“เพราะทรงกระทำ….สิ่งเล็กน้อยให้ยิ่งใหญ่”

ยอห์น 6:9-13 9 “ที่นี่​มี​เด็ก​คน​หนึ่ง​มี​ขนม​บาร​ลี​ห้า​ก้อน​กับ​ปลา​สอง​ตัว แต่​เท่านั้น​จะ​พอ​อะไร​กับ​คน​มาก​อย่าง​นี้”10 ​พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “ให้​คน​ทั้ง​ปวง​นั่ง​ลง​เถิด” ที่​นั่น​มี​หญ้า​มาก คน​เหล่า​นั้น​จึง​นั่ง​ลง นับ​แต่​ผู้ชาย​ได้​ประมาณ​ห้า​พัน​คน​11 แล้ว​พระ​เยซู​ก็​ทรง​หยิบ​ขนม​ปัง​นั้น เมื่อ​โมทนา​พระ​คุณ​แล้ว ​ก็​ทรง​แจก​แก่​บรรดา​คน​ที่​นั่ง​อยู่​นั้น และ​ให้​ปลา​ด้วย​ตาม​ที่​เขา​ปรารถนา​12 เมื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​กิน​อิ่ม​แล้ว​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “จง​เ​ก็​บ​เศษ​อาหาร​ที่​เหลือ​ไว้ อย่า​ให้​มี​สิ่ง​ใด​ตก​หล่น”13 เขา​จึง​เ​ก็​บ​เศษ​ขนม​บาร​ลี​ห้า​ก้อน​ซึ่ง​เหลือ​จาก​ที่​คน​ทั้ง​หลาย​ได้​กิน​แล้ว​นั้น​ใส่​กระบุง​ได้​สิบ​สอง​กระบุง​เต็ม  เด็กชายเล็กๆคนหนึ่ง ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่า สิ่งที่เขามี คือขนมปังห้าก้อนกับปลาเล็กๆสองตัว จะสามารถเลี้ยงคนได้มากกว่าห้าพันคน  สิ่งเล็กน้อยกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ เพียงแค่ยอมที่จะให้สิ่งที่มีนั้นเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ  จากมือของเด็กน้อย มาอยู่ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เจ้า ไม่เพียงคนมากมายได้กินอิ่ม แต่ยังเหลืออีกสิบสองกระบุงเต็ม (ใครจะเอากลับบ้านไปฝากคนที่กำลังหิวที่บ้านยังได้เลย)  วันนี้ เรากำลังจะไปใช้เวลาด้วยกันทั้งคริสตจักร หลังจากนมัสการพระเจ้าเสร็จ รับอาหารกล่อง ขึ้นรถ เดินทางไปชายทะเลที่จังหวัดปรานบุรีด้วยกัน หัวข้อทริปนี้ ชื่อว่า ขนมปังห้าก้อน ปลาสองตัว เป็นโอกาสที่ดีที่เราทั้งหลายจะมีเวลาสั้นๆ ในวันหยุดพักผ่อน เพื่อค้นหาขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวในชีวิตของเรา มีอะไรบ้างที่เรามองว่า เป็นสิ่งเล็กน้อยที่เรามี มีอะไรบ้างที่เราคิดว่าไม่สำคัญ มีอะไรบ้างที่เรามองแค่เป็นสิ่งที่เลี้ยงแค่ปากท้องของเราเอง มีอะไรบ้างที่เรามองว่าเป็นอุปสรรค หรือเป็นโจทย์ที่ยากเกินกำลัง อะไรบ้างที่เราจำกัด บางทีคำถามของพระเยซูที่ทรงลองใจฟิลิป อาจจะเป็นคำถามที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวเราเองอยู่ขณะนี้ก็เป็นไปได้  ยอห์น 6:5-6 5 ​พระ​เยซู​ทรง​เงย​พระ​พักตร์​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​คน​เป็น​อัน​มาก​พา​กัน​มา​หา​พระ​องค์ ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​ฟีลิป​ว่า “ทำ​อย่างไร​เรา​จึง​จะ​ซื้อ​อาหาร​ให้​คน​เหล่า​นี้​กิน​ได้”6 ​พระ​องค์​ตรัส​อย่าง​นั้น​เพื่อ​จะ​ลอง​ใจ​ฟีลิป​ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า ​พระ​องค์​จะ​ทรง​กระทำ​ประการ​ใด​ ขออย่าให้เรากลัวกับคำถามนี้  แต่จงรู้เถิดว่า เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า ​พระ​องค์​จะ​ทรง​กระทำ​ประการ​ใด จงมองดูพระเยซูเหมือน กับยอห์นผู้บันทึกพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังมองพระเยซูเวลานั้น และได้บทสรุปเป็นคำตอบ “ทำ​อย่างไร​เรา​จึง​จะ​ซื้อ​อาหาร​ให้​คน​เหล่า​นี้​กิน​ได้” ณ เวลานั้น มนุษย์ทำไม่ได้ ต่อให้มีเงินก็ซื้อไม่ได้ จะมีแหล่งผลิตอาหาร ห้องครัว ภัตตาคารไหนก็ไม่สามารถจะเตรียมและทำการตอบสนองความหิวของคนในเวลานั้นได้  พระเยซูทรงทราบแล้ว ว่ามีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวอยู่ท่ามกลางพวกเขา เพียงแต่พวกเขาต้องหาให้เจอ และเหล่าสาวกก็หาเจอ มันอยู่กับเด็กเล็กๆคนหนึ่ง ที่ได้มาร่วมฟังคำสอนของพระเยซูด้วย อย่ามอง ข้ามสิ่งเล็กๆ แม้แต่เด็กเล็กๆ เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งเล็กน้อย….ให้ยิ่งใหญ่  จงมอบสิ่งเล็กน้อยที่มีไว้ในมือของพระเยซู เชื่อฟังเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ แล้วเราจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นท่ามกลางเรา อาเมน

Leave a Comment