปลอม และ​ทิฐิ​มานะ​ทุก​ประการ​ที่ตั้ง​ตัว​ขึ้น​ขัดขวาง​ความ​รู้​ของ​พระ​เจ้า และ​น้อม​นำ​ความ​คิด​ทุก​ประการ​ให้​เข้า​อยู่​ใต้​บังคับ​จนถึง​รับ​ฟัง​พระ​คริสต์​

Leave a Comment