“ทำดี” (Doing Good Work)

“…การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี…” พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525

เมื่อวานข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากอ.หยุ่น  ศิษยาภิบาลคนหูหนวก หนึ่งในพันธกิจที่เป็น พันธกิจพี่พันธกิจน้องร่วมกันคริสตจักรเรา อ.หยุ่นแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า  คริสตจักรคนหูหนวกธนบุรีเหลือสมาชิกมาโบสถ์ครึ่งเดียว ตอนนี้สมาชิกคนหูหนวกที่เป็นคนไร้บ้านหายไปหมด ไปอยู่ไหน ไปอยู่ที่สนามหลวง เพราะที่สนามหลวงมีแจกข้าว แจกน้ำ แจกของฟรีเยอะแยะ คนหูหนวกเวียนไปรับของ รับข้าว กินทิ้งกินขว้าง หิ้วน้ำเป็นโหลๆกลับที่พักตนเองทุกวัน อ.หยุ่นต้องไปตามคนหูหนวกทุกวัน เพื่ออธิบาย เพื่อสอนคนหูหนวกว่าอย่าทำอย่างนี้ ไม่ดี เพราะคนหูหนวกมีโลกและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเรา คนหูดี อย่างสิ้นเชิง ศีลธรรม มารยาทก็แตกต่างกัน แม้กระทั่งมุมมองการทำดีก็ต่างกัน เมื่อพวกเขามาโบสถ์ ต้องมาสอนกันใหม่  มารยาท การเกรงใจ ความสะอาด แม้กระทั่งการใช้ชีวิตเรื่องเพศ

มัทธิว 5:16  16 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​เหมือนกับ​ตะเกียง จง​ส่อง​สว่าง​แก่​คน​ทั้ง​ปวง เพื่อ​ว่า​เมื่อ​เขา​ได้​เห็น​ความ​ดี​ที่​ท่าน​ทำ เขา​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน ผู้​ทรง​อยู่​ใน​สวรรค์

การทำดีเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าชอบคำอธิบายคำว่า Concern (Make  them feel good about themselves) ทำให้เขารู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเขา

คำว่า concern แปลว่า ห่วงใย ใส่ใจ (care)  โดยคนที่เราห่วงใย ใส่ใจ เป็นศูนย์กลางของการทำดี  ห่วงใยคนที่เรากำลังใส่ใจ บ่อยครั้ง เรามักจะพบการใส่ใจที่ห่วงความรู้สึกของตนเอง มากกว่าความรู้สึกของคนที่เราใส่ใจ (สนใจ)

สุภาษิต 3:4  4 ดังนั้น เจ้า​จง​หา​ความ​พอใจ และ​ชื่อเสียง​ดี ​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​เจ้า และ​ใน​สายตา​มนุษย์

อาจตีความพระคัมภีร์ตอนนี้ว่า อย่าแสวงหาแต่ความพอใจของตัวเอง แต่จงทำให้พระเจ้าและคนทั้งปวงพอใจ เราคงเคยได้ยินคำว่า You cannot please everyone  ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับประโยคนี้ และที่ข้าพเจ้ากำลังกล่าวถึงนี้ ไม่ได้ต้องการให้พวกเราพยายามเอาใจคนทุกคน  คำว่า พอใจ รากศัพท์ภาษาฮีบรูที่หนังสือสุภาษิตตอนนี้ใช้ แปลว่า สิ่งที่ทำ มีทั้งคุณค่าและมีทั้งพระคุณ นี่อาจจะเรียกว่าเป็นนิยามของคำว่า  การทำดี

บทเรียนที่เราจะเรียนรู้เรื่องการทำดี จากทั้งแบบอย่างของในหลวงที่ทรงทำดีเพื่อความพอใจของคนทั้งปวงแล้ว สำหรับเราซึ่งเป็นคริสเตียน เราจะต้องทำดีเพื่อให้พระเจ้าทรงพอพระทัยด้วย  ในหนังสือปฐมกาล มีคำว่า ทำดีที่พระเจ้าใช้กับคาอิน  คาอินกับอาแบลเป็นพี่น้องกัน คาอินเป็นพี่ อาแบลเป็นน้อง ทั้งสองคนเป็นลูกของอาดัมและเอวา

