“นี่คือเวลาแห่งพลังใจเดียว”

ปฐมกาล 11:1-5 1 คน​ทั้ง​หลาย​ทั่ว​โลก​พูด​ภาษา​เดียว​กัน และ​มี​ศัพท์​สำเนียง​เดียว​กัน ​2 เมื่อ​พา​กัน​อพยพ​ไป​ทิศ​ตะวันออก ​ก็​พบ​ทุ่ง​ราบ​ใน​แดน​เมือง​ชิ​นาร์ จึง​ตั้ง​หลัก​แหล่ง​อยู่​ที่​นั่น​3 แล้ว​ต่าง​คน​ต่าง​ก็​พูด​กัน​ว่า “มา​เถิด เรา​จง​ทำ​อิฐ เผา​ให้​สุก​แข็ง” เขา​จึง​มี​อิฐ​ใช้​ต่าง​หิน และ​มี​ยาง​มะ​ตอย​ใช้​ต่าง​ปูน​สอ​4 เขา​ทั้ง​หลาย​จึง​ว่า “มา​เถิด เรา​จง​สร้าง​เมือง​ขึ้น​และ​ก่อ​หอ​ให้​ยอด​เทียม​ฟ้า ให้​เรา​ทำ​ชื่อเสียง​ไว้ มิฉะนั้น​เรา​จะต้อง​กระจัด​กระจาย​ไป​ทั่ว​พื้น​แผ่นดิน”​ ในสมัยของหอบาแบลที่พระเจ้าทรงทำให้ภาษาของคนในยุคนั้นวุ่นวาย และแผนการสร้างหอเทียมฟ้าต้องยกเลิกไป เพราะว่า มนุษย์ในยุคนั้น ยังไม่ใช่เวลาที่จะใช้พลังของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ปฐมกาล 6:5 5 ​พระ​เจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ความ​ชั่ว​ช้า​ของ​มนุษย์​มี​มาก​บน​แผ่นดิน และ​ทรง​เห็น​ว่า​เค้า​ความ​คิด​ใน​ใจ​ของ​เขา​ล้วน​เป็น​เรื่อง​ร้าย​เสมอ​ไป​ แม้ว่าในสมัยของโนอาห์ จะมีการถวายเครื่องบูชาที่พอพระทัยพระเจ้าก็ตาม ปฐมกาล 8:20-21 20 โน​อาห์​สร้าง​แท่น​บูชา​พระ​เจ้า​และ​เลือก​เอา​สัตว์​และ​นก​ประเภท​ไม่​มลทิน​บาง​ตัว​มา​เผา​บูชา​ถวาย​ที่​แท่น​นั้น​21 ​พระ​เจ้า​ทรง​ได้​กลิ่น​ที่​พอ​พระ​ทัย​แล้ว ทรง​ดำ ริ​ใน​พระ​ทัย​ว่า “เรา​จะ​ไม่​สาป​แผ่นดิน​อีก​ต่อไป แม้ว่า​มนุษย์​ไม่​ดี ถึง​เค้า​ความ​คิด​ใน​ใจ​ของ​มนุษย์​ล้วน​แต่​ชั่ว​ตั้งแต่​เด็ก​มา เรา​จะ​ไม่​ประหาร​สิ่ง​ทั้ง​หลาย​ที่​มี​ชีวิต​เหมือน​อย่าง​ที่​เรา​ได้​กระทำ​แล้ว​นั้น​อีก​ แต่มาถึงบทที่ 11 บริบทของหอบาแบลคือการค้นพบพลังความสามัคคี อันเนื่องจากไม่มีอุปสรรคในการสื่อภาษา สำเนียงเดียวกัน  และกำลังมุ่งหน้าไปทิศทางเดียวกัน แม้แต่พระเจ้าเองก็ทรงตระหนักเรื่องนี้ 5 ​พระ​เจ้า​เสด็จ​ลง​มา​ทอด​พระ​เนตร​เมือง​ และ​หอ​ที่​มนุษย์​ก่อสร้าง​ขึ้น​นั้น​6 แล้ว​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า “ดู​เถิด คน​เหล่า​นี้​เป็น​ชน​ชาติ​เดียว มี​ภาษา​เดียว นี่​เป็น​เพียง​เบื้องต้น​ของ​สิ่ง​ที่​เขา​จะ​ทำ และ​เขา​ตั้งใจ​จะ​ทำ​อะไร​ก็​ทำ​ได้​ทั้งนั้น​7 มา​เถิด​เรา​จง​ลง​ไป ทำ​ให้​ภาษา​ของ​เขา​วุ่นวาย​ต่างกัน​ไป อย่า​ให้​เขา​พูด​เข้าใจ​กัน​ได้”8 ​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​ทำ​ให้​เขา​กระจัด​กระจาย​จาก​ที่​นั่น​ไป​ทั่ว​พื้น​แผ่นดิน คน​เหล่า​นั้น​ก็​เลิก​สร้าง​เมือง​นั้น​9 เหตุ​ฉะนี้​จึง​เรียก​เมือง​นั้น​ว่า​บา​เบล​ เพราะ​ว่า​ที่​นั่น​พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​ภาษา​ของ​เขา​วุ่นวาย​ไป และ​พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​พวก​เขา​กระจัด​กระจาย​ไป​ทั่ว​พื้น​แผ่นดิน​(ปฐมกาล 11:5-9) ไม่ใช่ว่า พระเจ้าไม่เห็นด้วยกับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แต่ยังไม่ใช่เวลา พระเจ้ากำลังรออะไร ทำไมต้องยับยั้งการใช้พลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครั้งนั้นด้วย คำตอบคือ การรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ ผู้จะทรงนำคนกลับมาคืนดีกับพระเจ้า และคืนดีกัน และนี่แหล่ะคือเวลาของคริสตจักร  พระเยซูตรัสว่า มัทธิว 16:18-19  18 ….และ​บน​ศิลา​นี้ เรา​จะ​สร้าง​คริสตจักร​ของ​เรา​ไว้ และ​พลัง​แห่ง​ความ​ตาย​จะ​มี​ชัย​ต่อ​คริสตจักร​นั้น​หา​มิได้​19 เรา​จะ​มอบ​ลูก​กุญแจ​แผ่นดิน​สวรรค์​ให้​ไว้​แก่​ท่าน ท่าน​จะ​กล่าว​ห้าม​สิ่ง​ใด​ใน​โลก สิ่ง​นั้น​ก็​จะ​ถูก​กล่าว​ห้าม​ใน​สวรรค์ เมื่อ​ท่าน​จะ​กล่าว​อนุญาต​สิ่ง​ใด​ใน​โลก สิ่ง​นั้น​จะ​กล่าว​อนุญาต​ใน​สวรรค์​ด้วย”นี่คือเวลาแห่งพลังใจเดียว เลิกทะเลาะ เลิกแตกแยก คืนดีกัน ให้อภัยกัน อย่าทำลายความเป็นน้ำหนี่งใจเดียวกัน เพราะนี่คือเวลาแห่งพลังใจเดียว จงรวมใจร่วมกัน อาเมน

Leave a Comment