“กิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในมือคุณ”

น่าตื่นเต้น เมื่อเรามองวันนี้ของเรา เทียบกับวันวานที่ผ่านมา วันนี้ของเราดีกว่าเมื่อวาน ปีนี้ของเราดีกว่าปีที่แล้ว  เรากำลังเคลื่อนไปข้างหน้า เราไม่ได้หยุดนิ่ง เราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม (ช่วยยกมือแสดงตัวหน่อยว่าชีวิตของคุณในวันนี้ ดีกว่าที่ผ่านมา) อาเมน   เพราะกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในมือเรา ใจสมานเพชรเกษม 11 แน่นอน  พันธกิจ 360 องศา เมื่อปีที่แล้ว วันนี้ได้กลายมาเป็นพันธกิจ 360 องศา…โฟกัส 4/14  นั่นหมายความว่า เรามีความชัดเจนกับทิศทางที่เรากำลังเดินไป แม้เราจะก้าวช้า และขาดประสบการณ์  ความชำนาญเกี่ยวกับ 4/14 แต่พระเจ้าได้เปิดประตูให้กับคริสตจักรของเรา  เป็นประตูที่เปิดแล้วไม่มีใครปิดได้ เราไม่ใช่พบกับคำว่า ดี แต่เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่คำว่า ดีที่สุดของที่สุด Best of the Best

เราจะไม่หยุดแค่คำว่า ดีขึ้นกว่าเดิม แต่เราจะไปให้ถึงคำว่า ดีที่สุดของดีที่สุด เพราะ กิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในมือเราแล้ว  พระเยซูได้ตรัสว่า

มัทธิว 28:18,20ข 18 ​ ….“ฤทธานุภาพ​ทั้งสิ้น​ใน​สวรรค์​ก็​ดี ใน​แผ่นดิน​โลก​ก็​ดี​ทรง​มอบ​ไว้​แก่​เรา​แล้ว​…. นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค”

พระธรรมตอนนี้กำลังเป็นจริงในท่ามกลางพวกเรา และไม่มีอะไรจะสามารถขัดขวางคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าได้

มัทธิว 16:19  19 เรา​จะ​มอบ​ลูก​กุญแจ​แผ่นดิน​สวรรค์​ให้​ไว้​แก่​ท่าน ท่าน​จะ​กล่าว​ห้าม​สิ่ง​ใด​ใน​โลก สิ่ง​นั้น​ก็​จะ​ถูก​กล่าว​ห้าม​ใน​สวรรค์ เมื่อ​ท่าน​จะ​กล่าว​อนุญาต​สิ่ง​ใด​ใน​โลก สิ่ง​นั้น​จะ​กล่าว​อนุญาต​ใน​สวรรค์​ด้วย”

นี่คือสิทธิอำนาจที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้มอบไว้ในมือของคริสตจักรของพระองค์  ใจสมานเพชรเกษม 11 เดินมาถึง ณ จุดนี้ ด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซู และจะก้าวเดินต่อไป ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และพวกเราทุกคน ข้าพเจ้าของย้ำว่า พวกเราทุกคน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ หญิงหรือชาย บทบาทจะมากหรือน้อย พวกเราทุกคนมีกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในมือ

มีคำๆหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบ คือคำว่า  เมื่อพระเจ้าสั่ง พระเจ้าจ่าย  นั่นหมายความว่า ถ้ากิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในมือคุณ นั่นคือความรับผิดชอบที่พระเจ้าได้มอบไว้ให้   และแน่นอน การสนับสนุนจะมาจากพระเจ้าด้วย   ปัจจัยอะไรที่จำเป็นสำหรับกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในมือคุณ พระเจ้าจะประทานให้

มีคำๆหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบ คือคำว่า  ท่อแห่งพระพร   ถ้าเราต้องการเป็นท่อแห่งพระพร ก็จงเปิดก๊อกแห่งพระพรให้พระพรไหลผ่านชีวิตของคุณ แล้วพระพรก็จะเทลงมา

ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า วันนี้ของพี่น้องหลายคนดีกว่า และกำลังมุ่งหน้าไปสู่ดีที่สุด และของที่สุด เมื่อท่านได้มีส่วนร่วมในพันธกิจกับคริสตจักร และในภาพรวมของคริสตจักรก็อยู่ในสภาพที่ดีกว่าและกำลังมุ่งหน้าสู่ดีที่สุด เพราะคริสตจักรไม่หยุดนิ่งเรื่องพันธกิจ และเป็นพันธกิจ 360 องศา คือ นำทุกคน ทุกประเภท ทุกวัย ให้มาถึงพระเจ้า แม้จะไม่หวือหวา แต่เราได้เห็นกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในท่ามกลางเรา  เราได้เห็นผู้เชื่อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ผู้ใหญ่ไล่ลงไปถึงเด็กเล็ก และพระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าว่า ถึงเวลาแล้ว ที่จะโฟกัสลงไปที่วัยที่เด่นและสำคัญที่สุด นั่นคือ 4/14

ข้าพเจ้าได้เขียนในสูจิบัตรติดต่อกันสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมา แนะนำให้พี่น้องได้รู้จักกับคำนี้4/14 คือ การเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับเด็กในวัยนี้ ทั่วโลก เด็กได้รับความรอด ได้รับการช่วยกู้ และมีบทบาทสำคัญ แข็งแรง และเติบโตในคริสตจักร  คริสตจักรหลายแห่งทั่วโลกกำลังตื่นตัวในการสร้างเด็กรุ่นใหม่ ให้ทำพันธกิจ 4/14 คือเป็นผู้เลี้ยงดู ปกป้องเด็กด้วยกัน  ทำไม เพราะมารซาตานก็เคลื่อนไหวกับเด็กในวัยนี้ เช่นกัน เป็นวัยที่กำลังถูกทำลายโดยมารซาตาน ผ่านความล้มเหลวและการล่อลวง การส่งต่อบาดแผล และการย่ำยีของผู้ใหญ่ที่บาดเจ็บ และเห็นแก่ตัวในสังคมปัจจุบัน

คริสตจักรต้องดำรงอยู่เพื่อช่วยกู้  และช่วยกลุ่มคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้  คนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือจากคนที่ครอบครัวของเขาซึ่งปกป้องและช่วยเหลือพวกเขาไม่ได้  เราจะทำให้เด็กเติบโต แข็งแกร่งที่จะดูแลตัวเองและคนอื่นได้ เด็กจะไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไปได้อย่างไร

มัทธิว 9:36-38  36 และ​เมื่อ​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​ประชาชน​ก็​ทรง​สงสาร​เขา ด้วย​เขา​ถูก​รัง​ควาน​และ​ไร้​ที่​พึ่ง​ดุจ​ฝูง​แกะ​ไม่​มี​ผู้​เลี้ยง37 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “ข้าว​ที่​ต้อง​เกี่ยว​นั้น​มี​มาก​นักหนา แต่​คนงาน​ยัง​น้อย​อยู่​38 เหตุ​นั้น​พวก​ท่าน​จง​อ้อน​วอน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​เจ้า​ของ​นา ให้​ส่ง​คนงาน​มา​เ​ก็​บ​เกี่ยว​พืชผล​ของ​พระ​องค์”

นื่คือข้อความที่สื่อสารมาถึงเรา ใจสมานเพชรเกษม 11 ในวันนี้ว่า กิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในมือเรา คือการส่งคนออกไปช่วยเหลือคนที่น่าสงสาร ถูกรังควาน และเป็นเหมือนแกะไร้ผู้เลี้ยง อยู่ท่ามกลางสุนัขป่า

