“ศักดิ์ศรีของพระราชา”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าถึงการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหนังสือพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ความตอนหนึ่งว่า ทรงนำความรู้และวิชาการต่างๆ มาใช้ร่วมกัน หรือที่สมัยนี้เรียกว่า “บูรณาการ” ไม่ทิ้งแง่ใดแง่หนึ่ง อย่างเช่น เรื่องอย่างนี้ในแนววิศวกรรมศาสตร์ทำได้ แต่อาจจะไม่เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือ เหมาะสมดีในเชิงเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แต่ไม่เหมาะสมกับความสุขหรือความเจริญก้าวหน้าของประชาชน ก็ไม่ได้

เมื่อพระองค์เสด็จฯ ไปพบประชาชน ที่ทุกข์ยาก ทรงช่วยได้ก็จะช่วยทันที พระองค์ไม่ได้ตั้งทฤษฎีไว้ก่อน แล้วทรงทำตามทฤษฎี อย่างทฤษฎีใหม่ หรือทฤษฎีอื่นๆ พระองค์ทรงเห็น อะไรที่กระทบหรือเห็นว่ามีปัญหา ก็ทรงหาทางแก้ไข และเมื่อทำไปมากๆ ก็ออกมาเป็นทฤษฎี

“ฉันเห็นว่า พระองค์ไม่ได้ตั้งทฤษฎีโดยที่คิดตามปรัชญาและทฤษฎีมาก่อน แล้วหาตัวอย่างเข้าไปปฏิบัติตาม แต่มีความรู้สึกว่าพระองค์ทรงมีตัวอย่างมากมายจากการเสด็จฯ ไปยังที่ต่างๆ เพื่อทอดพระเนตรสภาพปัญหาที่แท้จริง ทรงพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่ดีรอบคอบ  ซึ่งสอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงสอนผู้เชื่อทุกคนให้ดีรอบคอบอย่างพระบิดาผู้ทรงดีรอบคอบ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงมีศักดิ์ศรีของพระราชาตามที่พระธรรมสุภาษิตได้กล่าวว่า

สุภาษิต 25:2  2 ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระ​เจ้า​คือ​การ​ซ่อน​สิ่ง​ต่างๆ ไว้ แต่​ศักดิ์ศรี​ของ​พระ​ราชา คือ​การ​ค้น​สิ่ง​ต่างๆ ให้​ปรากฏ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ไม่เพียงทรงเป็นพระราชาโดยตำแหน่ง แต่ยังทรงเป็นกษัตริย์ที่ได้รับศักดิ์ของพระราชาด้วยการค้นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงซ่อนไว้ให้ปรากฏอย่างแท้จริง เราจะได้ยินถึงการดำเนินชีวิตของพระองค์ว่า ทรงเป็นกษัตริย์ที่อยู่อย่างติดดิน บ้านของพระองค์ท่านในวังสวนจิตรลดาฯเล็กกว่าบ้านของเศรษฐีไทยหลายพันคน เล็กกว่าแม้กระทั่งบ้านของอดีตรมต.หลายร้อยคน  วังในสวนจิตลดาถึงแม้จะมีบริเวณใหญ่กว้างขวาง แต่ส่วนที่ประทับมีบริเวณเล็กมาก ที่ดินส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน โรงงาน ทดลอง ทำปุ๋ย ที่เลี้ยงวัว ที่ทดลองปลูกข้าว บุคคลทั่วไปก็เขาไปที่รร. จิตรลดา ได้โดยขอแลกบัตร ได้ทุกคน จากบริเวณโรงเรียน ก็มองเห็นอาคารที่ประทับได้ห่างออกไปไม่ถึง 100 เมตร พระองค์กินอยู่อย่างคนไทยชั้นกลางทั่วไป ไม่ใช่แบบเศรษฐีไทยอย่างแน่นอน

คนซ่อมรองพระบาท (รองเท้า) ของพระองค์ได้เล่าให้พวกเราได้รับทราบว่า

ท่านจะส่งรองเท้าเก่าท่านมาซ่อมตลอด จนซ่อมไม่ไหว

รองพระบาทเก่าคู่นั้น

ช่างยังเก็บไว้ให้เราไปดูได้

สมาคมทันตแพทย์ไทย

ไปขอพระราชทานหลอดยาสีฟันเก่า ที่ทรงใช้ได้จนหยดสุดท้าย โดยรีดจนหลอดแบนเป็นกระดาษ ไปขอดูที่สมาคมได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ (ในหลวง รัชกาลที่ 9) พระองค์นี้ได้แสดงให้เราได้ประจักษ์ว่า ศักดิ์ศรีของพระราชา ไม่ได้อยู่ที่การมีวังโอ่อ่า ยิ่งใหญ่ ใช้ของแพง ใช้อย่างฟุ่มเฟือย ศักดิ์ศรีของพระราชาคือการค้นพบสิ่งที่พระเจ้าทรงซ่อนไว้ คือความงดงามของจิดใจอันดี สติปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างรู้คุณค่าของทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง

ผู้นำประเทศต่างๆ และผู้ที่ฉลาดระดับมีสติปัญญามากมายได้ประทับใจในพระองค์ และมีความชื่นชมกับพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

มีคนส่งไลน์มาให้อ่าน คือจดหมายจากพ่อ (ในหลวงเขียนให้พระเทพฯ) ความตอนหนึ่งในนั้นกล่าวถึงว่า มีลาภมียศ สุขทุกข์ปรากฎ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภเสื่อมยศ เป็นกฎธรรมดา อย่ามัวโศกา นึกว่า”ชั่งมัน”

พระราชาองค์นี้ไม่ยึดติดกับความเป็นพระราชา แต่มุ่งค้นหาความเดือดร้อนของประชาชน และตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชน พระองค์ท่านจึงอยู่ในใจของประชาชนทั้งประเทศ สมดังที่พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า

สุภาษิต 14:28 ​ใน​มวล​ประชาชน​ก็​มี​ศักดิ์ศรี​ของ​พระ​ราชา แต่​ไร้​ประชาชน​เจ้านาย​ก็​ไร้​ค่า

สุภาษิต 14:28 ศักดิ์​ศรี​ของ​พระ​รา​ชา​อยู่​ใน​มวล​ชน หาก​ไร้​ประ​ชา​ชน เจ้า​นาย​ก็​วิบัติ (ฉบับแปล 2011)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ไม่ต้องปลุกระดม หรือสร้างมวลชน แต่มวลชนต่างมีใจให้กับพระองค์ พระองค์ท่านอยู่ในใจของมวลชน นี่คือศักดิ์ศรีของพระราชาที่เกิดขึ้น พระองค์ทรงค้นพบสิ่งที่พระเจ้าทรงซ่อนไว้จริงๆ

แม้วันนี้ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศจะจากไปด้วยความเสื่อมถอยของสังขาร แต่สิ่งที่ไม่เสื่อมถอยเลย   นั่นคือ  ศักดิ์ศรีของพระราชา  ยังเปล่งประกายส่องแสงเจิดจรัส นี่เป็นกฎฝ่ายวิญญาณที่ทำงานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ บทเรียนสำหรับเราในช่วงเวลาไว้ทุกข์ให้กับพระองค์ ไม่เพียงแต่เศร้าเสียใจ แต่ให้ปลาบปลื้มใจที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกร ขอบคุณพระเจ้า

ให้เราทั้งหลายเดินตามรอยของพ่อ ศักดิ์ศรีอย่างพระราชา ที่ได้มาไม่ใช่เพราะตำแหน่ง แต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพียรแสวงหาสิ่งที่เป็นความเร้นลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเดือดร้อนของประชาชน จนสามารถทำนุบำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้ ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงมีความปรารถนาให้ประชาชนคนไทยของพระองค์ ได้มีประสบการณ์กับศักดิ์ศรีของพระราชาที่พระองค์ทรงมีเช่นกัน

พระเยซูคริสต์ทรงให้ภาพเปรียบเทียบศักดิ์ศรีของพระราชาไว้ในหนังสือวิวรณ์ว่า

วิวรณ์ 3:21  21 ผู้ใด​มี​ชัย​ชนะ เรา​จะ​ให้​ผู้​นั้น​นั่ง​กับ​เรา​บน​พระ​ที่​นั่ง​ของ​เรา เหมือนกับ​ที่​เรา​มี​ชัย​ชนะ​แล้ว และ​ได้​นั่ง​กับ​พระ​บิดา​ของ​เรา​บน​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​องค์​

ชัยชนะที่พระเยซูได้กล่าวถึงนี้เทียบเท่าศักดิ์ศรีของพระราชา (กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด) คือได้นั่งบนบัลลังค์เดียวกันกับพระเยซูคริสต์ และเป็นบัลลังค์เดียวกันกับพระบิดาบนฟ้าสวรรค์

ชัยชนะที่พระเยซูกล่าวนี้ คือชัยชนะในการต่อสู้กับตนเองนั่นเอง  พระเยซูได้ตรัสว่า

มัทธิว 16:24  24 ขณะนั้น​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “ถ้า​ผู้ใด​ใคร่​ตาม​เรา​มา​ให้​ผู้​นั้น​เอาชนะ​ตัวเอง และ​รับ​กางเขน​ของ​ตน​แบก​และ​ตาม​เรา​มา

ตามเรามา คือการดำเนินชีวิตในเส้นทางเดียวกันกับพระเยซูคริสต์  ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงดำเนินชีวิตอย่างเดียวกันกับที่พระเยซูทรงกล่าวถึง คือทรงเอาชนะตัวเอง แบกกางเขน คือชีวิตที่พร้อมเสียสละเพื่อผู้อื่นตลอดเวลา  ทรงประกอบพระกรณียกิจ ในบทบาทที่ได้รับอย่างไม่บกพร่อง

