“ขยันคิด…ไม่ใช่คิดมาก”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  เมื่อวันศุกร์เรามีอธิษฐาน พระวิญญาณทรงเคลื่อนไหว และประทานถ้อยคำคำว่า ให้เราขยันคิด คือคิดให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า  แต่ไม่ใช่คิดมาก  สำนวนไทยเราใช้คำว่า คิดมาก กับความสัมพันธ์กับคน  คิดว่า คนเขาจะรู้สึกและคิดกับเราอย่างไร ตีความพฤติกรรม และคำพูดต่างๆเกินจากความจริง เมื่อวันก่อน ข้าพเจ้าขับรถไปบนถนนกำลังมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจากถนนสาทรสู่สีลม มีมอเตอร์ไซด์คันหนึ่ง ขับมาปาดหน้า และคนขี่มอเตอร์ไซด์ก็พูดอะไรบางอย่างแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ยิน ข้าพเจ้ารู้ว่า เขากำลังใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพแน่ๆ และเป้าหมายก็คือข้าพเจ้าซึ่งเป็นคนขับรถอยู่ ข้าพเจ้าก็ไปตามเส้นทางของตนเองอยู่เลนขวาสุด  แต่คนขี่มอเตอร์ไซด์จะแซงขวาของเลนขวา เมื่อรถข้าพเจ้าขวางเขา ทำให้รถมอเตอร์ไซด์ของเขาแซงไม่ได้ เขาโกรธ และก็แสดงความไม่พอใจด้วยการมาขยับปากให้ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาโกรธและไม่พอใจนะ ข้าพเจ้าไม่ได้ยิน เพราะรถข้าพเจ้าปิดกระจกหมด เสียงอย่างอื่นมันดังกลบหมด ข้าพเจ้าคิดในใจ เช้านี้อารมณ์ดีนะเนี่ย เลยไม่ถือสา  แต่ถ้าเป็นคนอื่นเป็นได้ลงไปแจกขนมตุบตับกันแน่  เพราะคนเรามักจะคิดมาก กับคนแปลกหน้าก็ยังคิดมาก ไม่รู้จะคิดมากไปทำไม พี่น้องอาจมีคำตอบว่า ไม่คิดมากกับคนแปลกหน้าหรอก แต่คิดมากกับคนที่รู้จัก แต่ข้าพเจ้ายังอยากจะยืนยันกับพวกเราว่า “อย่าคิดมาก” แม้กับคนที่รู้จัก คนที่รักกันมาก ต้องยิ่งไม่คิดมาก จงใช้ความคิดไปพิจารณาสิ่งที่พระคัมภีร์แนะนำ คือวิธีคิดที่ได้ประโยชน์ที่สุด    ฟิลิปปี 4:8 8 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ใน​ที่สุด​นี้​ขอ​จง​ใคร่ครวญ​ถึง​สิ่ง​ที่​จริง สิ่ง​ที่​น่า​นับ​ถือ สิ่ง​ที่​ยุติธรรม สิ่ง​ที่​บริสุทธิ์ สิ่ง​ที่​น่ารัก สิ่ง​ที่​ทรง​คุณ คือ​ถ้า​มี​สิ่ง​ใด​ที่​ล้ำ​เลิศ สิ่ง​ใด​ที่​ควร​แก่​การ​สรรเสริญ ​ก็​ขอ​จง​ใคร่ครวญ​ดู​ พระคัมภีร์กำลังบอกวิธีคิดที่ทำให้เรามีความสุข และหลุดจากความทุกข์  วิธีคิดอย่างนี้ไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่สร้างได้  ฝึกได้  ให้เราลองสำรวจตัวเราเองว่า เรากำลังฝึกและสร้างนิสัยและวิธีคิดแบบคิดมากตั้งแต่เมื่อไร และมันทำคุณประโยชน์ สร้างความสุขหรือความทุกข์ ข้าพเจ้าค่อนข้างแน่ใจเลยว่า การคิดมาก ไม่ได้สร้างประโยชน์เลย ไม่เลย ถ้าจะพยายามจะหาเหตุผลมาโต้แย้งเรื่องนี้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะขอยืนยันว่าการคิดมากไม่เป็นประโยชน์จริงๆ โดยเฉพาะในมิติฝ่ายวิญญาณ แม้บางคนอาจบอกว่า มันสร้างประสาทสัมผัสเรื่องการปกป้องตนเอง  ข้าพเจ้าก็ยังอยากจะบอกว่า มันคือกลไกของคนที่รู้สึกไม่มั่นคง  ขอพระเจ้าทรงสำแดงแก่เราทั้งหลายให้เข้าใจคำว่า ไว้วางใจในพระเจ้า แล้วเราจะห่างไกลจากคำว่า คิดมาก และก้าวไปสู่ความรู้สึกที่มั่นคง ฮีบรู 12:27-28 27 และ​พระ​ดำรัส​ที่​ตรัส​ไว้​ว่า อีก​ครั้ง​หนึ่ง  นั้น แสดง​ว่า​สิ่ง​ที่​หวั่นไหว​นั้น​จะ​ถูก​กำจัด​เสีย เหมือนกับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สร้าง​ให้​มี​ขึ้น เพื่อให้​สิ่ง​ที่​ไม่​หวั่นไหว​คง​เหลืออยู่​28 เหตุ​ฉะนั้น​ครั้น​เรา​ได้​แผ่นดิน​ที่​ไม่​หวั่นไหว​มา​แล้ว ​ก็​ให้​เรา​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ปฏิบัติ​พระ​เจ้า​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์ ด้วย​ความ​เคารพ​และ​ยำเกรง​   ขยันคิด….ไม่ใช่คิดมาก

Leave a Comment