“สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์….เป็นคนที่ไว้ใจได้”

เช้าวันหนึ่ง ขณะที่ข้าพเจ้าขี่จักรยานออกกำลังกายไปตามถนนสายหนึ่งเพื่อจะไปกลับรถและเข้าสู่ถนนตัดใหม่ ระหว่างทางก็จะทักทายคนกวาดถนนขาประจำ เขาก็จะคอยส่งยิ้มให้ เราทักกันมาเกือบสามปีแล้ว ความคิดหนึ่งก็แว๊บเข้ามาว่า เขาไว้ใจได้ไม๊  ข้าพเจ้าก็ขี่ผ่านไป แล้วก็ผ่านคนขี่จักรยานด้วยกัน  ไม่เคยพบกัน แต่ขี่จักรยานเหมือนกัน ความคิดหนึ่งก็แว๊บเข้ามาว่า เขาไว้ใจได้ไม๊ ถ้าข้าพเจ้าเกิดอุบัติเหตุ เขาจะช่วยหรือเขาจะซ้ำเติม ขี่ไปอีก ก็เป็นทางเปลี่ยว มีคนอยู่คนสองคน คนหนึ่งผู้หญิง ข้าพเจ้าก็คิดว่า ผู้หญิงก็ไว้ใจได้ไม๊ ขี่ไปอีกก็เจอคนลักษณะต่างๆ กลุ่มคนที่มาวิ่งออกกำลังกายเป็นกลุ่มเดียวกัน  ข้าพเจ้าก็มีคำถามในใจว่า เขาจะไว้ใจได้ไม๊  ขี่จักรยานวันนั้นมีแต่คำถามว่า ไว้ใจได้ไม๊  ขี่ตามทางไปเรื่อยๆ จนเหลือบไปเห็นคนที่เคยขอยืมเงิน แล้วไม่คืน ข้าพเจ้าก็มีความคิดหนึ่งว่า คนนี้ไว้ใจไม่ได้ แล้วความคิดหนึ่งก็เกิดขึ้น เพราะเขายืมเงินไปไม่คืนหรือ เขาถึงไว้ใจไม่ได้ แล้วข้าพเจ้าก็ต้องสารภาพบาป  ยกเลิกความคิดที่มีเหตุผลว่า เขาไว้ใจไม่ได้เพราะเขายืมเงินแล้วไม่คืน ความจริง ข้าพเจ้ากำลังได้รับบทเรียนที่ว่า ไม่ใช่มองคนอื่นว่าไว้ใจได้หรือไม่ แต่ให้มองตนเองว่า เป็นคนที่ไว้ใจได้หรือไม่ต่างหาก

ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าขึ้นรถเมลล์ไปแจกใบปลิวกับพวกเราในบ่ายวันอาทิตย์ แล้วมีผู้หญิงชาวจีนพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก  มาขอความช่วยเหลือจากข้าพเจ้า เขาจับทิศทางการกลับไปที่พักของเขาไม่ได้ เมื่อข้าพเจ้าถามเขาว่า เขาจะไปไหน เมื่อเขาตอบข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเลยบอกเขาว่า คุณกำลังไปทิศตรงกันข้าม เดี๋ยวลงรถด้วยกันกับข้าพเจ้า ที่ซีคอนบางแค เพราะเราวางแผนไปแจกใบปลิวที่นั่น ข้าพเจ้าพูดคำหนึ่ง กับผู้หญิงคนนั้นว่า Trust me ไว้ใจชั้น ผู้หญิงคนนั้น ไว้ใจข้าพเจ้า เดินลงรถด้วยกันกับข้าพเจ้าทันที  และข้าพเจ้าก็แนะนำเขาให้ข้ามไปฝั่งตรงกันข้ามเพื่อขึ้นรถเมลล์ไปอีกทิศหนึ่ง ข้าพเจ้ากลับมาคิดใคร่ครวญว่า ทำไมเขาจึงไว้ใจข้าพเจ้า คนแปลกหน้า เพราะเขาไม่รู้จะไว้ใจใคร และถ้าข้าพเจ้าบอกเขาผิดทาง แน่นอน เขาก็จะไปผิดทาง เป็นการไว้ใจผิดคน (คนที่มั่นใจว่า บอกถูกทาง) เราเคยเป็นคนที่มั่นใจอะไรขนาดนั้นไม๊ แต่ข้าพเจ้ามั่นใจ เพราะว่า ข้าพเจ้าอ่านแผนที่ GPS ที่ผู้หญิงคนนั้นโชว์ให้ข้าพเจ้าดู และรู้จักทาง จึงทำให้เธอไว้ใจข้าพเจ้า  GPS คือระบบนำทางที่กำลังเป็นที่นิยมมากในเวลานี้ แต่บางทีก็ไว้ใจไม่ได้

ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าขับรถไปเชียงรายครั้งแรก ด้วยการนำทางของ GPS และเมื่อเข้าตัวเมืองเชียงราย ตั้งโปรแกรมไว้ให้นำทางไปโรงแรมที่จองไว้ ปรากฏว่า GPS บอกทางอย่างนี้ ขับไป 20 เมตรกลับรถ และขับไปอีก 20เมตร กลับรถ ขับไปอีก 20 เมตร กลับรถ วนไปวนมาจนต้องปิด GPS และใช้ระบบ Sense of Direction แทน คือใช้ประสาทสัมผัสเรื่องทิศทาง กับการอ่านแผนที่ แม่นกว่า หาโรงแรมเจอ ในการเดินทางไปในที่แปลกถิ่น ข้าพเจ้าจะศึกษาแผนที่ก่อน หรือต้องมองเห็นทิศทางก่อน จึงจะเดินทางไปที่นั่น ทำนองเดียวกัน ชีวิตของเราทุกคนที่ถูกกำหนดไว้ให้มุ่งสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ (Perfect)จำเป็นที่เราจะต้องมีแผนที่ และต้องศึกษาแผนที่เส้นทางนี้  พระคัมภีร์เป็นแผนที่ที่พระเจ้าประทานให้กับเราแล้ว แต่เราต้องมี GPS ฝ่ายวิญญาณ  ก็คือระบบนำทาง นำร่อง อันได้แก่พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูคริสต์ทรงประทานพระวิญญาณให้กับเราที่เชื่อในพระองค์แล้ว

ยอห์น 14:26  26 แต่​องค์​ผู้ช่วย​คือ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ใช้​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทุก​สิ่ง และ​จะ​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​กล่าว​ไว้​แก่​ท่าน​แล้ว​

อ.เปาโลเป็นคริสเตียนที่สอนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์จากประสบการณ์ของตัวท่านเอง

1โครินธ์ 2:9-12 9 ดังที่​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่า สิ่ง​ที่​ตา​ไม่​เห็น​หู​ไม่ได้​ยิน และ​สิ่ง​ที่​มนุษย์​คิด​ไม่​ถึง คือ​สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​จัดเตรียม​ไว้​สำหรับ​คน​ที่​รัก​พระ​องค์ 10 ​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​สำแดง​สิ่ง​เหล่า​นั้น​แก่​เรา​ทาง​พระ​วิญญาณ เพราะ​ว่า​พระ​วิญญาณ​ทรง​หยั่ง​รู้​ทุก​สิ่ง​แม้​เป็น​ความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า​11 อัน​ความ​คิด​ของ​มนุษย์​นั้น ไม่​มี​ผู้ใด​หยั่ง​รู้​ได้ เว้น​แต่​จิต​วิญญาณ​ของ​มนุษย์​ผู้​นั้นเอง​ฉัน​ใด ​พระ​ดำริ​ของ​พระ​เจ้า​ก็​ไม่​มี​ใคร​หยั่ง​รู้​ได้ เว้น​แต่​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ฉัน​นั้น​12 เรา​ทั้ง​หลาย​ไม่ได้​รับ​วิญญาณ​ของ​โลก แต่​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​ซึ่ง​มา​จาก​พระ​เจ้า เพื่อ​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รู้​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ ที่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​โปรด​ประทาน​แก่​เรา​

 พระวิญญาณบริสุทธิ์มีบทบาทสำคัญอย่างมากในชีวิตคริสเตียนทุกคน พระองค์เสด็จมาประทับในผู้เชื่อ เริ่มต้นด้วยการรับเชื่อ พระวิญญาณเป็นผู้ประทานความเชื่อให้เรา ความเชื่อที่เรามีในพระเจ้า เราไม่ได้สร้างความเชื่อขึ้นเอง แต่ก่อน  เราไม่เชื่อ แต่ในเวลาต่อมาเราเชื่อ เพราะพระวิญญาณได้ประทานความเชื่อให้กับเรา เราได้รับความเชื่อนี้ จากการเริ่มต้นด้วยการที่เราเปิดใจของเราที่จะรับฟังข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์   อ.เปาโลจึงอธิบายเรื่องนี้ในหนังสือโรม

โรม 10:14-15 14 แต่​ผู้​ที่​ยัง​ไม่​เชื่อ​ใน​พระ​องค์ จะ​ทูล​ขอ​ต่อ​พระ​องค์​อย่างไร​ได้ และ​ผู้​ที่​ยัง​ไม่ได้​ยิน​ถึง​พระ​องค์ จะ​เชื่อ​ใน​พระ​องค์​อย่างไร​ได้ และ​เมื่อ​ไม่​มี​ผู้ใด​ประกาศ​ให้​เขา​ฟัง เขา​จะ​ได้​ยิน​ถึง​พระ​องค์​อย่างไร​ได้​15 และ​ถ้า​ไม่​มี​ใคร​ใช้​เขา​ไป เขา​จะ​ไป​ประกาศ​อย่างไร​ได้ ตาม​ที่​มี​คำ​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่า เท้า​ของ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​นำ​ข่าว​ดี​มา ช่าง​งาม​จริงๆหนอ