เราได้ฟังนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดง ที่แม่ให้เอาของไปให้ยาย แล้วก็เดินไปตามทางก็ถูกชักชวนโดยผีเสื้อ เก็บดอกไม้ เก็บโน่นนั่น จนตกอยู่ในสายตาของสุนัขป่า สุนัขรีบวิ่งเข้าไปบ้านคุณยาย เพื่อจะสำรวจว่าจะหาช่องทางกินหนูน้อยหมวกแดงได้ยังไง คุณยายเห็นหมาป่าก็วิ่งหนีไปตามนายพรานมา หมาป่าก็เลยปลอมเป็นคุณยาย โดยห่มผ้าไว้ หนูน้อยหมวกแดงมาถึง ด้วยความไร้เดียงสา ก็ไม่รู้ว่า หมาป่าปลอมตัวเป็นคุณยาย

ทำไมคุณยายต้องนอนคลุมโปงด้วยล่ะค่ะ”

แคร๊กๆ ยายไม่ค่อยสบายน่ะจ้ะ”

หนูน้อยหมวกแดงเดินเข้าไปใกล้อีกหน่อย แล้วถามว่า

ทำไมเสียงของคุณยายถึงได้แหบอย่างนี้ล่ะค่ะ”

เจ้าหมาป่าจึงตอบว่า ”ยายเจ็บคอ เสียงมันจึงแหบอย่างนี้ล่ะจ้า”

หนูน้อยหมวกแดงจึงเดินเข้าไปใกล้อีกนิด แล้วถามว่า

แล้วทำไมปากของคุณยายถึงได้ยาวอย่างนี้ล่ะค่ะ”

หมาป่าตอบว่า “ยายไอมากไป ปากจึงได้ยื่นยาวแบบนี้ล่ะจ้ะ”

หนูน้อยหมวกแดงเดินใกล้เข้าไปจนเกือบจะชิดตัวหมาป่าแล้วถามต่อว่า

แล้วทำไมฟันของคุณยายถึงได้แหลมคมอย่างนี้ล่ะค่ะ”

แต่คราวนี้หมาป่าได้สลัดผ้าออก แล้วกระโจนเข้าหาหนูน้อยหมวกแดงทันที

ตอนจบ ยายพานายพรานมาพอดี ยิงหมาป่าตาย ช่วยหนูน้อยหมวกแดงไว้ได้

ในชีวิตจริงจะมีเด็กสักกี่คนที่โชคดีเหมือนหนูน้อยหมวกแดงที่คุณยายตามนายพรานมาช่วยไว้ทัน

การที่เราทำพันธกิจลงชุมชน และนำเด็กมาโบสถ์ในวันอาทิตย์ คือการสอนหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ให้เด็กฉลาด มีไหวพริบ และที่สำคัญมีการทรงสถิตของพระเจ้าในเด็กๆ เพื่อการคุ้มครองปกป้องของพระเจ้าจะอยู่กับเด็ก และเพื่อจะนำ ผู้วินิจฉัย (ผู้ช่วย) ที่พระเจ้าประทานให้กับเด็กมาถึงตัวเด็ก

ขอให้เราชาวใจสมานเพชรเกษม 11 ทุกคน มองเห็นพันธกิจ 360 องศา…โฟกัส 4/14 คือกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในมือคุณ   และให้เราเชื่อมากยิ่งขึ้น เชื่อร่วมกัน พระเจ้ากำลังใช้เรา มากขึ้น และมากขึ้น

เมื่อพระเจ้าสั่ง  พระเจ้าจ่าย  พระเจ้าจะทำให้เราทุกคนดีขึ้น และดีที่สุดของที่สุด เพื่อจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์สำเร็จ อาเมน

มัทธิว 28:18-20 18 ​พระ​เยซู​จึง​เสด็จ​เข้า​มา​ใกล้​แล้ว​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ฤทธานุภาพ​ทั้งสิ้น​ใน​สวรรค์​ก็​ดี ใน​แผ่นดิน​โลก​ก็​ดี​ทรง​มอบ​ไว้​แก่​เรา​แล้ว​19 เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ออกไป​สั่ง​สอน​ชน​ทุก​ชาติ ให้​เป็น​สาวก​ของ​เรา ให้​รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​บิดา ​พระ​บุตร​และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์20 สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​เจ้า​ไว้ นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค” 

By admin