สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016

“คำถามและคำตอบ”

ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า ไว้ทุกข์ อาลัยถึงพระราชาผู้เป็นที่รักของเราชาวคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ข้าพเจ้าได้รับคำถามบ่อยๆว่า ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการไปกราบพระบรมศพของพระองค์ท่าน ข้าพเจ้าพยายามจะรวบรวมตามคำถามของพี่น้องที่ถามมาจากแต่ละคน หากใครมีคำถาม (ที่ไม่มีในที่นี้  ก็สามารถถามต่อได้นะค่ะ และใครที่มีคำแนะนำดีๆ ถูกต้องตามหลักศาสนศาสตร์ ก็นำมาเพิ่มเติมเสริมได้ค่ะ

  1. ไหว้พระที่ห่มเหลือง ที่เป็นมนุษย์ได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ค่ะ เราไหว้ท่านด้วยความคารพให้เกียรติผู้ทรงศีล
  2. กราบพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หรือไม่ คำตอบคือสมควรอย่างยิ่ง เพราะท่านคือผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
  3. จุดธูปได้หรือไม่ คำตอบ คือไม่ได้ค่ะ เพราะการจุดธูป ไม่ใช่ความเชื่อและพิธีปฏิบัติของคริสเตียนค่ะ
  4. หลังจากไว้ทุกข์ 30 วัน จะใส่เสื้อดำร่วมกับทางข้าราชการได้หรือไม่ คำตอบ คือ แล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนค่ะ ทำได้ค่ะ
  5. ควรแต่งกายอย่างไรในช่วงหลังจาก 30 วัน คำตอบคือ แต่งกายสีสุภาพ  ไม่ฉูดฉาดเกินไป (ตามความรู้สึกของข้าพเจ้าเอง)
  6. หลังจากออกทุกข์ 30 วัน การนมัสการของเรากลับมาสู่บรรยากาศปกติ คำตอบ เรากลับมาสู่บรรยากาศปกติตั้งแต่อาทิตย์นี้แล้วค่ะ บรรยากาศการนมัสการพระเจ้า จะนำเราฟื้นฟูจากความเศร้าโศกอาลัยถึงพระองค์ท่าน
  7. เราสามารถเฉลิมฉลองคริสตมาสได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ค่ะ  เรานมัสการ ร้องเพลงได้  ทำทุกอย่างได้ค่ะ เพราะรัฐบาลห้ามเพียงเรื่องการจุดพลุ เท่าที่ทราบตอนนี้นะค่ะ ดังนั้น คริสตมาสปีนี้ เรามีงานปกติค่ะ
  8. กราบรูปในหลวงในพระบรมโกศได้หรือไม่ คำตอบคือ เราไม่กราบค่ะ เนื่องจากพระคัมภีร์ได้ห้ามเรื่องการกราบรูปใดๆ

อพยพ 20:3-5 3 “อย่า​มี​พระ​เจ้า​อื่น​ใด​นอกเหนือจาก​เรา 4 “อย่า​ทำ​รูป​เคารพ​สำหรับ​ตน เป็น​รูป​สิ่ง​ใด​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​ฟ้า​เบื้อง​บน หรือ​บน​แผ่นดิน​เบื้อง​ล่าง หรือ​ใน​น้ำ​ใต้​แผ่นดิน​5 อย่า​กราบ​ไหว้​หรือ​ปรนนิบัติ​รูป​เหล่า​นั้น เพราะ​เรา​คือ​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า เป็น​พระ​เจ้า​ที่​หวง​แหน ให้​โทษ​บิดา​ตก​ทอด​ไป​ถึง​ลูกหลาน​ของ​ผู้​ที่​ชัง​เรา​จนถึง​สาม​ชั่ว​สี่​ชั่ว​อายุ​คน​

ขอพระเจ้าทรงปกป้องอารมณ์ความรู้สึกของพี่น้องทุกท่านไว้ด้วยสันติสุขที่เกินความเข้าใจ อาเมน