กว่าจะมาถึงความเชื่อ ต้องมีคนไปประกาศ กว่าจะยอมฟังการประกาศก็ต้องสร้างช่องทางที่ไว้วางใจได้  เรากำลังเตรียมตัวเราเพื่อคนจะไว้วางใจได้อย่างไร  พระคัมภีร์กล่าวว่า เท้า​ของ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​นำ​ข่าว​ดี​มา ช่าง​งาม​จริงๆหนอ  มีเบื้องหลังของประโยคนี้  ในยุคโบราณ การรอคอยข่าวดี คือข่าวของสงครามว่า จะชนะหรือไม่ คนส่งข่าวจะทำหน้าที่วิ่งและวิ่ง ไม่หยุด และเพื่อจะส่งข่าวว่า ชนะแล้ว หรือขอให้ช่วยส่งกำลังไปให้ความช่วยเหลือ เราเคยฟังเรื่องตำนานมาราธอนแล้ว

คำว่า “มาราธอน”  แปลว่า งานยากที่ต้องใช้ความอดทน   เป็นส่วนหนึ่งของการพิสูจน์ความอดทนว่าเราจะผ่านอุปสรรคได้หรือไม่  คำว่า มาราธอน มาจากตำนานสงครามกรีก  เรื่องราวมีอยู่ว่า มีนักรบชาวกรีกคนหนึ่งวิ่งจากเมืองมาราธอนกลับไปยังกรุงเอเธนส์ โดยไม่หยุด ระยะทางประมาณ 240 กม. และเมื่อมาถึงก็ตะโกนคำว่า เราชนะแล้ว แล้วก็ล้มลงตายทันที แต่บางตำนานก็กล่าวถึงเนื้อหาของการวิ่งมาราธอนของทหารกรีกคนนี้ว่า เขาวิ่งมาเพื่อขอความช่วยเหลือ ขอกองสนับสนุน เพราะในการรบที่เมืองมาราธอนกำลังอ่อนกำลังลง เกรงว่าจะพ่ายแพ้ จึงต้องวิ่งอย่างไม่หยุดเพื่อจะมาขอความช่วยเหลือ อันนี้น่าจะสมเหตุสมผลของการวิ่งไม่หยุด เพราะคือความรอดของทหารที่เหลือที่เมืองมาราธอน  เราจะพบว่า อุปสรรคของการวิ่งของทหารกรีกคนนี้คือ ระยะทาง เวลา  และลักษณะของภูมิประเทศ ลักษณะของเส้นทางที่ต้องผ่าน เป็นภูเขา ขึ้นๆลงๆ ไม่ใช่ทางราบอย่างเดียว

เพราะฉะนั้น คนที่นำข่าวดีมา เท้าของเขาจึงงดงาม เท้า​ของ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​นำ​ข่าว​ดี​มา ช่าง​งาม​จริงๆหนอ  และแน่นอนว่า คนที่นำข่าวดีมา ต้องไม่ใช่ข่าวลวง แต่เป็นข่าวจริง ที่ไว้ใจได้ คริสเตียนที่กำลังมุ่งหน้าสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์จะมีคุณลักษณะของการเป็นคนที่ไว้ใจได้  เพราะเขาจะไปพร้อมกับข่าวดี (ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์)  อาทิตย์ที่แล้ว  เราได้ฟังคำเทศนาเรื่องราวของฟิลิป มัคนายกที่หนีออกจากรุงเยรูซาเล็ม เพราะการข่มเหง เหมือนกับบรรดาศิษย์ของพระเยซูที่กระจัดกระจายหนีออกจากรุงเยรูซาเล็ม พระคัมภีร์บันทึกว่า บรรดาศิษย์เหล่านั้นหนีไปพร้อมกับการประกาศพระคำ Logos โลกอส  นั่นคือ ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เป็นพระคำที่มีชีวิต ฟิลิปมีพระคำที่มีชีวิต เขาจึงได้รับเชิญจากขันทีเอธิโอเปียให้นั่งบนรถของเขา (เทียบรุ่นก็ระดับโรลสลอยด์ในยุคของเรา) ฟิลิปเป็นที่ไว้วางใจแก่ขันที    ฟิลิปพบกับขันทีด้วยระบบ GPS คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำนั่นเอง อ.เปาโลได้เขียนพระคัมภีร์หลายตอนถึงประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตคริสเตียน และวันนี้ ถ้าเราจะเป็นคนที่ไว้วางใจได้ เราต้องเรียนรู้ที่จะฟังและตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์

ข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างว่า ดาเนียล ชาวอินเดียที่เพิ่งมาเยือนเราไม่นานมานี้ เขาถามข้าพเจ้าว่า ทำไม ข้าพเจ้าจึงไว้ใจเขา แม้ข้าพเจ้าจะบอกพี่น้องว่า ข้าพเจ้ารู้สึกว่า เขาเป็นคนดี แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าใช้พิจารณาดาเนียลคือ เขาเป็นคนที่ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าจึงไว้ใจเขา

