“รู้ไม๊?…..อะไรสำคัญที่สุด”

มัทธิว 6:25-27 25 “เหตุ​ฉะนั้น เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ชีวิต​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม และ​อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ร่างกาย​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม ชีวิต​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อาหาร​มิใช่​หรือ และ​ร่างกาย​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​เครื่อง​นุ่งห่ม​มิใช่​หรือ​26 จง​ดู​นก​ใน​อากาศ มัน​มิได้​หว่าน มิได้​เกี่ยว มิได้​ส่ำ​สม​ไว้​ใน​ยุ้ง​ฉาง แต่​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​เลี้ยง​นก​ไว้ ท่าน​ทั้ง​หลาย​มิ​ประเสริฐ​กว่า​นก​หรือ27 มี​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​โดย​ความ​กระวน​กระวาย อาจ​ต่อ​ชีวิต​ให้​ยาว​ออกไป​อีก​สัก​ศอก​หนึ่ง​ได้​หรือ​ พระเยซูทรงสอนเรื่องความกระวนกระวาย และพระองค์ทรงเรียงลำดับความสำคัญระหว่างร่างกายกับชีวิต  สิ่งที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย มีสองอย่าง(ในยุคนั้น) 1.เสื้อผ้า 2.อาหาร วันนี้ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเรา ยังมีอีกสองปัจจัย คือ 3. ที่อยู่อาศัย 4. ยารักษาโรค เรียกว่า ปัจจัยสี่ แต่ในยุคของเรามีปัจจัยห้า หก เจ็ด แปด และมีมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่จบความต้องการ และความลุ่มหลงในปัจจัยเหล่านั้นที่ไม่สำคัญต่อชีวิตจริงๆ  หากเราลองนั่งลงสำรวจและเรียงลำดับความสำคัญจริงๆ เราจะพบว่า มีแค่สองอย่าง อย่างที่พระเยซูได้สอนไว้เมื่อสองพันปีที่แล้วคือ เครื่องนุ่งหุ่มกับอาหารคือสิ่งจำเป็นเบสิกๆที่มนุษย์ทุกคนต้องการ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศร้อนหรือหนาวก็ตาม คำว่า ชีวิตสำคัญกว่าอาหาร ร่างกายสำคัญกว่าเครื่องนุ่งหุ่ม….คือคำสอนให้รู้จักการเรียงลำดับความสำคัญ อะไรมาก่อน อะไรต้องอยู่หลัง เราจะรู้ว่าอะไรต้องมาก่อน อะไรต้องอยู่หลัง ต้องประเมินความเร่งด่วน คุณค่า และความจำเป็น บางคนทำอะไรตามที่นึกออก โดยไม่มีการวางแผน อันนี้ ไม่ดี จะทำให้สิ่งที่มีคุณค่าด้อยลง และสิ่งที่ไม่มีคุณค่ามาทำให้เสียเวลา  มีคนอธิบายคำว่า “ตาถั่ว” ว่ามาจากเรื่องเล่าถึงคุณตาคนหนึ่งชื่อถั่ว ใครๆก็เรียกแกว่า ตาถั่ว วันหนึ่งตาถั่วพายเรือไป เห็นอุจจาระลอยมาก ตาถั่วมองเห็นอุจจาระนั้นเป็นทอง ก็ช้อนเอามา ทำให้เป็นที่มาของสำนวนเรียกคนที่เห็นสิ่งที่ด้อยค่ากลายเป็นสิ่งมีคุณค่าด้วยคำว่า “ตาถั่ว” (คัดลอกมาจากเรื่องเล่าที่มาของคำว่า ตาถั่วจากอินเตอร์เน็ต) ที่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างเรื่องตาถั่ว เพราะอยากจะโยงเข้ากับเรื่องการเรียงลำดับความสำคัญ หลักในการเรียงลำดับความสำคัญคือการได้เห็นความมีคุณค่าที่แท้จริง ไม่ใช่แบบตาถั่ว ในยุคนี้ มีเหตุผลที่ดีๆมากมาย มีสิ่งเทียมจริงมากมาย  เราอาจถูกหลอกให้เรียงลำดับความสำคัญจอม ปลอม ที่ทำให้เสียเวลา และต้องจ่ายราคาไปอย่างไม่น่าจะจ่าย เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่เราจะต้องมีจิตวินิจฉัยที่แม่นยำ และสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นความจริงได้อย่างทันการณ์ เราต้องถามตัวเองว่า “รู้ไม๊?อะไรสำคัญที่สุด” คำตอบคือรู้บ้าง ไม่รู้บ้าง แต่ที่แน่ๆ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรู้ และทรงสถิตอยู่ภายในผู้เชื่อทุกคน พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่อย่างนิ่งๆ รอคอยการสื่อสารที่จะเชื่อมต่อกับคริสตชนทุกคน ถ้าอยากมีความแม่นยำในการเรียงลำดับความสำคัญ ต้องฝึกเชื่อฟังคำเตือนคำแนะนำบ่อยๆ โดยเฉพาะจากคน มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ถ้าเราไม่ฟังคนที่มองเห็นแล้ว  เราจะฟังพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นได้หรือ?

Leave a Comment