“ไบเบิ้ลคอนเทสต์”

เฉลยธรรมบัญญัติ 6:1-9 1 “ต่อไปนี้​เป็น​บัญญัติ กฎเกณฑ์​และ​กฎหมาย​ซึ่ง​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ทรง​บัญชา​ให้​สอน​ท่าน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​กระทำ​ตาม​ใน​แผ่นดิน​ซึ่ง​ท่าน​จะ​ข้าม​ไป​ยึด​ครอง​นั้น​2 เพื่อ​ว่า​พวก​ท่าน​จะ​ได้​ยำเกรง​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​โดย​รักษา​กฎเกณฑ์​และ​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​องค์​ทั้งสิ้น ซึ่ง​ข้าพเจ้า​บัญชา​ท่าน​ทั้งตัว​ท่าน​และ​บุตร​หลาน​ของ​ท่าน ตลอด​วัน​คืน​แห่ง​ชีวิต​ของ​ท่าน เพื่อ​ว่า​วัน​คืน​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​ยืน​ยาว​3 โอ คน​อิสราเอล​ทั้ง​หลาย เหตุ​ฉะนั้น​ขอ​จง​ฟัง และ​จง​ระวัง​ที่​จะ​กระทำ​ตาม​เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​ไป​ดี​มา​ดี และ​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ทวี​มาก​ยิ่ง​นัก ใน​แผ่นดิน​ที่​มี​น้ำนม​และ​น้ำผึ้ง​ไหล​บริ บูรณ์ ดังที่​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​แห่ง​บรรพ​บุรุษ​ของ​ท่าน​ได้​ทรง​สัญญา​กับ​ท่าน 4 “โอ คน​อิสราเอล จง​ฟัง​เถิด​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย​เป็น​พระ​เจ้า​เดียว5 พวก​ท่าน​จง​รัก​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​จิต​สุดใจ​และ​สิ้นสุด​กำลัง​ของ​ท่าน6 และ​จง​ให้​ถ้อยคำ​ที่​ข้าพเจ้า​บัญชา​พวก​ท่าน​ใน​วันนี้​อยู่​ใน​ใจ​ของ​ท่าน​7 และ​พวก​ท่าน​จง​อุตส่าห์​สอน​ถ้อยคำ​เหล่า​นั้น​แก่​บุตร​หลาน​ของ​ท่าน เมื่อ​ท่าน​นั่ง​อยู่​ใน​เรือน เดิน​อยู่​ตาม​ทาง และ​นอน​ลง​หรือ​ลุก​ขึ้น จง​พูด​ถึง​ถ้อยคำ​นั้น​8 จง​เอา​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้​พัน​ไว้​ที่​มือ​ของ​ท่าน​เป็น​หมาย​สำคัญ และ​จง​จารึก​ไว้​ที่​หว่าง​คิ้ว​ของ​ท่าน​9 และ​เขียน​ไว้​ที่​เสา​ประตู​เรือน และ​ที่​ประตู​ของ​ท่าน

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ ไบเบิ้ลคอนเทสต์กลับมาอีกครั้ง เราจะมีรายการพิเศษในช่วงบ่ายวันนี้ ข้าพเจ้าสังเกตเห็นในทุกๆปี  พี่น้องหลายคนมีพัฒนาการในเรื่องความรู้พระคัมภีร์มากขึ้น ขอบคุณพระเจ้า ปีนี้ก็เช่นกัน พี่น้องคงจะก้าวหน้า ก้าวไกล เติบโตในเรื่องความรู้พระคัมภีร์ สำหรับพี่น้องที่ร่วมกลุ่มรุ่งอรุณตั้งแต่ต้น ท่านได้เรียนพระคัมภีร์ในช่วงเวลาที่สมองสดชื่นที่สุด  พี่น้องคงจะมีความรู้พระคัมภีร์ที่แน่นปึ้ก  ขอให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันพระคัมภีร์ในวันนี้  คนที่ไม่ได้เตรียมที่จะแข่ง ก็สามารถร่วมสังเกตการณ์ได้ จะทำให้ได้ความรู้ ความเข้าใจพระคัมภีร์ยิ่งขึ้น (เรียกว่า เรียนลัด) ฟังๆ คนอื่นตอบคำถาม ก็ได้ความรู้แล้ว แถมยังสนุกสนานในการลุ้นไปกับพี่น้อง ข้าพเจ้าได้ยกพระคัมภีร์ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติขึ้นมาในการเขียนสูจิบัตรวันนี้ พี่น้องจะเห็นว่า มีความพิเศษของพระคำพระเจ้าตอนนี้ การปฏิบัติตามและรักษาพระบัญญัติกฏเกณฑ์ และกฎหมายของพระเจ้าในพระคัมภีร์ ทำให้ผู้นั้น มีอายุยืนยาว …เพื่อ​ว่า​วัน​คืน​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​ยืน​ยาว​…และประสบความสำเร็จ …เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​ไป​ดี​มา​ดี…  และที่น่าสนใจกว่านั้น คือ การเอาถ้อยคำที่เป็นพระคำของพระเจ้าไว้ในใจ ในปาก พันที่มือ จารึกไว้ที่ว่างคิ้ว เขียนไว้ที่เสาประตู และประตู ไม่ว่าจะลุกนั่งยืนเดินหรือนอน สามารถจะมองเห็นพระคำพระเจ้าได้ทุกมุมของบ้าน ไบเบิ้ลคอนเทสต์ เป็นเพียงวันหนึ่งของปี แต่คือรายการพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์ได้ถูกเขียนไว้ในใจของพี่น้อง ขอให้พี่น้องทุกคนสนุกสนานและได้สาระเต็มๆจากไบเบิ้ลคอนเทสต์ของชาวใจสมานเพชรเกษม 11 ทุกคน อาเมน

Leave a Comment