ทุกวันนี้ เราแสวงหาความไว้วางใจ จากคนรอบข้าง และเราต้องจ่ายราคาเป็นค่าความไว้วางใจ หากเราไม่พบความไว้วางใจ ราคาที่เราจ่ายถูกเรียกว่า   ค่าโง่  ยูดาส อิสคาริโอท เป็นคนที่พระเยซูทรงไว้วางใจให้ แต่ยูดาส กลับตอบสนองต่อพระเยซูด้วยการทรยศขายพระเยซูด้วยเงินสามสิบเหรียญเงิน สุดท้าย ยูดาส เอาเงินไปคืน กลับถูกพวกปุโรหิตตอกหน้ากลับว่า ยูดาส โง่เอง ที่ยอมขายพระเยซู

มัทธิว 26:14-16 14 ครั้ง​นั้น​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​สาวก​สิบ​สอง​คน​ชื่อ​ยูดาส​อิส​คาริโอท ได้​ไป​หา​พวก​มหา​ปุโรหิต​15 ถาม​ว่า “ถ้า​ข้าพเจ้า​จะ​ชี้​พระ​องค์​ให้​ท่าน​จับ ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ให้​ข้าพเจ้า​เท่าไร” ฝ่าย​เขา​ก็​ให้​เงิน​แก่​ยูดาส​สามสิบ​เหรียญ​เงิน​16 ตั้งแต่​นั้น​มา ยูดาส​คอย​หา​ช่อง​ที่​จะ​ชี้​พระ​องค์​ให้แก่​เขา​

มัทธิว 27:3-5  3 เมื่อ​ยูดาส​ผู้​อายัด​พระ​องค์ เห็น​ว่า​พระ​องค์​ต้อง​ปรับ​โทษ​ก็​กลับ​ใจ นำ​เงิน​สามสิบ​เหรียญ​นั้น​มา​คืน​ให้แก่​พวก​มหา​ปุโรหิต​และ​พวก​ผู้ใหญ่​4 กล่าว​ว่า “ข้าพเจ้า​ได้​ทำ​บาป ที่​ได้​อายัด​คน​บริสุทธิ์​มา​ให้​ถึง​ความ​ตาย” คน​เหล่า​นั้น​จึง​ว่า “การ​นั้น​ไม่ใช่​ธุระ​อะไร​ของ​เรา เจ้า​ต้อง​รับ​ธุระ​เอา​เอง”5 ยูดาส​จึง​ทิ้ง​เงิน​นั้น​ไว้​ใน​พระ​วิหาร​และ​จาก​ไป แล้ว​เขา​ก็​ออกไป​ผูก​คอ​ตาย​

ยูดาสไปสารภาพบาปผิดคน  กับคนที่ไม่ควรจะสารภาพบาป ความจริงยูดาสควรจะไปหาพระเจ้า พระเยซูคริสต์ เพื่อจะสารภาพบาป  ยูดาสเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้มาตั้งแต่ต้น ในเรื่องเงิน

ยอห์น12:3-6  3 มารีย์​เอา​น้ำ​มัน​หอม​นา​รดา​บริสุทธิ์​หนัก​ประมาณ​ครึ่ง​กิโลกรัม ซึ่ง​มี​ราคา​แพง​มาก​มา​ชโลม​พระ​บาท​พระ​เยซู และ​เอา​ผม​ของ​เธอ​เช็ด​พระ​บาท​ของ​พระ​องค์ เรือน​ก็​หอม​ฟุ้ง​ไป​ด้วย​กลิ่น​น้ำ​มัน​นั้น​4 แต่​สาวก​คน​หนึ่ง​ของ​พระ​องค์ ชื่อ​ยูดาส​อิส​คาริโอท (​คือ​คน​ที่​จะ​อายัด​พระ​องค์​ไว้​) พูด​ว่า​5 “เหตุ​ไฉน​จึง​ไม่​ขาย​น้ำ​มัน​นั้น​เป็น​เงิน​สัก​สาม​ร้อย​เดนาริอัน​ แล้ว​แจก​ให้แก่​คน​จน”6 เขา​พูด​อย่าง​นั้น​มิใช่​เพราะ​เขา​เอา​ใจ​ใส่​คน​จน แต่​เพราะ​เขา​เป็น​คน​หัวขโมย คือ​เขา​ได้​ถือ​กล่อง​เ​ก็​บ​เงิน​และ​ได้​ยักยอก​เงิน​ที่​ใส่​ไว้​ใน​นั้น​ไป​

 ยูดาสดำเนินชีวิตอย่างคนที่ไว้วางใจไม่ได้ตั้งแต่ต้น ดังนั้นจุดจบของยูดาสเป็นราคาค่าโงให้พวกปุโรหิตหลอกขายพระเยซูคริสต์ ให้ถูกอายัด ด้วยข้อกล่าวหาเท็จ

