“สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์….เคล้าด้วยเกลือชำระด้วยไฟ”

ในเดือนแรกๆที่ข้าพเจ้าผ่าตัดหัวเข่า ได้รับการอนุเคราะห์จากพี่น้องของเรา พี่เล็ก หมอนวดแผนไทยมือหนึ่งของเรา มาช่วยคลายเส้นที่ตึงและอักเสบ ข้าพเจ้าตั้งชื่อว่า ปวดสามปวด ปวดแรก เกิดจากรอยฟกช้ำเนื่องจากอุบัติเหตุหกล้ม ปวดที่สอง จากแผลผ่าตัดและการอักเสบอยู่ในปวดที่สอง  ปวดที่สามคือเส้นตึง สามปวดนี้ทรมานมาก แต่ละวันที่ผ่านไป คือการรอคอยให้ความปวดคลายลง ปวดที่คลายลงคือปวดแรก จากสีม่วงก็ค่อยๆจางลง จากบวมก็ค่อยๆยุบ ที่อักเสบก็กินยาแก้อักเสบ แต่เส้นตึงต้องกายบริหารและนวด และเป็นที่มาของการที่ได้รู้จักคุณค่าของการประคบด้วยสมุนไพรที่มีเกลือเป็นส่วนผสม ข้าพเจ้าได้ไปค้นหาความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยที่ใช้เกลือก่อนนวดเพื่ออธิบายว่าเกลือถูกใช้ในการนวดคลายเส้นลดการอักเสบได้อย่างไร

ความหมายของการประคบสมุนไพร

การประคบสมุนไพร หมายถึง การรักษาอาการปวดเมื่อยที่มากกว่าปกติด้วยการใช้ความร้อนและตัวยาสมุนไพรเดี่ยวๆ หรือหลายอย่างมาผสมผสานกัน เช่น ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการเกร็ง หรือเส้นตึง เป็นต้น ก่อนทำการนวดก็ต้องประคบสมุนไพรเสียก่อนเพื่อให้เส้นชิน ทำให้เจ็บปวดน้อยลง หากนวดเลยอาจทำให้มีการอักเสบเกิดขึ้นได้ อาจใช้วิธีประคบไปพร้อมกับการนวด หรือนวดแล้วค่อยประคบก็ได้

การประคบโดยทั่วไปจะเป็นการใช้ความร้อนและแรงกดเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายเฉพาะที่ เช่น การปวด การบวมจากการอักเสบ หรือข้อติดขัด เป็นต้น ซึ่งมีทั้งการบำบัดด้วยความร้อนแบบตื้นและแบบลึก มีหลายวิธีที่เป็นการใช้ความร้อนตื้น เช่น การใช้กระเป๋าน้ำร้อน การประคบร้อน การอบไอน้ำ เป็นต้น ส่วนการใช้ความร้อนลึกคือ การใช้เลเซอร์ แต่การนำมาใช้ในวงจำกัดหรือเฉพาะที่โรงพยาบาลเท่านั้น เพราะเป็นวิธีที่ซับซ้อน มีราคาแพง แต่จะมีประสิทธิภาพสูง

การประคบด้วยความร้อนตื้นมีอยู่ 2 แบบคือ การประคบด้วยความร้อนตื้นแบบความร้อนชื้น และการประคบด้วยความร้อนตื้นแบบความร้อนแห้ง สำหรับการประคบสมุนไพรไทยนั้นจะอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนด้วยการนำ ทำให้บริเวณที่ได้รับการประคบมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น และทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นอีกด้วย ซึ่งการประคบสมุนไพรไทยก็เป็นการใช้ความร้อนตื้นแบบความร้อนชื้นนั่นเอง

เตรียมตัวยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการประคบ

การใช้สมุนไพรเดี่ยว

เป็นการเลือกใช้สมุนไพรอย่างใดอย่างหนึ่งตามสาเหตุของอาการที่ผิดปกติ เช่น ไพล พลับพลึง ตะไคร้ เป็นต้น

การใช้สมุนไพรหลายชนิดผสมกัน

เช่น ไพล ขมิ้นชัน ผิวมะกรูดหรือใบมะกรูด ตะไคร้บ้าน ใบมะขาม ใบพลับพลึง เถาเอ็นอ่อน เกลือ การบูร และพิมเสน สมุนไพรดังกล่าวมักนิยมใช้กันและมีฤทธิ์ดังนี้