ปฐมกาล 4:1-10 1 ฝ่าย​ชาย​นั้น​สม​สู่​อยู่​กับ​เอวา​ภรรยา​ของ​ตน นาง​ก็​ตั้งครรภ์​และ​ให้​กำเนิด​บุตร​ชื่อ​คาอิน นาง​จึง​กล่าว​ว่า “​พระ​เจ้า​ทรง​โปรด​ให้​ฉัน​ได้​ผู้ชาย​คน​หนึ่ง”2 ต่อมา​นาง​ก็​ให้​กำเนิด​น้อง​ชาย​ของ​เขา​ชื่อ​อาแบ.อาแบล​เป็น​คน​เลี้ยง​แกะ ส่วน​คาอิน​เป็น​คน​ทำ​ไร่​ไถ​นา​3 อยู่​มา​วัน​หนึ่ง​คาอิน​นำ​พืชผล​ที่​เกิด​จาก​ไร่​นา​มา​ถวาย​พระ​เจ้า​4 ส่วน​อาแบล​ก็​นำ​แกะ​หัวปี​จาก​ฝูง​และ​ไขมัน​ของ​แกะ​มา​ถวาย ​พระ​เจ้า​ทรง​พอ​พระ​ทัย​อาแบล​และ​เครื่องบูชา​ของ​เขา5 แต่​คาอิน​กับ​เครื่องบูชา​ของ​เขา​นั้น ​พระ​องค์​ไม่​พอ​พระ​ทัย คาอิน​ก็​โกรธ​แค้น​นัก หน้า​บูด​บึ้ง​อยู่​6 ​พระ​เจ้า​จึง​ตรัส​ถาม​คาอิน​ว่า “เจ้า​โกรธ​เคือง​หน้า​บูด​บึ้ง​อยู่​ทำไม​ 7 ถ้า​เจ้า​ทำ​ดี เรา​ก็​จะ​พอใจ​รับ​เจ้า​มิใช่​หรือ ถ้า​เจ้า​ทำ​ไม่​ดี บาป​ก็​หมอบ​อยู่​ที่​ประตู อยาก​ตะครุบ​เจ้า เจ้า​จะต้อง​เอาชนะ​บาป​นั้น​ให้​ได้” 8 ฝ่าย​คาอิน​ก็​พูด​ชวน​อาแบล​น้อง​ชาย​ของ​ตน​ว่า “เรา​ไป​นา​กัน​เถอะ” เมื่อ​อยู่​ที่​นา​ด้วย​กัน คาอิน​ก็​โถม​เข้า​ฆ่า​อาแบล​น้อง​ชาย​ของ​ตน​เสีย9 ​พระ​เจ้า​ตรัส​ถาม​คาอิน​ว่า “อาแบล​น้อง​ชาย​ของ​เจ้า​อยู่​ที่​ไหน” คาอิน​จึง​ทูล​ว่า “ข้า​พระ​องค์​ไม่​ทราบ ข้า​พระ​องค์​หรือ​เป็น​ผู้​ดู​แล​น้อง”10 ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “เจ้า​ทำ​อะไร​ไป โลหิต​ของ​น้อง​เจ้า​ส่ง​เสียง​ร้อง​ฟ้อง​ขึ้น​มา​จาก​ดิน

จะเห็นว่า คาอินกับอาแบลมีงานที่ทำแตกต่างกัน อาแบลเลี้ยงแกะ แต่คาอินทำไร่ไถนา  ลักษณะงานแตกต่างกัน การเลี้ยงแกะ ต้องทำทุกวัน พาไปหาอาหาร อยู่กับแกะตลอดเวลา เป็นผู้เลี้ยงที่ต้องมีความใส่ใจห่วงใยในเวลาเดียวกัน แต่การทำไร่ไถนา รดน้ำพรวนดิน ก็จบ เมื่อถึงเวลาทั้งสองนำผลจากงานที่ตนเองทำมาถวายแด่พระเจ้า พระคัมภีร์บันทึกว่า พระเจ้าทรงพอพระทัยของถวายของอาแบล ซึ่งเป็นแกะ แต่ของคาอินไม่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย คาดว่า คาอินนำผลจากไร่นามาถวายแด่พระเจ้า  ตรงนี้เป็นบทเรียนสำหรับเราในวันนี้ มีสองประการ