คำอุปมาที่พระเยซูทรงยกเปรียบเทียบซึ่งมีประโยคทองคำ ประโยคหนึ่ง คือประโยคว่า …ซึ่ง​ท่าน​ได้​กระทำ​แก่​คน​ใด​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​พี่​น้อง​ของ​เรา​นี้ ถึงแม้​จะ​ต่ำ​ต้อย​เพียงไร ​ก็​เหมือน​ได้​กระทำ​แก่​เรา​ด้วย’

มัทธิว 25:31-40

31 “เมื่อ​บุตร​มนุษย์​ทรง​พระ​สิริ​เสด็จ​มา​กับ​ทั้ง​หมู่​ทูตสวรรค์ เมื่อ​นั้น​พระ​องค์​จะ​ประทับ​บน​พระ​ที่​นั่ง​อัน​รุ่งเรือง​ของ​พระ​องค์32 บรรดา​ประชาชาติ​ต่างๆ จะ​ประชุม​พร้อม​กัน​ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​องค์ และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​แยก​มนุษย์​ทั้ง​หลาย​ออกเป็น​สอง​พวก เหมือน​อย่าง​ผู้​เลี้ยง​แกะ​จะ​แยก​แกะ​ออก​จาก​แพะ​33 ส่วน​ฝูง​แกะ​นั้น​จะ​ทรง​จัด​ให้​อยู่​เบื้อง​ขวา​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์ แต่​ฝูง​แพะ​นั้น​จะ​ทรง​จัด​ให้​อยู่​เบื้อง​ซ้าย​34 ขณะนั้น ​พระ​มหา​กษัตริย์​จะ​ตรัส​แก่​บรรดา​ผู้​ที่​อยู่​เบื้อง​ขวา​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​ว่า ‘ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​ได้รับ​พระ​พร​จาก​พระ​บิดา​ของ​เรา จง​มา​รับ​เอา​ราช​อาณาจักร ซึ่ง​ได้​ตระเตรียม​ไว้​สำหรับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ตั้งแต่​แรก​สร้าง​โลก​35 เพราะ​ว่า​เมื่อ​เรา​หิว ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​ได้​จัดหา​ให้​เรา​กิน เรา​กระหาย​น้ำ ท่าน​ก็​ให้​เรา​ดื่ม เรา​เป็น​แขก​แปลก​หน้า ท่าน​ก็​ได้​ต้อนรับ​เรา​ไว้​36 เรา​เปลือย​กาย​ท่าน​ก็​ได้​ให้​เสื้อผ้า​เรา​นุ่ง​ห่ม เมื่อ​เรา​เจ็บป่วย​ท่าน​ก็​ได้มา​เยี่ยม​เอา​ใจ​ใส่​เรา เมื่อ​เรา​ต้อง​จำ​อยู่​ใน​พันธนาคาร ท่าน​ก็​ได้มา​เยี่ยม​เรา’37 เวลา​นั้น​บรรดา​ผู้​ชอบธรรม​จะ​กราบ​ทูล​ว่า ‘พระ​องค์​เจ้า​ข้า ที่​ข้า​พระ​องค์​เห็น​พระ​องค์​ทรง​หิว​หรือ​ทรง​กระหาย​น้ำ และ​ได้​จัด​มา​ถวาย​แด่​พระ​องค์​แต่​เมื่อไร​38 ที่​ข้า​พระ​องค์​ได้​เห็น​พระ​องค์​ทรง​เป็น​แขก​แปลก​หน้า และ​ได้​ต้อนรับ​ไว้ หรือ​เปลือย​พระ​กาย และ​ได้​สวม​ฉลอง​พระ​องค์​ให้​แต่​เมื่อไร​39 ที่​ข้า​พระ​องค์​เห็น​พระ​องค์​ประชวร​หรือ​ต้อง​จำ​อยู่​ใน​พันธนาคาร และ​ได้มา​เฝ้า​พระ​องค์​นั้น​แต่​เมื่อไร’40 แล้ว​พระ​มหา​กษัตริย์​จะ​ตรัส​กับ​เขา​ว่า ‘เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ซึ่ง​ท่าน​ได้​กระทำ​แก่​คน​ใด​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​พี่​น้อง​ของ​เรา​นี้ ถึงแม้​จะ​ต่ำ​ต้อย​เพียงไร ​ก็​เหมือน​ได้​กระทำ​แก่​เรา​ด้วย’

ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศจะไม่เป็นคริสเตียน แต่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อผู้เล็กน้อยคือคนไทยที่ยากจน คนไทยที่ต่ำต้อย คนไทยที่แร้นแค้น หิวโหย พระองค์ทรงทำอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์การกระทำของพระองค์ที่เป็นของแท้ และสมควรจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

คนไทยมากมายกำลังพูดคำว่า จะเดินตามรอยของพ่อ เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนไทย เรากำลังพูดอย่างคนไทยในเวลานี้หรือไม่ จะเดินตามรอยของพ่อ เป็นสิ่งที่เราควรจะทำเพื่อตอบสนองต่อพระคุณความรักของพ่อแห่งแผ่นดินพระองค์นี้ ขอบคุณพระเจ้า สำหรับแบบอย่างศักดิ์ศรีของพระราชาที่อยู่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

Leave a Comment