เกลือ(salt)

ในน้ำทะเลจะมีมากที่สุด มีชื่อทางเคมีว่า โซเดียมคลอไรด์(sodium chloride) มีสูตรว่า NaCI เกลือบริสุทธิ์จะมีสีขาว รสเค็ม ละลายน้ำได้ดี เกลือที่ผลิตจากน้ำทะเลเป็นเกลือแกงที่เรียกว่า เกลือสมุทรหรือเกลือทะเล มีสรรพคุณช่วยดูดความร้อน ช่วยทำให้ตัวยาซึมผ่านผิวหนังได้ง่าย และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย

และจากคุณสมบัติของเกลือนี้ พระเยซูคริสต์เจ้าทรงใช้เป็นตัวอย่างในคำสอนของพระองค์ และในพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าทรงทำพันธสัญญาเกลือกับพงศ์พันธ์ที่ได้รับเลือกโดยเฉพาะเท่านั้น คือพงศ์พันธ์ของอาโรน ที่ถูกเลือกเป็นปุโรหิต

กันดารวิถี 18:19-20   19 บรรดา​เครื่องบูชา​บริสุทธิ์​ที่​คน​อิสราเอล​มอบ​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า เรา​ให้แก่​เจ้า​และ​แก่​บุตร​ชาย​หญิง​ซึ่ง​อยู่​กับ​เจ้า​เป็น​ส่วน​แบ่ง​ถาวร เป็น​พันธสัญญา​เกลือ​เป็น​นิตย์​แด่​พระ​เจ้า​สำหรับ​เจ้า และ​เผ่าพันธุ์​ของ​เจ้า​ด้วย” 20 และ​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​อาโรน​ว่า “เจ้า​จะ​ไม่ได้​รับ​มรดก​ใน​แผ่นดิน​ของ​เขา ทั้ง​เจ้า​จะ​ไม่​มี​ส่วน​อัน​ใด​กับ​เขา​เลย เรา​เป็น​ส่วน​แบ่ง​ของ​เจ้า​และ​เป็น​มรดก​ของ​เจ้า​ท่ามกลาง​คน​อิสราเอล

และพงศ์พันธ์ของกษัตริย์ดาวิดที่พระมาซีฮา(พระผู้ไถ่)จะมากำเนิดผ่านเชื้อสายของดาวิด

2พงศาวดาร13:5  5 ไม่​ควร​หรือ​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​รู้​ว่า ​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​แห่ง​อิสราเอล​พระ​ราชทาน​ตำแหน่ง​พระ​ราชา​เหนือ​อิสราเอล​เป็น​นิตย์​แก่​ดาวิด และ​บุตร​หลาน​ของ​พระ​องค์​โดย​พันธสัญญา​เกลือ​

และจนมาถึงยุคของพระเยซูคริสต์ พระเยซูทรงตรัสถึงการพิพากษาสำหรับชนชาติของพระเจ้า อิสราเอลแท้กับอิสราเอลฝ่ายวิญญาณคือคริสเตียนทั้งหลาย คำสอนของพระเยซูเรื่องการตกนรกจึงมีเรื่องของการเคล้าด้วยเกลือ และชำระด้วยไฟมาเกี่ยวข้อง

