“เมื่อพระเยซูอยู่ในเรือชีวิตของคุณ”

ลูกา 5:1-6   1 ครั้ง​เมื่อ​ประชาชน​กำลัง​เบียดเสียด​พระ​องค์​เพื่อ​ฟัง​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า ​พระ​องค์​ทรง​ยืน​อยู่​ที่​ฝั่ง​ทะเลสาบ​เยนเน​ซาเรท​2 และ​พระ​องค์​ทรง​เห็น​เรือ​สอง​ลำ​จอด​อยู่​ริม​ฝั่ง​ทะเลสาบ​นั้น แต่​ชาวประมง​ขึ้น​จาก​เรือ​แล้ว​กำลัง​ซัก​อวน​อยู่​3 ​พระ​องค์​จึง​เสด็จ​ลง​เรือ​ลำ​หนึ่ง เป็น​เรือ​ของ​ซีโมน ทรง​ขอ​ให้​เขา​ถอย​ไป​จาก​ฝั่ง​หน่อย​หนึ่ง แล้ว​พระ​องค์​ทรง​นั่ง​ลง​สอน​ประชาชน​จาก​เรือ​นั้น4 เมื่อ​พระ​องค์​ตรัส​สอน​เสร็จ​แล้ว จึง​ตรัส​แก่​ซีโมน​ว่า “จง​ถอย​ออกไป​ที่​น้ำ​ลึก หย่อน​อวน​ลง​จับ​ปลา”5 ซีโมน​ทูล​ตอบ​ว่า “​พระ​อาจารย์​เจ้า​ข้า ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ทอด​อวน​คืน​ยัง​รุ่ง​ไม่ได้​อะไร​เลย แต่​ข้า​พระ​องค์​จะ​หย่อน​อวน​ลง​ตาม​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์”6 เมื่อ​เขา​หย่อน​ลง​แล้ว​ก็​ล้อม​ปลา​ไว้​เป็น​อัน​มาก จน​อวน​ของ​เขา​กำลัง​ปริ​…   วันที่พระเยซูทรงขอยืมเรือของเปโตรเพื่อจะใช้แทนธรรมมาสต์เทศนาให้กับประชาชนมากมาย เป็นอีกวันหนึ่งที่เปโตรจับปลาไม่ได้เลยทั้งคืน เปโตรได้พบกับพระเยซู และได้ให้พระเยซูยืมเรือของเขาใช้ในพันธกิจของพระองค์4 เมื่อ​พระ​องค์​ตรัส​สอน​เสร็จ​แล้ว จึง​ตรัส​แก่​ซีโมน​ว่า “จง​ถอย​ออกไป​ที่​น้ำ​ลึก หย่อน​อวน​ลง​จับ​ปลา”พระเยซูคงจะสังเกตเห็นแล้วว่า ชาวประมงคนนี้ ไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นชาวประมงในคืนที่ผ่านมา เขากำลังจะกลับบ้านมือเปล่า ด้วยความล้มเหลวในอาชีพของเขา  พระเยซูทรงใช้เรือของเปโตรอีกครั้งหลังจากเรือลำเดียวกันนี้ได้รับใช้พระองค์ในการเทศนาสั่งสอน เรือลำเดียวกันนี้ ได้รับคำสั่งออกไปหาปลาอีกครั้ง ในเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่จะพบปลา  แต่​ข้า​พระ​องค์​จะ​หย่อน​อวน​ลง​ตาม​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์”6 เมื่อ​เขา​หย่อน​ลง​แล้ว​ก็​ล้อม​ปลา​ไว้​เป็น​อัน​มาก จน​อวน​ของ​เขา​กำลัง​ปริ​… แต่เพราะพระเยซูสั่ง นี่คือคำที่เปโตรพูดกับพระเยซู และพูดกับตัวเอง เปโตรออกไปในน้ำลึกอีกครั้ง  แต่ครั้งนี้ พระเยซูทรงอยู่ในเรือกับเปโตรด้วย ในหนังสือลูกาในบทก่อนหน้านี้ ได้กล่าวถึงการเริ่มทำพันธกิจของพระเยซู ด้วยการเข้าไปในธรรมศาลาและพระองค์ได้รับการยื่นหนังสืออิสยาห์ พระองค์ทรงเลือกอ่านในตอนที่ว่า ลูกา 4:18-19,21 18 ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​พระ​เป็นเจ้า​ทรง​อยู่​เหนือ​ข้าพเจ้า เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ทรง​เจิม​ตั้ง​ข้าพเจ้า​ไว้ เพื่อ​นำ​ข่าว​ดี​มายัง​คน​ยากจน ​พระ​องค์​ได้​ทรง​ใช้​ข้าพเจ้า​ให้​ร้อง​ประกาศ​อิสรภาพ​แก่​บรรดา​เชลย ให้​ประกาศ​แก่​คน​ตา​บอด​ว่า​จะ​ได้​เห็น​อีก ให้​ปล่อย​ผู้​ถูก​บีบ​บังคับ​เป็น​อิสระ 19 และ​ให้​ประ กาศ​ปี​แห่ง​ความ​โปรด​ปราน​ของ​พระ​เป็นเจ้า….21 ​พระ​องค์​จึง​เริ่ม​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “คัมภีร์​ตอนนี้​ที่​ท่าน​ได้​ยิน​กับ​หู​ของ​ท่าน​ก็​สำเร็จ​ใน​วันนี้​แล้ว” คำว่า สำเร็จ ก็คือ พระเยซูอยู่ที่ไหน ที่นั่นได้รับข่าวดี ได้รับการปลดปล่อย ได้รับความโปรดปรานของพระเจ้า และเมื่อพระเยซูอยู่บนเรือของเปโตร ปลา เป็นหนึ่งในสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง อยากจะห้อมล้อม ต้อนรับ อยากอยู่ใกล้พระผู้สร้างของมัน เมื่อเปโตรหย่อนอวนลงได้ปลามากมาย …พระ​เยซู​ตรัส​แก่​ซีโมน​ว่า “อย่า​กลัว​เลย ตั้งแต่​นี้​ไป​ท่าน​จะ​เป็น​ผู้​จับ​คน” ขอเพียงให้เรือชีวิตของเรามีพระเยซู ไปกับ ธุรกิจ การงาน ครอบครัวและชีวิตส่วนตัว คน (ลูกค้า เพื่อนบ้าน ผู้เป็นที่รัก) แทนที่จะวิ่งหนี ก็จะเข้ามาใกล้ห้อมล้อมเราเอง

By admin