บทเรียนสำหรับเราในวันนี้ ยูดาส อิสคาริโอทเป็นหนึ่งในสาวกสิบสองคนที่ติดตามพระเยซู ฟังคำสอน ร่วมรับใช้อย่างใกล้ชิด ก็ยังต้องจ่ายค่าโง่ด้วยชีวิตของตัวเขาเอง อันเนื่องจากการที่ยูดาสไว้วางใจเรื่องของเงินทองมากกว่าไว้วางใจในพระเยซู ยูดาส อิสคาริโอทพลาดไปจากเส้นทางสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ เพราะเขาดำเนินชีวิตขาดสามอย่าง อันได้แก่

 1.ตั้งเป้าที่จะเป็นคนที่ไว้ใจได้  1โครินธ์ 9:27

27 แต่​ข้าพเจ้า​ก็​ทุบ​ตี​ร่างกาย​ให้​มัน​แข็ง​จน​อยู่​มือ เพราะ​เกรง​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ได้​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​แก่​คน​อื่น​แล้ว ตัว​ข้าพเจ้า​เอง​จะ​เป็น​คน​ที่​ใช้​การ​ไม่ได้​

วินัยสำหรับตนเองเป็นอันดับแรกที่เราต้องใส่ใจ แต่คนที่ไม่มีวินัย มักจะแสวงหาวินัยในคนอื่น  นี่เป็นการเรียงลำดับความสำคัญอย่างไม่ถูกต้อง เหมือนกับที่เรามักจะใช้สำนวนคำว่า “กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด” เม็ดต่อไปก็ผิดไปหมด อ.เปาโล ได้กล่าวถึงการทุบตีร่างกายให้มันแข็งอยู่มือ แปลว่า การมีวินัยต่อตนเอง  เป็นวินัยของการควบคุมความปรารถนาของเนื้อหนัง ความอยาก กิเลศตัณหา เป็นความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนที่ไว้ใจได้

ข่าวเรื่องการขโมยเงินของพ่อค้าอะไหล่รถยนต์ ด้วยการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มที่เป็นข่าวดัง จนสร้างความรู้สึกไม่ไว้วางใจต่อธนาคารที่เกิดเรื่อง ตอนแรกธนาคารจะชดใช้ให้แค่ 30% ของค่าเงิน 1ล้าน ที่หายไป แต่พอกระแสเรื่องความไม่ไว้วางใจต่อธนาคารยี่ห้อนี้แรงขึ้น ธนาคารยอมจ่าย 100% คือตามจำนวนที่หายไป  เพื่อจะดึงความไว้วางใจให้กลับคืนมา ขึ้นชื่อว่า ธนาคาร ต้องตั้งเป้าสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน ถ้าธนาคารสูญเสียความไว้วางใจ ก็เจ๊ง

ทำนองเดียวกัน อ.เปาโลตระหนักว่า การเป็นคริสเตียนของท่านมีอุปสรรค คือตัวของท่านเคยมีอดีตที่ข่มเหงคริสเตียน และเป็นคนทำลายข่าวดี เป็นสื่อนำข่าวร้ายแก่คริสเตียน แต่เมื่อท่านกลับใจใหม่ ท่านยิ่งต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าคริสเตียนทั่วไป อ.เปาโลจึงใช้คำว่า ทุบตีเนื้อหนังให้มันอยู่มือ อ.เปาโลมีบุคลิกของความเป็นเผด็จการสูง จะเห็นได้จากการตัดมาระโกออกจากทีมมิชชั่น เพราะมาระโกแสดงตัวไม่เป็นทีม จนบารนาบัสต้องรองรับมาระโกแทน แต่ในภายหลัง อ.เปาโลได้เขียนในจดหมายกล่าวถึงมาระโกว่า ให้กลับมาเป็นทีมด้วย นี่คือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของอ.เปาโลที่มุ่งมั่นที่จะเป็นคนที่ไว้ใจได้ ไม่ใช่ยึดติดอยู่กับบุคลิกเดิมๆ หรืออุปนิสัยเดิม  มีปัญหากับใครก็ยังเป็นคนเดิม  “มึงอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีก” นั่นไม่ใช่คนที่มุ่งมั่นที่จะเป็นคนไว้ใจได้  คนที่ตั้งเป้าว่า จะเป็นคนที่ไว้ใจได้ ต้องมีความมุ่งมั่น เอาชนะตัวเอง เพราะ​เกรง​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ได้​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​แก่​คน​อื่น​แล้ว ตัว​ข้าพเจ้า​เอง​จะ​เป็น​คน​ที่​ใช้​การ​ไม่ได้​  เหตุผลที่ต้องตั้งเป้าที่จะเป็นคนที่ไว้ใจได้ เพราะอ.เปาโลตระหนักว่า ข่าวประเสริฐ (หรือข่าวดี)ที่อ.เปาโลประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ คนจะฟัง เพราะคนที่ประกาศไว้ใจได้ ไม่ใช่ขัดแย้งกันในตัวของคนที่ประกาศ คุณกำลังพูดสิ่งดี สิ่งประเสริฐของพระเยซู แต่พฤติกรรมเลวร้าย ไม่น่าไว้วางใจ ใครจะเชื่อ อ.เปาโลใช้คำว่า ใช้การไม่ได้  รากศัพท์ภาษากรีกคำนี้ แปลว่า cast away , unapproved , worthless ต้องทิ้งแบบขยะ ไม่ผ่านการรับรอง ไม่มีค่าคู่ควรที่จะใช้งาน