มาระโก 9:43-50 43 ถ้า​มือ​ของ​ท่าน​ทำ​ให้​หลง​ผิด จง​ตัดทิ้ง​เสีย ซึ่ง​จะ​เข้า​ใน​ชีวิต​ด้วย​มือ​ด้วน ยัง​ดีกว่า​มี​สอง​มือ​และ​ต้อง​ถูก​ทิ้ง​ใน​นรก​ใน​ไฟ​ที่​ไม่​รู้​ดับ44 และ​45 ถ้า​เท้า​ของ​ท่าน​ทำ​ให้​หลง​ผิด จง​ตัดทิ้ง​เสีย ซึ่ง​จะ​เข้า​ใน​ชีวิต​ด้วย​เท้า​ด้วน​ยัง​ดีกว่า​มี​เท้า​สอง​เท้า และ​ต้อง​ถูก​ทิ้ง​ใน​นรก​46 ​ใน​ที่​นั้น​ตัว​หนอน​ก็​ไม่​ตาย​และ​ไฟ​ก็​ไม่​ดับ​เลย​47 ถ้า​ตา​ของ​ท่าน​ทำ​ให้​ท่าน​หลง​ผิด จง​ควัก​ออก​ทิ้ง​เสีย ซึ่ง​จะ​เข้า​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​ด้วย​ตา​ข้าง​เดียว​ยัง​ดีกว่า​มี​สอง​ตา และ​ต้อง​ถูก​ทิ้ง​ไป​ใน​นรก48 ​ใน​ที่​นั้น​ตัว​หนอน​ก็​ไม่​ตาย​และ​ไฟ​ก็​ไม่​ดับ​เลย49 ด้วย​ว่า​คน​ทั้ง​ปวง​จะต้อง​ถูก​เคล้า​เกลือ​แล้ว​ชำระ​ด้วย​ไฟ​50 เกลือ​เป็น​ของ​ดี แต่​ถ้า​เกลือ​หมด​รส​เค็ม​แล้ว จะ​ทำ​ให้​กลับ​เค็ม​อีก​อย่างไร​ได้ ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​มี​เกลือ​ใน​ตัว​และ​จง​อยู่​สงบ​สุข สามัคคี​ซึ่ง​กัน​และ​กัน”

 “เคล้าด้วยเกลือ ชำระด้วยไฟ”  คือคำแนะนำในคำสอนของพระเยซูเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างไรมิให้ตกนรก  เราถูกสอนว่า โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เราไม่ตกนรกเพราะเราอาศัยความชอบธรรมของพระเยซูเพื่อเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ ฟังดูมันง่าย และไม่ต้องลงทุนอะไรเลย แต่ให้เรามาดูคำสอนของพระเยซู คำสอนของยอห์น  ที่สอนคนอิสราเอลแท้ยังต้องแสดงการกลับใจใหม่อย่างจริงจัง  ในยุคของยอห์น บัพติศโต

ยอห์น ผู้ให้บัพติศมาในน้ำ ได้กล่าวถึงการเสด็จมาของพระมาซีฮา พระผู้ไถ่มนุษย์ ยอห์นได้ประกาศให้คนกลับใจใหม่ เพราะแผ่นดินของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

มัทธิว3:1-12 1คราว​นั้น​ยอห์น​ผู้ให้​รับ​บัพติศมา มา​ประกาศ​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร​แคว้น​ยูเดีย​ว่า​2 “จง​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่ เพราะ​ว่า​แผ่นดิน​สวรรค์​มา​ใกล้​แล้ว”4เสื้อผ้า​ของ​ยอห์น​ผู้​นี้ ทำ​ด้วย​ขน​อูฐ​และ​ท่าน​ใช้​หนัง​สัตว์​คาด​เอว อาหาร​ของ​ท่าน​คือ​จักจั่น​และ​น้ำผึ้ง​ป่า​5 ขณะนั้น​ชาวกรุง​เยรูซาเล็ม และ​คน​ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย และ​คน​ทั่ว​ลุ่ม​แม่น้ำ​จอร์แดน​ก็​ออกไป​หา​ยอห์น​ สารภาพ​ความ​ผิด​บาป​ของ​ตน​6 และ​ได้รับ​บัพติศมา​ จาก​ยอห์น​ใน​แม่น้ำ​จอร์แดน7 ครั้น​ยอห์น​เห็น​พวก​ฟาริสี และ​พวก​สะ​ดู​สี​พา​กัน​มา​เป็น​อัน​มาก เพื่อ​จะ​รับ​บัพติศมา ท่าน​จึง​กล่าว​แก่​เขา​ว่า “เจ้า​ชาติ​งู​ร้าย ใคร​ได้​เตือน​เจ้า​ให้​หนี​จาก​พระ​อาชญา​ซึ่ง​จะ​มาถึง​นั้น​8 เหตุ​ฉะนั้น​จง​พิสูจน์​การ​กลับ​ใจ​ของ​เจ้า​ด้วย​ผล​ที่​เกิดขึ้น​9 อย่า​นึก​เหมา​เอา​ใน​ใจ​ว่า​ตัว​มี​อับราฮัม​เป็น​บิดา เพราะ​เรา​บอก​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ว่า ​พระ​เจ้า​ทรง​ฤทธิ์​อาจจะ​ให้​บุตร​เกิดขึ้น​แก่​อับราฮัม​จาก​ก้อน​หิน​เหล่า​นี้​ได้​10 บัดนี้​ขวาน​วาง​ไว้​ที่​โคน​ต้นไม้​แล้ว และ​ทุก​ต้น​ที่​ไม่​เกิด​ผลดี​จะต้อง​ตัด​แล้ว​โยน​ทิ้ง​ใน​กอง​ไฟ11 เรา​ให้​เจ้า​ทั้ง​หลาย​รับ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ แสดง​ว่า​กลับ​ใจ​ใหม่​ก็​จริง แต่​พระ​องค์​ผู้​จะ​มา​ภายหลัง​เรา ทรง​มี​อิทธิฤทธิ์​ยิ่ง​กว่า​เรา​อีก ซึ่ง​เรา​ไม่​คู่ควร​แม้​จะ​ถอด​ฉลอง​พระ​บาท​ของ​พระ​องค์ ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ให้​เจ้า​ทั้ง​หลาย รับ​บัพติศมา​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​และ​ด้วย​ไฟ​12 ​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​ถือ​พลั่ว​พร้อม​แล้ว และ​จะ​ทรง​ชำระ​ลาน​ข้าว​ของ​พระ​องค์​ให้​ทั่ว ​พระ​องค์​จะ​ทรง​เ​ก็​บ​ข้าว​ของ​พระ​องค์​ไว้​ใน​ยุ้ง​ฉาง แต่​พระ​องค์​จะ​ทรง​เผา​แกลบ​ด้วย​ไฟ​ที่​ไม่​รู้​ดับ”