 1.การทำดีให้คนอื่นพอใจ(Making them Feel Good about them self) ปฐมกาล 4:3-5

3 อยู่​มา​วัน​หนึ่ง​คาอิน​นำ​พืชผล​ที่​เกิด​จาก​ไร่​นา​มา​ถวาย​พระ​เจ้า​4 ส่วน​อาแบล​ก็​นำ​แกะ​หัวปี​จาก​ฝูง​และ​ไขมัน​ของ​แกะ​มา​ถวาย4 ส่วน​อาแบล​ก็​นำ​แกะ​หัวปี​จาก​ฝูง​และ​ไขมัน​ของ​แกะ​มา​ถวาย ​พระ​เจ้า​ทรง​พอ​พระ​ทัย​อาแบล​และ​เครื่องบูชา​ของ​เขา5 แต่​คาอิน​กับ​เครื่องบูชา​ของ​เขา​นั้น ​พระ​องค์​ไม่​พอ​พระ​ทัย….

พระคัมภีร์บันทึกเรื่องการถวายแด่พระเจ้าตรงนี้น้อยมาก ไม่มีการบอกว่า พระเจ้าเรียกร้องให้คาอินกับอาแบลนำของมาถวายแด่พระเจ้า แทบไม่มีการบอกว่าต้องถวายอะไร  และตรงนี้อาจเป็นต้นแบบของการเอาแกะมาเป็นเครื่องถวายแด่พระเจ้า  พระคัมภีร์บันทึกแต่ว่า ของถวายที่เป็นแกะของอาแบล เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า แต่ของถวายของคาอินไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า  จะโทษคาอินก็ไม่ได้ เพราะพระเจ้าไม่ได้บอกก่อนว่า พระองค์ต้องการอะไร (พูดตามภาษาชาวบ้านอย่างเราๆ) หรือคิดอีกมุมหนึ่ง ถ้าพระเจ้าบอกไว้ก่อนว่าพระองค์จะพอใจของถวายแบบไหน การทำดีจะเกิดขึ้นได้อย่างไร  พระเจ้าทรงใช้คำว่า ทำดี กับการถวายสิ่งที่ทำให้พระองค์พอพระทัย

บางคนอาจว่า แล้วจะไปรู้ได้อย่างไรว่า อะไรที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย

โรม12:1-2  1 พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ด้วย​เหตุ​นี้​โดย​เห็น​แก่​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระ​เจ้า ข้าพเจ้า​จึง​วิงวอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ให้​ถวาย​ตัว​ของ​ท่าน​แด่​พระ​องค์ เพื่อ​เป็น​เครื่องบูชา​ที่​มี​ชีวิต​อัน​บริสุทธิ์​และ​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า ซึ่ง​เป็น​การ​นมัสการ​โดย​วิญญาณ​จิต​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​2 อย่า​ประพฤติ​ตาม​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยนแปลง​จิตใจ แล้ว​อุปนิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม

ฉบับแปล 2011 ให้​ถวาย​ตัว​ของ​ท่าน​แด่​พระ​องค์ เพื่อ​เป็น​เครื่อง​บูชา​อัน​บริ​สุทธิ์​ที่​มี​ชีวิต

สิ่งที่แตกต่างระหว่างของถวายแด่พระเจ้าของคาอินกับอาแบล คือ ของถวายที่ตายแล้ว กับที่ยังมีชีวิตอยู่ พระเจ้าทรงสนพระทัยชีวิต ไม่ใช่ตายแล้ว และเป็นชีวิตที่ยาวนาน ไม่ใช่สั้นๆ พระเจ้าทรงเรียกการถวายของถวายที่มีชีวิตว่า การทำดี

