“สดใหม่”

บทเพลงคร่ำครวญ 3:22-23 22 ความ​รัก​มั่นคง​ของ​พระ​เจ้า​ไม่​เคย​หยุดยั้ง และ​พระ​เมตตา​ของ​พระ​เจ้า​ไม่​มี​สิ้นสุด 23 เป็น​ของใหม่​อยู่​ทุก​เวลา​เช้า ความ​เที่ยงตรง​ของ​พระ​องค์​ใหญ่​ยิ่ง​นัก  การคร่ำครวญ แปลว่า เศร้าโศก ทุกข์ใจ เป็นการวนเวียนอยู่กับปัญหาหนักใจเก่าๆ วนไปวนมา แต่เนื้อหาสาระของพระคัมภีร์ตอนนี้ คือความสดใหม่ ที่นำความสดชื่นมาให้ ไม่ว่าจะคำว่า รักที่ไม่เคยยั้งหยุด คำว่า เมตตาไม่มีสิ้นสุด ของพระเจ้า ถูกบรรยายด้วยคำว่า ใหม่ทุกเวลาเช้า รากศัพท์ของเวลาเช้า  คำนี้ คือช่วงเวลาที่ผ่านความมืดมาทั้งคืน และความมืดของวันใหม่ ถูกทำลายไปด้วยแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามา ภาษาอังกฤษอธิบายด้วยคำว่า The break of day  วันใหม่ที่ยังมืดอยู่ได้ถูกทำให้สว่างขึ้น เป็นเวลากลางวัน  และยังมีคำอธิบายปิดประโยคนี้ด้วยคำว่า เที่ยงตรงยิ่งนัก Great is Thy faithfulness  เปรียบกับความซื่อสัตย์ของพระเจ้า กับความรักและความเมตตาของพระองค์ที่ทรงทำให้ความรักและความเมตตาของพระองค์นั้น สดใหม่ทุกวัน Renew (Repair) นักวิชาการพระคัมภีร์ได้อธิบายความหมายคำว่า สดใหม่ นี้  ด้วยลักษณะของความ กระฉับกระเฉง Lively  แข็งแรง Healthy และ มีพลังงาน Energy เราต้องการความรักและความเมตตาของพระเจ้าที่สดใหม่ทุกวัน เหมือนอาหารที่สดใหม่สำหรับร่างกาย  เราต้องการความมีชีวิตชีวา กระฉับ กระเฉง เราต้องการความแข็งแรงและพลังชีวิต เยเรมีย์ ผู้เขียนหนังสือบทเพลงคร่ำครวญ มีฉายาว่า ผู้เผยพระวจนะเจ้าน้ำตา เขาร้องไห้คร่ำครวญถึงประเทศชาติของเขา เมื่อเขามองเห็นประเทศอิสราเอลในยุคนั้น ตกอยู่ในสถานะของบ้านแตก  เป็นเชลยในต่างแดน เป็นเหมือนคนถูกเนรเทศ วิหารถูกทำลายย่อยยับ ผู้คนกระจัดกระจายกันไปหมด เป็นเมืองขึ้นของคนอื่น ดูไม่มีวี่แววของการจะได้อิสรภาพและการฟื้นฟูขึ้นใหม่เลย ทุกอย่างยังดูเป็นปัญหาเก่าๆ ความพ่ายแพ้เก่าๆ ความย่ำแย่เดิมๆ ความอ่อนแอเดิมๆ ความสิ้นหวังเดิมๆ  แต่มีสิ่งเดียวที่มองเห็นว่า ใหม่เสมอทุกวัน สดทุกวัน นั่นคือ ความรักและความเมตตาของพระเจ้า เยเรมีย์มองเห็นได้อย่างไร ต้องอ่านย้อนกลับไปในบทเพลงคร่ำครวญนี้ แล้วจะพบจุดหักมุมความคิดของเยเรมีย์ 17 จิต​วิญญาณ​ของ​ข้าพเจ้า​ขาด​ความ​สงบ​สุข จน​ข้าพเจ้า​ลืม​ความ​สำราญ​ว่า​เป็น​อะไร 18 ข้าพเจ้า​จึง​ว่า “ศักดิ์ศรี​ของ​ข้าพเจ้า​สูญ​ไป​แล้ว​ และ​ความ​หวัง​ใน​พระ​เจ้า​ก็​ดับ​หมด” 19 ขอ​ทรง​จำ​ความ​ทุกข์​ใจ​และ​ความ​ถูก​บีบ​คั้น​ของ​ข้าพเจ้า อัน​เป็น​บอระเพ็ด​และ​ดีหมี 20 จิต​วิญญาณ​ของ​ข้าพเจ้า​ยัง​นึก​ถึง​เนืองๆ และ​ต้อง​ค้อม​ลง​ภาย​ใน​ตัว​ข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้า​หวน​คิด​ขึ้น​มา​ได้ ข้าพเจ้า​มี​ความ​หวัง​ขึ้น​เมื่อ​คิด​ได้​ว่า… เมื่อเยเรมีย์มาถึงความรู้สึกที่ทุกข์ที่สุด ตกต่ำที่สุด เขานึกถึงผู้สูงสุดที่สุด “หวนคิดขึ้นมาได้” ว่ายังมีพระเจ้าผู้อยู่สูงสุด  ผู้ประทานความสดใหม่เที่ยงตรงเสมอ  คงไม่มีใครในท่ามกลางเราที่ตกต่ำขนาดไม่สามารถที่จะคิดถึงพระเจ้าผู้สูงสุดได้ จงกลับมาคิดถึงความสดใหม่ของพระเจ้า ในความรักและพระเมตตาของพระ องค์ แล้วเราจะพบว่า เราไม่ได้สิ้นหวังอย่างที่เราเป็น ทุกวันคือการพบกับความหวังในพระเจ้าเสมอ อาเมน

By admin