สำนวนที่ยอห์นได้กล่าวตรงนี้กับอิสราเอลแท้ ก็ยังต้องพิสูจน์การกลับใจใหม่ของพวกเขา จะใช้ความเป็นเชื้อสายของอับราฮัมอย่างเดียวไม่ได้ ในทำนองเดียวกัน พระเยซูทรงประกาศให้คนอิสราเอลกลับใจใหม่ แต่สำนวนของพระเยซูที่กล่าวถึงการพิสูจน์การกลับใจใหม่ ด้วยการดำเนินชีวิตที่ถูกเคล้าด้วยเกลือ และชำระด้วยไฟ เพราะพระเยซูคือพระมาซีฮาที่ยอห์นกล่าวถึง พระเยซูคือผู้ที่จะมาให้คนที่เชื่อในพระองค์พิสูจน์การกลับใจใหม่ จากภายในชีวิต มิใช่แค่ภายนอกเท่านั้น และพระองค์เป็นผู้ที่จะนำการบัพติสมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟมาสู่คริสตจักรของพระองค์

“เคล้าด้วยเกลือชำระด้วยไฟ” คือปัจจัยสำคัญในการเคลื่อนไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์   พระเยซูยังกล่าวถึงถ้ามือ ทำผิดให้ตัดมือ ถ้าเท้าทำผิดให้ตัดเท้า ถ้าตาทำผิดให้ควักตา เข้าสวรรค์อย่างไม่ครบ ดีกว่าตกนรกทั้งตัว แผ่นดินสวรรค์พิพากษาที่จิตใจและจิตวิญญาณ

เกลือ  คือสิ่งที่จะใช้ชำระจิตใจ เตรียมจิตเตรียมใจ  คำว่า ใจ บางคนถามว่า อยู่ตรงไหนของร่างกาย  บางคนชี้ที่หัวใจ บางคนที่ชี้ที่สมอง บางคนบอกว่ารวมๆทั้งหมดของร่างกาย   ในภาษาฮีบรู เรียกใจว่า เป็นศูนย์รวมของ ความคิด อารมณ์ แรงบันดาลใจ ความกล้าหาญและการกระทำ

สำนวนคำว่า “เคล้าด้วยเกลือ” น่าจะเป็นการจัดการกับจิตใจ ทั้งความคิด อารมณ์ แรงบันดาลใจ ความกล้าหาญ และการกระทำ คำที่พระเยซูใช้เพื่อสอนให้คนจัดการกับชีวิตภายในเพื่อให้ชีวิตทั้งหมดรอด เข้าสวรรค์อย่างไม่ครบของอวัยวะ เป็นการบอกว่า ตัดใจจากบางอย่างก็ดีกว่าตกนรกไปทั้งหมด

