“เราทุกคนมีส่วนทำให้แกะรู้สึกมีผู้เลี้ยง”

สดุดี 23:1-6 1 ​พระ​เจ้า​ทรง​เลี้ยง​ดู​ข้าพเจ้า​ดุจ​เลี้ยง​แกะ ข้าพเจ้า​จะ​ไม่​ขัด​สน 2 ​​​พระ​องค์​ทรง​กระทำ​ให้​ข้าพเจ้า​นอน​ลง​ที่​ทุ่ง​หญ้า​เขียว​สด ​พระ​องค์​ทรง​นำ​ข้าพเจ้า​ไป​ริมน้ำ​แดน​สงบ 3 ​​ทรง​ฟื้น​จิต​วิญญาณ​ของ​ข้าพเจ้า ​พระ​องค์​ทรง​นำ​ข้าพเจ้า​ไป​ใน​ทาง​ชอบธรรม เพราะ​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ 4 แม้​ข้า​พระ​องค์​จะ​เดิน​ไป​ตาม​หุบ​เขา​เงา​มัจจุราช ข้า​พระ​องค์​ไม่​กลัว​อันตราย​ใดๆ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​สถิต​กับ​ข้า​พระ​องค์ คทา​และ​ธาร​พระ​กร​ของ​พระ​องค์​เล้าโลม​ข้า​พระ​องค์ 5 ​พระ​องค์​ทรง​เตรียม​สำรับ​ให้​ข้า​พระ​องค์ ต่อ​หน้า​ต่อ​ตา​ศัตรู​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ศีรษะ​ข้า​พระ​องค์​ด้วย​น้ำ​มัน ขัน​น้ำ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก็​ล้น​อยู่ 6 แน่​ทีเดียว​ที่​ความ​ดี​และ​ความ​รัก​มั่นคง​จะ​ติดตาม​ข้าพเจ้า​ไป ตลอด​วัน​คืน​ชีวิต​ของ​ข้าพเจ้า และ​ข้าพเจ้า​จะ​อยู่​ใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้าสืบไป​เป็น​นิตย์​  บทเพลงสดุดีตอนนี้ เขียนขึ้นโดยกษัตริย์ดาวิด เป็นบทเพลงไพเราะและหนุนใจ คริสตชนมาหลายยุคหลายสมัย คริสตชนมากมายได้มีประสบการณ์การเป็นแกะที่มีผู้เลี้ยง ภาพที่ดาวิดบรรยายในบทเพลงนี้ คือวิถีชีวิตของแกะที่เดินตามการนำของผู้เลี้ยง ผู้เลี้ยงไม่เคยทอดทิ้งแกะ ผู้เลี้ยงจะพาแกะไปในที่ที่มีอาหาร และให้แกะได้พัก และมั่นใจว่าแกะมีผู้เลี้ยง ประสบการณ์การเป็นผู้เลี้ยงแกะของดาวิด ได้นำมาใช้เปรียบเทียบตัวของเขาเป็นแกะที่มีพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยง ดาวิดได้บรรยายถึงสวัสดิภาพของแกะที่มีผู้เลี้ยง  ตั้งแต่การจัดเตรียมเรื่องอาหาร ที่พักอาศัย ทั้งร่างกายจิตใจและวิญญาณ แม้จะต้องเดินในที่มืด ที่มองไม่เห็นหนทาง ผู้เลี้ยงก็ยังแสดงการอยู่ด้วยโดยการสัมผัสด้วยมือ และไม้เท้า (อาวุธที่ใช้ต่อสู้สัตว์ร้าย) และผู้เลี้ยงก็จะให้ความมั่นใจกับแกะเสมอว่า แกะนั้นมีผู้เลี้ยง ยอห์น 10:11,14,7,1-4 11 เรา​เป็น​ผู้​เลี้ยง​ที่​ดี ผู้​เลี้ยง​ที่​ดี​นั้น​ย่อม​สละ​ชีวิต​ของ​ตน​เพื่อ​ฝูง​แกะ​…14 เรา​เป็น​ผู้​เลี้ยง​ที่​ดี เรา​รู้จัก​แกะ​ของ​เรา​และ​แกะ​ของ​เรา​ก็​รู้จัก​เรา…​ 7 ​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​เขา​อีก​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า เรา​เป็น​ประตู​ของ​แกะ​ทั้ง​หลาย​….1 “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ผู้​ที่​มิได้​เข้า​ไป​ใน​คอก​แกะ​ทาง​ประตู แต่​ปีน​เข้า​ไป​ทาง​อื่น​นั้น​เป็น​ขโมย​และ​โจร​2 แต่​ผู้​ที่​เข้า​ทาง​ประตู​ก็​เป็น​ผู้​เลี้ยง​แกะ​3 นาย​ประตู​จึง​เปิด​ประตู​ให้​ผู้​นั้น แกะ​ย่อม​ฟัง​เสียง​ของ​ท่าน ท่าน​เรียกชื่อ​แกะ​ของ​ท่าน และ​นำออกไป​4 เมื่อ​ท่าน​ต้อน​แกะ​ของ​ท่าน ออกไป​หมด​แล้ว ​ก็​เดิน​นำหน้า และ​แกะ​ก็​ตาม​ท่าน​ไป เพราะ​รู้จัก​เสียง​ของ​ท่าน​ พระเยซูได้ตรัสกับเปโตรว่า จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด เปโตรเป็นคนที่พระเยซูได้เปรียบเทียบว่า เขาเป็นศิลาในศิลาหลายๆก้อนที่จะถูกก่อขึ้นบนศิลา คือพระเยซู ที่พระองค์จะตั้งคริสตจักรด้วยพระองค์เอง นั่นหมายความว่า คริสตจักรจะทำหน้าที่ของผู้เลี้ยง ให้ที่พัก อาหาร ความปลอดภัย และการหนุนจิตชูใจแก่คนมากมายที่ครั้งหนึ่งเขาเป็นเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง แต่เมื่อเขาได้เข้ามาในคริสตจักร เขาได้กลายเป็นแกะที่ได้รับการดูแล (มีผู้เลี้ยง) ความรู้สึกของผู้ที่เข้ามาในคริสตจักรจะเป็นเหมือนกับที่กษัตริย์ดาวิได้บรรยายความรู้สึกของเขาที่ได้รับจากพระเจ้าในทุกๆด้าน สวัสดิภาพของร่าง กาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ขอให้พวกเราทุกคนเป็นศิลาหลายๆก้อนที่สะท้อนคริสตจักรเป็นผู้เลี้ยงร่วมกัน

By admin