7 ถ้า​เจ้า​ทำ​ดี เรา​ก็​จะ​พอใจ​รับ​เจ้า​มิใช่​หรือ…

แต่คาอินปฏิเสธการทำดีนิยามของพระเจ้า เขาคิดแต่การทำดีในนิยามของตนเอง คือเขารู้สึกดีที่ได้ถวาย แต่คนรับคือพระเจ้าไม่รู้สึกดีกับของถวายของเขา พระเจ้าต้องการสอนให้คาอินเรียนรู้การทำดีที่แท้จริง คือการทำให้คนรับพอใจ ไม่ใช่ตัวเองพอใจ

เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว มีคำสัมภาษณ์จากนักหนังสือพิมพ์ถามในหลวงว่า พระองค์อยากให้ประวัติศาสตร์จดจำพระองค์อย่างไร ในหลวงทรงตอบว่า พระองค์ให้ความสนใจน้อยมากกับการที่ประวัติศาสตร์จะจดจำพระองค์อย่างไร  แต่ถ้าจะเขียนเกี่ยวกับพระองค์ ในทางที่ดี  ก็ขอให้เขียนถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำแล้วเป็นประโยชน์ได้อย่างไร” ในสายพระเนตรของพระองค์ ความหมายคำว่า เป็นประโยชน์ คือวิธีแก้ปัญหาที่มีผลต่อประชาชนอย่างจริงจัง คือสิ่งสำคัญที่สุด โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในอันตราย….  และวิธีเดียวที่จะรู้ว่าอะไรคือประโยชน์ และเข้าใจปัญหาคือการออกไปในพื้นที่นั้นๆ ที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่

ข้าพเจ้ารู้สึกละอายใจ กับการที่ในหลวงทรงทำเป็นแบบอย่างแก่เราในเรื่องการอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือคนอื่นให้ Feel good about themselves  ในขณะที่เรามีคำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เราเป็น เราสอนคนอื่นให้เป็น แต่เราไม่ได้เป็นอย่างที่เราสอน

ถ้อยคำของมหาตะ คานธี กล่าวว่า I like your Christ but do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. แปลว่า ฉันชอบพระคริสต์ของคุณ แต่ฉันไม่ชอบชาวคริสเตียนของคุณ เพราะชาวคริสเตียนของคุณช่างไม่เหมือนพระคริสต์ของคุณเลย อาจเพราะสมัยนั้น อินเดียตกเป็นอาณานิคมของคนอังกฤษที่ประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียน แต่ข่มเหง และเอาคนอินเดียมาเป็นทาสรับใช้ มหาตมะ คานธี ต่อสู้ด้วยวิธีสันติ เพื่อให้อังกฤษปล่อยอินเดียให้เป็นอิสระ

วันนี้ มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า  We like Jesus but not the church  แปลว่า เราชอบพระเยซู แต่เราไม่ชอบคริสตจักร

เราคงต้องกลับมาศึกษาพระคัมภีร์ของเราใหม่แล้ว เรามีคำสอนที่ดี คำสอนที่ฉลาด แต่ทำไมคริสเตียนจึงรับผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม ทำไม

มีคนไม่พอใจกับความเป็นคริสเตียนของเรา พวกเราบางคนอาจพูดว่า มันยากที่จะทำให้ทุกคนพอใจ You cannot please everyone  อีกครั้งที่เราเอาประโยคนี้มาแก้ตัว Excused  แสดงว่า เราไม่เชื่อว่า พระคัมภีร์ตอนนี้ (สุภาษิต) เป็นจริงได้

สุภาษิต 3:4  4 ดังนั้น เจ้า​จง​หา​ความ​พอใจ และ​ชื่อเสียง​ดี ​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​เจ้า และ​ใน​สายตา​มนุษย์

แล้วทำไม ในหลวงทำได้ ในอดีต ถึงวันนี้ พระเยซูทรงทำได้ บางคนอาจเถียงว่า ในหลวงก็มีคนไม่ชอบ พระเยซูก็มีคนไม่ชอบ พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ก่อนแล้วว่า