เรารู้จักคำว่า presenter  ในการโฆษณาสินค้าต่างๆ เขาจะเลือกใช้คนที่มีลักษณะสนับสนุนสินค้านั้นๆ เช่นผิวขาว สำหรับโฆษณาครีมทาผิวขาว ไม่ใช่เอาคนผิวดำมาเป็นpresenter อาหารเพื่อสุขภาพก็ต้องเลือกคนมีหน้าตาสุขภาพดี ไม่ใช่หน้าป่วย สินค้าที่บ่งบอกถึงการออกกำลังกายก็ต้องเลือก presenter คนหุ่นดี เป็นต้น

พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า คริสเตียนเป็นทูตของการคืนดี แสดงว่า เราเป็น presenter ที่แสดงถึงการคืนดี ไม่ใช่ไปทะเลาะกับชาวบ้าน หรือไม่ยอมคืนดี ไม่ยอมให้อภัย อย่างนี้ เรียกว่า ใช้การไม่ได้ และเรารู้ไม๊ว่า สิ่งที่เป็นขยะ ใช้การไม่ได้ ต้องทิ้ง ภาษาพระคัมภีร์ใช้สำนวนอย่างนี้

ยอห์น 15:6  6 ถ้า​ผู้ใด​มิได้​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เรา ผู้​นั้น​ก็​ต้อง​ถูก​ตัดทิ้ง​เสีย​เหมือน​แขนง แล้ว​ก็​เหี่ยว​แห้ง​ไป และ​ถูก​เ​ก็​บ​เอา​ไป​เผา​ไฟ​

มัทธิว 5:28-30 28 ฝ่าย​เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ผู้ใด​มอง​ผู้หญิง​เพื่อให้​เกิด​ใจ​กำหนัด​ใน​หญิง​นั้น ผู้​นั้น​ได้​ล่วง​ประเวณี​ใน​ใจ​กับ​หญิง​นั้น​แล้ว​29 ถ้า​ตา​ข้าง​ขวา​ของ​ท่าน​ทำ​ให้​ตัว​หลง​ผิด จง​ควัก​ออก​ทิ้ง​เสีย เพราะ​ว่า​ถึง​จะ​เสีย​อวัยวะ​อย่าง​หนึ่ง ​ก็​ดีกว่า​ตัว​ของ​ท่าน​จะต้อง​ลง​นรก30 ถ้า​มือ​ข้าง​ขวา​ทำ​ให้​หลง​ผิด จง​ตัดทิ้ง​เสีย เพราะ​ถึง​จะ​เสีย​อวัยวะ​อย่าง​หนึ่ง ​ก็​ดีกว่า​ตัว​ท่าน​จะต้อง​ลง​นรก

นี่คือการบอกถึงความตั้งใจที่จะให้ชีวิตเป็นที่ไว้ใจได้ คือสวรรค์ไว้ใจที่จะให้เข้าแผ่นดินสวรรค์ได้ไม่ใช่เพียงสร้างความไว้ใจได้แค่ธุรกิจ หรือเพื่อการยอมรับของคน แต่ต้องสร้างความไว้ใจได้ในระดับที่พระเจ้าใช้การเราได้  ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเจ้าทรงเชื่อว่าเราทำได้ แต่พระเจ้าจะไว้ใจเราได้นั้น เราต้องพิสูจน์ด้วยความตั้งใจ และในขั้นต่อไป คือ…..

 2.สำแดงชีวิตที่ไว้ใจได้  1โครินธ์ 4:1-2

 1 ให้​ทุก​คน​ถือ​ว่า​เรา​เป็น​คน​รับ​ใช้​ของ​พระ​คริสต์​ และ​เป็น​ผู้​อารักขา​สิ่ง​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า​2 ฝ่าย​ผู้​อารักขา​เหล่า​นั้น​ต้อง​เป็น​คน​ที่​ไว้วางใจ​ได้​ทุก​คน​

เราต้องพิสูจน์ความตั้งใจของเราด้วยการสำแดงชีวิตที่ไว้ใจได้ คือการกระทำ ไม่ใช่พูดอย่างเดียว  อย่างที่ข้าพเจ้าพูดกับหญิงชาวจีนที่มาขอความช่วยเหลือ ข้าพเจ้าบอกเขาว่า ไว้ใจชั้น  Trust me ข้าพเจ้าวางภารกิจที่วางแผนไว้ เพื่อจะให้ความข่วยเหลือต่อหญิงชาวจีนคนนี้ มีเรื่องน่าประทับใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกล่าสุดเรื่องหนึ่ง

