“พระเจ้า….ตัวเอง… หรือมาร?”

​เอเฟซัส 6:10-13 10 สุดท้าย​นี้​ขอ​ท่าน​จง​มี​กำลัง​ขึ้น​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​ใน​ฤทธิ์​เดช​อัน​มหันต์​ของ​พระ​องค์​11 จง​สวม​ยุทธภัณฑ์​ทั้ง​ชุด​ของ​พระ​เจ้า เพื่อ​จะ​ต่อต้าน​ยุทธ​อุบาย​ของ​พญา​มาร​ได้​12 เพราะ​ว่า​เรา​ไม่ได้​ต่อสู้​กับ​เนื้อ​หนัง​และ​เลือด แต่​ต่อสู้​กับ​เทพ​ผู้​ครอง ศักดิ​เทพ เทพ​ผู้​ครอง​พิภพ​ใน​โมหะ​ความ​มืด​แห่ง​โลก​นี้ ต่อสู้​กับ​เหล่า​วิญญาณ​ที่​ชั่ว​ใน​สถาน​ฟ้า​อากาศ​13 เหตุ​ฉะนั้น​จง​รับ​ยุทธภัณฑ์​ทั้ง​ชุด​ของ​พระ​เจ้า​ไว้ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ต่อต้าน​ใน​วัน​อัน​ชั่ว​ร้าย​นั้น และ​เมื่อ​เสร็จ​แล้ว​จะ​อยู่​อย่าง​มั่นคง​ได้​ เราอยู่ในยุคที่วิทยาศาสตร์การค้น พบความรู้ใหม่ๆมากมายเท่าที่สายตาของเราจะมองเห็น มีการบัญญัติศัพท์ใหม่ๆเรียกการค้นพบสิ่งที่เล็กลงไปกว่าที่เราเคยรู้จัก เช่น นาโน หรืออนุภาคที่เล็กมากๆ จนเราอาจจะมองข้ามโลกในมิติฝ่ายวิญญาณที่ต้องอาศัยตาฝ่ายวิญญาณมอง พระคัมภีร์ข้างต้นได้กล่าวถึงการต่อสู้ในมิติฝ่ายวิญญาณที่ไม่ใช่เนื้อหนังและเลือด ซึ่งมีอยู่จริง มีหลายอย่างที่มนุษย์เองไม่สามารถหาคำอธิบายด้วยเหตุผลจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่มันมีอยู่จริง นั่นคือสิ่งที่อยู่ในมิติฝ่ายวิญญาณ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมิติของร่างกาย และจิตใจ และจิตวิญญาณของคนทุกคน คริสตจักรได้รับการเปิดเผยและมีคำเตือนถึงการดำเนินชีวิตให้ใส่ใจเรื่องนี้ด้วย  เพราะคริสเตียนถูกเรียกด้วยอีกคำว่า มนุษย์ฝ่ายวิญญาณ 1โครินธ์ 2:14-15ก 14 แต่​มนุษย์​ธรรมดา​จะ​รับ​สิ่ง​เหล่า​นั้น ซึ่ง​เป็น​ของ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​พระ​เจ้า​ไม่ได้ เพราะ​เขา​เห็น​ว่า​เป็น​สิ่ง​โง่​เขลา และ​เขา​ไม่​สามารถ​เข้า ใจ​ได้ เพราะ​ว่า​จะ​เข้าใจ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ได้​ก็​ต้อง​สังเกต​ด้วย​วิญญาณ​15 แต่​มนุษย์​ฝ่าย​วิญญาณ​วิจัย​สิ่ง​สารพัด​ได้….. คำที่เป็นกุญแจสำคัญในการเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณที่มีความสามารถในการวิจัยสิ่งสารพัดได้ก็คือ คำว่า สังเกตด้วยวิญญาณ(ฉบับแปล 2011แปลว่า ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ) รากศัพท์ภาษากรีกใช้สองคำ คำขยายใช้คำว่า Spiritually แปลว่า ไม่ใช้เนื้อหนังวินิจฉัย ส่วนอีกคำใช้คำว่า Discernment แปลว่า การแยกความแตกต่าง นั่นคือต้องไม่ใช้เนื้อหนังมามีส่วนในการวินิจฉัย หรือแยกแยะความแตกต่างในมิติฝ่ายวิญ ญาณหรือพูดแบบง่ายๆ เหมือนการสวมแว่นเอ๊กซเรย์ จึงจะมองทะลุ และเห็นสิ่งที่ตาเนื้อหนังมองไม่เห็น คำไทยมีคำว่า ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ จะมองให้ทะลุใจต้องมองตา เพราะสายตามันจะฟ้อง เช่นเดียว กัน จะมองมิติฝ่ายวิญญาณให้ทะลุ ต้องใช้ตาพระวิญญาณช่วยมอง พระคัมภีร์กล่าวถึงบทบาทของพระวิญ ญาณบริสุทธิ์ ผู้สถิตภายในผู้เชื่อ พระองค์จะสำแดงสิ่งสารพัดที่พระเยซูสอนแก่ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซู ยอห์น 14:26 แต่​องค์​ผู้ช่วย​คือ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ใช้​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทุก​สิ่ง และ​จะ​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​กล่าว​ไว้​แก่​ท่าน​แล้ว​ คำว่า สอน ที่พระวิญญาณบริสุทธ์จะสอนเราทั้งหลาย นั่นหมายความว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำบทบาทเป็นครู และเราอยู่ในบท บาทการเป็นนักเรียน ในทุกๆวัน พระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมที่จะสอนนักเรียน(ผู้เชื่อ)ให้ออกไปสู่โลกภาย นอกพร้อมกับสายตาฝ่ายวิญญาณเพื่อจะแยกแยะให้ออกว่า พระเจ้า ตัวเอง หรือมาร? คุณกำลังใช้ตาแบบใด

Leave a Comment