ยอห์น 3:20 เพราะ​ทุก​คน​ที่​ประพฤติ​ชั่ว​ก็​เกลียด​ความ​สว่าง และ​ไม่​มาถึง​ความ​สว่าง ด้วย​กลัว​ว่า​การ​กระทำ​ของ​ตน​จะ​ปรากฏ​

ยอห์น 15:19 ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ของ​โลก โลก​ก็​จะ​รัก​ท่าน​ซึ่ง​เป็น​ของ​โลก แต่​เพราะ​ท่าน​ไม่ใช่​ของ​โลก เพราะ​เรา​ได้​เลือก​ท่าน​ออก​จาก​โลก เหตุ​ฉะนั้น​โลก​จึง​เกลียด​ชัง​ท่าน​

โปรดสังเกตว่า คนที่ไม่ชอบในหลวง มีน้อย เพราะเขาถูกขัดผลประโยชน์ เช่นเดียวกัน คนที่ไม่ชอบพระเยซูในเวลานั้น เป็นพวกฟาริสี ปุโรหิต เพราะพวกเขาเห็นพระเยซูเป็นผู้ที่ทำให้เขาหาประโยชน์จากประชาชนไม่ได้อีกต่อไป พระเยซูอยู่ ทำให้ประชาชนตาสว่าง และสื่อสารกับพระเจ้าได้โดยตรง ไม่ต้องพึ่งพาพวกคนกลางอีกต่อไป ในกิจการ เปาโลถูกต่อต้าน จากพวกที่หล่อรูปพระ เพราะคนหมดศรัทธา เอาพระและหนังสือเกี่ยวกับเวทมนต์ไปเผา คนที่กลัวสูญเสียผลประโยชน์จะไม่ชอบเปาโล

แต่วันนี้ คนที่ไม่ชอบคริสตจักร ไม่ชอบคริสเตียน  ยังมีคนที่เสียผลประโยชน์ แต่มีอีกลุ่มก็คือคนที่รู้สึกไม่ดีกับคริสเตียน (มีเยอะ) เพราะเขารู้สึกไม่ดีกับการทำดีของคริสเตียนและคริสตจักร

ข้าพเจ้าไปทำพันธกิจช่วยคนที่รับผลจากสึนามิที่พังงา มีคนต่อต้านคริสตจักรที่ลงไปแจกของแล้วแทรกใบปลิวในถุงข้าวของที่แจก คน….ต่อต้านชนิดที่ไม่ยอมรับของแจก แต่ทีมที่ข้าพเจ้าไป เราไม่เคยมีการแทรกใบปลิวอย่างนั้น แต่เรารับผลกระทบจากการกระทำของคริสจักรบางแห่งเหล่านั้น  เราประชุมกันว่าเราจะไม่อ้าง ไม่ประกาศ เรามาช่วยให้คนพ้นจากความเดือดร้อนจริงๆ จนทุกครั้งที่ข้าพเจ้าบินลงไปกว่าสามปี ทุกอาทิตย์ จะมีคนมาจูงมือข้าพเจ้าเข้าบ้านเขา และขอให้นำรับเชื่อ ข้าพเจ้าประหลาดใจ ว่า เขารู้ได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าเป็นศิษยาภิบาล เป็นอาจารย์ เป็นครั้งแรกในชีวิตของข้าพเจ้าที่ต้องพูดว่า อยากเป็นคริสเตียนจริงๆหรือ ไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียน คุณก็ได้รับของแจก ได้รับการช่วยเหลือ เวลานั้น ข้าพเจ้าทำโครงการหลายอย่าง สร้างอาชีพ กองทุนหมุนเวียน และหลายอย่าง พวกเขาตอบเป็นคำเดียว เขาอยากได้พระเจ้าที่ข้าพเจ้ามี เขาเห็นพระของเขาลอยไปกับน้ำ เขาไม่สามารถคว้าพระที่ลอยไปกับน้ำได้ แล้วพระเหล่านั้นจะช่วยเขาได้อย่างไร การได้พระเจ้าที่ช่วยเขาได้ ทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเอง  เขาไม่แตกต่างจากข้าพเจ้า เขาเดือดร้อน เขาก็ร้องต่อพระเจ้าของคริสเตียนด้วยตัวเอง วันนี้ เรากำลังทำให้คนรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเขาอย่างไร ทำดี…ให้คนรู้สึกดี อย่าห่วงความรู้สึกของตนเองมากกว่าความรู้สึกของคนอื่น