 1.เป็นเกลือที่มีความเค็ม

เกลือในภาษากรีก แปลว่า มีรสชาด  ฉลาด กระตือรือร้น คำว่า หมดรสเค็ม แปลว่า หมดความกระตือรือร้น ขาดรสชาติ และโง่  นี่เป็นเหตุผลที่พระเยซูสอนสาวกว่า พวกเขาคือเกลือของโลก แปลว่า ให้ฉลาด กระตือรือร้น และมีรสชาติ

โคโลสี 3:5-6 5 จง​ปฏิบัติ​กับ​คน​ภายนอก​ด้วย​ใช้​สติปัญญา โดย​ฉวย​โอกาส6 จง​ให้​วาจา​ของ​ท่าน​ประกอบด้วย​เมตตา​คุณ​เสมอ ปรุง​ด้วย​เกลือ​ให้​มี​รส เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​รู้จัก​ตอบ​ให้​จุ​ใจ​แก่​ทุก​คน​

(2011) 5 จง​ปฏิ​บัติ​ต่อ​คน​ภาย​นอก​ด้วย​สติ​ปัญ​ญา โดย​ใช้​โอ​กาส​ให้​เป็น​ประ​โยชน์6 จง​ให้​ถ้อย​คำ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประ​กอบ​ด้วย​เมต​ตา​คุณ​เสมอ ปรุง​ด้วย​เกลือ​ให้​มี​รส เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​รู้​ว่า​ควร​จะ​ตอบ​แต่​ละ​คน​อย่าง​ไร

เรามักจะเป็นเกลือรักษาความเค็มกับเรื่องเงินทอง แต่ไม่ค่อยจะรักษาความเค็มในเรื่องของการทำให้ชีวิตของคนรอบข้างมีชีวิตชีวา มีรสชาดของชีวิต วัยรุ่นบางคนตีความคำว่า ชีวิตมีรสชาติคือ การใช้ชีวิตสนุก สุดเหวี่ยง สุดๆกับความคึกคะนองของวัย ไม่อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ลองก่อนวัยอันควร นี่คือกระบวนการทำลายความเป็นเกลือ

แต่วัยรุ่นหนุ่มสาวที่พยายามกลับตัวกลับใจ หรือแม้แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ที่พยายามกลับตัวกลับใจ การกลับใจใหม่คือกระบวนการถูกสร้างให้เป็นเกลือ คุณกำลังเดินสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ด้วยการเป็นเกลือด้วยชีวิตที่มีคุณภาพ ด้านสติปัญญา ความกระตือรือร้น และคือชีวิตที่มีรสชาติมากขึ้น อย่างโคโลสีได้กล่าวถึง การฉวยโอกาสทำคุณประโยชน์ แทนการใช้ชีวิตที่ผลาญชีวิต ไม่ทำคุณประโยชน์อะไร

การพิสูจน์การกลับใจใหม่ คือการแสวงหาความหิวกระหายความชอบธรรมของพระเจ้า การแสดงการกลับใจใหม่  การต่อสู้กับความบาป การพยายามเอาชนะตนเอง แบกกางเขน เดินตามพระเยซู  คือการเคล้าด้วยเกลือ มันเจ็บปวด มันแสบร้อน แต่คือการเตรียมชีวิตของเราที่จะเข้าสู่การชำระด้วยไฟ การเคล้าด้วยเกลือ เป็นการจัดการกับความโง่ของตนเอง การทำบาป มีผลทำให้เราทำอะไรโง่ๆออกมา  เวลานี้คือเวลาแห่งพระคุณที่ยังมีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจ เริ่มต้นใหม่ ยังไม่สาย ที่จะทำอะไรที่ฉลาดในสายพระเนตรของพระเจ้า อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ที่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับกิเลศตัณหาภายในจิตใจ การควบคุมจิตใจของตนเอง คือการเตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่การชำระด้วยไฟ  ซึ่งเป็นไฟที่ไม่รู้ดับ เป็นไฟที่จะตัดสินว่า เราได้ดำเนินชีวิตขณะอยู่ในโลกนี้ด้วยกระบวนการเคล้าด้วยเกลืออย่างไร เป็นกระบวนการที่เรียกว่า เป็นเครื่องบูชา