ในการวิ่งแข่ง 5,000 เมตรในรอบคัดเลือก เมื่อการแข่งขันเริ่มในระยะทาง 2,000 เมตร นักวิ่งชาวนิวซีแลนด์ Nikki Hamblin วิ่งพลาดผิดจังหวะล้มลง ทำให้นักวิ่งชาวอเมริกันอีกคน Abbey D’Agostino ล้มลงด้วย แต่ Abbey ลุกขึ้นยืนได้ก่อน แต่แทนที่เธอจะรีบวิ่งเพื่อตามนักวิ่งคนอื่นๆให้ทัน เธอกลับหันมาช่วยเพื่อนนักวิ่งที่ล้มลง และเหมือนกับจะร้องไห้ เพราะพลาดโอกาสโอลิมปิก นักวิ่งสาวอเมริกัน เข้าไปช่วยเพื่อนนักวิ่งชาวนิวซีแลนด์ พร้อมให้กำลังใจว่า Get up. We have to finish this. Nikki เห็นด้วย เพราะนี่คือโอลิมปิก ทั้ง Nikki และ Abbey วิ่งคู่กันไป Abbey ดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บที่เท้า  Nikki ก็ตอบแทนด้วยการวิ่งคู่กับเธอ ด้วยการวิ่งคู่กัน ไม่มีใครเร็วกว่ากัน แม้จะบ๊วย แต่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรอบคัดเลือกตัดสินให้สองสาวผ่านรอบคัดเลือก  นี่คือเรื่องราวในโอลิมปิกที่ Rio ล่าสุด นักวิ่งสองคนได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกัน กรรมการที่ตัดสินได้ใช้หลักการของสปิริตในการตัดสิน ไม่ใช่ผลของการแข่งขันตัดสิน

สำแดงชีวิตที่ไว้ใจได้  สำหรับเรา คืออะไร

1โครินธ์ 4:1-2 1 ให้​ทุก​คน​ถือ​ว่า​เรา​เป็น​คน​รับ​ใช้​ของ​พระ​คริสต์​ และ​เป็น​ผู้​อารักขา​สิ่ง​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า​2 ฝ่าย​ผู้​อารักขา​เหล่า​นั้น​ต้อง​เป็น​คน​ที่​ไว้วางใจ​ได้​ทุก​คน​

ในฐานะที่เราทุกคนเป็นผู้อารักขาความล้ำลึกของพระเจ้า เรายิ่งต้องสำแดงตนว่าเป็นคนที่ไว้ใจได้ อย่าให้คนผิดหวังในความเป็นคริสเตียนของเรา

1โครินธ์ 9:12,19  12 ถ้า​คน​อื่น​มี​สิทธิ์​ที่​จะ​ได้รับ​ประโยชน์​จาก​ท่าน เรา​ไม่​มี​สิทธิ์​ที่​จะ​ได้รับ​ยิ่ง​กว่า​เขา​อีก​หรือ  แต่​ถึง​กระนั้น เรา​ก็​มิได้​ใช้​สิทธิ์​นี้​เลย เรา​ยอม​ทน​ทุกข์​ยาก​สารพัด เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​เป็น​อุปสรรค​ขัดขวาง​ข่าว​ประเสริฐ​เรื่อง​พระ​คริสต์… 19เพราะ​ถึงแม้ว่า​ข้าพเจ้า​มิได้​อยู่​ใน​บังคับ​ของ​ผู้ใด ข้าพเจ้า​ก็​ยัง​ยอม​ตัว​เป็น​ทาส​รับ​ใช้​คน​ทั้ง​ปวง เพื่อ​จะ​ได้​ชนะ​ใจ​คน​มาก​ยิ่งขึ้น​

2โครินธ์ 5:15  15และ​พระ​องค์​ได้​ทรง​วาย​พระ​ชนม์​เพื่อ​คน​ทั้ง​ปวง เพื่อ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​จะ​มิได้​อยู่​เพื่อ​ประโยชน์​แก่​ตัวเอง​อีก​ต่อไป แต่​จะ​อยู่​เพื่อ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สิ้น​พระ​ชนม์ และ​ทรง​เป็น​ขึ้น​มา​เพราะ​เห็น​แก่​เขา​ทั้ง​หลาย

เราจะเห็นคนที่ฉลาด่และต้องการสร้างความไว้ใจได้ในยุคของเรา มักจะพิสูจน์ความไว้ใจได้ของเขาด้วยการสนใจในประโยชน์ของคนอื่น ไม่ใช่ประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียว  ซึ่งพระคัมภีร์ได้สอนคริสเตียนให้ทำอย่างนี้มานานแล้ว คริสเตียนต้องเป็นต้นแบบของการสำแดงความไว้ใจได้ที่เด่นชัดยิ่งกว่าคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเสียอีก

  3.เป็นคนที่ยอมรับการปรับปรุงแก้ไข  2ทิโมธี 3:16-17

 16 ​พระ​คัมภีร์ ทุก​ตอน​ได้รับ​การ​ดล​ใจ​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ประโยชน์​ใน​การ​สอน การ​ตักเตือน​ว่า​กล่าว การ​ปรับปรุง​แก้ไข​คน​ให้​ดี และ​การ​อบรม​ใน​ทาง​ธรรม​17 เพื่อ​คน​ของ​พระ​เจ้า​จะ​พรักพร้อม​ที่​จะ​กระทำ​การ​ดี​ทุก​อย่าง

ในกระบวนการสร้างความไว้วางใจได้นั้น ในข้อนี้แสดงให้เราเห็นว่า  ความไว้ใจได้ สร้างได้ ไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิด และโดยเฉพาะคนที่ความไว้ใจได้ของตนเองถูกทำลายไป ก็ยังสามารถสร้างกลับคืนมาได้ แต่ว่าอาจจะยากกว่าคนอื่นสักหน่อย แต่ไม่ได้หมายความว่า มันจะเสียไปเลยโดยไม่สามารถกลับคืนมาได้

มีเรื่องของสามีที่นอกใจภรรยา ที่เป็นกรณีของความไว้วางใจที่เสียไป อย่างชนิดที่ยากที่สุดที่จะสร้างกลับคืนมาได้ หนังสือที่ชื่อว่า Speed of Trust ได้ยืนยันว่า สามารถสร้างคืนกลับมาได้ ด้วยการเป็นคนที่ยอมรับการปรับปรุงแก้ไข และพระคัมภีร์ได้ยืนยันเรื่องนี้

 16 ​พระ​คัมภีร์ ทุก​ตอน​ได้รับ​การ​ดล​ใจ​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ประโยชน์​ใน​การ​สอน การ​ตักเตือน​ว่า​กล่าว การ​ปรับปรุง​แก้ไข​คน​ให้​ดี และ​การ​อบรม​ใน​ทาง​ธรรม พระคัมภีร์มีเป้าหมายเพื่อจะใช้สำหรับเป็นประโยชน์ในการสอน….ปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี

คุณเชื่อพระคัมภีร์ตอนนี้ไม๊  พระคัมภีร์ทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจสูงสุด พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกว่า ถ้าคุณยอมให้พระคัมภีร์ปรับปรุงแก้ไข คือยอมทำตามพระคัมภีร์ สวรรค์จะรับรองชีวิตของคุณใหม่ ไม่ใช่คนรับรอง คำที่พระคัมภีร์ตอนนี้ใช้ คำว่า ให้ดี  righteousness แปลว่า ชอบธรรม สวรรค์รับรองคุณกลับมาเป็นคนที่ถูกต้องอีกครั้ง  สำนวนไทยมีคำว่า ใส่ตระกร้าล้างน้ำก็ไม่หาย แต่สำหรับพระเจ้า พระองค์สามารถทำให้เราสะอาดเหมือนผ้าขาว เหมือนดั่งหิมะ

อิสยาห์ 1:18-19 18 ​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า “มา​เถิด ให้​เรา​สู้​ความ​กัน ถึง​บาป​ของ​เจ้า​เหมือน​สี​แดง​เข้ม ​ก็​จะ​ขาว​อย่าง​หิมะ ถึง​มัน​จะ​แดง​อย่าง​ผ้า​แดง ​ก็​จะ​กลาย​เป็น​อย่าง​ขน​แกะ 19 ถ้า​เจ้า​เต็ม​ใจ​และ​เชื่อ​ฟัง เจ้า​จะ​ได้​กิน​ผลดี​แห่ง​แผ่นดิน

ถ้าเจ้าเต็มใจ และเชื่อฟัง  คือคำที่บอกว่า ยอมรับการปรับปรุงแก้ไขที่มาจากพระเจ้า ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้ ความไว้ใจได้จะกลับคืนมา แม้ว่าในอดีตเราอาจจะเป็นผู้ทำลายมันไป ด้วยนิสัยบาปบางอย่างในเรา

  17 เพื่อ​คน​ของ​พระ​เจ้า​จะ​พรักพร้อม​ที่​จะ​กระทำ​การ​ดี​ทุก​อย่าง

เราสามารถเป็นคนที่จะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง แปลว่า เราสามารถเป็นคนที่ใช้การได้ สำหรับพระเจ้า และสำหรับคนทุกคน เราจะเป็นคนที่ไว้ใจได้ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด  อาเมน

  “สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์….เป็นคนที่ไว้ใจได้”

 1.ตั้งเป้าที่จะเป็นคนที่ไว้ใจได้

2.สำแดงชีวิตที่ไว้ใจได้

3.เป็นคนที่ยอมรับการปรับปรุงแก้ไข

By admin