 2.ห่วงใยหรือใส่ใจของแท้ (Real Concern) ปฐมกาล 4:6-10

…คาอิน​ก็​โกรธ​แค้น​นัก หน้า​บูด​บึ้ง​อยู่​6 ​พระ​เจ้า​จึง​ตรัส​ถาม​คาอิน​ว่า “เจ้า​โกรธ​เคือง​หน้า​บูด​บึ้ง​อยู่​ทำไม​ 7 ถ้า​เจ้า​ทำ​ดี เรา​ก็​จะ​พอใจ​รับ​เจ้า​มิใช่​หรือ ถ้า​เจ้า​ทำ​ไม่​ดี บาป​ก็​หมอบ​อยู่​ที่​ประตู อยาก​ตะครุบ​เจ้า เจ้า​จะต้อง​เอาชนะ​บาป​นั้น​ให้​ได้” 8 ฝ่าย​คาอิน​ก็​พูด​ชวน​อาแบล​น้อง​ชาย​ของ​ตน​ว่า “เรา​ไป​นา​กัน​เถอะ” เมื่อ​อยู่​ที่​นา​ด้วย​กัน คาอิน​ก็​โถม​เข้า​ฆ่า​อาแบล​น้อง​ชาย​ของ​ตน​เสีย9 ​พระ​เจ้า​ตรัส​ถาม​คาอิน​ว่า “อาแบล​น้อง​ชาย​ของ​เจ้า​อยู่​ที่​ไหน” คาอิน​จึง​ทูล​ว่า “ข้า​พระ​องค์​ไม่​ทราบ ข้า​พระ​องค์​หรือ​เป็น​ผู้​ดู​แล​น้อง”10 ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “เจ้า​ทำ​อะไร​ไป โลหิต​ของ​น้อง​เจ้า​ส่ง​เสียง​ร้อง​ฟ้อง​ขึ้น​มา​จาก​ดิน

พระเจ้ากำลังสอนคาอินเรื่องการทำดีที่แท้จริง คือการห่วงใยใส่ใจของแท้ ถ้าไม่ใช่ของแท้ ไม่ใช่การทำดีทั้งสิ้น แต่เป็นกับดักที่ทำให้บาปเข้ามาบงการชีวิต

7 ถ้า​เจ้า​ทำ​ดี เรา​ก็​จะ​พอใจ​รับ​เจ้า​มิใช่​หรือ ถ้า​เจ้า​ทำ​ไม่​ดี บาป​ก็​หมอบ​อยู่​ที่​ประตู อยาก​ตะครุบ​เจ้า เจ้า​จะต้อง​เอาชนะ​บาป​นั้น​ให้​ได้”

บาป แปลว่า พลาดไปจากเป้าหมาย miss the mark  พลาดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้า  บาปอยู่ใกล้ และหมายจะควบคุมชีวิต  การเอาชนะบาป คือการหันกลับมาสู่เป้าหมาย น้ำพระทัยของพระเจ้า คือการทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย แต่น่าเสียดายที่คาอินไม่ฟัง และที่น่าสังเกตว่า ความใกล้ชิดของคาอินกับพระเจ้า พิเศษมาก เขาสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้า พระเจ้าทรงพูดกับเขา พระเจ้าทรงแสดงความห่วงใยใส่ใจต่อคาอิน แต่คาอินเพิกเฉยความห่วงใยใส่ใจ ความได้ใกล้ชิดพระเจ้า  คาอินห่วงความรู้สึกของตนเอง การห่วงความรู้สึกของตนเอง ทำให้คาอินกลายเป็นคนหูหนวกในฝ่ายวิญญาณ เสียงของพระเจ้าไม่สามารถเข้าไปถึงจิตสำนึกภายในของคาอิน เขาปิดหูฝ่ายวิญญาณ  และฟังเสียงของตนเอง

