“อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ…”

เป็นความวิปโยคโศกศัลย์ที่สุดในชีวิตของคนไทยในการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  ข้าพเจ้าในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน รู้สึกเสียใจและเศร้าใจอย่างที่สุด และไม่อยากจะคิดว่านี่คือความจริง ยังรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระชนม์อยู่ ยังอยากหวังให้พระองค์ท่านมีอายุยืนยาว (ในคำอธิษฐานทุกเวลาเช้า รุ่งอรุณ ร่วมกับพี่น้อง) เราไม่เคยหยุดสักวัน ไม่เคยลืมสักครั้งที่จะอธิษฐานเผื่อหัวข้อพิเศษ เผื่อในหลวงให้ทรงมีพระชนม์ยาวนานนับร้อยปี มีข่าวลือมากมายที่ทำให้จิตใจหวั่นไหว น้ำตาไหลหลายครั้งเกี่ยวกับการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ แต่ก็ยังยึดมั่นว่า ไม่ใช่ความจริง จะต้องรอความจริง จากผู้ที่น่าเชื่อถือที่สุด เชื่อฟังผู้นำรัฐบาล รอคอย และรอคอย แม้ว่าจะมีเพื่อนสนิทมิตรสหายยืนยันผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าเป็นเรื่องจริง จิตใจของข้าพเจ้าก็ยังคงรอคอย และรอคอยจากผู้ที่มีหน้าที่ทางการที่จะแจ้งข่าวการสวรรคตของพระองค์ท่าน  ความจริงข้าพเจ้าร้องไห้ตั้งแต่พระองค์ยังไม่สวรรคต รู้ว่า ไม่มีใครหนีพ้นความตายได้ อยากให้พระเจ้าที่ข้าพเจ้าเชื่อ พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ทำการอัศจรรย์กับพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขอให้พระ องค์มีพระชนม์ยืนยาวต่อไป แต่เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นในเช้ามืดของวันที่ 13 ตุลาคม  เวลาตีสามกว่าๆ ข้าพเจ้าน้ำตาไหลพรากและไหลพรากไม่หยุด ในจิตวิญญาณลึกๆของข้าพเจ้าตระหนักแล้วว่า นี่คือความจริงที่ข้าพเจ้าจะต้องเผชิญ ต้องรับให้ได้ แม้ว่าจะนำอธิษฐานรุ่งอรุณกับพี่น้องในหัวข้อ ขอให้พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในเช้าวันนั้น ขอให้พระองค์มีอายุยืนยาว น้ำตาข้าพเจ้าก็ไหลพราก พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศของข้าพเจ้ากำลังจะสวรรคต  I love my king ข้าพเจ้ารักพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ที่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงแต่งตั้ง และพระองค์ท่านได้ทำบทบาทกษัตริย์อย่างที่ควรเป็น อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระองค์ไม่เคยละเมิดบทบาทการเป็นกษัตริย์ (Abused) ของพระองค์ท่านสักวินาทีหนึ่งเลย และนี่คือบันทึกจากสมเด็จพระเทพฯตอนหนึ่งในหนังสือ “พระมหากษัตริย์นัก พัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”ได้บันทึกไว้ว่า “….แม้ประทับ ณ โรงพยาบาล… ยังทรงห่วงใยประชาชน พระองค์ทรงงานจนรู้สึกเป็นชีวิตประจำวัน พระองค์ก็ทรงเหนื่อยเหมือนกัน แต่ทรงไม่บ่น ทรงงาน 365 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีเสียงวิทยุดังมาตลอด และยังมีอุปกรณ์สำหรับติดตามข่าวสารพัดอย่าง…แม้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ก็ยังทรงงานเพื่อจะช่วยเหลือพสกนิกรอยู่ตลอดเวลา…” เราเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดียอดเยี่ยมที่สุด และทรงเป็นพระมหา กษัตริย์ได้อย่างที่นานาประเทศอยากมี แต่ไม่มี แต่เราคนไทยมี คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ และเรากำลังเป็นคนไทยในช่วงเวลาที่สำคัญคือได้อยู่ในช่วงที่เราไม่ได้ขาดแคลนพระมหากษัตริย์เลย พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงมีองค์รัชทายาท และจะทรงเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป ขอทรงพระเจริญ

By admin