โรม 12:1-2 1 พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ด้วย​เหตุ​นี้​โดย​เห็น​แก่​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระ​เจ้า ข้าพเจ้า​จึง​วิงวอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ให้​ถวาย​ตัว​ของ​ท่าน​แด่​พระ​องค์ เพื่อ​เป็น​เครื่องบูชา​ที่​มี​ชีวิต​อัน​บริสุทธิ์​และ​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า ซึ่ง​เป็น​การ​นมัสการ​โดย​วิญญาณ​จิต​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​2 อย่า​ประพฤติ​ตาม​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยนแปลง​จิตใจ แล้ว​อุปนิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม

พันธสัญญาเกลือที่พระเจ้าทรงทำกับอาโรน และเล็งถึงพระมาซีฮามาเกิดในเชื้อสายของดาวิด คือพระเยซูคริสต์เจ้า ผู้เป็นปุโรหิตที่นำทางให้คนที่เชื่อในพระองค์เป็นปุโรหิตหลวงตามกัน  ทุกสิ่งที่อาโรนถวายเพื่อตนเอง จะต้องเคล้าด้วยเกลือก่อนถวาย ประยุกต์กับเราในวันนี้ ชีวิตของเราจะถวายเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์แด่พระเจ้า ต้องเคล้าด้วยเกลือ ปรุงให้มีรสชาติ มีสติปัญญา มีความกระตือรือร้น สิ่งเหล่านี้ ไม่ได้ตัดสินกันที่การศึกษา ความร่ำรวย เล่ห์เหลี่ยมอย่างมนุษย์ อย่างชาวโลก แต่ตัดสินกันโดยพระเจ้าผู้ตรวจสอบจิตใจของเราทุกคน เรากำลังดำเนินชีวิตที่ถูกเคล้าด้วยเกลือ ในมาตรฐานของพระเยซูคริสต์ (คำสอนของพระองค์) อย่างไร

จำเป็นที่คริสเตียนต้องอยู่ในกระบวนการถูกเคล้าด้วยเกลือ จน ฉลาด กระตือรือร้น และมีชีวิตชีวา

มัทธิว 10:16 16 “ดู​เถิด เรา​ใช้​พวก​ท่าน​ไป​ดุจ​แกะ​อยู่​ท่ามกลาง​หมา​ป่า เหตุ​ฉะนั้น​จง​ฉลาด​เหมือน​งู และ​ไม่​มี​ภัย​เหมือน​นกพิราบ​

คำว่าฉลาดเหมือนงู ในความหมายที่เป็นบวก หมายถึง การครุ่นคิดอย่างรอบคอบ ไม่มีภัย คือไม่ทำอันตรายให้กับคนอื่น นี่คือวิถีของคนฉลาดในสายพระเนตรของพระเยซู เป็นเกลือ ยังมีความกระตือรือร้น คือการตื่นตัวเสมอ ตื่นตลอดเวลาไม่หลับ มีรสชาติ หมายถึง ความมีชีวิตชีวาที่ไม่ต้องปรุงแต่ง เป็นชีวิตธรรมชาติ อย่างที่เป็น นี่คือ การเตรียมชีวิตเพื่อพบกับการชำระด้วยไฟที่ไม่รู้ดับ

 2.เตรียมตัวเผชิญกับไฟที่ไม่รู้ดับ

พระเยซูได้ตรัสถึงชะตากรรมของมนุษย์ทุกคน จะต้องเผชิญกับไฟที่ไม่รู้ดับ อัครทูตเปาโลก็ได้กล่าวถึงไฟที่ไม่รู้ดับ เป็นไฟที่จะพิสูจน์ในตอนสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนว่า ใครจะสามารถผ่านการชำระด้วยไฟนี้ไปได้ พระเยซูตรัสว่า ถ้าไม่ผ่านก็ต้องตกนรก ถ้าอย่างนั้น คำสอนที่ว่า ทุกคนรอดโดยพระคุณ มิใช่ด้วยการกระทำก็ขัดแย้งหรือ ความจริงไม่ได้ขัดแย้งเลย  แต่กลับสนับสนุนกันและกันเสียยิ่งกว่า มีคริสเตียนในยุคหนึ่งเข้าใจว่า มีความเชื่ออย่างเดียวก็รอด คริสเตียนในยุคนั้นก็เลยดำเนินชีวิตสำมเลทะเม เละเทะ ในเรื่องศีลธรรม ในยุคของเราก็ยังมีคริสเตียนแบบนี้ด้วย แต่ในยุคก่อนนั้นมีการถกเถียงกันว่า ความรอดโดยความเชื่ออย่างเดียวไม๊ หรือต้องการกระทำด้วย หนังสือยากอบจึงได้กล่าวถึงความเชื่อที่ต้องมีการกระทำ แต่ไม่ใช่การกระทำเพื่อให้ตนเองชอบธรรม แต่เป็นการกระทำที่สนับสนุนความเชื่อว่า ตนเองรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ คือการกลับใจใหม่ (ไม่ใช่ตอนรับเชื่ออย่างเดียว) แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการเคล้าด้วยเกลือ เตรียมตัวพบกับไฟชำระ พิสูจน์การกลับใจใหม่ด้วย จิตใจภายในที่จำเริญขึ้น (เปลี่ยนใหม่ ไม่เหมือนเดิม) Anakainoo ภาษากรีกแปลว่า ใหม่ไม่เคยมี ไม่เคยเป็น

