“พันธกิจ 4/14…ก้าวต่อไปของคริสตจักร”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ วันแห่งการรอคอยที่จะมีส่วนร่วมพันธกิจของคริสตจักรเรากำลังจะมาถึงในวันที่ 25 กันยายนนี้ หัวข้อพันธกิจปีนี้ของเราคือ หน้าต่าง 4/14  หน้าต่าง 4/14 หมายถึงกรอบอาณาเขตที่จะโฟกัสงานพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณในพื้นที่ที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี  ด้วยเหตุผลที่ว่า คนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเหล่านี้ เป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลก  เด็กในหน้าต่าง 4/14 นี้เป็นประชากรกลุ่มใหญ่สุดที่เปิดรับต่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า

1.71% ของคริสเตียนที่อุทิศตัวให้กับพระเยซูคริสต์มีอายุก่อน 15 ปี อายุ 15-19 ปี ((10%) และอายุ 20 ปีขึ้นไป (19%) ทำการสำรวจโดยโรงเรียนมิชชั่น การประกาศ และการเจริญเติบโตของคริสตจักร สถาบันทางพระคัมภีร์ของบิลลี่ เกรแฮม

2.ผู้คนมีแนวโน้มเปิดรับต่อพระกิตติคุณเมื่อชีวิตพบกับความยุ่งเหยิง แต่ชีวิตของคนที่ไร้ตัวตนที่ยุ่งเหยิงมากกว่าใครคือคนที่อยู่ในวัยเด็กและวัยรุ่น  และนี่คือข้อมูลที่ได้จากการสำรวจของสถาบันศาสนศาสตร์ฟูลเล่อร์

2.1 จำนวนประชากรในวัยเด็ก 37% ของประชากรเด็กใช้ชีวิตที่ยากจนที่สุดมีถึง 674 ล้านคน

2.2 เด็กเสียชีวิตวันละ 40,000 คนทั่วโลก(จากการขาดอาหาร และไม่สามารถป้องกันโรคได้)

2.3 เด็ก 100-200 ล้านคนทั่วโลกเรียกการใช้ชีวิตบนท้องถนนแทนบ้าน

2.4  สิบปีที่ผ่านมาสงครามได้ฆ่าและทำให้เด็กพิการมีจำนวนมากกว่าทหารตายและพิการจากสนามรบ (เด็กตาย 2 ล้านคน พิการ 4-5 ล้านคน มากกว่า 5 ล้านคนต้องอยู่ในค่ายลี้ภัย และกลายเป็นคนไร้บ้านมากกว่า 12 ล้านคน และมีอัตราการทำแท้งมากขึ้นเรื่อยๆ

3.เด็กคือผู้ประกาศพระกิตติคุณที่มีประสิทธิผลมากที่สุด  70% ของคนที่มาเชื่อพระเจ้า มักจะพาเพื่อนในวัยเดียวกันมาเป็นคริสเตียน เด็กจึงเป็นผู้นำเพื่อนในวัยเดียวกันมาโบสถ์

4.ในหน้าต่าง 10/40 คือประเทศที่ยังไม่ได้ยินเรื่องราวพระกิตติคุณของพระเยซูมากที่สุด (ประเทศในเอเชียเกือบทั้งหมด) ครึ่งหนึ่งของหน้าต่าง 10/40 คือ หน้าต่าง 4/14  หมายความว่า ยังมีเด็กที่ยังไม่ได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ในหน้าต่าง 10/40 มากถึง 50% ของประชากรในพื้นที่นี้

ดังนั้น เด็กคือกลุ่มคนที่สำคัญ  มีเรื่องเล่าว่า ศาสนาจารย์ มูดี้ ได้เดินทางไปเทศนาประกาศ และเมื่อท่านกลับมาถึงบ้าน ภรรยาของท่านถามว่า มีคนรับเชื่อกี่คน ท่านตอบว่า สองคนครึ่ง ภรรยาจึงถามว่า ผู้ใหญ่สองคน  เด็กหนึ่งคนหรือ?  ท่านมูดี้ตอบว่า ไม่ใช่ เด็กสองคนผู้ใหญ่หนึ่งคน…. พระเจ้ากำลังเปิด เผยน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับคริสตจักรเราเพื่อคริสตจักรจะก้าวต่อไป คริสตจักรจะไม่หยุดอยู่แค่คนรุ่นเรา เราจะพยายามทุกวิถีทางที่จะนำคนรุ่นใหม่นี้มาถึงพระเจ้าให้มากที่สุดกับ พันธกิจหน้าต่าง 4/14

By admin