ยอห์น 8:43-47 43 เหตุ​ไฉน​ท่าน​จึง​ไม่​เข้าใจ​ถ้อยคำ​ที่​เรา​พูด นั่น​เป็น​เพราะ​ท่าน​ทน​ฟัง​คำ​ของ​เรา​ไม่ได้​44 ท่าน​ทั้ง​หลาย​มา​จาก​พ่อ​ของ​ท่าน​คือ​มาร และ​ท่าน​ใคร่​จะ​ทำ​ตาม​ความ​ปรารถนา​ของ​พ่อ​ท่าน มัน​เป็น​ผู้​ฆ่า​คน​ตั้งแต่​ปฐม​กาล และ​มิได้​ตั้งอยู่​ใน​สัจจะ เพราะ​มัน​ไม่​มี​สัจจะ เมื่อ​มัน​พูด​เท็จ​มัน​ก็​พูด​ตาม​สันดาน​ของ​มัน​เอง เพราะ​มัน​เป็น​ผู้​มุสา​และ​เป็น​พ่อ​ของ​การ​มุสา​45 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​มิได้​เชื่อ​เรา เพราะ​เรา​พูด​ความ​จริง​46 มี​ผู้ใด​ใน​พวก​ท่าน​หรือ ที่​ชี้ให้เห็น​ว่า​เรา​ได้​ทำ​ผิด ถ้า​เรา​พูด​ความ​จริง ทำไม​ท่าน​จึง​ไม่​เชื่อ​เรา​47 ผู้​ที่มา​จาก​พระ​เจ้า​ก็​ย่อม​ฟัง​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า ท่าน​ทั้ง​หลาย​มิ​ได้มา​จาก​พระ​เจ้า เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จึง​ไม่​ฟัง”

พระเยซูทรงยกตัวอย่างของผู้ฆ่าคนในปฐมกาล นั่นหมายถึง คาอินฆ่าน้อง เพราะการไม่ฟังถ้อยคำของพระเจ้า การไม่เชื่อฟังของมนุษย์คู่แรก คือการทำบาปที่ส่งต่อมายังรุ่นลูก เขาก็ไม่ฟังพระเจ้า และได้ทำบาปมากขึ้น ด้วยการฆ่าน้อง ตอนจบของคาอินที่ฆ่าน้อง ทำให้เราอาจวิเคราะห์ได้ว่า ในตอนต้นของชีวิตคาอิน ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเชื่อฟัง  การดำเนินชีวิตที่ไม่เชื่อฟังเพาะเชื้อในตัวเขาจนจิตใจแข็งกระด้างเกินกว่าที่จะฟังคำเตือนตรงจากพระเจ้า

ขออย่าให้พวกเราเป็นอย่างคาอิน ที่ความใกล้ชิดพระเจ้า  แต่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือตอบสนองต่อพระเจ้าเลย ความโกรธยังมีอิทธิพลเหนือชีวิตของคาอิน จนทำให้เขากลายเป็นฆาตรกรคนแรกของโลก ฆ่าน้องตัวเอง และมีพ่อเป็นมารเต็มตัว คือโกหกต่อหน้าพระเจ้าได้อย่างไม่รู้สึกอะไร จนต้องจำนนต่อหลักฐาน

9 ​พระ​เจ้า​ตรัส​ถาม​คาอิน​ว่า “อาแบล​น้อง​ชาย​ของ​เจ้า​อยู่​ที่​ไหน” คาอิน​จึง​ทูล​ว่า “ข้า​พระ​องค์​ไม่​ทราบ ข้า​พระ​องค์​หรือ​เป็น​ผู้​ดู​แล​น้อง” 10 ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “เจ้า​ทำ​อะไร​ไป โลหิต​ของ​น้อง​เจ้า​ส่ง​เสียง​ร้อง​ฟ้อง​ขึ้น​มา​จาก​ดิน

 “ทำดี” (Doing Good Work)

1.การทำดีให้คนอื่นพอใจ (Feeling Good about  them self)

2. ห่วงใยหรือใส่ใจของแท้ (Real Concern)

Leave a Comment