2โครินธ์ 4:16  16 เหตุ​ฉะนั้น​เรา​จึง​ไม่​ย่อ​ท้อ ถึงแม้ว่า​กาย​ภายนอก​ของ​เรา​กำลัง​ทรุด​โทรม​ไป แต่​จิตใจ​ภาย​ใน​นั้น​ก็​ยัง​คง​จำเริญ​ขึ้น​ใหม่​ทุก​วัน​

 สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวัน ทุกวันเราไม่เหมือนเดิม สิ่งเก่าๆล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้น

การมีชีวิตอยู่ของเราทุกคน คือการเข้าสู่กระบวนการถูกเคล้าด้วยเกลือ  เตรียมชีวิตสำหรับไฟชำระ

1โครินธ์ 3:11-15 11 เพราะ​ว่า​ผู้ใด​จะ​วาง​ราก​อื่น​อีก​ไม่ได้​แล้ว นอก​จาก​ที่​วาง​ไว้​แล้ว​คือ​พระ​เยซู​คริสต์​12 บน​ราก​นั้น​ถ้า​ผู้ใด​จะ​ก่อ​ขึ้น​ด้วย​ทองคำ เงิน เพชร​พลอย ไม้ หญ้า​แห้ง​หรือ​ฟาง​13 การ​งาน​ของ​แต่​ละ​คน​ก็​จะ​ได้​ปรากฏ​ให้​เห็น เพราะ​วัน​เวลา​จะ​ให้​เห็น​ได้​ชัดเจน เพราะ​ว่า​จะ​เห็นชัด​ได้​ด้วย​ไฟ ไฟ​นั้น​จะ​พิสูจน์​ให้​เห็น​การ​งาน​ของ​แต่​ละ​คน​ว่า​เป็น​อย่างไร​14 ถ้า​การ​งาน​ของ​ผู้ใด​ที่​ก่อ​ขึ้น​ทน​อยู่​ได้ ผู้​นั้น​ก็​จะ​ได้​ค่าตอบแทน​15 ถ้า​การ​งาน​ของ​ผู้ใด​ถูก​เผา​ไหม้​ไป ผู้​นั้น​ก็​จะ​ขาด​ค่าตอบแทน แต่​ตัว​เขา​เอง​จะ​รอด แต่​เหมือน​ดัง​รอด​จาก​ไฟ

 เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุข ความสนุกสนานอย่างมีรสชาติ  มีชีวิตชีวา แต่ขอให้ฉลาด และตื่นตัวว่า เราต้องพบกับไฟชำระกันทุกคน จงสำรวจชีวิตทุกๆวัน สำรวจความคิด การกระทำ คำพูด ท่าทีในจิตใจ  มีชีวิตที่มีคุณภาพในความคิด การกระทำ คำพูด และจิตใจ นี่แหล่ะคือชีวิตที่เตรียมสำหรับไฟชำระที่ไม่รู้ดับ วันนั้น เราจะรอดอย่างมีสง่าราศี ไม่ใช่รอดอย่างหมดตัว (รอดจากไฟ)

 “สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์….เคล้าด้วยเกลือชำระด้วยไฟ”

1.เป็นเกลือที่มีความเค็ม

2.เตรียมตัวเผชิญกับไฟที่ไม่รู้ดับ

By admin